About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Sakaki
Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Daisho era from Sep. at the age of 23 to summer at the age of 25

  1 Tale of Lady Rokujo A parting in fall

 1. Lady Rokujo determines to go to Ise with her daughter Saiguu no ohom-kudari, tikau nari yuku mama ni


 2. A parting at daybreak in Nonomiya Naga-tuki nanu-ka bakari nare ba


 3. It is decided the day to go to Ise Ohom-humi, tune yori mo komayaka naru ha


 4. Saigu goes to the Court Zihu-roku-niti, Katura-gaha ni te, ohom-harahe si tamahu


 5. Saigu starts off the Court for Ise Kokoro-nikuku yosi aru ohom-kehahi nare ba


  2 Tale of Hikaru-Genji Mikado Kiritubo, Genji's father, died

 1. Kiritubo falls into a critical condition in August Win no ohom-nayami, kamna-duki ni nari te ha


 2. Kiritubo died in November 1 Oho-Gisaki mo, mawiri tamaha m to suru wo


 3. The time passed into next New Year Tosi kaheri nure do, yononaka imamekasiki koto naku


 4. Genji meets repeatedly to Oborozukiyo Mikado ha, Win no ohom-yuigon tagahe zu, ahare ni obosi tare do


  3 Tale of Fujitsubo

 1. Genji meets persistently to Fujitsubo Uti ni mawiri tamaha m koto ha


 2. Fujitsubo determines to become a nun "Iduko wo omote ni te ka ha, mata mo miye tatematura m


  4 Tale of Hikaru-Genji

 1. Genji visits to the temple of Unrin'in in Murasaki-no Daisyau-no-Kimi ha, Miya wo ito kohisiu omohi kikoye tamahe do


 2. Genji and Asagao send a mail each other Huki-kahu kaze mo tikaki hodo ni te


 3. Genji gets back to Nijo-in Womna-Gimi ha, hi-goro no hodo ni, nebi masari


 4. Genji visits the Court to meet Mikado of his brother Ohokata no koto-domo, Miya no ohom-koto ni hure taru koto nado


 5. Genji greets Fujitsubo in the Court "O-mahe ni saburahi te, ima made, hukasi


 6. Genji and Oborozukiyo send a mail each other Daisyau, Tou-no-Ben no zu-zi turu koto wo omohu ni


  5 Tale of Fujitsubo She becommes a nun

 1. The first anniversary of Kiritsbo's death on November 1 Tiuguu ha, Win no ohom-hate no koto ni uti-tuduki


 2. Fujitsubo becommes a nun after her Hokehako ceremony Sihasu no towo-yo-ka bakari, Tiuguu no mi-Ha'kau nari


 3. Genji is left behind Fujitsbo gotten into religion Tono ni te mo, waga ohom-kata ni hitori uti-husi tamahi te


  6 Tale of Hikaru-Genji

 1. It becomes a happy New Year Tosi mo kahari nure ba, Uti watari hanayaka ni


 2. A group of Genji are obliged to have unfortunate life Tukasa-mesi no koro, kono Miya no hito ha


 3. Genji and his friends play with a game of In-futagi Natu no ame, nodoka ni huri te, ture-dure naru koro


  7 Tale of Oborozukiyo Their secret meeting in summer-rain is discovered by Udaijin

 1. Genji and Oborozukiyo's secret meeting is discovered by her father Sono-koro, Kam-no-Kimi makade tamahe ri


 2. Udaijin wants to banish Genji from the Court Otodo ha, omohi no mama ni, kome taru tokoro


 1 Tale of Lady Rokujo A parting in fall

 [1-1 Lady Rokujo determines to go to Ise with her daughter]
 Saiguu no ohom-kudari, tikau nari yuku mama ni, Miyasumdokoro, mono-kokoro-bosoku omohosu. Yamgotonaku wadurahasiki mono ni oboye tamaheri si Ohoi-dono no Kimi mo use tamahi te noti, sa'ri to mo to yo-hito mo kikoye atukahi, Miya no uti ni mo kokoro-tokimeki se si wo, sono noti si mo, kaki-taye, asamasiki ohom-motenasi wo mi tamahu ni, makoto ni usi to obosu koto koso ari keme to, siri hate tamahi nure ba, yorodu no ahare wo obosi sute te, hitamiti ni ide tati tamahu.
 Oya hohi te kudari tamahu rei mo koto ni nakere do, ito mi hanati gataki ohom-arisama naru ni koto tuke te, "Uki-yo wo yuki hanare m" to obosu ni, Daisyau-no-Kimi, sasuga ni, ima ha to kake-hanare tamahi na m mo, kutiwosiku obosa re te, ohom-seusoko bakari ha, ahare naru sama ni te, tabi-tabi kayohu. Taimen si tamaha m koto wo ba, imasara ni aru maziki koto to, Womna-Gimi mo obosu. "Hito ha kokoro-dukinasi to, omohi oki tamahu koto mo ara m ni, Ware ha, ima sukosi omohi midaruru koto no masaru beki wo, ainasi." to, kokoro-duyoku obosu naru besi.
 Moto no Tono ni ha, akarasama ni mo watari tamahu wori-wori are do, itau sinobi tamahe ba, Daisyau-dono, e siri tamaha zu. Tahayasuku mi-kokoro ni makase te, maude tamahu beki ohom-sumika ni hata ara ne ba, obotukanaku te tuki-hi mo hedatari nuru ni, Win-no-Uhe, odoro-odorosiki ohom-nayami ni ha ara de, rei nara zu, toki-doki nayama se tamahe ba, itodo mi-kokoro no itoma nakeredo, "Turaki mono ni omohi-hate tamahi na m mo, itohosiku, hito-giki nasake naku ya" to obosi okosi te, Nonomiya ni maude tamahu.

 [1-2 A parting at daybreak in Nonomiya]
 Naga-tuki nanu-ka bakari nare ba, "Muge ni kehu asu" to obosu ni, Womna-gata mo kokoro-awatatasikere do, "Tati nagara." to, tabi-tabi ohom-seusoko ari kere ba, "Ide ya?" to ha obosi wadurahi nagara, "Ito amari umore itaki wo, mono-gosi bakari no taimen ha." to, hito-sire-zu mati kikoye tamahi keri.
 Harukeki nobe wo wake-iri tamahu yori, ito mono ahare nari. Aki no hana, mina otorohe tutu, asadi-ga-hara mo kare-gare naru musi no ne ni, matu-kaze, sugoku huki-ahase te, sono koto to mo kiki-waka re nu hodo ni, mono no ne-domo taye-daye kikoye taru, ito en nari.
 Mutumasiki go-zen, zihu-yo-nin bakari, mi-zuizin, koto-kotosiki sugata nara de, itau sinobi tamahe re do, koto ni hiki-tukurohi tamahe ru ohom-youi, ito medetaku miye tamahe ba, ohom-tomo naru suki-mono-domo, tokoro-kara sahe mi ni simi te omohe ri. Mi-kokoro ni mo, "Nado te, ima made tati-narasa zari tura m." to, sugi nuru kata, kuyasiu obosa ru.
 Mono-hakanage naru ko-siba-gaki wo oho-gaki ni te, itaya-domo atari-atari ito karisome nari. Kuroki no toriwi-domo, sasuga ni kau-gausiu mi-watasa re te, wadurahasiki kesiki naru ni, kam-dukasa no mono-domo, koko kasiko ni uti-sihabuki te, onoga-doti, mono uti-ihi taru kehahi nado mo, hoka ni ha sama kahari te miyu. Hitaki-ya kasuka ni hikari te, hito-ke sukunaku, sime-zime to si te, koko ni mono omohasiki hito no, tuki-hi wo hedate tamahe ra m hodo wo obosi-yaru ni, ito imiziu ahare ni kokoro-gurusi.
 Kita-no-Tai no sa'ru beki tokoro ni tati kakure tamahi te, ohom-seusoko kikoye tamahu ni, asobi ha mina yame te, kokoro-nikuki kehahi, amata kikoyu.
 Nani-kure no hito-dute no ohom-seusoko bakari ni te, midukara ha taimen si tamahu beki sama ni mo ara ne ba, "Ito monosi." to obosi te,
 "Kau yau no ariki mo, ima ha tuki-naki hodo ni nari ni te haberu wo, omohosi sira ba, kau sime no hoka ni ha motenasi tamaha de. Ibuseu haberu koto wo mo, akirame haberi ni si gana!"
 to, mameyaka ni kikoye tamahe ba, hito-bito,
 "Geni, ito kataharaitau."
 "Tati-waduraha se tamahu ni, itohosiu."
 nado, atukahi kikoyure ba, "Isa ya. Koko no hito-me mo mi-gurusiu, kano obosa m koto mo, waka-wakasiu, ide wi m ga, imasara ni tutumasiki koto." to obosu ni, ito mono-ukere do, nasake nau mote-nasa m ni mo takekara ne ba, tokaku uti-nageki, yasurahi te, wizari-ide tamahe ru ohom-kehahi, ito kokoro nikusi.
 "Konata ha, sunoko bakari no yurusa re ha haberi ya?"
 tote, nobori wi tamahe ri.
 Hanayaka ni sasi-ide taru yuhu-duki-yo ni, uti-hurumahi tamahe ru sama, nihohi, niru mono naku medetasi. Tuki-goro no tumori wo, tuki-dukisiu kikoye tamaha m mo, mabayuki hodo ni nari ni kere ba, sakaki wo isasaka wori te mo'tamahe ri keru wo, sasi-ire te,
 "Kahara nu iro wo sirube ni te koso, i-gaki mo koye haberi ni kere. Sa mo kokoro-uku."
 to kikoye tamahe ba,
 "Kami-gaki ha sirusi no sugi mo naki mono wo
 ika ni magahe te wore ru sakaki zo
"
 to kikoye tamahe ba,
 "Wotome-go ga atari to omohe ba sakaki-ba no
 ka wo natukasimi tome te koso wore
"
 Ohokata no kehahi wadurahasikere do, mi-su bakari ha hiki-ki te, nagesi ni osi-kakari te wi tamahe ri.
 Kokoro ni makase te mi tatematuri tu beku, hito mo sitahi-zama ni obosi tari turu tosi-tuki ha, nodoka nari turu mi-kokoro ogori ni, sa si mo obosa re zari ki.
 Mata, kokoro no uti ni, "Ika ni zo ya, kizu ari te" omohi kikoye tamahi ni si noti, hata, ahare mo same tutu, kaku ohom-naka mo hedatari nuru wo, medurasiki ohom-taimen no mukasi oboye taru ni, "Ahare!" to, obosi midaruru koto kagiri nasi. Kosi-kata, yuku-saki, obosi-tuduke rare te, kokoro-yowaku naki tamahi nu.
 Womna ha, sa si mo miye zi to obosi tutumu mere do, e sinobi tamaha nu mi-kesiki wo, iyo-iyo kokoro-gurusiu, naho obosi tomaru beki sama ni zo, kikoye tamahu meru.
 Tuki mo iri nuru ni ya, ahare naru sora wo nagame tutu, urami kikoye tamahu ni, kokora omohi atume tamahe ru turasa mo kiye nu besi. Yau-yau, "Ima ha." to, omohi-hanare tamahe ru ni, "Sa're ba yo!" to, naka-naka kokoro ugoki te, obosi midaru.
 Tenzyau no waka-Kimdati nado uti-ture te, tokaku tati-wadurahu naru niha no tatazumahi mo, geni en naru kata ni, ukebari taru arisama nari. Omohosi nokosu koto naki ohom-nakarahi ni, kikoye-kahasi tamahu koto-domo, manebi-yara m kata nasi.
 Yau-yau ake-yuku sora no kesiki, kotosara ni tukuri-ide tara m yau nari.
 "Akatuki no wakare ha itumo tuyu keki wo
 ko ha yo ni sira nu aki no sora kana
"
 Ide-gate ni, mi-te wo torahe te yasurahi tamahe ru, imiziu natukasi.
 Kaze, ito hiyayaka ni huki te, matu-musi no naki karasi taru kowe mo, wori-siri-gaho naru wo, sasite omohu koto naki dani, kiki-sugusi gatage naru ni, masite, warinaki mi-kokoro-madohi-domo ni naka-naka, koto mo yuka nu ni ya.
 "Ohokata no aki no wakare mo kanasiki ni
 naku ne na sohe so nobe no matu-musi
"
 Kuyasiki koto ohokare do, kahi-nakere ba, ake-yuku sora mo hasitanau te, ide tamahu. Miti no hodo ito tuyu kesi.
 Womna mo, e kokoro-duyokara zu, nagori ahare ni te nagame tamahu. Hono-mi tatematuri tamahe ru tuki-kage no ohom-katati, naho tomare ru nihohi nado, wakaki hito-bito ha mi ni sime te, ayamati mo si tu beku, mede kikoyu.
 "Ikabakari no miti ni te ka, kakaru ohom-arisama wo mi-sute te ha, wakare kikoye m."
 to, ainaku namida-gumi aheri.

