About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Eawase
Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, Mar. in spring at the age of 31

  1 Tale of zen-Saigu A love triangle Suzaku-in and Hikaru-Genji on zen-Saigu

 1. Suzaku-in presents to zen-Saigu at her marriage Saki-no-Saiguu no ohom-mawiri no koto


 2. Genji guesses Suzaku-in's mind "Win no ohom-arisama ha, womna ni te


 3. A competition between Kouki-den and zen-Saigu for Mikado's love Tiuguu mo Uti ni zo ohasimasi keru


 4. Genji talks with Suzaku-in Win ni ha, kano kusi no hako no ohom-kaheri


  2 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in monogatari in front of Tyugu

 1. Gon-Tyunagon gathers pictures Uhe ha, yorodu no koto ni, sugure te we wo


 2. Genji prepares pictures of Suma and Akashi "Monogatari-we koso, kokoro-bahe miye te


 3. There is a picture-contest in front of Tyugu at Mar. 10 Kau we-domo atume raru to kiki tamahi te


 4. Taketori vsersus Utsufo Tiuguu mo mawira se tamahe ru koro ni te


 5. Ise-monogatari vsersus Zhozanmi Tugi ni, Ise-monogatari ni Zyau-zammi wo


  3 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in front of Mikado

 1. A plan of picture-contest in front of Mikado Otodo mawiri tamahi te, kaku tori-dori ni arasohi sawagu


 2. There is a picture-contest in front of Mikado at Mar. 20 past Sono hi to sadame te, nihaka naru yau nare do


 3. Genji overcame Gon-Tyunagon on picture-contest Sadame-kane te yo ni iri nu. Hidari ha naho kazu hitotu aru hate ni


  4 Tale of Hikaru-Genji Reign of Reizei in its glory

 1. Arguments about study and art Yoake-gata tikaku naru hodo ni


 2. Beginning Hikaru-Genji era Hatuka amari no tuki sasi-ide te


 3. Reign of Reizei in its glory Sono-koro no koto ni ha


 4. Genji builds a temple in Saga-no Otodo zo, naho tune-naki mono ni yo wo obosi te


 1 Tale of zen-Saigu A love triangle Suzaku-in and Hikaru-Genji on zen-Saigu

 [1-1 Suzaku-in presents to zen-Saigu at her marriage]
 Saki-no-Saiguu no ohom-mawiri no koto, Tiuguu no mi-kokoro ni ire te moyohosi kikoye tamahu. Komaka naru ohom-toburahi made, tori-tate taru ohom-usiromi mo nasi to obosi-yare do, Ohotono ha, Win ni kikosimesa m koto wo habakari tamahi te, Nideu-no-win ni watasi tatematura m koto wo mo, kono tabi ha obosi-tomari te, tada sira-zu-gaho ni motenasi tamahe re do, ohokata no koto-domo ha, tori-moti te oya-meki kikoye tamahu.
 Win ha ito kutiwosiku obosimese do, hito-warokere ba, ohom-seusoko nado taye ni taru wo, sono hi ni nari te, e nara nu ohom-yosohi-domo, mi-gusi no hako, uti-midare no hako, kaugo no hako-domo, yo no tune nara zu, kusa-gusa no ohom-taki-mono-domo, kunue-kau, mata naki sama ni, hyakubu no hoka wo ohoku sugi nihohu made, kokoro koto ni totonohe sase tamahe ri. Otodo mi tamahi mo se m ni to, kanete yori obosi-mauke kem, ito wazato-gamasikam meri.
 Tono mo watari tamahe ru hodo ni te, "Kaku nam." to, Nyo-Be'tau go-ran-ze sasu. Tada, mi-gusi no hako no kata tu kata wo mi tamahu ni, tuki se zu komaka ni namameki te, medurasiki sama nari. Sasi-gusi no hako no kokoroba ni,
