About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Ahuhi
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Daisho era from Jan. at the age of 22 to Jan. at the age of 23

  1 Tale of Lady Rokujo Aoi and Rokujo contest for the seat to viewing a parade

 1. New Mikado accedes, Genji feels everything changed Yononaka kahari te noti, yorodu mono-uku obosa re


 2. Viewing a parade, Aoi and Rokujo contest for the seat Sono-koro, Saiwin mo ori wi tamahi te


 3. Genji views Kamo-matsuri with Murasaki Kehu ha, Nideu-no-Win ni hanare ohasi te


  2 Tale of Aoi Aoi is possessed by Lady Rokujo's evil spirit

 1. Lady Rokujo gets ill after not viewing the parade Miyasumdokoro ha, mono wo obosi midaruru koto


 2. Genji visits to Lady Rokujo Kakaru ohom-mono-omohi no midare ni


 3. Lady Rokujo's evil spirit appears on Aoi Ohoi-dono ni ha, ohom-mononoke itau okori te


 4. In this fall, Saigu moves her plase Saiguu ha, kozo Uti ni iri tamahu bekari si wo


 5. Aoi gives birth to a boy Sukosi ohom-kowe mo sidumari tamahe re ba


 6. Aoi deies on the personnel changes naight in the fall Aki no Tukasa-mesi aru beki sadame ni te


 7. Aoi's funeral and ever since Konata kanata no ohom-okuri no hito-domo


 8. Genji grieves over Aoi's death with her brother Mi-hohuzi nado sugi nure do, syauniti made ha


 9. Genji leaves Sadaijin's residence Kimi ha, kakute nomi mo, ikade ka ha


  3 Tale of Murasaki Genji gets married to Murasaki

 1. Genji gets married to Murasaki Nideu-no-win ni ha, kata-gata harahi migaki te


 2. Ceremony in the marriaged night Sono yo-sari, wi-no-ko-motihi mawira se tari


 3. New Year geeting to Court and Sadaijin's residence Tuitati no hi ha, rei no, Win ni mawiri tamahi te zo


 1 Tale of Lady Rokujo Aoi and Rokujo contest for the seat to viewing a parade

 [1-1 New Mikado accedes, Genji feels everything changed]
 Yononaka kahari te noti, yorodu mono-uku obosa re, ohom-mi no yamgotona-sa mo sohu ni ya, karu-garusiki ohom-sinobi-ariki mo tutumasiu te, koko mo kasiko mo, obotukana-sa no nageki wo kasane tamahu, mukuyi ni ya, naho ware ni turenaki hito no mi-kokoro wo, tuki se zu nomi obosi nageku.
 Ima ha, masite hima-nau, tada-udo no yau ni te sohi ohasimasu wo, ima-Gisaki ha kokoro-yamasiu obosu ni ya, Uti ni nomi saburahi tamahe ba, tati-narabu hito nau kokoro-yasu-ge nari. Wori-husi ni sitagahi te ha, ohom-asobi nado wo konomasiu, yo no hibiku bakari se sase tamahi tutu, ima no ohom-arisama si mo medetasi. Tada, Touguu wo zo ito kohisiu omohi kikoye tamahu. Ohom-usiro-mi no naki wo, usiro-metau omohi kikoye te, Daisyau-no-Kimi ni yorodu kikoye tuke tamahu mo, kataharaitaki mono-kara, uresi to obosu.

 Makoto ya, kano Rokudeu-no-Miyasumdokoro no ohom-hara no Zenbau no Hime-Gimi, Saiguu ni wi tamahi ni sika ba, Daisyau no mi-kokoro-bahe mo ito tanomosi-ge naki wo, "Wosanaki ohom-arisama no usirometa-sa ni kototuke te kudari ya si na masi." to, kanete yori obosi keri.
 Win ni mo, kakaru koto nam to, kikosimesi te,
 "Ko-Miya no ito yamgotonaku obosi, toki-mekasi tamahisi mono wo, karu-garusiu osinabe taru sama ni motenasu naru ga, itohosiki koto. Saiguu wo mo, kono miko-tati no tura ni nam omohe ba, idukata ni tuke te mo, oroka nara zara m koso yokara me. Kokoro no susabi ni makase te, kaku suki-waza suru ha, ito yo no modoki ohi nu beki koto nari."
 nado, mi-kesiki asikere ba, waga mi-kokoti ni mo, geni to omohi sira rure ba, kasikomari te saburahi tamahu.
 "Hito no tame, hadi-gamasiki koto naku, idure wo mo nadaraka ni motenasi te, womna no urami na ohi so!"
 to notamahasuru ni mo, "Kesikara nu kokoro no ohokena-sa wo kikosimesi tuke tara m toki." to, osorosikere ba, kasikomari te makade tamahi nu.
 Mata, kaku Win ni mo kikosimesi, notamahasuru ni, hito no ohom-na mo, waga tame mo, suki-gamasiu itohosiki ni, itodo yamgotonaku, kokoro-gurusiki sudi ni ha omohi kikoye tamahe do, mada arahare te ha, wazato motenasi kikoye tamaha zu.
 Womna mo, nigenaki ohom-tosi no hodo wo hadukasiu obosi te, kokoro toke tamaha nu kesiki nare ba, sore ni tutumi taru sama ni motenasi te, Win ni kikosimesi ire, yononaka no hito mo sira nu naku nari ni taru wo, hukau si mo ara nu mi-kokoro no hodo wo, imiziu obosi nageki keri.

 Kakaru koto wo kiki tamahu ni mo, Asagaho-no-Himegimi ha, "Ikade, hito ni ni zi." to hukau obose ba, hakanaki sama nari si ohom-kaheri nado mo, wosa-wosa nasi. Sa'ri tote, hito nikuku, hasitanaku ha motenasi tamaha nu mi-kesiki wo, Kimi mo, "Naho koto nari." to obosi wataru.

 Ohoi-dono ni ha, kaku nomi sadame naki mi-kokoro wo, kokoro-duki-nasi to obose do, amari tutuma nu mi-kesiki no, ihu-kahi nakere ba ni ya ara m, hukau mo we-zi kikoye tamaha zu. Kokoro-gurusiki sama no mi-kokoti ni nayami tamahi te, mono-kokoro-bosoge ni oboi tari. Medurasiku ahare to omohi kikoye tamahu. Tare mo tare mo uresiki mono kara, yuyusiu obosi te, sama-zama no ohom-tutusimi se sase tatematuri tamahu. Kayau naru hodo ni, itodo mi-kokoro no itoma naku te, obosi okotaru to ha nakere do, todaye ohokaru besi.

 [1-2 Viewing a parade, Aoi and Rokujo contest for the seat]
 Sono-koro, Saiwin mo ori-wi tamahi te, Kisaki-bara no Womna-Sam-no-Miya wi tamahi nu. Mikado, Kisaki to, koto ni omohi kikoye tamahe ru Miya nare ba, sudi koto ni nari tamahu wo, ito kurusiu obosi tare do, koto-miya tati no saru beki ohase zu. Gisiki nado, tune no kam-waza nare do, ikamesiu nonosiru. Maturi no hodo, kagiri aru ohoyake-goto ni sohu koto ohoku, mi-dokoro koyonasi. Hito-gara to miye tari.
 Go-kei no hi, Kamdatime nado, kazu sadamari te tukau-maturi tamahu waza nare do, oboye koto ni, katati aru kagiri, sita-gasane no iro, uhe no hakama no mon, mma kura made mina totonohe tari. Tori-waki taru senzi ni te, Daisyau-no-Kimi mo tukau maturi tamahu. Kanete yori, mono-mi-guruma kokoro-dukahi si keri.
 Itideu-no-Ohodi, tokoro naku, mukutukeki made sawagi tari. Tokoro-dokoro no ohom-saziki, kokoro-gokoro ni si tukusi taru siturahi, hito no sode-guti sahe imiziki mi-mono nari.
 Ohoi-dono ni ha, kayau no ohom-ariki mo wosa-wosa si tamaha nu ni, mi-kokoti sahe nayamasi kere ba, obosi kake zari keru wo, wakaki hito-bito,
 "Ide ya! Onoga-doti hiki-sinobi te mi habera m koso, haye nakaru bekere! Ohoyoso-bito dani, kehu no mono-mi ni ha, Daisyau-dono wo koso ha, ayasiki yamagatu sahe mi tatematura m to su nare. Tohoki kuni-guni yori, me-ko wo hiki-gusi tutu mo maude ku naru wo. Go-ran-ze nu ha, ito amari mo haberu kana!"
 to ihu wo, Oho-Miya kikosimesi te,
 "Mi-kokoti mo yorosiki hima nari. Saburahu hito-bito mo sau-zausi-ge na'meri."
 tote, nihaka ni megurasi ohose tamahi te, mi tamahu.