 [1-3 It is decided the day to go to Ise]
 Ohom-humi, tune yori mo komayaka naru ha, obosi nabiku bakari nare do, mata uti-kahesi, sadame-kane tamahu beki koto nara ne ba, ito kahi nasi.
 Wotoko ha, sa si mo obosa nu koto wo dani, nasake no tame ni ha yoku ihi-tuduke tamahu beka'mere ba, masite, osinabete no tura ni ha omohi kikoye tamaha zari si ohom-naka no, kaku te somuki tamahi na m to suru wo, kutiwosiu mo itohosiu mo, obosi nayamu besi.
 Tabi no ohom-sauzoku yori hazime, hito-bito no made, nani-kure no mi-teudo nado, ikamesiu medurasiki sama ni te, toburahi kikoye tamahe do, nani to mo obosa re zu. Aha-ahasiu kokoro-uki na wo nomi nagasi te, asamasiki mi no arisam wo, ima hazime tara m yau ni, hodo tikaku naru mama ni, oki-husi nageki tamahu.
 Saiguu ha, wakaki mi-kokoti ni, hudiyau nari turu ohom-ide-tati no, kaku sadamari yuku wo, uresi, to nomi obosi tari. Yo-hito ha, rei naki koto to, modoki mo ahare-gari mo, sama-zama ni kikoyu besi. Nani-goto mo, hito ni modoki atukaha re nu kiha ha yasuge nari. Naka-naka yo ni nuke-ide nuru hito no ohom-atari ha, tokoro-seki koto ohoku nam.

 [1-4 Saigu goes to the Court]
 Zihu-roku-niti, Katura-gaha ni te, ohom-harahe si tamahu. Tune no gisiki ni masari te, Tyaubusousi nado, sa'ra nu Kamdatime mo, yamgotonaku, oboye aru wo era se tamahe ri. Win no mi-kokoro-yose mo are ba naru besi. Ide tamahu hodo ni, Daisyau-dono yori rei no tuki se nu koto-domo kikoye tamahe ri. "Kakemaku mo kasikoki o-mahe ni te." to, yuhu ni tuke te,
 "Naru-kami dani koso,
 Yasima moru Kuni-tu-mi-Kami mo kokoro ara ba
 aka nu wakare no naka wo kotoware

 Omou tamahuru ni, aka nu kokoti si haberu kana!"
 to ari. Ito sawagasiki hodo nare do, ohom-kaheri ari. Miya no ohom wo ba, Nyo-betau si te kaka se tamahe ri.
 "Kuni-tu-Kami sora ni kotowaru naka nara ba
 nahozari-goto wo madu ya tadasa m
"
 Daisyau ha, ohom-arisama yukasiu te, Uti ni mo mawira mahosiku obose do, uti-sute rare te mi-okura m mo, hito-waroki kokoti si tamahe ba, obosi tomari te, ture-dure ni nagame wi tamahe ri.
 Miya no ohom-kaheri no otona-otonasiki wo, hoho-wemi te mi wi tamahe ri. "Ohom-tosi no hodo yori ha, wokasiu mo ohasu beki kana!" to, tada-nara zu. Kau yau ni rei ni tagahe ru wadurahasisa ni, kanarazu kokoro kakaru ohom-kuse ni te, "Ito you mi tatematuri tu bekari si ihakenaki ohom-hodo wo, mi zu nari nuru koso netakere! Yononaka sadame nakere ba, taimen suru yau mo ari na m kasi." nado obosu.

 [1-5 Saigu starts off the Court for Ise]
 Kokoro-nikuku yosi aru ohom-kehahi nare ba, monomi-guruma ohokaru hi nari. Saru no toki ni Uti ni mawiri tamahu.
 Miyasumdokoro, mi-kosi ni nori tamahe ru ni tuke te mo, Titi-Otodo no kagiri-naki sudi ni obosi kokorozasi te, ituki tatematuri tamahi si arisama, kahari te, suwe-no-yo ni Uti wo mi tamahu ni mo, mono nomi tuki se zu, ahare ni obosa ru. Zihu-roku ni te ko-Miya ni mawiri tamahi te, ni-zihu ni te okure tatematuri tamahu. Sam-zihu ni te zo, kehu mata Kokonohe wo mi tamahi keru.
 "Sono-kami wo kehu ha kake zi to sinobure do
 kokoro no uti ni mono zo kanasiki
"
 Saiguu ha, zihu-si ni zo nari tamahi keru. Ito utukusiu ohasuru sama wo, uruhasiu sitate tatematuri tamahe ru zo, ito yuyusiki made miye tamahu wo, Mikado, mi-kokoro ugoki te, wakare no kusi tatematuri tamahu hodo, ito ahare ni te, siho-tare sase tamahi nu.
 Ide tamahu wo mati tatematuru tote, Hatsyau ni tate-tuduke taru idasi-guruma-domo no sode-guti, iro-ahi mo, me-nare nu sama ni, kokoro-nikuki kesiki nare ba, Tenzyau-bito-domo mo, watakusi no wakare wosimu ohokari.
 Kurau ide tamahi te, Ni-deu yori Touwin-no-ohodi wo wore tamahu hodo, Nideu-no-Win no mahe nare ba, Daisyau-no-Kimi, ito ahare ni obosa re te, sakaki ni sasi te,
 "Huri-sute te kehu ha yuku to mo Suzuka-gaha
 yaso-se no nami ni sode ha nure zi ya
"
 to kikoye tamahe re do, ito kurau, mono-sawagasiki hodo nare ba, mata no hi, seki no anata yori zo, ohom-kahesi aru.
 "Suzuka-gaha yaso-se no nami ni nure nure zu
 Ise made tare ka omohi okose m
"
 Kotosogi te kaki tamahe ru si mo, mi-te ito yosi-yosisiku namameki taru ni, "Ahare naru ke wo sukosi sohe tamahe ra masika ba." to obosu.
 Kiri itau huri te, tada nara nu asa-borake ni, uti-nagame te hitori-goti ohasu.
 "Yuku-kata wo nagame mo yara m kono aki ha
 Ahusaka-yama wo kiri na hedate so

 Nisi-no-Tai ni mo watari tamaha de, hito-yari nara zu, mono-sabisi-ge ni nagame kurasi tamahu. Masite, tabi no sora ha, ika ni mi-kokoro-dukusi naru koto ohokari kem.

 2 Tale of Hikaru-Genji Mikado Kiritubo, Genji's father, died

 
[2-1 Kiritubo falls into a critical condition in August]
 Win no ohom-nayami, kamna-duki ni nari te ha, ito omoku ohasimasu. Yononka ni wosimi kikoye nu hito nasi. Uti ni mo, obosi nageki te gyaugau ari. Yowaki mi-kokoti ni mo, Touguu no ohom-koto wo, kahesu-gahesu kikoye sase tamahi te, tugi ni ha Daisyau no ohom-koto,
 "Haberi turu yo ni kahara zu, dai-seu no koto wo hedate zu, nani-goto mo ohom-usiromi to obose! Yohahi no hodo yori ha, yo wo maturi-gota m ni mo, wosa-wosa habakari aru maziu nam, mi tamahuru. Kanarazu, yononaka tamotu beki sau aru hito nari. Sa'ru ni yori te, wadurahasisa ni, Miko ni mo nasa zu, tada-udo ni te, ohoyake no ohom-usiromi wo se sase m to, omohi tamahe si nari. Sono kokoro tagahe sase tamahu na!"
 to, ahare naru go-yuigon-domo ohokari kere do, womna no manebu beki koto ni si ara ne ba, kono kata-hasi dani katahara-itasi.
 Mikado mo, ito kanasi to obosi te, sara ni tagahe kikoye sasu maziki yosi wo, kahesu-gahesu kikoye sase tamahu. Ohom-katati mo, ito kiyora ni nebi masara se tamahe ru wo, uresiku tanomosiku mi tatematura se tamahu. Kagiri are ba, isogi kahera se tamahu ni mo, naka-naka naru koto ohoku nam.
 Touguu mo, hito-tabi ni to obosi-mesi kere do, mono-sawagasiki ni yori, hi wo kahe te, watara se tamahe ri. Ohom-tosi no hodo yori ha, otona-bi utukusiki ohom-sama ni te, kohi si to omohi kikoye sase tamahi keru tumori ni, nani-gokoro mo naku uresi to obosi, mi tatematuri tamahu mi-kesiki, ito ahare nari.
 Tiuguu ha, namida ni sidumi tamahe ru wo, mi tatematura se tamahu mo, sama-zama mi-kokoro midare te obosi-mesa ru. Yorodu no koto wo kikoye sira se tamahe do, ito mono-hakanaki ohom-hodo nare ba, usirometaku kanasi to mi tatematura se tamahu.
 Daisyau ni mo, Ohoyake ni tukau-maturi tamahu beki mi-kokoro-dukahi, kono Miya no ohom-usiromi si tamahu beki koto wo, kahesu-gahesu notamaha su.
 Yo huke te zo kahera se tamahu. Nokoru hito naku tukau-maturi te nonosiru sama, gyaugau ni otoru kedime nasi. Aka nu hodo ni te kahera se tamahu wo, imiziu obosi-mesu.