 "Wakare-di ni sohe si wo-gusi wo kakoto ni te
 harukeki naka to Kami ya isame si
"
 Otodo, kore wo go-ran-zi-tuke te, obosi-megurasu ni, ito katazikenaku itohosiku te, waga mi-kokoro no narahi, ayaniku naru mi wo tumi te,
 "Kano kudari tamahi si hodo, mi-kokoro ni omohosi kem koto, kau tosi he te kaheri tamahi te, sono mi-kokorozasi wo mo toge tamahu beki hodo ni, kakaru tagahime no aru wo, ika ni obosu ram? Mi-kurawi wo sari, mono-siduka ni te, yo wo uramesi to ya obosu ram." nado, "Ware ni nari te kokoro ugoku beki husi kana!" to, obosi-tuduke tamahu ni, itohosiku, "Nani ni kaku anagati naru koto wo omohi hazime te, kokoro-gurusiku omohosi mayamasu ram. Turasi to mo, omohi kikoye sika do, mata, natukasiu ahare naru mi-kokorobahe wo." nado, omohi-midare tamahi te, tobakari uti-nagame tamahe ri.
 "Kono ohom-kaheri ha, ika yau ni ka kikoye sase tamahu ram? Mata, ohom-seusoko mo ikaga?"
 nado, kikoye tamahe do, ito kataharaitakere ba, ohom-humi ha e hiki-ide zu. Miya ha nayamasige ni omohosi te, ohom-kaheri ito mono-uku si tamahe do,
 "Kikoye tamaha zara m mo, ito nasake naku, katazikenakaru besi."
 to, hito-bito sosonokasi wadurahi kikoyuru kehahi wo kiki tamahi te,
 "Ito aru maziki ohom-koto nari. Sirusi bakari kikoye sase tamahe."
 to kikoye tamahu mo, ito hadukasikere do, inisihe obosi-iduru ni, ito namameki, kiyora ni te, imiziu naki tamahi si ohom-sama wo, sokohakatonaku ahare to mi tatematuri tamahi si ohom-wosana-gokoro mo, tada ima no koto to oboyuru ni, ko-Miyasumdokoro no ohom-koto nado, kaki-turane ahare ni obosa re te, tada kaku,
 "Wakaru tote haruka ni ihi si hito-koto mo
 kaheri te mono ha ima zo kanasiki
"
 to bakari ya ari kem? Ohom-tukahi no roku, sina-zina ni tamaha su. Otodo ha, ohom-kaheri wo ito yukasiu obose do, e kikoye tamaha zu.

 [1-2 Genji guesses Suzaku-in's mind]
 "Win no ohom-arisama ha, womna ni te mi tatematura mahosiki wo, kono ohom-kehahi mo nigenakara zu, ito yoki ohom-ahahi na'meru wo, Uti ha, mada ito ihakenaku ohasimasu meru ni, kaku hiki-tagahe kikoyuru wo, hito sire zu, monosi to ya obosu ram?" nado, nikuki koto wo sahe obosi-yari te, mune tubure tamahe do, kehu ni nari te obosi-todomu beki koto ni si ara ne ba, koto-domo aru beki sama ni notamahi-oki te, mutumasiu obosu Syuri no Saisyau wo kuhasiku tukau-maturu beku notamahi te, Uti ni mawiri tamahi nu.
 "Ukebari taru oya-zama ni ha, kikosi-mesa re zi." to, Win wo tutumi kikoye tamahi te, ohom-toburahi bakari to, mise tamahe ri. Yoki nyoubau nado ha, motoyori ohokaru Miya nare ba, sato-gati nari si mo mawiri-tudohi te, ito ni-naku, kehahi aramahosi.
 "Ahare, ohase masika ba, ika ni kahi ari te, obosi-itaduka masi." to, mukasi no mi-kokorozama obosi-iduru ni, "Ohokata no yo ni tuke te ha, wosiu atarasikari si hito no ohom-arisama zo ya! Sa koso e ara nu mono nari kere! Yosi ari si kata ha, naho sugure te", mono no wori goto ni omohi-ide kikoye tamahu.