 Hi take yuki te, gisiki mo wazato nara nu sama ni te ide tamahe ri. Hima mo nau tati watari taru ni, yosohosiu hiki-tuduki te tati wadurahu. Yoki nyoubau-guruma ohoku te, zahu-zahu no hito naki hima wo omohi sadame te, mina sasi-noke sasuru naka ni, anziro no sukosi nare taru ga, sita-sudare no sama nado yosi-bame ru ni, itau hiki-iri te, honoka naru sode-guti, mo no suso, kazami nado, mono no iro, ito kiyora ni te, kotosara ni yature taru kehahi siruku miyuru kuruma, huta-tu ari.
 "Kore ha, sara ni, sayau ni sasi-noke nado subeki mi-kuruma ni mo ara zu."
 to, kuti-gohaku te, te hure sase zu. Idu-kata ni mo, wakaki mono-domo wehi-sugi, tati-sawagi taru hodo no koto ha, e sitatame ahe zu. Otona-otonasiki go-zen no hito-bito ha, "Kaku na!" nado ihe do, e todome ahe zu.
 Saiguu no ohom-haha Miyasumdokoro, mono-obosi midaruru nagusame ni mo ya to, sinobi te ide tamahe ru nari keri. Turenasi tukure do, onodukara mi siri nu.
 "Sabakari ni te ha, sa na iha se so."
 "Daisyau-dono wo zo, gauke ni ha omohi kikoyu ram."
 nado ihu wo, sono ohom-kata no hito mo mazire ba, itohosi to mi nagara, youi se m mo wadurahasikere ba, sira-zu-gaho wo tukuru.
 Tuhi ni, mi-kuruma-domo tate-tuduke ture ba, hitodamahi no oku ni osi-yara re te, mono mo miye zu. Kokoro-yamasiki wo ba saru mono ni te, kakaru yature wo sore to sira renuru ga, imiziu netaki koto, kagiri nasi. Sidi nado mo mina osi-wora re te, suzuro naru kuruma no dou ni uti-kake tare ba, mata nau hito-waroku kuyasiu, "Nani ni, ki tura m" to omohu ni kahi nasi. Mono mo mi de kahera m to si tamahe do, tohori-ide m mo hima naki ni,
 "Koto nari nu."
 to ihe ba, sasuga ni, turaki hito no o-mahe-watari no mata ruru mo, kokoro-yowasi ya! Sasano kuma ni dani ara ne ba ni ya, turenaku sugi tamahu ni tuke te mo, naka-naka mi-kokoro-dukusi nari.
 Geni, tune yori mo konomi totonohe taru kuruma-domo no, ware mo ware mo to nori kobore taru sita-sudare no sukima-domo mo, sara-nu kaho nare do, hoho-wemi tutu sirime ni todome tamahu mo ari. Ohoi-dono no ha, sirukere ba, mame-dati te watari tamahu. Ohom-tomo no hito-bito uti-kasikomari, kokoro-bahe ari tutu wataru wo, osi-keta re taru arisama, koyonau obosa ru.
 "Kage wo nomi mi-tarasi-gaha no turenaki ni
 mi no uki hodo zo itodo sira ruru
"
 to, namida no koboruru wo, hito no miru mo hasitanakere do, me mo aya naru ohom-sama, katati no, "Itodosiu ide-baye wo mi zara masika ba." to obosa ru.
 Hodo-hodo ni tuke te, sauzoku, hito no arisama, imiziku totonohe tari to miyuru naka ni mo, Kamdatime ha ito koto naru wo, hito-tokoro no ohom-hikari ni ha osi-keta re ta'meri. Daisyau no ohom-kari no zuizin ni, Tenzyau no Zou nado no suru koto ha tune no koto ni mo ara zu, medurasiki gyaugau nado no wori no waza naru wo, kehu ha Ukon no Kura-udo no Zou tukau mature ri. Sara nu mi-zuizin-domo mo, katati, sugata, mabayuku totonohe te, yo ni motenasi kasidukare tamahe ru sama, ki kusa mo nabika nu ha aru mazi-ge nari.
 Tubo-sauzoku nado ihu sugata ni te, nyoubau no iyasikara nu ya, mata ama nado no yo wo somuki keru nado mo, tahure madohi tutu, mono-mi ni ide taru mo, rei ha, "Anagati nari ya, ana niku." to miyuru ni, kehu ha kotowari ni, kuti uti-sugemi te, kami ki-kome taru ayasi no mono-domo no, te wo tukuri te, hitahi ni ate tutu mi tatematuri age taru mo. Woko-gamasi-ge naru sidu-no-wo made, onoga kaho no nara m sama wo ba sira de wemi sakaye tari. Nani to mo mi-ire tamahu maziki, ese-zuryau no musume nado sahe, kokoro no kagiri tukusi taru kuruma-domo ni nori, sama kotosarabi kokoro-gesau si taru nam, wokasiki yau-yau no mi-mono nari keru.
 Masite, koko kasiko ni uti-sinobi te kayohi tamahu tokoro-dokoro ha, hito-sire-zu nomi kazu nara nu nageki masaru mo, ohokari.

 Sikibukyau-no-Miya, saziki ni te zo mi tamahi keru.
 "Ito mabayuki made nebi yuku hito no katati kana! Kami nado ha me mo koso tome tamahe."
 to, yuyusiku obosi tari. Hime-Gimi ha, tosi-goro kikoye watari tamahu mi-kokoro-bahe no yo no hito ni ni nu wo,
 "Nanome nara m ni te dani ari. Masite, kau si mo, ikade."
 to mi-kokoro tomari keri. Itodo tikaku te miye m made ha obosi yora zu. Wakaki hito-bito ha, kiki-nikuki made mede kikoye aheri.

 Maturi no hi ha, Ohoi-dono ni ha mono mi tamaha zu. Daisyau-no-Kimi, kano mi-kuruma no tokoro-arasohi wo, manebi kikoyuru hito ari kere ba, "Ito itohosiu usi" to obosi te,
 "Naho, atara omorika ni ohasuru hito no, mono ni nasake okure, suku-sukusiki tokoro tuki tamahe ru amari ni, midukara ha sa si mo obosa zari keme do mo, kakaru nakarahi ha nasake kahasu beki mono to mo oboi tara nu mi-kokoro-okite ni sitagahi te, tugi-tugi yokara nu hito no se sase taru nara m kasi. Miyasumdokoro ha, kokoro-base no ito hadukasiku, yosi ari te ohasuru mono wo, ika ni obosi um-zi ni kem."
 to, itohosiku te, maude tamahe ri kere do, Saiguu no mada moto no miya ni ohasimase ba, sakaki no habakari ni kototuke te, kokoro-yasuku mo taimen si tamaha zu. Kotowari to ha obosi nagara, "Nazo ya, kaku katami ni soba-sobasikara de ohase kasi." to, uti-tubuyaka re tamahu.

 [1-3 Genji views Kamo-matsuri with Murasaki]
 Kehu ha, Nideu-no-Win ni hanare ohasi, maturi mi ni ide tamahu. Nisi-no-Tai ni watari tamahi te, Koremitu ni kuruma no koto ohose tari.
 "Nyoubau ide tatu ya?"
 to notamahi te, Hime-Gimi no ito utukusi-ge ni tukurohi tate te ohasuru wo, uti-wemi te mi tatematuri tamahu.
 "Kimi ha, iza tamahe. Morotomo ni mi m yo."
 tote, mi-gusi no tune yori mo kiyora ni miyuru wo, kaki-nade tamahi te,
 "Hisasiu sogi tamaha za'meru wo kehu ha, yoki hi nara m kasi."
 tote, Koyomi-no-Hakase mesi te, toki toha se nado si tamahu hodo ni,
 "Madu, nyoubau ide ne."
 tote, waraha no sugata-domo no wokasi-ge naru wo go-ran zu. Ito rauta-ge naru kami-domo no suso, hanayaka ni sogi watasi te, uki-mon no uhe-no-hakama ni kakare ru hodo, kezayaka ni miyu.
 "Kimi no mi-gusi ha, ware soga m." tote, "Utate, tokoro-seu mo aru kana! Ika ni ohi yara m to su ram?"
 to, sogi wadurahi tamahu.
 "Ito nagaki hito mo, hitahi-gami ha, sukosi mizikau zo a'meru wo, muge ni okure taru sudi no naki ya, amari nasake nakara m."
 tote, sogi hate te, "Ti-hiro" to ihahi kikoye tamahu wo, Seunagon, "Ahare ni katazikenasi" to mi tatematuru.
 "Hakari naki tihiro no soko no miru-busa no
 ohi-yuku suwe ha ware nomi zo mi m
"
 to kikoye tamahe ba,
 "Tihiro to mo ikade ka sira m sadame naku
 miti hiru siho no nodokekara nu ni
"
 to, mono ni kaki tuke te ohasuru sama, rau-rauziki mono kara, wakau wokasiki wo, medetasi to obosu.

 Kehu mo, tokoro mo naku tati ni keri. Mmaba-no-Otodo no hodo ni tate wadurahi te,
 "Kamdatime no kuruma-domo ohoku te, mono-sawagasi-ge naru watari kana!"
 to, yasurahi tamahu ni, yorosiki womna-guruma no, itau nori kobore taru yori, ahugi sasi-ide te, hito wo maneki yose te,
 "Koko ni ya ha tata se tamaha nu. Tokoro sari kikoye m."
 to kikoye tari. "Ika naru suki-mono nara m?" to obosa re te, tokoro mo geni yoki watari nare ba, hiki-yose sase tamahi te,
 "Ikade e tamahe ru tokoro zo to, netasa ni nam."
 to notamahe ba, yosi aru ahugi no tuma wo wori te,
 "Hakanasi ya hito no kazase ru ahuhi yuwe
 kami no yurusi no kehu mati keru

 Sime no uti ni ha."
 to aru te wo obosi idure ba, kano Naisi-no-Suke nari keri. "Asamasiu, huri gataku mo imameku kana!" to, nikusa ni, hasitanau,
 "Kazasi keru kokoro zo ada ni omohoyuru
 yaso-udi-bito ni nabete ahu hi wo
"
 Womna ha, "Turasi" to omohi kikoye keri.
 "Kuyasiku mo kazasi keru kana na nomi si te
 hito danome naru kusaba bakari wo
"
 to kikoyu. Hito to ahi-nori te, sudare wo dani age tamaha nu wo, kokoro-yamasiu omohu hito ohokari.
 "Hito-hi no ohom-arisama no uruhasikari si ni, kehu uti-midare te ariki tamahu kasi. Tare nara m? Nori narabu hito, kesiu ha arazi ha ya!" to, osi-hakari kikoyu. "Idomasikara nu, kazasi arasohi kana!" to, sau-zausiku obose do, kayau ni ito omo-nakara nu hito hata, hito ahi-nori tamahe ru ni tutuma re te, hakanaki ohom-irahe mo, kokoro-yasuku kikoye m mo, mabayusi kasi.