 [2-2 Kiritubo died in November 1]
 Oho-Gisaki mo, mawiri tamaha m to suru wo, Tiuguu no kaku sohi ohasuru ni, mi-kokoro oka re te, obosi yasurahu hodo ni, odoro-odorosiki sama ni mo ohasimasa de, kakure sase tamahi nu. Asi wo sora ni, omohi madohu hito ohokari.
 Mi-kurawi wo sara se tamahu to ihu bakari ni koso are, yo no maturi-goto wo sidume sase tamahe ru koto mo, waga yo no onazi koto ni te ohasimai turu wo, Mikado ha ito wakau ohasimasu, ohodi-Otodo, ito kiu ni saga-naku ohasi te, sono ohom-mama ni nari na m yo wo, ika nara m to, Kamdatime, Tenzyau-bito, mina omohi nageku.
 Tiuguu, Daisyau-dono nado ha, msite sugurete, mono mo obosi-waka re zu, noti-noti no ohom-waza nado, keu-zi tukau-maturi tamahu sama mo, sokora no Miko-tati no ohom-naka ni sugure tamahe ru wo, kotowari nagara, ito ahare ni, yo-hito mo mi tatematuru. Hudi no ohom-zo ni yature tamahe ru ni tuke te mo, kagiri-naku kiyora ni kokoro-gurusi-ge nari. Kozo, kotosi to uti-tuduki, kakaru koto wo mi tamahu ni, yo mo ito adikinau obosa rure do, kakaru tuide ni mo, madu obosi-tata ruru koto ha are do, mata, sama-zama no ohom-hodasi ohokari.
 Ohom-nana-nanu-ka made ha, Nyougo, Miyasumdokoro-tati, mina, Win ni tudohi tamahe ri turu wo, sugi nure ba, tiri-diri ni makade tamahu. Sihasu no hatu-ka nare ba, ohokata no yononaka todimuru sora no kesiki ni tuke te mo, masite haruru yo naki, Tiuguuno mi-kokoro no uti nari. Oho-Gisaki no mi-kokoro mo siri tamahe re ba, kokoro ni makase tamahe ram yo no, hasitanaku sumi ukara m wo obosu yori mo, nare kikoye tamahe ru tosi-goro no ohom-arisama wo, omohi-ide kikoye tamaha nu toki no ma naki ni, kakute mo ohasimasu maziu, mina hoka-hoka he to ide tamahu hodo ni, kanasiki koto kagiri nasi.
 Miya ha, Samdeu-no-Miya ni watari tamahu. Ohom-mukahe ni Hyaubukyau-no-Miya mawiri tamahe ri. Yuki uti-tiri, kaze hagesiu te, Win no uti, yau-yau hito-me kare yuki te, simeyaka naru ni, Daisyau-dono, konata ni mawiri tamahi te, huruki ohom-monogatatri kikoye tamahu. O-mahe no go-ehu no yuki ni siwore te, sita-ba kare taru wo mi tamahi te, Miko,
 "Kage hiromi tanomi si matu ya kare ni kem
 sita-ba tiri yuku tosi no kure kana
"
 Nani-bakari no koto ni mo ara nu ni, wori-kara, mono-ahare ni te, Daisyau no ohom-sode, itau nure nu. Ike no hima nau kohore ru ni,
 "Saye-wataru ike no kagami no sayakesa ni
 mi nare si kage wo mi nu zo kanasiki
"
 to, obosu mama ni, amari waka-wakasiu zo aru ya! Wau-Myaubu,
 "Tosi kure te ihawi no midu mo kohori todi
 mi si hito-kage no ase mo yuku kana
"
 Sono tuide ni, ito ohokare do, sa nomi kaki-tuduku beki koto ka ha!
 Watara se tamahu gisiki, kahara ne do, omohi-nasi ni ahare ni te, huruki Miya ha, kaheri te tabi-gokoti si tamahu ni mo, ohom-sato-zumi taye taru tosi-tuki no hodo, obosi-megurasa ru besi.

 [2-3 The time passed into next New Year]
 Tosi kaheri nure do, yononaka imamekasiki koto naku siduka nari. Masite Daisyau-dono ha, mono-uku te komori wi tamahe ri. Dimoku no koro nado, Win no ohom-toki wo ba sara ni mo iha zu, tosi-goro otoru kedime naku te, mi-kado no watari, tokoro naku tati-komi tari si mma, kuruma usuragi te, tonowi-mono no hukuro wosa-wosa miye zu, sitasiki keisi-domo bakari, koto ni isogu koto nage ni te aru wo mi tamahu ni mo, "Ima yori ha, kaku koso ha." to omohi-yara re te, mono-susamaziku nam.
 Mikusige-dono ha, kisaragi ni, Naisi-no-Kami ni nari tamahi nu. Win no ohom-omohi ni yagate ama ni nari tamahe ru, kahari nari keri. Yamgotonaku motenasi, hito-gara mo ito yoku ohasure ba, amata mawiri atumari tamahu naka ni mo, sugure te toki-meki tamahu. Kisaki ha, sato-gati ni ohasimai te, mawiri tamahu toki no mi-tubone ni ha Mme-tubo wo si tare ba, Kouki-den ni ha Kam-no-Kimi sumi tamahu. Toukwa-den no mmore tari turu ni, hare-baresiu nari te, nyoubau nado mo kazu sira zu tudohi mawiri te, imamekasiu hana-yagi tamahe do, mi-kokoro no uti ha, omohi no hoka nari si koto-domo wo wasure gataku nageki tamahu. Ito sinobi te kayohasi tamahu koto ha, naho onazi sama naru besi. "Mono no kikoye mo ara ba ika nara m." to obosi nagara, rei no ohom-kuse nare ba, ima si mo mi-kokorozasi masaru beka'meri.
 Win no ohasimasi turu yo koso habakari tamahi ture, Kisaki no mi-kokoro iti-hayaku te, kata-gata obosi-tume taru koto-domo no mukuhi se m to, obosu beka meri. Koto ni hure te, hasitanaki koto nomi ide-kure ba, kakaru beki koto to ha obosi sika do, mi-siri tamaha nu yo no usa ni, tati-mahu beku mo obosa re zu.
 Hidari no Ohoi-dono mo, susamaziki kokoti si tamahi te, koto ni Uti ni mo mawiri tamaha zu. Ko-Hime-Gimi wo, hiki-yoki te kono Daisyau-no-Kimi ni kikoe-tuke tamahi si mi-kokoro wo, Kisaki ha obosi-oki te, yorosiu mo omohi kikoye tamaha zu. Otodo no ohom-naka mo, motoyori soba-sobasiu ohasuru ni, ko-Win no mi-yo ni ha waga-mama ni ohase si wo, toki uturi te, sitari-gaho ni ohasuru wo, adikinasi to obosi taru, kotowari nari.
 Daisyau ha, ari si ni kahara zu watari kayohi tamahi te, saburahi si hito-bito wo mo, naka-naka ni komaka ni obosi-oki te, Waka-Gimi wo kasiduki omohi kikoye tamahe ru koto, kagiri nakere ba, ahare ni arigataki mi-kokoro to, itodo itatuki kikoye tamahu koto-domo, onazi sama nari. Kagiri naki ohom-oboye no, amari mono-sawagasiki made, itoma nage ni miye tamahi si wo, kayohi tamahi si tokoro-dokoro mo, kata-gata ni taye tamahu koto-domo ari, karu-garusiki ohom-sinobi-ariki mo, ainau obosi-nari te, koto ni si tamaha ne ba, ito nodoyaka ni, ima si mo aramahosiki ohom-arisama nari.
 Nisi-no-Tai no Hime-Gimi no ohom-saihahi wo, yo-hito mo mede kikoyu. Seunagon nado mo, hito-sire zu, "Ko-Ama-uhe no ohom-inori no sirusi." to mi tatematuru. Titi-Miko mo omohu-sama ni kikoye kahasi tamahu. Mukahi-bara no, kagiri-naku to obosu ha, haka-bakasiu mo e ara nu ni, neta-ge naru koto ohoku te, mama-haha no Kitanokata ha, yasukara zu obosu besi. Monogatari ni kotosara ni tukuri-ide taru yau naru ohom-arisama nari.
 Sai-Win ha, ohom-buku ni te ori-wi tamahi ni sika ba, Asagaho-no-Himegimi ha, kahari ni wi tamahi ni ki. Kamo-no-ituki ni ha, Son-wau no wi tamahu rei, ohoku mo ara zari kere do, sa'ru beki womna-miko ya ohase zari kem. Daisyau-no-Kimi, tosi-tuki hure do, naho mi-kokoro hanare tamaha zari turu wo, kau sudi koto ni nari tamahi nure ba, kutiwosiku to obosu. Tiuzyau ni otodure tamahu koto mo, onazi koto ni te, ohom-humi nado ha taye zaru besi. Mukasi ni kaharu ohom-arisama nado wo ba, koto ni nani to mo obosi tara zu, kayau no hakanasi-goto-domo wo, magiruru koto naki mama ni, konata kanata to obosi nayame ri.

 [2-4 Genji meets repeatedly to Oborozukiyo]
 Mikado ha, Win no ohom-yuigon tagahe zu, ahare ni obosi tare do, wakau ohasimasu uti ni mo, mi-kokoro nayobi taru kata ni sugi te, tuyoki tokoro ohasimasa nu naru besi, Haha-Gisaki, ohodi-Otodo tori-dori si tamahu koto ha, e somuka se tamaha zu, yo no maturi-goto, mi-kokoro ni kanaha nu yau nari.
 Wadurahasisa nomi masare do, Kam-no-Kimi ha, hito sire nu mi-kokoro si kayohe ba, warinaku te to, obotukanaku ha ara zu. Godan-no-Misyuhohu no hazime ni te, tutusimi ohasimasu hima wo ukagahi te, rei no, yume no yau ni kikoye tamahu. Kano, mukasi oboye taru Hoso-dono no tubone ni, Tiunagon-no-Kimi, magirahasi te ire tatematuru. Hito-me mo sigeki koro nare ba, tune yori mo hasi-dika naru, sora-osorosiu oboyu.
 Asa-yuhu ni mi tatematuru hito dani, aka nu ohom-sama nare ba, masite, medurasiki hodo ni nomi aru ohom-taimen no, ikade ka ha oroka nara m. Womna no ohom-sama mo, geni zo medetaki ohom sakari naru. Omorika naru kata ha, ikaga ara m, wokasiu namameki wakabi taru kokoti si te, mi mahosiki ohom-kehahi nari.
 Hodo naku ake-yuku ni ya, to oboyuru ni, tada koko ni si mo,
 "Tonowi mausi, saburahu."
 to, kowa-dukuru nari. "Mata, kono watari ni kakurohe taru Konowe-Dukasa zo aru beki. Hara-gitanaki katahe no wosihe okosuru zo kasi." to, Daisyau ha kiki tamahu. Wokasiki mono-kara, wadurahasi.
 Koko kasiko tadune ariki te,
 "Tora hito-tu."
 to mausu nari. Womna-Gimi,
 "Kokoro kara kata-gata sode wo nurasu kana
 aku to wisihuru kowe ni tuke te mo
"
 to notamahu sama, hakana-dati te, ito wokasi.
 "Nageki tutu waga yo ha kakute suguse to ya
 mune no aku beki toki zo to mo naku
"
 Sidu-kokoro naku te, ide tamahi nu.
 Yo-bukaki akatuki-dukiyo no, e mo iha zu kiri watare ru ni, ito itau yature te, hurumahi-nasi tamahe ru si mo, niru mono naki ohom-arisama ni te, Syoukyau-den no ohom-seuto no Tou-Seusyau, Hudi-tubo yori ide te, tuki no sukosi kuma aru tate-zitomi no moto ni tate ri keru wo, sira de sugi tamahi kem koso itohosikere! Modoki kikoyuru yau mo ari na m kasi.
 Kayau no koto ni tuke te mo, mote-hanare turenaki hito no mi-kokoro wo, katu ha medetasi to omohi kikoye tamahu mono-kara, waga kokoro no hiku-kata ni te ha, naho turau kokoro-usi to oboye tamahu wori ohokari.