 [1-3 A competition between Kouki-den and zen-Saigu for Mikado's love]
 Tiuguu mo Uti ni zo ohasimasi keru. Uhe ha, medurasiki hito mawiri tamahu to kikosimesi kere ba, ito utukusiu mi-kokoro-dukahi si te ohasimasu. Hodo yori ha imiziu sare otonabi tamahe ri. Miya mo,
 "Kaku hadukasiki hito mawiri tamahu wo, mi-kokoro-dukahi si te, miye tatematura se tamahe."
 to kikoye tamahi keri.
 Hito sire zu, "Otona ha hadukasiu ya ara m?" to obosi keru wo, itau yo huke te mau-nobori tamahe ri. Ito tutumasige ni ohodoka ni te, sasayaka ni ayeka naru kehahi no si tamahe re ba, ito wokasi, to obosi keri.
 Kouki-den ni ha, go-ran-zi-tuki tare ba, mutumasiu ahare ni kokoro-yasuku omohosi, kore ha hito zama mo itau simeri, hadukasige ni, Otodo no ohom-motenasi mo yamgotonaku yosohosikere ba, anaduri nikuku obosa re te, ohom-tonowi nado ha hitosiku si tamahe do, utitoke taru ohom-waraha-asobi ni, hiru nado watara se tamahu koto ha, anata-gati ni ohasimasu.
 Gon-Tiunagon ha, omohu kokoro ari te kikoye tamahi keru ni, kaku mawiri tamahi te, ohom-musume ni kisirohu sama ni te saburahi tamahu wo, kata-gata ni yasukara zu obosu besi.

 [1-4 Genji talks with Suzaku-in]
 Win ni ha, kano kusi no hako no ohom-kaheri go-ran-ze si ni tuke te mo, mi-kokoro hanare gatakari keri.
 Sono-koro, Otodo no mawiri tamahe ru ni, ohom-monogatari komayaka nari. Koto no tuide ni, Saiguu no kudari tamahi si koto, saki-zaki mo notamahi idure ba, kikoye ide tamahi te, sa omohu kokoro nam ari si nado ha, e arahasi tamaha zu. Otodo mo, kakaru mi-kesiki kiki-gaho ni ha ara de, tada "Ikaga obosi taru?" to yukasisa ni, tokau kano ohom-koto wo notamahi iduru ni, ahare naru mi-kesiki, asahaka nara zu miyure ba, ito itohosiku obosu.
 "Medetasi to, omohosi simi ni keru ohom-katati, ikayau naru wokasisa ni ka?" to, yukasiu omohi kikoye tamahe do, sara ni e mi tatematuri tamaha nu wo, netau omohosu.
 Ito omorika ni te, yume ni mo ihake taru ohom-hurumahi nado no ara ba koso, onodukara hono-miye tamahu tuide mo ara me, kokoro-nikuki ohom-kehahi nomi hukasa masare ba, mi tatematuri tamahu mama ni, ito aramahosi to omohi kikoye tamahe ri.
 Kaku sukima naku te, huta-tokoro saburahi tamahe ba, Hyaubukyau-no-Miya, suga-suga to mo e omohosi-tata zu, "Mikado, otonabi tamahi na ba, sari-tomo, e omohosi sute zi." to zo, mati-sugusi tamahu. Huta-tokoro no ohom-oboye-domo, tori-dori ni idomi tamahe ri.

 2 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in monogatari in front of Tyugu

 
[2-1 Gon-Tyunagon gathers pictures]
 Uhe ha, yorodu no koto ni, sugure te we wo kyou aru mono ni obosi tari. Tate te konoma se tamahe ba ni ya, ni-naku kaka se tamahu. Saiguu-no-Nyougo, ito wokasiu kaka se tamahu bekere ba, kore ni mi-kokoro uturi te, watara se tamahi tutu, kaki-kayoha sase tamahu.
 Tenzyau no wakaki hito-bito mo, kono koto manebu wo ba, mi-kokoro-todome te wokasiki mono ni omohosi tare ba, masite, wokasige naru hito no, kokoro-bahe aru sama ni, maho nara zu kaki-susabi, namamekasiu sohi-husi te, tokaku hude uti-yasurahi tamahe ru ohom-sama, rautagesa ni mi-kokoro simi te, ito sigeu watara se tamahi te, ari si yori keni ohom-omohi masare ru wo, Gon-Tiunagon, kiki tamahi te, akumade kado-kadosiku imameki tamahe ru mi-kokoro ni te, "Ware hito ni otori na m ya." to obosi hagemi te, sugure taru zyauzu-domo wo mesi-tori te, imiziku imasime te, mata-naki sama naru we-domo wo, ni-naki kami-domo ni kaki-atume sase tamahu.