 2 Tale of Aoi Aoi is possessed by Lady Rokujo's evil spirit

 
[2-1 Lady Rokujo gets ill after not viewing the parade]
 Miyasumdokoro ha, mono wo obosi midaruru koto, tosi-goro yori mo ohoku sohi ni keri. Turaki kata ni omohi hate tamahe do, ima ha to te, huri-hanare kudari tamahi na m ha, "Ito kokoro-bosokari nu beku, yo no hito-giki mo hito-warahe ni nara m koto." to obosu. Sari to te tati-tomaru beku obosi naru ni ha, "Kaku koyonaki sama ni mina omohi kutasu beka'meru mo, yasukara zu, turi suru ama no uke nare ya." to, oki husi obosi wadurahu-ke ni ya, mi-kokoti mo uki taru yau ni obosa re te, nayamasiu si tamahu.
 Daisyau-dono ni ha, kudari tamaha m koto wo, "Mote-hanare te aru maziki koto." nado mo, samatage kikoye tamaha zu,
 "Kazu nara nu mi wo, mi-ma-uku obosi sute m mo kotowari nare do, ima ha naho, ihu-kahi naki ni te mo, go-ran-zi hate m ya, asakara nu ni ha ara m."
 to, kikoye kakadurahi tamahe ba, sadame kane tamahe ru mi-kokoro mo ya nagusamu to, tati-ide tamahe ri si misogi-gaha no arakari si se ni, itodo, yorodu ito uku obosi ire tari.
 Ohoi-dono ni ha, ohom-mononoke-meki te, itau wadurahi tamahe ba, tare mo tare mo obosi nageku ni, ohom-ariki nado bim-naki koro nare ba, Nideu-no-Win ni mo toki-doki zo watari tamahu. Sa ha ihe do, yamgotonaki kata ha, koto ni omohi kikoye tamahe ru hito no, medurasiki koto sahe sohi tamahe ru ohom-nayami nare ba, kokoro-gurusiu obosi nageki te, mi-zyuhohu ya nani ya nado, waga ohom-kata ni te, ohoku okonaha se tamahu.
 Mononoke, ikisudama nado ihu mono ohoku ide-ki te, sama-zama no nanori suru naka ni, hito ni sara ni utura zu, tada midukara no ohom-mi ni tuto-sohi taru sama ni te, koto ni odoro-odorosiu wadurahasi kikoyuru koto mo nakere do, mata, kata-toki hanaruru wori mo naki mono hito-tu ari. Imiziki Genza-domo ni mo sitagaha zu, sihuneki kesiki, oboroke no mono ni mo ara zu to miye tari.
 Daisyau-no-Kimi no ohom-kayohi dokoro, koko kasiko to obosi aturu ni,
 "Kono Miyasumdokoro, Nideu-no-Kimi nado bakari koso ha, osinabete no sama ni ha obosi tara za'mere ba, urami no kokoro mo kukakara me."
 to sasameki te, mono nado toha se tamahe do, sasite kikoye aturu koto mo nasi. Mononoke tote mo, wazato hukaki ohom-kataki to kikoyuru mo nasi. Sugi ni keru ohom-menoto-datu hito, mosi ha, oya no ohom-kata ni tuke tutu tutahari taru mono no, yohame ni ide-ki taru nado, mune-munesikara zu zo, midare araha ruru. Tada tuku-duku to, ne wo nomi naki tamahi te, wori-wori ha mune wo seki-age tutu, imiziu tahe gatage ni madohu waza wo si tamahe ba, ika ni ohasu beki ni ka to, yuyusiu kanasiku obosi awate tari.
 Win yori mo, ohom-toburahi hima naku, ohom-inori no koto made obosi yora se tamahu sama no katazikenaki ni tuke te mo, itodo wosi-ge naru hito no ohom-mi nari.
 Yononaka amaneku wosimi kikoyuru wo kiki tamahu ni mo, Miyasumdokoro ha tada nara zu obosa ru. Tosi-goro ha ito kaku si mo ara zari si ohom-idomi gokoro wo, hakanakari si tokoro no kuruma arasohi ni, hito no mi-kokoro no ugoki ni keru wo, kano Tono ni ha, sa made mo obosi yora zari keri.

 [2-2 Genji visits to Lady Rokujo]
 Kakaru ohom-mono-omohi no midare ni, mi-kokoti, naho rei nara zu nomi obosa rure ba, hoka ni watari tamahi te, mi-zyuhohu nado se sase tamahu. Daisyau-dono kiki tamahi te, ika naru mi-kokoti ni ka to, itohosiu, obosi okosi te watari tamahe ri.
 Rei nara nu Tabi-dokoro nare ba, itau sinobi tamahu. Kokoro yori hoka naru okotari nado, tumi yurusa re nu beku kikoye tuduke tamahi te, nayami tamahu hito no ohom-arisama mo, urehe kikoye tamahu.
 "Midukara ha sa si mo omohi-ire habera ne do, oya-tati no ito koto-kotosiu omohi madoha ruru ga kokoro-gurusisa ni, kakaru hodo wo mi-sugusa m tote nam. Yorodu wo obosi nodome taru mi-kokoro nara ba, ito uresiu nam."
 nado, katarahi kikoye tamahu. Tune yori mo kokoro-gurusige naru mi-kesiki wo, kotowari ni, ahare ni mi tatematuri tamahu.
 Uti-toke nu asa-borake ni, ide tamahu ohom-sama no wokasiki ni mo, naho huri-hanare na m koto ha obosi kahesa ru.
 "Yamgotonaki-Kata ni, itodo kokoro-zasi sohi tamahu beki koto mo ide-ki ni tare ba, hito-tu kata ni obosi sidumari tamahi na m wo, kayau ni mati kikoye tutu ara m mo, kokoro nomi tuki nu beki koto."
 Naka-naka mono-omohi no odorokasa ruru kokoti si tamahu ni, ohom-humi bakari zo, kure-tu-kata aru.
 "Hi-goro, sukosi okotaru sama nari turu kokoti no, nihaka ni ito itau kurusige ni haberu wo, e hiki-yoka de nam."
 to aru wo, "Rei no kototuke" to, mi tamahu mono-kara,
 "Sode nururu kohidi to katu ha siri nagara
 ori tatu tago no midukara zo uki

 'Yama-no-wi no midu' mo kotowari ni."
 to zo aru. "Ohom-te ha, naho kokora no hito no naka ni sugure tari kasi." to mi tamahi tutu, "Ika ni zo ya mo aru yo kana! Kokoro mo katati mo, tori-dori ni sutu beku mo naku, mata omohi sadamu beki mo naki wo." Kurusiu obosa ru. Ohom-kaheri, ito kurau nari ni tare do,
 "Sode nomi nururu ya, ika ni? Hukakara nu ohom-koto ni nam.
 Asami ni ya hito ha ori tatu waga kata ha
 mi mo sohotu made hukaki kohidi wo

 Oboroke ni te ya, kono ohom-kaheri wo, midukara kikoye sase nu."
 nado ari.

 [2-3 Lady Rokujo's evil spirit appears on Aoi]
 Ohoi-dono ni ha, ohom-mononoke itau okori te, imiziu wadurahi tamahu. "Kono ohom-ikisudama, ko-titi-Otodo no go-ryau nado ihu mono ari." to kiki tamahu ni tuke te, obosi tudukure ba,
 "Mi hito-tu no uki nageki yori hoka ni, hito wo asikare nado omohu kokoro mo nakere do, mono-omohi ni akugaru naru tamasihi ha, sa mo ya ara m."
 to obosi sira ruru koto mo ari.
 Tosi-goro, yorodu ni omohi nokosu koto naku sugusi ture do, kau si mo kudake nu wo, hakanaki koto no wori ni, hito no omohi-keti, naki mono ni motenasu sama nari si misogi no noti, hito-husi ni obosi ukare ni si kokoro, sidumari gatau obosa ruru ke ni ya, sukosi uti-madoromi tamahu yume ni ha, kano Hime-Gimi to obosiki hito no, ito kiyora ni te aru tokoro ni iki te, tokaku hiki-masaguri, ututu ni mo ni zu, takeku ikaki hitaburu kokoro ide-ki te, uti-kanaguru nado miye tamahu koto, tabi-kasanari ni keri.
 "Ana, kokoro-u ya! Geni, mi wo sute te ya, ini kem." to, utusi-gokoro nara zu oboye tamahu wori-wori mo are ba, "Sa nara nu koto dani, hito no ohom-tame ni ha, yosama no koto wo si mo ihi-ide nu yo nare ba, masite kore ha, ito you ihi-nasi tu beki tayori nari." to obosu ni, ito na-datasiu,
 "Hitasura yo ni nakunari te, noti ni urami nokosu ha yo no tune no koto nari. Sore dani, hito no uhe ni te ha, tumi hukau yuyusiki wo, ututu no waga mi nagara, sa'ru utomasiki koto wo ihi-tuke raruru sukuse no uki koto. Subete, turenaki hito ni ikade kokoro mo kake kikoye zi."
 to obosi kahese do, omohu mo mono wo nari.

 [2-4 In this fall, Saigu moves her plase]
 Saiguu ha, kozo Uti ni iri tamahu bekari si wo, sama-zama saharu koto ari te, kono aki iri tamahu. Ku-gwati ni ha, yagate Nonomiya ni uturohi tamahu bekere ba, hutatabi no ohom-harahe no isogi, tori-kasane te aru beki ni, tada ayasiu hoke-hokesiu te, tuku-duku to husi nayami tamahu wo, Miya-bito, imiziki daizi ni te, ohom-inori nado, sama-zama tukau-maturu.
 Odoro-odorosiki sama ni ha ara zu, sokohaka to naku te, tuki-hi wo sugusi tamahu. Daisyau-dono mo, tune ni, toburahi kikoye tamahe do, masaru kata no itau wadurahi tamahe ba, mi-kokoro no itoma nage nari.
 Mada sa'ru beki hodo ni mo ara zu to, mina-hito mo tayumi tamahe ru ni, nihaka ni mi-kesiki ari te, nayami tamahe ba, itodosiki ohom-inori, kazu wo tukusi te se sase tamahe re do, rei no sihuneki ohom-mononoke hito-tu, sarani ugoka zu, yamgotonaki genza-domo, meduraka nari to mote-nayamu. Sasugani, imiziu teu-ze rare te, kokoro-kurusige ni naki wabi te,
 "Sukosi yurube tamahe ya! Daisyau ni kikoyu beki koto ari." to notamahu.
 "Sare ba yo! Aru yau ara m."
 tote, tikaki mi-kityau no moto ni ire tatematuri tari. Muge ni kagiri no sama ni monosi tamahu wo, kikoye-oka mahosiki koto mo ohasuru ni ya tote, Otodo mo Miya mo sukosi sirizoki tamahe ri. Kadi no sou-domo, kowe sidume te Hokekyau wo yomi taru, imiziu tahutosi.
 Mi-kityau no katabira hiki-age te mi tatematuri tamahe ba, ito wokasi-ge ni te, ohom-hara ha imiziu takau te husi tamahe ru sama, yoso-bito dani, mi tatematura m ni kokoro midare nu besi. Masite wosiu kanasiu obosu, kotowari nari. Siroki ohom-zo ni, iro-ahi ito hanayaka ni te, mi-gusi no ito nagau kotitaki wo, hiki-yuhi te uti-sohe taru mo, "Kau te koso, rautage ni namameki taru kata sohi te wokasikari kere!" to miyu. Mi-te wo torahe te,
 "Ana, imizi! Kokoro uki-me wo mise tamahu kana!"
 tote, mono mo kikoye tamaha zu naki tamahe ba, rei ha ito wadurahasiu hadukasi-ge naru ohom-mami wo, ito tayuge ni mi age te, uti-mamori kikoye tamahu ni, namida no koboruru sama wo mi tamahu ha, ikaga ahare no asakara m.
 Amari itau naki tamahe ba, "Kokoro-gurusiki oya-tati no ohom-koto wo obosi, mata, kaku mi tamahu ni tuke te, kutiwosiu oboye tamahu ni ya?" to obosi te,
 "Nani-goto mo, ito kau na obosi ire so. Sa'ri to mo kesiu ha ohase zi. Ika nari to mo, kanarazu ahu-se a'nare ba, taimen ha ari na m. Otodo, Miya nado mo, hukaki tigiri aru naka ha, meguri te mo taye za'nare ba, ahi miru hodo ari na m to obose."
 to, nagusame tamahu ni,
 "Ide, ara zu ya. Mi-no-uhe no ito kurusiki wo, sibasi yasume tamahe to kikoye m tote nam. Kaku mawiri ko m to mo sarani omoha nu wo, mono omohu hito no tamasihi ha, geni akugaruru mono ni nam ari keru."
 to, natukasi-ge ni ihi te,
 "Nageki wabi sora ni midaruru waga tama wo
 musubi todome yo sitagahe no tuma
"
 to notamahu kowe, kehahi, sono hito ni mo ara zu, kahari tamahe ri. "Ito ayasi." to obosi megurasu ni, tada, kano Miyasumdokoro nari keri. Asamasiu, hito no tokaku ihu wo, yokara nu mono-domo no ihi-iduru koto mo, kiki nikuku obosi te, notamahi ketu wo, me ni misu-misu, "Yo ni ha, kakaru koto koso ari kere." to, utomasiu nari nu. "Ana, kokoro-u!" to obosa re te,
 "Kaku notamahe do, tare to koso sira ne. Tasika ni notamahe."
 to notamahe ba, tada sore naru ohom-arisama ni, asamasi to ha yo no tune nari. Hito-bito tikau mawiru mo, katahara-itau obosa ru.