 3 Tale of Fujitsubo

 
[3-1 Genji meets persistently to Fujitsubo]
 Uti ni mawiri tamaha m koto ha, uhi-uhisiku, tokoro-seku obosi nari te, Touguu wo mi tatematuri tamaha nu wo, obotukanaku omohoye tamahu. Mata, tanomosiki hito mo monosi tamaha ne ba, tada kono Daisyau-no-Kimi wo zo, yorodu ni tanomi kikoye tamahe ru ni, naho, kono nikuki mi-kokoro no yama nu ni, tomo-sure ba ohom-mune wo tubusi tamahi tutu, isasaka mo kesiki wo go-ran-zi sira zu nari ni si wo omohu dani, ito osorosiki ni, imasara ni mata, sa'ru koto no kikoye ari te, waga mi ha sa'ru mono ni te, Touguu no ohom-tame ni kanarazu yokara nu koto ide-ki na m, to obosu ni, ito osorosikere ba, ohom-inori wo sahe se sase te, kono koto omohi yama se tatematura m to, obosi itara nu koto naku nogare tamahu wo, ika naru wori ni ka ari kem, asamasiu te, tikaduki mawiri tamahe ri. Kokoro-hukaku tabakari tamahi kem koto wo, siru hito nakari kere ba, yume no yau ni zo ari keru.
 Manebu beki yau naku kikoye tuduke tamahe do, Miya, ito koyonaku mote-hanare kikoye tamahi te, hate-hate ha, ohom-mune wo itau nayami tamahe ba, tikau saburahi turu Myaubu, Ben nado zo, asamasiu mi tatematuri atukahu. Wotoko ha, usi, turasi, to omohi kikoye tamahu koto, kagiri naki ni, kisi-kata yuku-saki, kaki-kurasu kokoti si te, utusi-gokoro use ni kere ba, ake-hate ni kere do, ide tamaha zu nari nu.
 Ohom-nayami ni odoroki te, hito-bito tikau mawiri te, sigeu magahe ba, ware ni mo ara de, nurigome ni osi-ire rare te ohasu. Ohom-zo-domo kakusi mo'taru hito no kokoti-domo, ito mutukasi. Miya ha, mono wo ito wabisi, to obosi keru ni, mi-ke agari te, naho nayamasiu se sase tamahu. Hyaubukyau-no-Miya, Daibu nado mawiri te,
 "Sou mese."
 nado sawagu wo, Daisyau, ito wabisiu kiki ohasu. Karausite, kure-yuku hodo ni zo okotari tamahe ru.
 Kaku komori wi tamahe ra m to ha obosi mo kake zu, hito-bito mo, mata mi-kokoro madohasa zi tote, kaku nam to mo mausa nu naru besi. Hiru no o-masi ni wizari-ide te ohasimasu. Yorosiu obosa ruru na'meri tote, Miya mo makade tamahi nado si te, o-mahe hito-zukuna ni nari nu. Rei mo ke-dikaku narasa se tamahu hito sukunakere ba, koko kasiko no mono no usiro nado ni zo saburahu. Myaubu-no-Kimi nado ha,
 "Ika ni tabakari te, idasi tatematura m. Koyohi sahe, mi-ke agara se tamaha m, itohosiu."
 nado, uti-sasameki atukahu.
 Kimi ha, nurigome no to no hoso-me ni aki taru wo yawora osi-ake te, mi-byaubu no hasama ni tutahi iri tamahi nu. Medurasiku uresiki ni mo, namida oti te mi tatematuri tamahu.
 "Naho, ito kurusiu koso are. Yo ya tuki nu ram."
 tote, to-no-kata wo mi-idasi tamahe ru katahara-me, ihi-sira zu namamekasiu miyu. Ohom-kudamono wo dani, tote mawiri suwe tari. Hako no huta nado ni mo, natukasiki sama ni te are do, mi-ire tamaha zu. Yononaka wo itau obosi nayame ru kesiki ni te, nodoka ni nagame iri tamahe ru, imiziu rautage nari. Kam-zasi, kasira-tuki, mi-gusi no kakari taru sama, kagiri naki nihohasisa nado, tada, kano Tai-no-Himegimi ni tagahu tokoro nasi. Tosi-goro, sukosi omohi-wasure tamahe ri turu wo, "Asamasiki made oboye tamahe ru kana!" to mi tamahu mama ni, sukosi mono-omohi no haruke-dokoro aru kokoti si tamahu.
 Ke-dakau hadukasige naru sama nado mo, sara ni koto-bito to mo omohi-waki gataki wo, naho, kagiri naku mukasi yori omohi-sime kikoye te si kokoro no omohi-nasi ni ya, "Sama koto ni, imiziu nebi-masari tamahi ni keru kana!" to, taguhi naku oboye tamahu ni, kokoro-madohi si te, yawora mi-tyau no uti ni kakadurahi iri te, ohom-zo no tuma wo hiki-narasi tamahu. Kehahi siruku, sato nihohi taru ni, asamasiu mukutukeu obosa re te, yagate hire-husi tamahe ri. "Mi dani muki tamahe kasi." to kokoro-yamasiu turau te, hiki-yose tamahe ru ni, ohom-zo wo subesi oki te, wizari-noki tamahu ni, kokoro ni mo ara zu, mi-gusi no tori-sohe rare tari kere ba, ito kokoro-uku, sukuse no hodo, obosi-sira re te, imizi, to obosi tari.
 Wotoko mo, kokora yo wo mote-sidume tamahu mi-kokoro mina midare te, utusi-zama ni mo ara zu, yorodu nokoto wo naku-naku urami kikoye tamahe do, makoto ni kokoro-dukinasi, to obosi te, irahe mo kikoye tamaha zu. Tada,
 "Kokoti no, ito nayamasiki wo. Kakara nu wori mo ara ba, kikoye te m."
 to notamahe do, tuki se nu mi-kokoro no hodo wo ihi-tuduke tamahu.
 Sasuga ni, imizi to kiki tamahu husi mo maziru ram. Ara zari si koto ni ha ara ne do, aratame te, ito kutiwosiu obosa rure ba, natukasiki mono-kara, ito you notamahi nogare te, koyohi mo ake-yuku.
 Semete sitagahi kikoye zara m mo katazikenaku, kokoro-hadukasiki ohom-kehahi nare ba,
 "Tada, kabakari ni te mo, toki-doki, imiziki urehe wo dani, haruke haberi nu beku ha, nani no ohokenaki kokoro mo habera zi."
 nado, tayume kikoye tamahu besi. Nanome naru koto dani, kayau naru nakarahi ha, ahare naru koto mo sohu naru wo, masite, taguhi-nage nari.
 Ake-hature ba, hutari si te, imiziki koto-domo wo kikoye, Miya ha, nakaba ha naki yau naru mi-kesiki no kokoro-gurusikere ba,
 "Yononaka ni ari to kikosimesa re m mo, ito hadukasikere ba, yagate use haberi na m mo, mata, konoyo nara nu tumi to nari haberi nu beki koto."
 nado kikoye tamahu mo, mukutukeki made obosi-ire ri.
 "Ahu koto no kataki wo kehu ni kagira zu ha
 ima iku-yo wo ka nageki tutu he m

 Ohom-hodasi ni mo koso!"
 to kikoye tamahe ba, sasuga ni, uti-nageki tamahi te,
 "Nagaki yo no urami wo hito ni nokosi te mo
 katu ha kokoro wo ada to sira nam
"
 Hakanaku ihi-nasa se tamahe ru sama no, ihu-yosi naki kokoti sure do, hito no obosa m tokoro mo, waga ohom-tame mo kurusikere ba, ware ni mo ara de, ide tamahi nu.

 [3-2 Fujitsubo determines to become a nun]
 "Iduko wo omote ni te ka ha, mata mo miye tatematura m. Itohosi to obosi-siru bakari." to obosi te, ohom-humi mo kikoye tamaha zu. Uti-taye te, Uti, Touguu ni mo mawiri tamaha zu, komori ohasi te, oki-husi, "Imizikari keru hito no mi-kokoro kana!" to, hito-waroku kohisiu kanasiki ni, kokoro-damasihi mo use ni keru ni ya, nayamasiu sahe obosa ru. Mono-kokoro-bosoku, "Nazo ya, yo ni hure ba usa koso masare." to, obosi-tatu ni ha, kono Wmna-Gimi no ito rautage ni te, ahare ni uti-tanomi kikoye tamahe ru wo, huri-sute m koto, ito katasi.
 Miya mo, sono nagori, rei ni mo ohasimasa zu. Kau kotosara-meki te komori-wi, otodure tamaha nu wo, Myaubu nado ha itohosigari kikoyu. Miya mo, Touguu no ohom-tame wo obosu ni ha, "Mi-kokoro-oki tamaha m koto, itohosiku, yo wo adikinaki mono ni omohi nari tamaha ba, hitamiti ni obosi-tatu koto mo ya?" to, sasuga ni kurusiu obosa ru besi.
 "Kakaru koto taye zu ha, itodosiki yo ni, uki-na sahe mori-ide na m. Oho-Gisaki no, aru maziki koto ni notamahu naru kurawi wo mo sari na m." to, yau-yau obosi-naru. Win no obosi notamahase si sama no, nanome nara zari si wo obosi-iduru ni mo, "Yorodu no koto, ari si ni mo ara zu, kahari-yuku yo ni koso a'mere. Seki-huzin no mi kem me no yau ni ha ara zu to mo, kanarazu, hito-warahe naru koto ha, ari nu beki mi ni koso a'mere." nado, yo no utomasiku, sugusi gatau obosa rure ba, somuki na m koto wo obosi-toru ni, Touguu, mi tatematura de omo-hgahari se m koto, ahare ni obosa rure ba, sinobi-yaka ni te mawiri tamahe ri.
 Daisyau-no-Kimi ha, sa'ra nu koto dani, obosi-yora nu koto naku tukau-maturi tamahu wo, mi-kokoti nayamasiki ni koto-tuke te, ohom-okuri ni mo mawiri tamaha zu. Ohokata no ohom-toburahi ha, onazi yau nare do, "Muge ni, obosi-ku-si ni keru." to, kokoro-siru-doti ha, itohosigari kikoyu.
 Miya ha, imiziu utukusiu otonabi tamahi te, medurasiu uresi to obosi te, muture kikoye tamahu wo, kanasi to mi tatematuri tamahu ni mo, obosi-tatu sudi ha ito katakere do, Uti watari wo mi tamahu ni tukete mo, yo no arisama, ahare ni hakanaku, uturi-kaharu koto nomi ohokari.
 Oho-Gisaki no mi-kokoro mo ito wadurahasiku te, kaku ide-iri tamahu ni mo, hasitnaku, koto ni hure te kurusikere ba, Miya no ohom-tame ni mo ayahuku yuyusiu, yorodu ni tuke te omohosi midare te,
 "Go-ran-ze de, hisasikara mu hodo ni, katati no koto-zama ni te utate-ge ni kahari te habera ba, ikaga obosa ru beki?"
 to kikoye tamahe ba, mi-kaho uti-mamori tamahi te,
 "Sikibu ga yau ni ya? Ikade ka, sa ha nari tamaha m."
 to, wemi te notamahu. Ihu-kahi naku ahare ni te,
 "Sore ha, oyi te habere ba minikuki zo. Sa ha ara de, kami ha sore yori mo mizikaku te, kuroki kinu nado wo ki te, Yowi-no-Sou no yau ni nari habera m to sure ba, mi tatematura m koto mo, itodo hisasikaru beki zo."
 tote, naki tamahe ba, mame-dati te,
 "Hisasiu ohase nu ha, kohisiki mono wo!"
 tote, namida no oture ba, hadukasi to obosi te, sasuga ni somuki tamahe ru, mi-gusi ha yura-yura to kiyora ni te, mami no natukasi-ge ni nihohi tamahe ru sama, otonabi tamahu mama ni, tada kano ohom-kaho wo nugi-sube tamahe ri. Ohom-ha no sukosi kuti te, kuti no uti kuromi te, wemi tamahe ru kawori utukusiki ha, womna ni te mi tatematura mahosiu kiyora nari. "Ito, kau si mo oboye tamahe ru koso, kokoro-ukere!" to, tama-no-kizu ni obosa ruru mo, yo no wadurahasisa no, sora-osorosiu oboye tamahu nari keri.