 [2-2 Genji prepares pictures of Suma and Akashi]
 "Monogatari-we koso, kokoro-bahe miye te, mi-dokoro aru mono nare!"
 tote, omosiroku kokoro-bahe aru kagiri wo eri tutu kaka se tamahu. Rei no tuki-nami no we mo, mi nare nu sama ni, koto-no-ha wo kaki-tuduke te, go-ran-ze sase tamahu.
 Wazato wokasiu si tare ba, mata, konata ni te mo kore wo go-ran-zuru ni, kokoro-yasuku mo tori-ide tamaha zu, ito itaku hime te, kono ohom-kata he mote-watara se tamahu wo wosimi, ryau-zi tamahe ba, Otodo, kiki tamahi te,
 "Naho, Gon-Tiunagon no mi-kokoro-bahe no waka-wakasisa koso, aratamari gataka'mere!"
 nado warahi tamahu.
 "Anagati ni kakusi te, kokoro-yasuku mo go-ran-ze sase zu, nayamasi kikoyuru, ito mezamasi ya! Kotati no ohom-we-domo no haberu, mawira se m."
 to sou-si tamahi te, Tono ni huruki mo atarasiki mo, we-domo iri taru mi-dusi-domo hiraka se tamahi te, Womna-Gimi to morotomo ni, "Imamekasiki ha, sore sore." to, eri-totonohe sase tamahu.
 Tyaugonaka Wausyoukun nado yau naru we ha, omosiroku ahare nare do, "Koto no imi aru ha, kotami ha tatematura zu." to eri-todome tamahu.
 Kano tabi no ohom-niki no hako wo mo tori-ide sase tamahi te, kono tuide ni zo, Womna-Gimi ni mo mise tatematuri tamahi keru. Mi-kokoro hukaku sira de ima mi m hito dani, sukosi mono-omohi sira m hito ha, namida wosimu maziku ahare nari. Maite, wasure gataku, sono yo no yume wo, obosi-samasu wori naki mi-kokoro-domo ni ha, tori-kahesi kanasiu obosi-ide raru. Ima made mise tamaha zari keru urami wo zo kikoye tamahi keru.
 "Hitori wi te nageki si yori ha ama no sumu
 kata wo kaku te zo miru bekari keru

 Obotukanasa ha, nagusami na masi mono wo!"
 to notamahu. Ito ahare to, obosi te,
 "Uki me mi si sono wori yori mo kehu ha mata
 sugi ni si kata ni kaheru namida ka
"
 Tiuguu bakari ni ha, mise tatematuru beki mono nari. Kataha naru maziki iti-dehu dutu, sasuga ni ura-uara no arisama sayaka ni miye taru wo, eri tamahu tuide ni mo, kano Akasi no ihe-wi zo, madu, "Ika ni?" to obosi-yara nu toki no ma naki.

 [2-3 There is a picture-contest in front of Tyugu at Mar. 10]
 Kau we-domo atume raru to kiki tamahi te, Gon-Tiunagon, ito kokoro wo tukusi te, diku, heusi, himo no kazari, iyo-iyo totonohe tamahu.
 Yayohi no towo-ka no hodo nare ba, sora mo uraraka ni te, hito no kokoro mo nobi, mono omosiroki wori naru ni, Uti watari mo, setiwe-domo no hima nare ba, tada kayau no koto-domo ni te, ohom-kata-gata kurasi tamahu wo, onaziku ha, go-ran-zi dokoro mo masari nu beku te tatematura m no mi-kokoro tuki te, ito wazato atume mawira se tamahe ri.
 Konata kanata to, sama-zama ni ohokari. Monogatari-we ha, komayaka ni natukasisa masaru meru wo, Mmetubo-no-Ohomkata ha, inisihe no monogatari, nadakaku yuwe aru kagiri, Koukiden ha, sono-koro yo ni medurasiku, wokasiki kagiri wo eri kaka se tamahe re ba, uti-miru me no imamekasiki hanayakasa ha, ito koyonaku masare ri.
 Uhe no nyoubau nado mo, yosi aru kagiri, "Kore ha, kare ha." nado sadame-ahe ru wo, kono-koro no koto ni su meri.