 [2-5 Aoi gives birth to a boy]
 Sukosi ohom-kowe mo sidumari tamahe re ba, hima ohasuru ni ya tote, Miya no ohom-yu mote-yose tamahe ru ni, kaki-okosa re tamahi te, hodo naku umare tamahi nu. Uresi to obosu koto kagiri naki ni, hito ni kari-utusi tamahe ru ohom-mononoke-domo, netagari madohu kehahi, ito mono sahagasiu te, noti no koto, mata ito kokoro-motonasi.
 Ihu kagiri naki gwan-domo tate sase tamahu ke ni ya, tahiraka ni koto nari hate nure ba, Yama-no-Zasu, nani-kure yamgotonaki sou-domo, sitari-gaho ni ase osi-nogohi tutu, isogi makade nu.
 Ohoku no hito no kokoro wo tukusi turu hi-goro no nagori, sukosi uti-yasumi te, "Ima ha sa'ri to mo." to obosu. Mi-zyuhohu nado ha, mata-mata hazime sohe sase tamahe do, madu ha, kyou ari, medurasiki ohom-kasiduki ni, mina-hito yurube ri.
 Win wo hazime tatematuri te, Miko-tati, Kamdatime, nokoru naki ubuyasinahi-domo no, meduraka ni ikamesiki wo, yo-goto ni mi nonosiru. Wotoko ni te sahe ohasure ba, sono hodo no sahohu, nigihahasiku medetasi.

 Kano Miyasumdokoro ha, kakaru ohom-arisama wo kiki tamahi te mo, tada nara zu. "Kanete ha, ito ayahuku kikoye si wo, tahiraka ni mo hata." to, uti-obosi keri.
 Ayasiu, ware ni mo ara nu mi-kokoti wo obosi tudukuru ni, ohom-zo nado mo, tada kesi no ka ni simi-kaheri taru ayasisa ni, ohom-yusuru mawiri, ohom-zo ki-kahe nado si tamahi te, kokoromi tamahe do, naho onazi yau ni nomi are ba, waga mi nagara dani utomasiu obosa ruru ni, masite, hito no ihi omoha m koto nado, hito ni notamahu beki koto nara ne ba, kokoro hitotu ni obosi nageku ni, itodo mi-kokoro-gahari mo masari yuku.
 Daisyau-dono ha, kokoti sukosi nodome tamahi te, asamasikari si hodo no toha-zu-gatari mo, kokoro-uku obosi-ide rare tutu, "Ito hodo he ni keru mo kokoro-gurusiu, mata ke-dikau mi tatematura m ni ha, ika ni zo ya. Utate oboyu beki wo, hito no ohom-tame itohosiu.", yorodu ni obosi te, ohom-humi bakari zo ari keru.
 Itau wadurahi tamahi si hito no ohom-nagori yuyusiu, kokoro-yurubi-nage ni, tare mo obosi tare ba, kotowari ni te, ohom-ariki mo nasi. Naho ito nayamasi-ge ni nomi si tamahe ba, rei no sama ni te mo mada taimen si tamaha zu. Waka-Gimi no ito yuyusiki made miye tamahu ohom-arisama wo, ima kara, ito sama koto ni mote-kasiduki kikoye tamahu sama, oroka nara zu, koto ahi taru kokoti si te, Otodo mo uresiu imizi to omohi kikoye tamahe ru ni, tada, kono mi-kokoti okotari hate tamaha nu wo, kokoro-motonaku obose do, "Sabakari imizikari si nagori ni koso ha." to obosi te, ikade ka ha, sa nomi ha kokoro wo mo madohasi tamaha m.

 Waka-Gimi no ohom-mami no utukusisa nado no, Touguu ni imiziu ni tatematuri tamahe ru wo, mi tatematuri tamahi te mo, madu, kohisiu omohi-ide rare sase tamahu ni, sinobi gataku te, mawiri tamaha m tote,
 "Uti nado ni mo amari hisasiu mawiri habera ne ba, ibusesa ni, kehu nam uhi-dati si haberu wo, sukosi ke-dikaki hodo ni te kikoye sase baya. Amari obotukanaki mi-kokoro no hedate kana!"
 to, urami kikoye tamahe re ba,
 "Geni, tada hitohe ni en ni nomi aru beki ohom-naka ni mo ara nu wo, itau otorohe tamahe ri to ihi nagara, mono-gosi ni te nado a'beki kaha."
 tote, husi tamahe ru tokoro ni, o-masi tikau mawiri tare ba, iri te mono nado kikoye tamahu.
 Ohom-irahe, toki-doki kikoye tamahu mo, naho ito yowage nari. Saredo, muge ni naki-hito to omohi kikoye si ohom-arisama wo obosi idure ba, yume no kokoti si te, yuyusikari si hodo no koto-domo nado kikoye tamahu tuide ni mo, kano muge ni iki mo taye taru yau ni ohasesi ga, hiki-kahesi, tubu-tubu to notamahi si koto-domo obosi iduru ni, kokoro-ukere ba,
 "Isa ya, kikoye mahosiki koto ito ohokare do, mada ito tayuge ni obosi ta'mere ba koso."
 tote, "Ohom-yu mawire." nado sahe, atukahi kikoye tamahu wo, itu narahi tamahi kem to, hito-bito aharegari kikoyu.
 Ito wokasige naru hito no, itau yowari sokonaha re te, aruka-nakika no kesiki ni te husi tamahe ru sama, ito rautage ni kokoro-gurusige nari. Mi-gusi no midare taru sudi mo naku, hara-hara to kakare ru makura no hodo, arigataki made miyure ba, "Tosi-goro, nani-goto wo aka nu koto ari te omohi tura m." to, ayasiki made uti-mamora re tamahu.
 "Win nado ni mawiri te, ito tou makade na m. Kayau ni te, obotukanakara zu mi tatematura ba, uresikaru beki wo, Miya no tuto ohasuru ni, kokoti-naku ya to tutumi te sugusi turu mo kurusiki wo, naho yau-yau kokoro-duyoku obosi-nasi te, rei no o-masi-dokoro ni koso. Amari wakaku motenasi tamahe ba, katahe ha, kaku mo monosi tamahu zo."
 nado, kikoye-oki tamahi te, ito kiyoge ni uti-sauzoki te ide tamahu wo, tune yori ha me todome te, mi-idasi te husi tamahe ri.

 [2-6 Aoi deies on the personnel changes naight in the fall]
 Aki no Tukasa-mesi aru beki sadame ni te, Ohoi-dono mo mawiri tamahe ba, Kimi-tati mo itahari nozomi tamahu koto-domo ari te, Tono no ohom-atari hanare tamaha ne ba, mina hiki-tuduki ide tamahi nu.
 Tono no uti, hito-zukuna ni simeyaka naru hodo ni, nihaka ni rei no ohom-mune wo seki-age te, ito itau madohi tamahu. Uti ni ohom-seusoko kikoye tamahu hodo mo naku, taye-iri tamahi nu. Asi wo sora ni te, tare mo tare mo, makade tamahi nure ba, Dimoku no yo nari kere do, kaku wari naki ohom-sahari nare ba, mina koto yabure taru yau nari.
 Nonosiri sawagu hodo, yonaka bakari nare ba, Yama-no-Zasu, nanikure no soudu-tati mo, e sau-zi ahe tamaha zu. Ima ha sa'ri to mo, to omohi tayumi tari turu ni, asamasikere ba, Tono no uti no hito, mono ni zo ataru. Tokoro-dokoro no ohom-toburahi no tukahi nado, tati-komi tare do, e kikoye tuka zu, yusuri miti te, imiziki mi-kokoro madohi-domo, ito osorosiki made miye tamahu.
 Ohom-mononoke no tabi-tabi tori-ire tatematuri si wo obosi te, ohom-makura nado mo sanagara, hutu-ka, mi-ka mi tatematuri tamahe do, yau-yau kahari tamahu koto-domo no are ba, kagiri, to obosi haturu hodo, tare mo tare mo ito imizi.
 Daisyau-dono ha, kanasiki koto ni, koto wo sohe te, yononaka wo ito uki mono ni obosi simi nure ba, tada nara nu ohom-atari no toburahi-domo mo, kokoro-usi to nomi zo, nabete obosa ruru. Win ni, obosi nageki, toburahi kikoye sase tamahu sama, kaheri te omodatasige naru wo, uresiki se mo maziri te, Otodo ha ohom-namida no itoma nasi.
 Hito no mausu ni sitagahi te, ikamesiki koto-domo wo, iki ya kaheri tamahu to, sama-zama ni nokoru koto naku, katu sokonaha re tamahu koto-domo no aru wo miru miru mo, tuki se zu obosi madohe do, kahinaku te hi-goro ni nari nure ba, ikaga ha se m tote, Toribeno ni wi te tatematuru hodo, imizige naru koto, ohokari.