 4 Tale of Hikaru-Genji

 
[4-1 Genji visits to the temple of Unrin'in in Murasaki-no]
 Daisyau-no-Kimi ha, Miya wo ito kohisiu omohi kikoye tamahe do, "Asamasiki mi-kokoro no hodo wo, toki-doki ha, omohi siru sama ni mo mise tatematura m." to, nen-zi tutu sugusi tamahu ni, hito-waroku, ture-dure ni obosa rure ba, aki no no mo mi tamahi gate ra, U'rin-Win ni maude tamahe ri.
 "Ko-haha-Miyasumdokoro no ohom-seuto no Ri'si no komori tamahe ru bau ni te, Hohu-mon nado yomi, okonahi se m." to obosi te, ni, sam-niti ohasuru ni, ahare naru koto ohokari.
 Momidi yau-yau iro-duki watari te, aki-no-no no ito namameki taru nado mi tamahi te, huru-sato mo wasure nu beku obosa ru. Hohusi-bara no, zae aru kagiri mesi-ide te, Rongi se sase te, kikosimesa se tamahu. Tokoro-kara ni, itodo yononaka no tune nasa wo obosi-akasi te mo, naho, "Uki hito si mo zo!" to, obosi-ide raruru osi-ake-gata no tuki-kage ni, Hohusi-bara no Aka tatematuru tote, kara-kara to narasi tutu, kiku-no-hana, koki usuki momidi nado, wori tirasi taru mo, hakanage nare do,
 "Kono kata no itonami ha, konoyo mo ture-dure nara zu, notinoyo hata, tanomosige nari. Samo, adiki-naki mi wo mote-nayamu kana!"
 nado, obosi tuduke tamahu. Ri'si no, ito tahutoki kowe ni te,
 "Nenbutu syuzyau setusyu husya."
 to, uti-nobe te okonahi tamahe ru ha, ito urayamasikere ba, "Nazo ya?" to obosi-naru ni, madu, Hime-Gimi no kokoro ni kakari te omohi-ide rare tamahu zo, ito waroki kokoro naru ya!
 Rei nara nu hi-kazu mo, obotukanaku nomi obosa rure ba, ohom-humi bakari zo, sigeu kikoye tamahu meru.
 "Yuki-hanare nu besi ya to, kokoromi haberu miti nare do, ture-dure mo nagusame gatau, kokoro-bososa masari te nam. Kiki-sasi taru koto ari te, yasurahi haberu hodo, ika ni?"
 nado, Mitinoku-gami ni uti-toke kaki tamahe ru sahe zo, medetaki.
 "Asadihu no tuyu no yadori ni Kimi wo oki te
 yomo no arasi zo sidu-kokoro naki
"
 nado, komayaka naru ni, Womna-Gimi mo uti-naki tamahi nu. Ohom-kahesi, siroki sikisi ni,
 "Kaze huke ba madu zo midaruru iro kaharu
 Asadi ga tuyu ni kakaru sasagani
"
 to nomi ari te, "Ohom-te ha ito wokasiu nomi nari masaru mono kana!" to, hitori-goti te, utukusi to hoho-wemi tamahu.
 Tune ni kaki-kahasi tamahe ba, waga mi-te ni ito yoku ni te, ima-sukosi namamekasiu, womnasiki tokoro kaki-sohe tamane ri. "Nani-goto ni tuke te mo, kesiu ha ara zu ohosi-tate tari kasi." to omohosu.

 [4-2 Genji and Asagao send a mail each other]
 Huki-kahu kaze mo tikaki hodo ni te, Sai-win ni mo kikoye tamahi keri. Tiuzyau-no-Kimi ni,
 "Kaku, tabi no sora ni nam, mono-omohi ni akugare ni keru wo, obosi-siru ni mo arazi kasi."
 nado, urami tamahi te, o-mahe ni ha,
 "Kakemaku ha kasikokere do mo sono-kami no
 aki omohoyuru yuhu-dasuki kana

 Mukasi wo ima ni, to omohi tamahuru mo kahi-naku, tori-kahesa re m mono no yau ni."
 to, nare-naresige ni, kara no asa-midori no kami ni, sakaki ni yuhu tuke nado, kau-gausiu si-nasi te mawira se tamahu.
 Ohom-kaheri, Tiuzyau,
 "Magiruru koto naku te, kisi-kata no koto wo omohi tamahe iduru ture-dure no mama ni ha, omohi-yari kikoye sasuru koto ohoku habere do, kahi-naku nomi nam."
 to, sukosi kokoro-todome te ohokari. O-mahe no ha, yuhu no kata-hasi ni,
 "Sono-kami ya ikaga ha ari si yuhu-dasuki
 kokoro ni kake te sinobu ram yuwe

 Tikaki yo ni."
 to zo aru.
 "Ohom-te, komayaka ni ha ara ne do, rau-rauziu, sou nado wokasiu nari ni keri. Masite, asa-gaho mo nebi-masari tamahe ra m kasi." to omohoyuru mo, tada nara zu, osorosi ya!
 "Ahare, kono-koro zo kasi. Nonomiya no ahare nari si koto." to obosi-ide te, "Ayasiu, yau no mono." to, Kami uramesiu obosa ruru ohom-kuse no, mi-gurusiki zo kasi. Warinau obosa ba, sa mo ari nu bekari si tosi-goro ha, nodoka ni sugui tamahi te, ima ha kuyasiu obosa ru beka'meru mo, ayasiki mi-kokoro nari ya!
 Win mo, kaku nabete nara nu mi-kokorobahe wo mi-siri kikoye tamahe re ba, tamasaka naru ohom-kaheri nado ha, e si mo mote-hanare kikoye tamahu mazika'meri. Sukosi ai-naki koto nari kasi.
 Rokuzihu-kwan to ihu humi, yomi tamahi, obotukanaki tokoro-dokoro toka se nado si te ohasimasu wo, "Yama-dera ni ha, imiziki hikari okonahi-idasi tatemature ri." to, "Hotoke no go-menboku ari." to, ayasi no hohusi-bara made yorokobi-ahe ri. Simeyaka ni te, yononaka wo omohosi tudukuru ni, kahera m koto mo mono-ukari nu bekere do, hito hitori no ohom-koto obosi-yaru ga hodasi nare ba, hisasiu mo e ohasimasa de, Tera ni mo mi-zukyau ikamesiu se sase tamahu. Aru beki kagiri, kami-simo no sou-domo, sono watari no yama-gatu made mono tabi, tahutoki koto no kagiri wo tukusi te ide tamahu. Mi tatematuri okuru tote, kono-mo kano-mo ni, ayasiki sihahuruhi-domo mo atumari te wi te, namida wo otosi tutu mi tatematuru. Kuroki mi-kuruma no uti ni te, hudi no ohom-tamoto ni yature tamahe re ba, koto ni miye tamaha ne do, honoka naru ohom-arisama wo, yo ni naku omohi kikoyu beka'meri.

 [4-3 Genji gets back to Nijo-in]
 Womna-Gimi ha, hi-goro no hodo ni, nebi masari tamahe ru kokoti si te, ito itau sidumari tamahi te, yononaka ikaga ara m to omohe ru kesiki no, kokoro-gurusiu ahare ni oboye tamahe ba, ainaki kokoro no sama-zama midaruru ya sirukara m, "Iro-kaharu" to ari si mo rautau oboye te, tune yori koto ni katarahi kikoye tamahu.
 Yama-duto ni mota se tamahe ri si momidi, o-mahe no ni go-ran-zi kurabure ba, koto ni some masi keru tuyu no kokoro mo mi-sugusi gatau, obotukanasa mo, hito-waru ki made oboye tamahe ba, tada ohokata ni te Miya ni mawira se tamahu. Myaubu no moto ni,
 "Ira se tamahi ni keru wo, medurasiki koto to uketamaharu ni, Miya no ahida no koto, obotukanaku nari haberi ni kere ba, sidu-kokoro-naku omohi tamahe nagara, okonahi mo tutome m nado, omohi-tati haberi si hi-kazu wo, kokoro-nara zu ya tote nam, hi-goro ni nari haberi ni keru. Momidi ha, hitori mi haberu ni, nisiki kurau omohi tamahure ba nam. Wori yoku te go-ran-ze sase tamahe."
 nado ari.
 Geni, imiziki eda-domo nare ba, ohom-me tomaru ni, rei no, isasaka naru mono ari keri. Hito-bito mi tatematuru ni, ohom-kaho no iro mo uturohi te,
 "Naho, kakaru kokoro no taye tamaha nu koso, ito utomasikere. Atara omohi-yari hukau monosi tamahu hito no, yukuri naku, kau yau naru koto, wori-wori maze tamahu wo, hito mo ayasi to miru ram kasi."
 to, kokoro-duki naku obosa re te, kame ni sasa se te, hisasi no hasira no moto ni osi-yara se tamahi tu.