 [2-4 Taketori vsersus Utsufo]
 Tiuguu mo mawira se tamahe ru koro ni te, kata-gata, go-ran-zi sute gataku omohosu koto nare ba, ohom-okonahi mo okotari tutu go-ran-zu. Kono hito-bito no tori-dori ni ron-zuru wo kikosimesi te, hidari migi to kata wakata se tamahu.
 Mmetubo-no-Ohomkata ni ha, Hei-Naisi-no-Suke, Zizyuu-no-Naisi, Seusyau-no-Myaubu. Migi ni ha, Daini-no-Naisi-no-Suke, Tiuzyau-no-Myaubu, Hyauwe-no-Myaubu wo, tada ima ha kokoro nikuki iusoku-domo ni te, kokoro-gokoro ni arasohu kuti-tuki-domo wo, wokasi to kikosimesi te, madu, monogatari no ide-ki hazime no oya naru Taketori-no-Okina ni Utuho-no-Tosikage wo ahase te arasohu.
 "Nayo-take no yo-yo ni huri ni keru koto, wokasiki husi mo nakere do, Kakuya-Hime no kono yo no nigori ni mo kegare zu, haruka ni omohi-nobore ru tigiri takaku, Kami-yo no koto na'mere ba asahaka naru womna, me oyoba nu nara m kasi."
 to ihu. Migi ha,
 "Kakuya-Hime no nobori kem kumo-wi ha, geni, oyoba nu koto nare ba, tare mo siri gatasi. Kono yo no tigiri ha take no naka ni musubi kere ba, kudare ru hito no koto to koso ha miyu mere. Hitotu ihe no uti ha terasi keme do, momosiki no kasikoki ohom-hikari ni ha naraba zu nari ni keri. Abe-no-Ohosi ga tidi no kogane wo sute te, hi-nezumi no omohi kata-toki ni kiye taru mo, ito ahe nasi. Kuramoti-no-Miko no, makoto no Hourai no hukaki kokoro mo siri nagara, ituhari te tama no eda ni kizu wo tuke taru wo ayamati to nasu."
 We ha, Kose-no-Ahumi, te ha, Ki-no-Turayuki kake ri. Kamya-gami ni kara no ki wo bai-si te, aka-murasaki no heusi, sitan no diku, yo no tune no yosohi nari.
 "Tosikage ha, hagesiki nami kaze ni obohore, sira nu kuni ni hanata re sika do, naho, sasi te yuki keru kata no kokorozasi mo kanahi te, tuhi ni, Hito-no-Mikado ni mo waga kuni ni mo, arigataki zae no hodo wo hirome, na wo nokosi keru huruki kokoro wo ihu ni, we no sama mo, Morokosi to Hinomoto to wo tori-narabe te, omosiroki koto-domo, naho narabi nasi."
 to ihu. Siroki sikisi, awoki heusi, ki naru tama no diku nari. We ha, Tunenori, te ha, Mitikaze nare ba, imamekasiu wokasige ni, me mo kakayaku made miyu. Hidari ha, sono kotowari nasi.

 [2-5 Ise-monogatari vsersus Zhozanmi]
 Tugi ni, Ise-monogatari ni Zyau-zammi wo ahase te, mata sadame-yara zu. Kore mo, migi ha omosiroku nigihahasiku, Uti watari yori uti-hazime, tikaki yo no arisama wo kaki taru ha, wokasiu mi-dokoro masaru.
 Hei-Naisi,
 "Ise no umi no hukaki kokoro wo tadora zu te
 huri ni si ato to nami ya ketu beki