 [2-7 Aoi's funeral and ever since]
 Konata kanata no ohom-okuri no hito-domo, tera-dera no Nenbutu-sou nado, sokora hiroki no ni tokoro mo nasi. Win wo ba sara ni mo mausa zu, Kisai-no-Miya, Touguu nado no, ohom-tukahi, sa'ra nu tokoro-dokoro no mo mawiri tigahi te, aka zu imiziki ohom-toburahi wo kikoye tamahu. Otodo ha e tati-agari tamaha zu,
 "Kakaru yohahi no suwe ni, wakaku sakari no ko ni okure tatematuri te, mogoyohu koto."
 to hadi naki tamahu wo, kokora no hito kanasiu mi tatematuru.
 Yomosugara imiziu nonosiri turu gisiki nare do, ito mo hakanaki ohom-kabane bakari wo ohom-nagori ni te, akatuki hukaku kaheri tamahu.
 Tune no koto nare do, hito hitori ka, amata si mo mi tamaha nu koto nare ba ni ya, taguhi naku obosi kogare tari. Hati-gwati nizihu-yo niti no ariake nare ba, sora mo kesiki mo ahare sukunakara nu ni, Otodo no yami ni kure madohi tamahe ru sama wo mi tamahu mo, kotowari ni imizikere ba, sora nomi nagame rare tamahi te,
 "Nobori nuru keburi ha sore to waka ne do mo
 nabete kumowi no ahare naru kana
"

 Tono ni ohasi tuki te, tuyu madoroma re tamaha zu. Tosi-goro no ohom-arisama wo obosi-ide tutu,
 "Nado te, tuhi ni ha onodukara mi-nahosi tamahi te m to, nodoka ni omohi te, nahozari no susabi ni tuke te mo, turasi to oboye rare tatematuri tamahi kem. Yo wo he te, utoku hadukasiki mono ni omohi te sugi hate tamahi nuru."
 nado, kuyasiki koto ohoku, obosi tuduke rarure do, kahi nasi. Nibame ru ohom-zo tatemature ru mo, yume no kokoti si te, "Ware saki-data masika ba, hukaku zo some tamaha masi." to, obosu sahe,
 "Kagiri are ba usuzumi-goromo asakere do
 namida zo sode wo huti to nasi keru
"
 tote, nenzu si tamahe ru sama, itodo namamekasisa masari te, kyau sinobi-yaka ni yomi tamahi tutu, "Hohukai zanmai hugen daisi" to uti-notamahe ru, okonahi nare taru hohusi yori ha ke nari. Waka-Gimi wo mi tatematuri tamahu ni mo, "Nani ni sinobu no" to, itodo tuyu-ke kere do, "Kakaru katami sahe nakara masika ba." to, obosi nagusa mu.
 Miya ha sidumi iri te, sono mama ni oki-agari tamaha zu, ayahuge ni miye tamahu wo, mata obosi sawagi te, ohom-inori nado se sase tamahu.

 Hakanau sugi-yuke ba, ohom-waza no isogi nado se sase tamahu mo, obosi kake zari si koto nare ba, tuki se zu imiziu nam. Nanome ni kataho naru wo dani, hito no oya ha ikaga omohu meru, masite kotowari nari. Mata, taguhi ohase nu wo dani, sau-zausiku obosi turu ni, sode no uhe no tama no kudake tari kem yori mo, asamasige nari.
 Daisyau-no-Kimi ha, Nideu-no-Win ni dani, akarasama ni mo watari tamaha zu, ahare ni kokoro-hukau omohi nageki te, okonahi wo mame ni si tamahi tutu, akasi kurasi tamahu. Tokoro-dokoro ni ha, ohom-humi bakari zo tatematuri tamahu.
 Kano Miyasumdokoro ha, Saiguu no Sawemon-no-Tukasa ni iri tamahi ni kere ba, itodo itukusiki ohom-kiyomahari ni kototuke te, kikoye mo kayohi tamaha zu. Usi to omohi-simi ni si yo mo, nabete itohasiu nari tamahi te, "Kakaru hodasi dani soha zara masika ba, negahasiki sama ni mo nari na masi." to obosu ni ha, madu Tai-no-Himegimi no, sau-zausiku te monosi tamahu ram arisama zo, huto obosi yara ruru.
 Yoru ha, mi-tyau no uti ni hitori husi tamahu ni, tonowi no hito-bito ha tikau meguri te saburahe do, katahara sabisiku te, "Toki si mo are" to ne-zame-gati naru ni, kowe sugure taru kagiri eri saburaha se tamahu Nenbutu no, akatuki-gata nado, sinobi gatasi.

 "Hukaki aki no ahare masari yuku kaze no oto, mi ni simi keru kana!" to, naraha nu ohom-hitori-ne ni akasi-kane tamahe ru asaborake no kiri watare ru ni, kiku no kesiki-bame ru eda ni, koki awo-nibi no kami naru humi tuke te, sasi-oki te ini keri. "Imamekasiu mo" tote, mi tamahe ba, Miyasumdokoro no ohom-te nari.
 "Kikoye nu hodo ha, obosi siru ram ya?
 Hito no yo wo ahare to kiku mo tuyu-keki ni
 okururu sode wo omohi koso yare

 Tada ima no sora ni omohi tamahe amari te nam."
 to ari. "Tune yori mo iu ni mo kai tamahe ru kana!" to, sasuga ni oki-gatau mi tamahu mono kara, "Turena no ohom-toburahi ya!" to kokoro-usi. Sa'ri tote, kaki taye oto-nau kikoye zara m mo itohosiku, hito no ohom-na no kuti nu beki koto wo obosi midaru.
 "Sugi ni si hito ha, tote-mo kakute-mo, saru beki ni koso ha monosi tamahi keme, nani ni saru koto wo, sada-sada to kezayaka ni mi kiki kem." to kuyasiki ha, waga mi-kokoro nagara, naho e obosi nahosu maziki na'meri kasi.
 "Saiguu no ohom-kiyomahari mo wadurahasiku ya." nado, hisasiu omohi wadurahi tamahe do, "Wazato aru ohom-kaheri naku ha, nasake naku ya." tote, murasaki no nibame ru kami ni,
 "Koyonau hodo he haberi ni keru wo, omohi tamahe okotara zu nagara, tutumasiki hodo ha, sara ba, obosi siru ram ya tote nam.
 Tomaru mi mo kiye si mo onazi tuyu no yo ni
 kokoro oku ram hodo zo hakanaki

 Katu ha obosi-keti te yo kasi. Go-ran-ze zu mo ya tote, tare ni mo."
 to kikoye tamahe ri.
 Sato ni ohasuru hodo nari kere ba, sinobi te mi tamahi te, hono-mekasi tamahe ru kesiki wo, kokoro-no-oni ni siruku mi tamahi te, "Sa're ba yo!" to obosu mo, ito imizi.
 "Naho, ito kagiri naki mi no usa nari keri. Kayau naru kikoye ari te, Win ni mo ika ni obosa m? Ko-zen-Bau no, onaziki ohom-harakara to ihu naka ni mo, imiziu omohi kahasi kikoye sase tamahi te, kono Saiguu no ohom-koto wo mo, nemgoro ni kikoye tuke sase tamahi sika ba, 'Sono ohom-kahari ni mo, yagate mi tatematuri atukaha m.' nado, tune ni notamaha se te, 'Yagate Uti-zumi si tamahe!' to, tabi-tabi kikoye sase tamahi si wo dani, ito aru maziki koto, to omohi hanare ni si wo, kaku kokoro yori hoka ni waka-wakasiki mono-omohi wo si te, tuhi ni uki-na wo sahe nagasi hate tu beki koto."
 to, obosi midaruru ni, naho rei no sama ni mo ohase zu.
 Sa'ru ha, ohokata no yo ni tuke te, kokoro-nikuku yosi aru kikoye ari te, mukasi yori na-dakaku monosi tamahe ba, Nonomiya no ohom-uturohi no hodo ni mo, wokasiu imameki taru koto ohoku sinasi te, "Tenzyau-bito-domo no konomasiki nado ha, asa-yuhu no tuyu wake-ariku wo, sono-koro no yaku ni nam suru." nado kiki tamahi te mo, Daisyau-no-Kimi ha, "Kotowari zo kasi. Yuwe ha aku made tuki tamahe ru mono wo. Mosi, yononaka ni aki hate te kudari tamahi na ba, sau-zausiku mo aru beki kana!" to, sasuga ni obosa re keri.

 [2-8 Genji grieves over Aoi's death with her brother]
 Mi-hohuzi nado sugi nure do, syauniti made ha, naho komori ohasu. Naraha nu ohom-ture-dure wo, kokoro-gurusigari tamahi te, Samwi-no-Tiuzyau ha, tune ni mawiri tamahi tutu, yononaka no ohom-monogatari nado, mameyaka naru mo, mata rei no midari-gahasiki koto wo mo kikoye-ide tutu, nagusame kikoye tamahu ni, kano Naisi zo, uti-warahi tamahu kusahahi ni ha naru meru. Daisyau-no-Kimi ha,
 "Ana, itohosi ya! Oba-otodo no uhe, na itau karome tamahi so."
 to isame tamahu mono kara, tune ni wokasi to obosi tari.
 Kano izayohi no, sayaka nara zari si aki no koto nado, sa'ra nu mo, sama-zama no suki-goto-domo wo, katami ni kuma naku ihi arahasi tamahu, hate-hate ha, ahare naru yo wo ihi-ihi te, uti-naki nado mo si tamahi keri.
 Sigure uti-si te, mono-ahare naru yuhu-tu-kata, Tiuzyau-no-Kimi, nibi-iro no nahosi, sasinuki, usuraka ni koromo-gahe si te, ito wowosiu azayaka ni, kokoro-hadukasiki sama si te mawiri tamahe ri.
 Kimi ha, nisi no tuma no kauran ni osi-kakari te, simo-gare no sensai mi tamahu hodo nari keri. Kaze araraka ni huki, sigure sa to si taru hodo, namida mo arasohu kokoti si te,
 "Ame to nari kumo to ya nari ni kem, ima ha sira zu."
 to, uti-hitorigoti te, tura-duwe tuki tamahe ru ohom-sama, "Womna ni te ha, mi sute te naku nara m tamasihi kanarazu tomari na m kasi." to, iro-mekasiki kokoti ni, uti-mamora re tutu, tikau tui-wi tamahe re ba, sidokenaku uti-midare tamahe ru sama nagara, himo bakari wo sasi nahosi tamahu.
 Kore ha, ima sukosi komayaka naru natu no ohom-nahosi ni, kurenawi no tuyayaka naru hiki kasane te, yature tamahe ru si mo, mi te mo aka nu kokoti zo suru.
 Tiuzyau mo, ito ahare naru mami ni nagame tamahe ri.
 "Ame to nari sigururu sora no uki-gumo wo
 idure no kata to waki te nagame m