 [4-4 Genji visits the Court to meet Mikado of his brother]
 Ohokata no koto-domo, Miya no ohom-koto ni hure taru koto nado wo ba, uti-tanome ru sama ni, sukuyoka naru ohom-kaheri bakari kikoye tamahe ru wo, "Sa mo kokoro-kasikoku, tuki se zu mo." to, uramesiu ha mi tamahe do, nani-goto mo usiromi kikoye narahi tamahi ni tare ba, "Hito ayasi to, mi-togame mo koso sure." to obosi te, makade tamahu beki hi, mawiri tamahe ri.
 Madu, Uti no ohom-kata ni mawiri tamahe re ba, nodoyaka ni ohasimasu hodo ni te, mukasi ima no ohom-monogatari kikoye tamahu. Ohom-katati mo, Win ni ito you ni tatematuri tamahi te, ima-sukosi namamekasiki ke sohi te, natukasiu nagoyaka ni zo ohasimasu. Katami ni ahare to mi tatematuri tamahu.
 Kam-no-Kimi no ohom-koto mo, naho taye nu sama ni kikosimesi, kesiki go-ran-zuru wori mo are do,
 "Nani ka ha, ima hazime taru koto nara ba koso ara me. Sa mo kokoro-kahasa m ni, nigenakaru maziki hito no ahahi nari kasi."
 to zo obosi-nasi te, togame sase tamaha zari keru.
 Yorodu no ohom-monogatari, humi no miti no obotukanaku obosa ruru koto-domo nado, toha se tamahi te, mata, suki-zukisiki uta-gatari nado mo, katami ni kikoye kaha sase tamahu tuide ni, kano Saiguu no kudari tamahi si hi no koto, katati no wokasiku ohase si nado, katara se tamahu ni, ware mo uti-toke te, Nonomiya no ahare nari si akebono mo mina kikoye-ide tamahi te keri.
 Hatuka no tuki, yau-yau sasi-ide te, wokasiki hodo naru ni,
 "Asobi nado mo, se mahosiki hodo kana!"
 to notamaha su.
 "Tiuguu no, koyohi, makade tamahu naru, toburahi ni monosi habera m. Win no notamaha se oku koto haberi sika ba. Mata, usiromi tukau-maturu hito mo habera za'meru ni. Touguu no ohom-yukari, itohosiu omohi tamahe rare haberi te."
 to sou-si tamahu.
 "Touguu wo ba, ima no Miko ni nasi te nado, notamahase-oki sika ba, toriwaki te kokorozasi monosure do, koto ni sasi-waki taru sama ni mo, nani-goto wo ka ha tote koso. Tosi no hodo yori mo, ohom-te nado no wazato kasikou koso monosi tamahu bekere. Nani-goto ni mo, haka-bakasikara nu midukara no omote-okosi ni nam."
 to, notamaha sure ba,
 "Ohokata, si tamahu waza nado, ito satoku otonabi taru sama ni monosi tamahe do, mada, ito katanari ni."
 nado, sono ohom-arisama mo sou-si tamahi te, makade tamahu ni, Oho-Miya no ohom-seuto no Tou-Dainagon no ko no, Tou-no-Ben to ihu ga, yo ni ahi, hanayaka naru waka-udo ni te, omohu koto naki naru besi, imouto no Reikei-Den no ohom-Kata ni yuku ni, Daisyau no ohom-saki wo sinobiyaka ni ohe ba, sibasi tati-tomari te,
 "Hakukou hi wo turanuke ri. Taisi wodi tari."
 to, ito yururuka ni uti-zu-zi taru wo, Daisyau, ito mabayusi to kiki tamahe do, togamu beki koto ka ha. Kisaki no mi-kesiki ha, ito osorosiu, wadurahasige ni nomi kikoyuru wo kau sitasiki hito-bito mo, kesiki-dati ihu beka'meru koto-domo mo aru ni, wadurahasiu obosa re kere do, turenau nomi motenasi tamahe ri.

 [4-5 Genji greets Fujitsubo in the Court]
 "O-mahe ni saburahi te, ima made, hukasi haberi ni keru."
 to, kikoye tamahu.
 Tuki no hanayaka naru ni, "Mukasi, kau yau naru wori ha, ohom-asobi se sase tamahi te, imamekasiu motenasa se tamahi si." nado, obosi-iduru ni, onazi mi-gaki no uti nagara, kahare ru koto ohoku kanasi.
 "Kokonohe ni kiri ya hedaturu kumo no uhe no
 tuki wo haruka ni omohi-yaru kana
"
 to, Myaubu si te, kikoye tutahe tamahu. Hodo nakere ba, ohom-kehahi mo, honoka nare do, natukasiu kikoyuru ni, turasa mo wasura re te, madu mamida zo oturu.
 "Tuki-kage ha mi si yo no aki ni kahara nu wo
 hedaturu kiri no turaku mo aru kana

 Kasumi mo hito no to ka, mukasi mo haberi keru koto ni ya?"
 nado kikoye tamahu.
 Miya ha, Touguu wo aka zu omohi kikoye tamahi te, yorodu no koto wo kikoye sase tamahe do, hukau mo obosi-ire tara nu wo, ito usirometaku omohi kikoye tamahu. Rei ha, ito toku ohotono-gomoru wo, "Ide tamahu made ha oki tara m." to obosu naru besi. Uramesige ni obosi tare do, sasuga ni, e sitahi kikoye tamaha nu wo, ito ahare to, mi tatematuri tamahu.

 [4-6 Genji and Oborozukiyo send a mail each other]
 Daisyau, Tou-no-Ben no zu-zi turu koto wo omohu ni, mi-kokoro-no-oni ni, yononaka wadurahasiu oboye tamahi te, Kam-no-Kimi ni mo otodure kikoye tamaha de, hisasiu nari ni keri.
 Hatu-sigure, itusika to kesiki-datu ni, ikaga obosi kem, kare yori,
 "Kogarasi no huku ni tuke tutu mati si ma ni
 obotukanasa no koro mo he ni keri
"
 to kikoye tamahe ri. Wori mo ahare ni, anagati ni sinobi kaki tamahe ra m mi-kokorobahe mo, nikukara ne ba, ohom-tukahi todome sase te, kara no kami-domo ire sase tamahe ru mi-dusi ake sase tamahi te, nabete nara nu wo eri-ide tutu, hude nado mo kokoro koto ni hiki-tukurohi tamahe ru kesiki, en naru wo, o-mahe naru hito-bito, "Tare bakari nara m?" to tuki-zirohu.
 "Kikoye sase te mo, kahi-naki mono-gori ni koso, muge ni kuduhore ni kere! Mi nomi mono-uki hodo ni,
 Ahi-mi zu te sinoburu koro no namida wo mo
 nabete no sora no sigure to ya miru

 Kokoro no kayohu nara ba, ika ni nagame no sora mo mono-wasure si habera m."
 nado, komayaka ni nari ni keri.
 Kau-yau ni odorokasi kikoyuru taguhi ohoka'mere do, nasake nakara zu uti-kaheri-goti tamahi te, mi-kokoro ni ha hukau sima zaru besi.

 5 Tale of Fujitsubo She becommes a nun

 
[5-1 The first anniversary of Kiritsbo's death on November 1]
 Tiuguu ha, Win no ohom-hate no koto ni uti-tuduki, mi-Hakou no isogi wo sama-zama ni kokoro-dukahi se sase tamahi keri.
 Simo-tuki no tuitati-goro, mi-Ko'ki naru ni, yuki itau huri tari. Daisyau-dono yori Miya ni kikoye tamahu.
 "Wakare ni si kehu ha kure do mo mi si hito ni
 yuki-ahu hodo wo itu to tanoma m
"
 Iduko ni mo, kehu ha mono-ganasiu obosa ruru hodo ni te, ohom-kaheri ari.
 "Nagarahuru hodo ha ukere do yuki-meguri
 kehu ha sono yo ni ahu kokoti si te
"
 Koto ni tukurohi te mo ara nu ohom-kaki-zama nare do, ate ni ke-dakaki ha omohi-nasi naru besi. Sudi kahari imamekasiu ha ara ne do, hito ni ha koto ni kaka se tamahe ri. Kehu ha, kono ohom-koto mo omohi-keti te, ahare naru yuki no siduku ni nure-nure okonahi tamahu.

 [5-2 Fujitsubo becommes a nun after her Hokehako ceremony]
 Sihasu no towo-yo-ka bakari, Tiuguu no mi-Ha'kau nari. Imiziu tahutosi. Hi-bi ni kuyau-ze sase tamahu mi-kyau yori hazime, tama no diku, ra no heusi, disu no kazari mo, yo ni naki sama ni totonohe sase tamahe ri. Sa'ra nu koto no kiyora dani, yo no tune nara zu ohasimase ba, masite kotowari nari. Hotoke no ohom-kazari, hana-dukuye no ohohi nado made, makoto no Gokuraku omohi-yara ru.
 Hazime no hi ha, Sendai no go-reu. Tugi no hi ha, haha-Gisaki no ohom-tame. Mata no hi ha, Win no go-reu. Go-kwan no hi nare ba, Kamdatime nado mo, yo no tutumasisa wo e si mo habakari tamaha de, ito amata mawiri tamahe ri. Kehu no Kauzi ha, kokoro koto ni era se tamahe re ba, "Takigi koru" hodo yori uti-hazime, onaziu ihu koto-no-ha mo, imiziu tahutosi. Miko-tati mo, sama-zama no houmoti sasage te meguri tamahu ni, Daisyau-dono no ohom-youi nado, naho niru mono nasi. Tune ni onazi koto no yau nare do, mi tatematuru tabi goto ni, medurasikara m wo ba, ikaga ha se m.
 Hate no hi, waga ohom-koto wo keti-gwan ni te, yo wo somuki tamahu yosi, Hotoke ni mausa se tamahu ni, mina hito-bito odoroki tamahi nu. Hyaubukyau-no-Miya, Daisyau no mi-kokoro mo ugoki te, asamasi to obosu.
 Miko ha, nakaba no hodo ni tati te, iri tamahi nu. Kokoro-duyou obosi-tatu sama notamahi te, haturu hodo ni, Yama-no-Zasu mesi te, imu-koto uke tamahu beki yosi, notamaha su. Ohom-wodi no Yokaha-no-Soudu, tikau mawiri tamahi te, mi-gusi orosi tamahu hodo ni, Miya no uti yusuri te, yuyusiu naki-miti tari. Nani to naki oyi otorohe taru hito dani, ima ha to yo wo somuku hodo ha, ayasiu ahare naru waza wo, masite, kanete no mi-kesiki ni mo idasi tamaha zari turu koto nare ba, Miko mo imiziu naki tamahu.
 Mawiri tamahe ru hito-bito mo, ohokata no koto no sama mo, ahare tahutokere ba, mina, sode nurasi te zo kaheri tamahi keru.
 Ko-Win no Miko-tati ha, mukasi no ohom-arisama wo obosi-iduru ni, itodo, ahare ni kanasiu obosa re te, mina, toburahi kikoye tamahu. Daisyau ha, tati-tomari tamahi te, kikoye-ide tamahu beki kata mo naku, kure-madohi te obosa rure do, "Nado ka, sa si mo." to, hito mitatematuru bekere ba, Miko nado ide tamahi nuru noti ni zo, o-mahe ni mawiri tamahe ru.
 Yau-yau hito sidumari te, nyoubau-domo, hana uti-kami tutu, tokoro-dokoro ni mure-wi tari. Tuki ha kuma naki ni, yuki no hikari-ahi taru niha no arisama mo, mukasi no koto omohi-yara ruru ni, ito tahe-gatau obosa rure do, ito you obosi sidume te,
 "Ika yau ni obosi tata se tamahi te, kau nihaka ni ha."
 to kikoye tamahu.
 "Ima hazime te, omohi tamahuru koto ni mo ara nu wo, mono-sawagasiki yau nari ture ba, kokoro-midare nu beku."
 nado, rei no, Myaubu site kikoye tamahu.
 Mi-su no uti no kehahi, sokora tudohi saburahu hito no kinu no otonahi, simeyaka ni hurumahi-nasi te, uti-miziroki tutu, kanasigesa no nagusame gatage ni mori kikoyuru kesiki, kotowari ni, imizi to kiki tamahu.
 Kaze, hagesiu huki-hubuki te, mi-su no uti no nihohi, ito mono-hukaki Kurobou ni simi te, Myaugau no keburi mo honoka nari. Daisyau no ohom-nihohi sahe kawori-ahi, medetaku, Gokuraku omohi-yara ruru yo no sama nari.
 Touguu no ohom-tukahi mo mawire ri. Notamahi si sama, omohi-ide kikoye sase tamahu ni zo, mi-kokoro-duyosa mo tahe-gataku te, ohom-kaheri mo kikoye sase yara se tamaha ne ba, Daisyau zo, koto kuhahe kikoye tamahi keru.
 Tare mo tare mo, aru kagiri kokoro wosamara nu hodo nare ba, obosu koto-domo mo, e uti-ide tamaha zu.
 "Tuki no sumu kumo-wi wo kake te sitahu to mo
 kono yo no yami ni naho ya madoha m