 Yukuhe nasi ya!"
 to, hitori-goto no yau naru wo,
 "Mi si hito no ame to nari ni si kumo-wi sahe
 itodo sigure ni kaki-kurasu koro
"
 to notamahu mi-kesiki mo, asakara nu hodo siruku miyure ba,
 "Ayasiu, tosi-goro ha ito si mo ara nu mi-kokorozasi wo, Win nado, wi-tati te notamaha se, Otodo no ohom-motenasi mo kokoro-gurusiu, Oho-Miya no ohom-kata zama ni, mote-hanaru maziki nado, kata-gata ni sasi-ahi tare ba, e si mo huri-sute tamaha de, mono-uge naru mi-kesiki nagara, ari he tamahu na'meri kasi to, itohosiu miyuru wori-wori ari turu wo, makoto ni, yamgotonaku omoki kata ha, koto ni omohi kikoye tamahi keru na'meri."
 to mi siru ni, iyo-iyo kutiwosiu oboyu. Yorodu ni tuke te hikari use nuru kokoti si te, kun-zi itakari keri.
 Kare taru sita-kusa no naka ni, rindau, nadesiko nado no, saki-ide taru wo wora se tamahi te, Tiuzyau no tati tamahi nuru noti ni, Waka-Gimi no ohom-menoto no Saisyau-no-Kimi si te,
 "Kusa-gare no magaki ni nokoru nadesiko wo
 wakare si aki no katami to zo miru

 Nihohi otori te ya go-ran-ze raru ram."
 to kikoye tamahe ri. Geni nani-gokoro naki ohom-wemi-gaho zo, imiziu utukusiki. Miya ha, huku kaze ni tuke te dani, konoho yori keni moroki ohom-namida ha, masite, tori-ahe zu.
 "Ima mo mi te naka-naka sode wo kutasu kana
 kakiho are ni si yamato-nadesiko
"

 Naho, imiziu ture-dure nare ba, Asagaho-no-Miya ni, "Kehu no ahare ha, sa'ri to mo mi-siri tamahu ram." to osi-hakara ruru mi-kokorobahe nare ba, kuraki hodo nare do, kikoye tamahu. Tayema tohokere do, sa no mono to nari ni taru ohom-humi nare ba, toga naku te go-ran-ze sasu. Sora no iro si taru kara no kami ni,
 "Waki te kono kure koso sode ha tuyu-ke kere
 mono omohu aki ha amata he nure do

 Itumo sigure ha."
 to ari. Ohom-te nado no kokoro todome te kaki tamahe ru, tune yori mo mi-dokoro ari te, "Sugusi gataki hodo nari." to hito mo kikoye, midukara mo obosa re kere ba,
 "Ohouti-yama wo, omohi-yari kikoye nagara, e ya ha." tote,
 "Aki-giri ni tati-okure nu to kiki si yori
 sigururu sora mo ikaga to zo omohu
"
 to nomi, honoka naru sumi tuki ni te, omohi-nasi kokoro-nikusi.
 Nani-goto ni tuke te mo, mi-masari ha kataki yo na'meru wo turaki hito si mo koso to, ahare ni oboye tamahu mi-kokoro-zama naru.
 "Turena nagara, sa'ru beki wori-wori no ahare wo sugusi tamaha nu, kore koso, katami ni nasake mo mi-hatu beki waza nare. Naho, yuwe-duki yosi-duki te, hito-me ni miyu bakari naru ha, amari no nan mo ide-ki keri. Tai-no-Himegimi wo, sa ha ohosi tate zi." to obosu. "Ture-dure ni te kohi si to omohu ram kasi." to, wasururu wori nakere do, tada me-oya naki ko wo, oki tara m kokoti si te, mi nu hodo, usiro-metaku, "Ikaga omohu ram?" to oboye nu zo, kokoro-yasuki waza nari keru.

 Kure-hate nure ba, ohoto'nabura tikaku mawira se tamahi te, sa'ru beki kagiiri no hito-bito, o-mahe ni te monogatari nado se sase tamahu.
 Tiunagon-no-Kimi to ihu ha, tosi-goro sinobi obosi sika do, kono ohom-omohi no hodo ha, naka-naka sayau naru sudi ni mo kake tamaha zu. "Ahare naru mi-kokoro kana!" to mi tatematuru. Ohokata ni ha natukasiu uti-katarahi tamahi te,
 "Kau, kono hi-goro, ari si yori keni, tare mo tare mo magiruru kata naku, minare-minare te, e si mo tune ni kakara zu ha, kohisi kara zi ya. Imiziki koto wo ba sa'ru mono ni te, tada uti-omohi-megurasu koso, tahe gataki koto ohokari kere."
 to notamahe ba, itodo mina naki te,
 "Ihukahi naki ohom-koto ha, tada kaki-kurasu kokoti si haberu ha, saru mono ni te, nagori naki sama ni akugare hate sase tamaha m hodo, omohi tamahuru koso."
 to, kikoye mo yara zu. Ahare to mi-watasi tamahi te,
 "Nagori-naku ha, ikaga ha? Kokoro-asaku mo tori-nasi tamahu kana! Kokoro-nagaki hito dani ara ba, mi-hate tamahi na m mono wo. Inoti koso hakanakere!"
 tote, hi wo uti-nagame tamahe ru mami no, uti-nure tamahe ru hodo zo, medetaki.
 Toriwaki te rautaku si tamahi si tihisaki waraha no, oya-domo mo naku, ito kokoro-bosoge ni omohe ru, kotowari ni mi tamahi te,
 "Ateki ha, ima ha ware wo koso ha omohu beki hito na'mere."
 to notamahe ba, imiziu naku. Hodo naki akome, hito yori ha kurou some te, kuroki kazami, kwamzau no hakama nado ki taru mo, wokasiki sugata nari.
 "Mukasi wo wasure zara m hito ha, ture-dure wo sinobi te mo, wosanaki hito wo mi-sute zu, monosi tamahe! Mi si yo no nagori naku, hito-bito sahe kare na ba, tatuki-nasa mo masari nu beku nam."
 nado, mina kokoro-nagakaru beki koto-domo wo notamahe do, "Ide ya, itodo mati-doho ni zo nari tamaha m." to omohu ni, itodo kokoro-bososi.
 Ohoi-dono ha, hito-bito ni, kiha-giha hodo oki tutu, hakanaki mote-asobi mono-domo, mata, makoto ni kano ohom-katami naru beki mono nado, wazato nara nu sama ni tori-nasi tutu, mina kubara se tamahi keri.