 to omohi tamahe ra ruru koso, kahi naku. Obosi-tata se tamahe ru uramesisa ha, kagiri-nau."
 to bakari kikoye tamahi te, hito-bito tikau saburahe ba, sama-zama midaruru kokoro no uti wo dani, e kikoye arahasi tamaha zu, ibusesi.
 "Ohohukata no uki ni tuke te ha itohe do mo
 ituka kono yo wo somuki hatu beki

 Katu, nigori tutu."
 nado, katahe ha ohom-tukahi no kokoro-sirahi naru besi. Ahare nomi tukise ne ba, mune kurusiu te makade tamahi nu.

 [5-3 Genji is left behind Fujitsbo gotten into religion]
 Tono ni te mo, waga ohom-kata ni hitori uti-husi tamahi te, ohom-me mo aha zu, yononaka itohasiu obosa ruru ni mo, Touguu no ohom-koto nomi zo kokoro-gurusiki.
 "Haha-Miya wo dani ohoyake-gata zama ni to, obosi-oki si wo, yo no usa ni tahe zu, kaku nari tamahi ni tare ba, moto no mi-kurawi ni te mo e ohase zi. Ware sahe mi tatematuri sute te ha." nado, obosi-akasu koto kagiri nasi.
 "Ima ha, kakaru kata zama no mi-teudo-domo wo koso ha." to obose ba, tosi no uti ni to, isoga se tamahu. Myaubu-no-Kimi mo ohom-tomo ni nari ni kere ba, sore mo kokoro-hukau toburahi tamahu. Kuhasiu ihi-tuduke m ni, koto-kotosiki sama nare ba, morasi te keru na'meri. Sa'ru ha, kau-yau no wori koso, wokasiki uta nado ide-kuru yau mo are, sau-zausi ya!
 Mawiri tamahu mo, ima ha tutumasisa usuragi te, ohom-midukara kikoye tamahu wori mo ari keri. Omohi-sime te si koto ha, sara ni mi-kokoro ni hanare ne do, masite, aru maziki koto nari kasi.

 6 Tale of Hikaru-Genji

 
[6-1 It becomes a happy New Year]
 Tosi mo kahari nure ba, Uti watari hanayaka ni, Naien, Tahuka nado kiki tamahu mo, mono nomi ahare ni te, ohom-okonahi simeyaka ni si tamahi tutu, noti-no-yo no koto wo nomi obosu ni, tanomosiku, mutukari si koto, hanare te omohosa ru. Tune no go-Nenzu-dau wo ba sa'ru mono ni te, koto ni tate rare taru mi-dau no, nisi-no-tai no minami ni atari te, sukosi hanare taru ni watara se tamahi te, tori-waki taru ohom-okonahi se sase tamahu.
 Daisyau, mawiri tamahe ri. Aratamaru sirusi mo naku, Miya no uti nodoka ni, hito-me mare ni te, Miya-dukasa-domo no sitasiki bakari, uti-unadare te, mi-nasi ni ya ara m, ku'-si itage ni omohe ri.
 Awo-mma bakari zo, naho hiki-kahe nu mono ni te, nyoubau nado no mi keru. Tokoro-seu mawiri-tudohi tamahi si Kamdatime nado, miti wo yoki tutu hiki-sugi te, mukahi no Ohoi-dono ni tudohi tamahu wo, kakaru beki koto nare do, ahare ni obosa ruru ni, sen-nin ni mo kahe tu beki ohom-sama ni te, hukau tadune mawiri tamahe ru wo miru ni, ai-naku namida-gumaru.
 Mara-uto mo, ito mono-ahare naru kesiki ni, uti-mi-mahasi tamahi te, tomi ni mono mo notamaha zu. Sama kahare ru ohom-sumahi ni, mi-su no hasi, mi-kityau mo awo-nibi ni te, hima-hima yori hono-miye taru usu-nibi, kutinasi no sode-duti nado, naka-naka namamekasiu, okuyukasiu omohi-yara re tamahu. "Toke-wataru ike no usu-gohori, kisi no yanagi no kesiki bakari ha, toki wo wasure nu." nado, sama-zama nagame rare tamahi te, "Mube mo kokoro aru." to, sinobiyaka ni uti-zu-zi tamahe ru, mata nau namamekasi.
 "Nagame karu ama no sumika to miru kara ni
 madu sihotaruru Matu-ga-urasima
"
 to kikoye tamahe ba, oku hukau mo ara zu, mina Hotoke ni yuduri kikoye tamahe ru o-masi-dokoro nare ba, sukosi ke-dikaki kokoti si te,
 "Ari si yo no nagori dani naki Urasima ni
 tati-yoru nami no medurasiki kana
"
 to notamahu mo, hono-kikoyure ba, sinobure do, namida horo-horo to kobore tamahi nu. Yo wo omohi sumasi taru Ama-Gimi-tati no miru ram mo, hasitanakere ba, koto-zukuna ni te ide tamahi nu.
 "Samo, taguhi naku nebi-masari tamahu kana!"
 "Kokoro-motonaki tokoro naku yo ni sakaye, toki ni ahi tamahi si toki ha, sa'ru hito-tu mono ni te, nani ni tuke te ka yo wo obosi sira m to, osihakara re tamahi si wo."
 "Ima ha ito itau obosi-sidume te, hakanaki koto ni tuke te mo, mono-ahare naru kesiki sahe soha se tamahe ru ha, ai-nau kokoro-gurusiu mo aru kana!"
 nado, oyi-sirahe ru hito-bito, uti-naki tutu, mede kikoyu. Miya mo obosi-iduru koto ohokari.

 [6-2 A group of Genji are obliged to have unfortunate life]
 Tukasa-mesi no koro, kono Miya no hito ha, tamaha ru beki tukasa mo e zu, ohokata no dauri ni te mo, Miya no ohom-tamahari ni te mo, kanarazu aru beki kakai nado wo dani se zu nado si te, nageku taguhi ito ohokari. Kakute mo, itusika to mi-kurawi wo sari, mi-bu nado no tomaru beki ni mo ara nu wo, koto tuke te kaharu koto ohokari. Mina kanete obosi-sute te si yo nare do, Miya-bito-domo mo, yori-dokoro nage ni kanasi to omohe ru kesiki-domo ni tuke te zo, mi-kokoro ugoku wori-wori are do, "Waga mi wo naki ni nasi te mo, Touguu no mi-yo wo tahiraka ni ohasimasa ba." to nomi obosi tutu, ohom-okonahi tayumi naku tutome sase tamahu.
 Hito-sire-zu ayahuku yuyusiu omohi kikoye sase tamahu koto si are ba, "Ware ni sono tumi wo karome te, yurusi tamahe!" to, Hotoke wo nen-zi kikoye tamahu ni, yorodu wo nagusame tamahu.
 Daisyau mo, sika mi tatematuri tamahi te, kotowari ni obosu. Kono Tono no hito-domo mo, mata onaziki sama ni, karaki koto nomi are ba, yononaka hasitanaku obosa re te, komori ohasu.
 Hidari-no-Otodo mo, ohoyake watakusi hiki-kahe taru yo no arisama ni, mono-uku obosi te, tizi-no-heu tatematuri tamahu wo, Mikado ha, ko-Win no yamgotonaku omoki ohom-usiromi to obosi te, nagaki yo no katame to kikoye-oki tamahi si ohom-yuigon wo obosimesu ni, sute gataki mono ni omohi kikoye tamahe ru ni, kahi-naki koto to, tabi-tabi motiwi sase tamaha ne do, semete kahesahi mausi tamahi te, komori-wi tamahi nu.
 Ima ha, itodo hito-zou nomi, kahesu-gahesu sakaye tamahu koto, kagiri nasi. Yo no omosi to monosi tamahe ru Otodo no, kaku yo wo nogare tamahe ba, ohoyake mo kokoro-bosou obosa re, yo no hito mo, kokoro aru kagiri ha nageki keri.
 Miko-domo ha, idure to mo naku hitogara meyasuku yo ni motiwi rare te, kokoti-yoge ni monosi tamahi si wo, koyonau sidumari te, Samwi-no-Tiuzyau nado mo, yo wo omohi sidume ru sama, koyonasi. Kano Si-no-Kimi wo mo, naho, kare-gare ni uti-kayohi tutu, mezamasiu motenasa re tare ba, kokoro-toke taru ohom-muko no uti ni mo ire tamaha zu. Omohi-sire to ni ya, kono-tabi no Tukasa-mesi ni mo more nure do, ito si mo omohi-ire zu.
 Daisyau-dono, kau siduka ni te ohasuru ni, yo ha hakanaki mono to miye nuru wo, masite kotowari, to obosi-nasi te, tune ni mawiri kayohi tamahi tutu, gakumon wo mo asobi wo mo morotomo ni si tamahu.
 Inisihe mo, mono-guruhosiki made, idomi kikoye tamahi si wo obosi-ide te, katami ni ima mo hakanaki koto ni tuke tutu, sasuga ni idomi tamahe ri.
 Haru aki no mi-dokyau wo ba sa'ru mono ni te, rinzi ni mo, sama-zama tahutoki koto-domo wo se sase tamahi nado si te, mata, itadura ni itoma arige naru Hakase-domo mesi-atume te, humi-tukuri, win-hutagi nado yau no susabi-waza-domo wo mo si nado, kokoro wo yari te, miya-dukahe wo mo wosa-wosa si tamaha zu, mi-kokoro ni makase te uti-asobi te ohasuru wo, yononaka ni ha, wadurahasiki koto-domo yau-yau ihi-iduru hito-bito aru besi.

 [6-3 Genji and his friends play with a game of In-futagi]
 Natu no ame, nodoka ni huri te, ture-dure naru koro, Tiuzyau, sa'ru beki sihu-domo amata mota se te mawiri tamahe ri. Tono ni mo, Hu-dono ake sase tamahi te, mada hiraka nu mi-dusi-domo no, medurasiki ko-sihu no yuwe nakara nu, sukosi eri-ide sase tamahi te, sono miti no hito-bito, wazato ha ara ne do amata mesi tari. Tenzyau-bito mo Daigaku no mo, ito ohou tudohi te, hidari migi ni komadori ni kata waka se tamahe ri. Kakemono-domo nado, ito ni-naku te, idomi-ahe ri.
 Hutagi mote-yuku mama ni, kataki win no mozi-domo ito ohoku te, oboye aru Hakase-domo nado no madohu tokoro-dokoro wo, toki-doki uti-notamahu sama, ito koyonaki ohom-zae no hodo nari.
 "Ikade, kau si mo tarahi tamahi kem."
 "Naho sa'ru beki ni te, yorodu no koto, hito ni sugure tamahe ru nari keri!"
 to, mede kikoyu. Tuhi ni, migi make ni keri.
 Hutu-ka bakari ari te, Tiuzyau make-waza si tamahe ri. Koto-kotosiu ha ara de, namameki taru Hiwarigo-domo, kakemono nado sama-zama ni te, kehu mo rei no hito-bito, ohoku mesi te, humi nado tukura se tamahu.
 Hasi no moto no saubi, kesiki bakari saki te, haru aki no hana-zakari yori mo simeyaka ni wokasiki hodo naru ni, uti-toke asobi tamahu.
 Tiuzyau no miko no, kotosi hazimete Tenzyau suru, ya-tu, kokono-tu bakari ni te, kowe ito omosiroku, syau-no-hue huki nado suru wo, utukusibi mote-asobi tamahu. Si-no-Kimi-bara no zi-rau nari keri. Yonohito no omohe ru yose omoku te, oboye koto ni kasiduke ri. Kokoro-bahe mo kado-kadosiu, katati mo wokasiku te, ohom-asobi no sukosi midare-yuku hodo ni, Takasago wo idasi te utahu, ito utukusi. Daisyau-no-Kimi, ohom-zo nugi te kaduke tamahu.
 Rei yori ha, uti-midare tamahe ru ohom-kaho no nihohi, niru mono naku miyu. Usu-mono no nahosi, hitohe wo ki tamahe ru ni, suki tamahe ru hada-tuki, masite imiziu miyuru wo, tosi-oyi taru Hakase-domo nado, tohoku mi tatematuri te, namida otosi tutu wi tari. "Aha masi mono wo, sa-yuri ba no" to utahu todime ni, Tiuzyau, ohom-kaharake mawiri tamahu.
 "Sore mo ga to kesa hirake taru hatu-hana ni
 otora nu Kimi ga nihohi wo zo miru
"
 Hoho-wemi te, tori tamahu.
 "Toki nara de kesa saku hana ha natu no ame ni
 siwore ni ke'rasi nihohu hodo naku

 Otorohe ni taru mono wo."
 to, uti-saudoki te, raugahasiku kikosimesi-nasu wo, togame-ide tutu, sihi kikoye tamahu.
 Ohoka'meri si koto-domo mo, kau yau naru wori no maho nara nu koto, kazu-kazu ni kaki-tukuru, kokoti-naki waza to ka, Turayuki ga isame, tahururu kata ni te, mutukasikere ba, todome tu. Mina, kono ohom-koto wo home taru sudi ni nomi, Yamato no mo Kara no mo tukuri tuduke tari. Waga mi-kokoti ni mo, itau obosi ogori te,
 "Bun-wau no ko, Bu-wau no otouto."
 to, uti-zu-zi tamahe ru ohom-nanori sahe zo, geni medetaki. "Sei-wau no nani?" to ka, notamaha m to su ram. Sore bakari ya, mata kokoro-motonakara m.
 Hyaubukyau-no-Miya mo tune ni watari tamahi tutu, ohom-asobi nado mo, wokasiu ohasuru Miya nare ba, imamekasiki ohom-ahahi-domo nari.

 7 Tale of Oborozukiyo Their secret meeting in summer-rain is discovered by Udaijin

 
[7-1 Genji and Oborozukiyo's secret meeting is discovered by her father]
 Sono-koro, Kam-no-Kimi makade tamahe ri. Waraha-yami ni hisasiu nayami tamahi te, mazinahi nado mo kokoro-yasuku se m tote nari keri. Syuhohu nado hazime te, okotari tamahi nure ba, tare mo tare mo, uresiu obosu ni, rei no, medurasiki hima naru wo to, kikoye-kahasi tamahi te, warinaki sama ni te, yona-yona taimen si tamahu.
 Ito sakari ni, nigihahasiki kehahi si tamahe ru hito no, sukosi uti-nayami te, yase-yase ni nari tamahe ru hodo, ito wokasige nari.
 Kisai-no-Miya mo hito-tokoro ni ohasuru koro nare ba, kehahi ito osorosikere do, kakaru koto si mo masaru mi-kuse nare ba, ito sinobi te, tabi-kasanari yuke ba, kesiki miru hito-bito mo aru beka'mere do, wadurahasiu te, Miya ni ha, sa nam to kei-se zu.
 Otodo, hata omohi-kake tamaha nu ni, ame nihaka ni odoro-odorosiu huri te, Kami itau nari-sawagu akatuki ni, Tono no Kimdati, Miya-dukasa nado tati-sawagi te, konata kanata no hito-me sigeku, nyoubau-domo mo odi-madohi te, tikau tudohi-mawiru ni, ito warinaku, ide tamaha m kata naku te, ake-hate nu.
 Mityau no meguri ni mo, hito-bito sigeku nami-wi tare ba, ito mune tuburahasiku obosa ru. Kokoro-siri no hito hutari bakari, kokoro wo madoha su.
 Kami nari-yami, ame sukosi wo-yami nuru hodo ni, Otodo watari tamahi te, madu, Miya no ohom-kata ni ohasi keru wo, murasame no magire ni te e siri tamaha nu ni, karoraka ni huto hahi iri tamahi te, mi-su hiki-age tamahu mama ni,
 "Ika ni zo ya? Ito utate ari turu yo no sama ni, omohi-yari kikoye nagara, mawiri-ko de nam. Tiuzyau, Miya-no-Suke nado, saburahi tu ua?"
 nado, notamahu kehahi no, sita-do ni ahatukeki wo, Daisyau ha, mono-no-magire ni mo, Hidari-no-Otodo no ohom-arisama, huto, obosi kurabe rare te, tatosihe nau zo, hoho-wema re tamahu. Geni, iri-hate te mo notamahe kasi na!
 Kam-no-Kimi, ito wabisiu obosa re te, yawora wizari-ide tamahu ni, omote no itau akami taru wo, "Naho nayamasiu obosa ruru ni ya?" to mi tamahi te,
 "Nado, mi-kesiki no rei nara nu? Mononoke nado no mutukasiki wo, Syuhohu nobe sasu bekari keri."
 to notamahu ni, usu-huta-awi naru obi no, ohom-zo ni matuha re te kiki-ide rare taru wo mi-tuke tamahi te, ayasi to obosu ni, mata tatau-gami no tenarahi nado si taru, mi-kityau no moto ni oti tari. "Kore ha ika naru mono-domo zo." to, mi-kokoro odoroka re te,
 "Kare ha, tare ga zo? Kesiki koto naru mono no sama kana! Tamahe. Sore tori te taga zo to mi habera m."
 to notamahu ni zo, uti-mi-kaheri te, ware mo mi-tuke tamahe ru. Magirahasu beki kata mo nakere ba, iakaga ha irahe kikoye tamaha m. Ware ni mo ara de ohasuru wo, "Ko nagara mo hadukasi to obosu ram kasi." to, sabakari no hito ha, obosi habakaru beki zo kasi. Saredo, ito kiu ni, nodome taru tokoro ohase nu Otodo no, obosi mo mahasa zu nari te, tatau-gami wo tori tamahu mama ni, kityau yori mi-ire tamahe ru ni, ito itau nayobi te, tutumasikara zu sohi-husi taru wotoko mo ari. Ima zo, yawora kaho hiki-kakusi te, tokau magirahasu. Asamasiu, mezamasiu kokoro-yamasikere do, hita-omote ni ha, ikade ka arahasi tamaha m. Me mo kururu kokoti sure ba, kono tatau-gami wo tori te, Sin-den ni watari tamahi nu.
 Kam-no-Kimi ha, ware ka no kokoti si te, sinu beku obosa ru. Daisyau-dono mo, "Itohosiu, tuhi ni you naki hurumahi no tumori te, hito no modoki wo oha m to suru koto." to obose do, Omna-Gimi no kokoro-gurusiki mi-kesiki wo, tokaku nagusame kikoye tamahu.

 [7-2 Udaijin wants to banish Genji from the Court]
 Otodo ha, omohi no mama ni, kome taru tokoro ohase nu honsyau ni, itodo oyi no ohom-higami sahe sohi tamahu ni, kore ha nani-goto ni ka ha todokohori tamaha m. Yuku-yuku to, Miya ni mo urehe kikoye tamahu.
 "Kau-kau no koto nam haberu. Kono tatau-gami ha, U-daisyau no mi-te nari. Mukasi mo, kokoro-yurusa re de ari-some ni keru koto nare do, hitogara ni yorodu no tumi wo yurusi te, sa te mo mi mu to, ihi haberi si wori ha, kokoro mo todome zu, mezamasige ni motenasa re ni sika ba, yasukara zu omohi tamahe sika do, sa'ru beki ni koso ha tote, yo ni kegare tari to mo, obosi sutu maziki wo tanomi ni te, kaku ho'i no gotoku tatematuri nagara, naho, sono habakari ari te, ukebari taru Nyougo nado mo iha se tamaha nu wo dani, aka-zu kutiwosiu omohi tamahuru ni, mata, kakaru koto sahe haberi kere ba, sara ni ito kokoro uku nam omohi nari haberi nuru. Wotoko no rei to ha ihi nagara, Daisyau mo ito kesikara nu mi-kokoro nari keri. Sai-win wo mo naho kikoye wokasi tutu, sinobi ni ohom-humi kayohasi nado si te, kesiki aru koto nado, hito no katari haberi si wo mo, yo no tame nomi ni mo ara zu, waga tame mo yokaru maziki koto nare ba, yo mo sa'ru omohi-yari naki waza, si-ide rare zi to nam, toki no iusoku to ame-no-sita wo