 [2-9 Genji leaves Sadaijin's residence]
 Kimi ha, kakute nomi mo, ikade ka ha tuku-duku to sugusi tamaha m tote, Win he mawiri tamahu. Mi-kuruma sasi-ide te, go-zen nado mawiri atumaru hodo, wori-siri-gaho naru sigure uti-sosoki te, konoha sasohu kaze, awatatasiu huki-harahi taru ni, o-mahe ni saburahu hito-bito, mono ito kokoro-bosoku te, sukosi hima ari turu sode-domo uruhi watari nu.
 Yo-sari ha, yagate Nideu-no-Win ni tomari tamahu besi tote, saburahi no hito-bito mo, kasiko ni te mati kikoye m to naru besi, ono-ono tati-iduru ni, kehu ni si mo todimu maziki koto nare do, mata naku mono-ganasi.
 Otodo mo Miya mo, kehu no kesiki ni, mata kanasisa aratame te obosa ru. Miya no o-mahe ni ohom-seusoko kikoye tamahe ri.
 "Win ni obotukanagari notamahasuru ni yori, kehu nam mawiri haberu. Akarasama ni tati-ide haberu ni tuke te mo, kehu made nagarahe haberi ni keru yo to, midari-gokoti nomi ugoki te nam, kikoye sase m mo naka-naka ni haberu bekere ba, sonata ni mo mawiri habera nu."
 to are ba, itodosiku Miya ha, me mo miye tamaha zu, idumi iri te, ohom-kaheri mo kikoye tamaha zu.
 Otodo zo, yagate watari tamahe ru. Ito tahe gatage ni obosi te, ohom-sode mo hiki-hanati tamaha zu. Mi tate maturu hito-bito mo ito kanasi.
 Daisyau-no-Kimi ha, yo wo obosi tudukuru koto, ito sama-zama ni te, naki tamahu sama, ahare ni kokoro-hukaki mono-kara, ito sama yoku namameki tamahe ri. Otodo, hisasiu tamerahi te,
 "Yohahi no tumori ni ha, sa si mo aru maziki koto ni tuke te dani, namida-moro naru waza ni haberu wo. Masite, hiru yo nau omohi tamahe madoha re haberu kokoro wo, e nodome habera ne ba, hito-me mo, ito midarigahasiu, kokoro-yowaki sama ni haberu bekere ba, Win nado ni mo mawiri habera nu nari. Koto no tuide ni ha, sayau ni omomuke sou-se sase tamahe. Ikubaku mo haberu maziki oyi no suwe ni, uti-sute rare taru ga, turau mo haberu kana!"
 to, semete omohi sidume te notamahu kesiki, ito warinasi. Kimi mo, tabi-tabi hana uti-kami te,
 "Okure saki-datu hodo no sadame nasa ha, yo no saga to mi tamahe siri nagara, sasi-atari te oboye haberu kokoro-madohi ha, taguhi naki waza to nam. Win ni mo, arisama sou-si habera m ni, osi-hakara se tamahi te m." to kikoye tamahu.
 "Sa'ra ba, sigure mo hima-naku haberu meru wo, kure nu hodo ni." to, sosonokasi kikoye tamahu.
 Uti-mi-mahasi tamahu ni, mi-kityau no usiro, sauzi no anata nado no aki tohori taru nado ni, nyoubau samzihu-nin bakari osi-kori te, koki, usuki nibi-iro domo wo ki tutu, mina imiziu kokoro-bosoge ni te, uti-sihotare tutu wi atumari taru wo, ito ahare, to mi tamahu.
 "Obosi sutu maziki hito mo tomari tamahe re ba, sa'ri to mo, mono no tuide ni ha tati-yora se tamaha zi ya nado, nagusame haberu wo, hitohe ni omohi-yari naki nyoubau nado ha, kehu wo kagiri ni, obosi sute turu hurusato to omohi kun-zi te, nagaku wakare nuru kanasibi yori mo, tada toki-doki nare tukau-maturu tosi-tuki no nagori nakaru beki nageki haberu meru nam, kotowari naru. Uti-toke ohasimasu koto ha habera zari ture do, sa'ri to mo tuhi ni ha to, aina-danome si haberi turu wo. Geni koso, kokoro-bosoki yuhube ni habere!"
 tote mo, naki tamahi nu.
 "Ito asahaka naru hito-bito no nageki ni mo haberu naru kana! Makoto ni, ika nari to mo to, nodoka ni omohi tamahe turu hodo ha, onodukara ohom-me karuru wori mo haberi tura m wo, naka-naka ima ha, nani wo tanomi ni te ka ha okotari habera m. Ima go-ran-zi te m."
 tote ide tamahu wo, Otodo mi-okuri kikoye tamahi te, iri tamahe ru ni, ohom-siturahi yori hazime, ari si ni kaharu koto mo nakere do, utusemi no munasiki kokoti zo si tamahu.
 Mi-tyauno mahe ni, ohom-suzuri nado uti-tirasi te, te-narahi sute tamahe ru wo tori te, me wo osi-sibori tutu mi tamahu wo, wakaki hito-bito ha, kanasiki naka ni mo, hoho-wemu aru besi. Ahare naru huru-koto-domo, kara no mo yamato no mo kaki-kegasi tutu, sau ni mo mana ni mo, sama-zama medurasiki sama ni kaki maze tamahe ri.
 "Kasiko no ohom-te ya!"
 to, sora wo ahugi te nagame tamahu. Yoso-bito ni mi tatematuri nasa m ga, wosiki naru besi. "Huruki makura huruki husuma, tare to tomo ni ka?" to aru tokoro ni,
 "Naki tama zo itodo kanasiki nesi toko no
 akugare gataki kokoro narahi ni
"
 mata, "Simo no hana sirosi" to aru tokoro ni,
 "Kimi naku te tiri tumori nuru tokonatu no
 tuyu uti-harahi iku-yo ne nu ram
"
 Hito-hi no hana naru besi, kare te mazire ri.
 Miya ni go-ran-ze sase tamahi te,
 "Ihukahi naki koto wo ba saru mono ni te, kakaru kanasiki taguhi, yo ni naku ya ha to, omohi-nasi tutu, tigiri nagakara de, kaku kokoro wo madohasu beku te koso ha ari keme to, kaheri te ha turaku, saki no yo wo omohi yari tutu nam, samasi haberu wo, tada, hi-goro ni sohe te, kohisisa no tahe gataki to, kono Daisyau-no-Kimi no, ima ha to yoso ni nari tamaha m nam, aka-zu imiziku omohi tamahe raruru. Hito-hi, hutu-ka mo miye tamaha zu, kare-gare ni ohase si wo dani, aka-zu mune itaku omohi haberi si wo, asa-yuhu no hikari usinahi te ha, ikade ka nagarahu bekara m."
 to, ohom-kowe mo e sinobi-ahe tamaha zu nai tamahu ni, o-mahe naru otona-otonasiki hito nado, ito kanasiku te, sato uti-naki taru, sozoro-samuki yuhube no kesiki nari.
 Wakaki hito-bito ha, tokoro-dokoro ni mure wi tutu, onoga-doti, ahare naru koto-domo uti-katarahi te,
 "Tono no obosi notamaha suru yau ni, Waka-Gimi wo mi tatematuri te koso ha, nagusamu beka'mere to omohu mo, ito hakanaki hodo no ohom-katami ni koso."
 tote, ono-ono, "Akarasama ni makade te, mawira m." to ihu mo are ba, katami ni wakare wosimu hodo, onogazisi ahare naru koto-domo ohokari.

 Win he mawiri tamahe re ba,
 "Ito itau omo-yase ni keri! Sauzin ni te hi wo huru ke ni ya?"
 to, kokoro-gurusige ni obosi mesi te, o-mahe ni te mono nado mawira se tamahi te, toya-kakuya to obosi atukahi kikoye sase tamahe ru sama, ahare ni katazikenasi.
 Tiuguu no ohom-kata ni mawiri tamahe re ba, hito-bito, medurasigari mi tatematuru. Myaubu-no-Kimi si te,
 "Omohi tuki se nu koto-domo wo, hodo huru ni tuke te mo ika ni?"
 to, ohom-seusoko kikoye tamahe ri.
 "Tune naki yo ha, ohokata ni mo omou tamahe siri ni si wo, me ni tikaku mi haberi turu ni, itohasiki koto ohoku omou tamahe midare si mo, tabi-tabi no ohom-seusoko ni nagusame haberi te nam, kehu made mo."
 tote, sa'ra nu wori dani aru mi-kesiki tori-sohe te, ito kokoro-gurusige nari. Mu-mon no uhe no ohom-zo ni, nibi-iro no ohom-sita-gasane, ei maki tamahe ru yature sugata, hanayaka naru ohom-yosohi yori mo namamekasisa masari tamahe ri.
 Touguu ni mo hisasiu mawira nu obotukanasa nado, kikoye tamahi te, yo huke te zo, makade tamahu.

 3 Tale of Murasaki Genji gets married to Murasaki

 
[3-1 Genji gets married to Murasaki]
 Nideu-no-Win ni ha, kata-gata harahi migaki te, wotoko womna, mati kikoye tari. Zyaurau-domo mina mau-nobori te, ware mo ware mo to sauzoki, kesau-zi taru wo miru ni tuke te mo, kano wi-nami kun-zi tari turu kesiki-domo zo, ahare ni omohi-ide rare tamahu.
 Ohom-sauzoku tatematuri kahe te, nisi-no-tai ni watari tamahe ri. Koromo-gahe no ohom-siturahi, kumori naku azayaka ni miye te, yoki waka-udo warahabe no, nari, sugata meyasuku totonohe te, "Seunagon ga motenasi, kokoro-motonaki tokoro nau, kokoro-nikusi." to mi tamahu.
 Hime-Gimi, ito utukusiu hiki-tukurohi te ohasu.
 "Hisasikri turu hodo ni, ito koyonau koso otona-bi tamahi ni kere!"
 tote, tihisaki mi-kityau hiki-age te mi tatematuri tamahe ba, uti-sobami te warahi tamahe ru ohom-sama, aka nu tokoro nasi.
 "Ho-kage no ohom-kataharame, kasira-tuki nado, tada, kano kokoro tukusi kikoyuru hito ni, tagahu tokoro naku nari yuku kana!"
 to mi tamahu ni, ito uresi.
 Tikaku yori tamahi te, obotukanakari turu hodo no koto-domo nado kikoye tamahi te,
 "Hi-goro no monogatari, nodoka ni kikoye mahosi kere do, ima-imasiu oboye habere ba, sibasi koto-kata ni yasurahi te, mawiri ko m. Ima ha, todaye naku mi tatematuru bekere ba, itohasiu sahe ya obosa re m."
 to, katarahi kikoye tamahu wo, Seunagon ha uresi to kiku mono-kara, naho ayahuku omohi kikoyu. "Yamgotonaki sinobi-dokoro ohou kakadurahi tamahe re ba, mata wadurahasiki ya tati-kahari tamaha m." to omohu zo, nikuki kokoro naru ya!
 Ohom-kata ni watari tamahi te, Tiuzyau-no-Kimi to ihu ni, mi-asi nado mawiri susabi te, ohotono-gomori nu.
 Asita ni ha, Waka-Gimi no ohom-moto ni ohom-humi tatematuri tamahu. Ahare naru ohom-kaheri wo mi tamahu ni mo, tuki se nu koto-domo nomi nam.

 Ito ture-dure ni nagame-gati nare do, nani to naki ohom-ariki mo, mono-uku obosi nara re te, obosi mo tata re zu.
 Hime-Gimi no, nani-goto mo aramahosiu totonohi hate te, ito medetau nomi miye tamahu wo, nige-nakara nu hodo ni, hata, mi-nasi tamahe re ba, kesiki-bami taru koto nado, wori-wori kikoye kokoromi tamahe do, mi mo siri tamaha nu kesiki nari.
 Ture-dure naru mama ni, tada konata ni te go uti, hen-tugi nado si tutu, hi wo kurasi tamahu ni, kokoro-bahe no rau-rauziku aigyau-duki, hakanaki tahabure-goto no naka ni mo, utukusiki sudi wo si-ide tamahe ba, obosi hanati taru tosi-tuki koso, tada saru kata no rautasa nomi ha ari ture, sinobi gataku nari te, kokoro-gurusikere do, ikaga ari kem, hito no kedime mi tatematuri waku beki ohom-naka ni mo ara nu ni, Wotoko-Gimi ha toku oki tamahi te, Womna-Gimi ha sara ni oki tamaha nu asita ari.
 Hito-bito, "Ika nare ba, kaku ohasimasu nara m. Mi-kokoti no rei nara zu obosa ruru ni ya?" to mi tatematuri nageku ni, Kimi ha watari tamahu tote, ohom-suzuri no hako wo, mi-tyau no uti ni sasi-ire te ohasi ni keri.
 Hito-ma ni karausite kasira motage tamahe ru ni, hiki-musubi taru humi, ohom-makura no moto ni ari. Nani-gokoro mo naku, hiki-ake te mi tamahe ba,
 "Ayanaku mo hedate keru kana yo wo kasane
 sasuga ni nare si yoru no koromo wo
"
 to, kaki susabi tamahe ru yau nari. "Kakaru mi-kokoro ohasu ram." to ha, kakete mo obosi yora zari sika ba,
 "Nado te kau kokoro-ukari keru mi-kokoro wo, uranaku tanomosiki mono ni omohi kikoye kem."
 to, asamsiu obosa ru.

 Hiru-tu-kata, watari tamahi te,
 "Nayamasige ni si tamahu ram ha, ika naru mi-kokoti zo? Kehu ha, go mo uta de, sau-zausi ya!"
 tote, nozoki tamahe ba, iyo-iyo ohom-zo hiki-kaduki te husi tamahe ri. Hito-bito ha sirizoki tutu saburahe ba, yori tamahi te,
 "Nado, kaku ibuseki ohom-motenasi zo! Omohi no hoka ni kokoro-uku koso ohasi kere na! Hito mo ika ni ayasi to omohu ram."
 tote, ohom-husuma wo hiki-yari tamahe re ba, ase ni osi-hitasi te, hitahi-gami mo itau nure tamahe ri.
 "Ana, uatate! Kore ha ito yuyusiki waza zo yo."
 tote, yorodu ni kosirahe kikoye tamahe do, makoto ni, ito turasi to omohi tamahi te, tuyu no ohom-irahe mo si tamaha zu.
 "Yosi yosi. Sarani miye tatematura zi. Ito hadukasi."
 nado wen-zi tamahi te, ohom-suzuri ake te mi tamahe do, mono mo nakere ba, "Waka no ohom-arisama ya!" to, rautaku mi tatematuri tamahi te, hi hito-hi, iri wi te nagusame kikoye tamahe do, toke gataki mi-kesiki, itodo rautage nari.

 [3-2 Ceremony in the marriaged night]
 Sono yo-sari, wi-no-ko-motihi mawira se tari. Kakaru ohom-omohi no hodo nare ba, koto-kotosiki sama ni ha ara de, konata bakari ni, wokasige naru hiwarigo nado bakari wo, iro-iro ni te mawire ru wo mi tamahi te, Kimi, minami no kata ni ide tamahi te, Koremitu wo mesi te,
 "Kono motihi, kau kazu-kazu ni tokoro-seki sama ni ha ara de, asu no kure ni mawira se yo. Kehu ha ima-imasiki hi nari keri."
 to, uti-hohowemi te notamahu mi-kesiki wo, kokoro-toki mono ni te, huto-omohi yori nu. Koremitu, tasika ni mo uketamahara de,
 "Geni, aigyau no hazime ha, hi eri si te kikosi mesu beki koto ni koso. Sate mo, ne-no-ko ha ikutu ka tukaumaturasu beu habera m?"
 to, mame-dati te mause ba,
 "Mi-tu ga hito-tu ka ni te mo ara m kasi."
 to notamahu ni, kokoro-e hate te, tati nu. "Mono-nare no sama ya!" to Kimi ha obosu. Hito ni mo iha de, te-dukara to ihu bakari, sato ni te zo, tukuri wi tari keru.
 Kimi ha, kosirahe wabi tamahi te, ima hazime nusumi mote ki tara m hito no kokoti suru mo, ito wokasiku te, "Tosi-goro ahare to omohi kikoye turu ha, kata-hasi ni mo ara zari keri. Hito no kokoro koso utate aru mono ha are! Ima ha hito-yo mo hedate m koto no warinakaru beki koto." to obosa ru.
 Notamahi si motihi, sinobi te, itau yo-hukasi te mote mawire ri. "Seunagon ha otonasiku te, hadukasiku ya obosa m?" to, omohi-yari hukaku kokoro-sirahi te, musume no Ben to ihu wo yobi-ide te,
 "Kore, sinobi te mawira se tamahe."
 tote, kaugo no hako wo hito-tu, sasi-ire tari.
 "Tasika ni, ohom-makura-gami ni mawirasu beki ihahi no mono ni haberu. Ana, ksiko! Ada ni na."
 to ihe ba, "Ayasi" to omohe do,
 "Ada naru koto ha, mada naraha nu mono wo."
 tote, tore ba,
 "Makoto ni, ima ha saru mozi ima se tamahe yo. Yomo maziri habera zi."
 to ihu. Wakaki hito ni te, kesiki mo e hukaku omohi-yora ne ba, mote mawiri te, ohom-makura-gami no mi-kityau yori sasi-ire taru wo, Kimi zo, rei no kikoye sira se tamahu ram kasi.
 Hito ha e sira nu ni, tutomete, kono hako wo makade sase tamahe ru ni zo, sitasiki kagiri no hito-bito, omohi ahasuru koto-domo ari keru. Ohom-sara-domo nado, itu no ma ni ka si ide kem. Kesoku ito kiyora ni si te, motihi no sama mo, kotosarabi, ito wokasiu totonohe tari.
 Seunagon ha, "Ito, kau si mo ya!" to koso omohi kikoye sase ture, ahare ni katazikenaku, obosi itara nu koto naki mi-kokoro-bahe wo, madu uti-naka re nu.
 "Sate mo, uti-uti ni notamahase yo na! Kano hito mo, ika ni omohi tura m?"
 to, sasameki ahe ri.

 Kakute noti ha, Uti ni mo Win ni mo, akarasama ni watari tamahe ru hodo dani, sidu-kokoro naku, omokage ni kohisikere ba, "Ayasi no kokoro ya!" to, ware nagara obosa ru. Kayohi tamahi si tokoro-dokoro yori ha, uramesi-ge ni odorokasi kikoye tamahi nado sure ba, itohosi to obosu mo are do, nihi-tamakura no kokoro-gurusiku te, "Yo wo ya hedate m." to, obosi waduraha rure ba, ito mono-uku te, nayamasi-ge ni nomi motenasi tamahi te,
 "Yononaka no ito uku oboyuru hodo sugusi te nam, hito ni mo miye tatematuru beki."
 to nomi irahe tamahi tutu, sugusi tamahu.
 Ima-Gisaki ha, Mi-kusige-dono naho kono Daisyau ni nomi kokoro tuke tamahe ru wo,
 "Geni hata, kaku yamgotonakari turu kata mo use tamahi nu meru wo, sate mo ara m ni, nado ka kutiwosikara m."
 nado, Otodo notamahu ni, "Ito nikusi" to, omohi kikoye tamahi te,
"Miya-dukahe mo, wosa-wosasiku dani si nasi tamahe ra ba, nado ka asikara m?"
 to, mawira se tatematura m koto wo obosi hagemu.
 Kimi mo, osinabe te no sama ni ha oboye zari si wo, kutiwosi to ha obose do, tada-ima ha koto-zama ni wakuru mi-kokoro mo naku te,
 "Nani ka ha, kabakari mizika-ka meru yo ni. Kaku te omohi sadamari na m. Hito no urami mo ohu mazikari keri."
 to, itodo ayahuku obosi kori ni tari.
 "Kano Miyasumdokoro ha, ito itohosikere do, makoto no yorube to tanomi kikoye m ni ha, kanarazu kokoro oka re nu besi. Tosi-goro no yau ni te mi-sugusi tamaha ba, sa'ru beki wori-husi ni mono kikoye ahasuru hito ni te ha ara m." nado, sasuga ni, koto no hoka ni ha obosi hanata zu.
 "Kono Hime-Gimi wo, ima made yo-hito mo sono hito to mo siri kikoye nu mo, monoge naki yau nari. Titi-Miya ni sira se kikoye te m." to, omohosi nari te, ohom-mogi no koto, hito ni amaneku ha notamaha ne do, nabete nara nu sama ni obosi maukuru go-youi nado, ito arigatakere do, Womna-Gimi ha, koyonau utomi kikoye tamahi te, "Tosi-goro yorodu ni tanomi kikoye te, matuhasi kikoye keru koso, asamasiki kokoro nari kere!" to, kuyasiu nomi obosi te, sayaka ni mo mi ahase tatematuri tamaha zu, kikoye tahabure tamahu mo, kurusiu warinaki mono ni obosi musubohore te, ari si ni mo ara zu nari tamahe ru ohom-arisama wo, wokasiu mo itohosiu mo obosa re te,
 "Tosi-goro, omohi kikoye si ho'i naku, nare ha masara nu mi-kesiki no, kokoro-uki koto." to, urami kikoye tamahu hodo ni, tosi mo kaheri nu.

 [3-3 New Year geeting to Court and Sadaijin's residence]
 Tuitati no hi ha, rei no, Win ni mawiri tamahi te zo, Uti, Touguu nado ni mo mawiri tamahu. Sore yori Ohoi-dono ni makade tamahe ri. Otodo, atarasiki tosi to mo iha zu, mukasi no ohom-koto-domo kikoye ide tamahi te, sau-zausiku kanasi to obosu ni, itodo kaku sahe watari tamahe ru ni tuke te, nen-zi kahesi tamahe do, tahe gatau obosi tari.
 Ohom-tosi no kuhaha ru ke ni ya, mono-monosiki ke sahe sohi tamahi te, ari si yori keni, kiyora ni miye tamahu. Tati-ide te, ohom-kata ni iri tamahe re ba, hito-bito mo medurasiu mi tatematuri te, sinobi ahe zu.
 Waka-Gimi mi tatematuri tamahe ba, koyonau oyosuke te, warahi-gati ni ohasuru mo, ahare nari. Mami, kuti-tuki, tada Touguu no ohom-onazi sama nare ba, "Hito mo koso mi tatematuri togamure." to mi tamahu.
 Ohom-siturahi nado mo kahara zu, Mi-zo-kake no ohom-sauzoku nado, rei no yau ni si kake rare taru ni, Womna no ga naraba nu koso, haye-naku sau-zausikere.
 Miya no ohom-seusoko ni te,
 "Kehu ha, imiziku omohi tamahe sinoburu wo, kaku watara se tamahe ru ni nam, naka-naka."
 nado kikoye tamahi te,
 "Mukasi ni narahi haberi ni keru ohom-yosohi mo, tuki-goro ha, itodo namida ni kiri-hutagari te, iro-ahi naku go-ran-ze rare habera m to omohi tamahure do, kehu bakari ha, naho yature sase tamahe."
 tote, imiziku si tukusi tamahe ru mono-domo, mata kasane te tatemature tamahe ri. Kanarazu kehu tatematuru beki, to obosi keru ohom-sita-gasane ha, iro mo ori-zama mo, yo no tune nara zu, kokoro koto naru wo, kahi naku ya ha tote, ki-gahe tamahu. Ko zara masika ba, kutiwosiu obosa masi to, kokoro-gurusi. Ohom-kaheri ni,
 "Haru ya ki nuru to mo, madu go-ran-ze rare ni nam, mawiri haberi ture do, omohi tamahe ide raruru koto ohoku te, e kikoye sase habera zu.
 Amata tosi kehu aratame si iro-goromo
 ki te ha namida zo huru kokoti suru

 e koso omohi tamahe sidume ne."
 to kikoye tamahe ri. Ohom-kaheri,
 "Atarasiki tosi to mo iha zu huru mono ha
 huri nuru hito no namida nari keri
"
 Oroka naru beki koto ni zo ara nu ya.