 Yo no tune no ada-koto no hiki-tukurohi kazare ru ni osa re te, Narihira ga na wo ya kutasu beki."
 to, arasohi-kane tari. Migi no Suke,
 "Kumo no uhe ni omohi nobore ru kokoro ni ha
 ti-hiro no soko mo haruka ni zo miru
"
 "Hyauwe-no-Ohokimi no kokoro-takasa ha, geni sute gatakere do, Zaigo-Tiuzyau no na wo ba, e kutasa zi."
 to notamahase te, Miya,
 "Miru me koso ura huri nu rame tosi he ni si
 Ise wo no ama no na wo ya sidume m
"
 Kayau no womna-goto ni te, midari-gahasiku arasohu ni, hito-maki ni kotonoha wo tukusi te, e mo ihi-yara zu. Tada, asahaka naru waka-udo-domo ha, si-ni-kaheri yukasigare do, Uhe no mo, Miya no mo kata-hasi wo dani e mi zu, ito itau hime sase tamahu.

 3 Tale of ladies on Court of Reizei A contest of pictures in front of Mikado

 
[3-1 A plan of picture-contest in front of Mikado]
 Otodo mawiri tamahi te, kaku tori-dori ni arasohi sawagu kokorobahe-domo, wokasiku obosi te,
 "Onaziku ha, O-mahe ni te, kono kati-make sadame m."
 to, notamahi nari nu. Kakaru koto mo ya to, kanete obosi kere ba, naka ni mo kotonaru ha eri todome tamahe ru ni, kano Suma Akasi no huta-maki ha, obosu tokoro ari te, tori-maze sase tamahe ri.
 Tiunagon mo, sono mi-kokoro otora zu. Kono-koro no yo ni ha, tada kaku omosiroki kami-we wo totonohuru koto wo, amenosita itonami tari.
 "Ima aratame kaka m koto ha, ho'i naki koto nari. Tada ari kem kagiri wo koso."
 to notamahe do, Tiunagon ha hito ni mo mise de, warinaki mado wo ake te, kaka se tamahi keru wo, Win ni mo, kakaru koto kikase tamahi te, Mme-tubo ni ohom-we-domo tatematura se tamahe ri.
 Tosi no uti no setiwe-domo no omosiroku kyou aru wo, mukasi no zyauzu-domo no tori-dori ni kake ru ni, Engi no ohom-tedukara koto no kokoro kaka se tamahe ru ni, mata waga mi-yo no koto mo kaka se tamahe ru maki ni, kano Saiguu no kudari tamahi si hi no Daigoku-Den no gisiki, mi-kokoro ni simi te obosi kere ba, kaku beki yau kuhasiku ohose rare te, Kimmoti ga tukau-mature ru ga, ito imiziki wo tatematura se tamahe ri.
 En ni suki taru din no hako ni, onaziki kokoro-ba no sama nado, ito imamekasi. Ohom-seusoko ha tada kotoba ni te, Win no Tenzyau ni saburahu Sakon-no-Tiuzyau wo ohom-tukahi ni te ari. Kano Daigoku-Den no mi-kosi yose taru tokoro no, kau-gausiki ni,
 "Mi koso kaku sime no hoka nare sono-kami no
 kokoro no uti wo wasure si mo se zu
"
 to nomi ari. Kikoye tamaha zara m mo, ito katazikenakere ba, kurusiu obosi nagara, mukasi no ohom-kamzasi no hasi wo isasaka wori te,
 "Sime no uti ha mukasi ni ara nu kokoti si te
 Kami-yo no koto mo ima zo kohisiki
"
 tote, hanada no kara no kami ni tutumi te mawira se tamahu. Ohom-tukahi no roku nado, ito namamekasi.
 Win-no-Mikado go-ran-zuru ni, kagiri naku ahare to obosu ni zo, ari si yo wo torikahesa mahosiku omohosi keru. Otodo wo mo turasi to omohi kikoye sase tamahi kem kasi. Sugi ni si kata no ohom-mukuyi ni ya ari kem.
 Win no ohom-we ha, Kisai-no-Miya yori tutahari te, ano Nyougo-no-ohom-kata ni mo ohoku mawiru besi. Naisi-no-Kamnokimi mo, kayau no ohom-konomasisa ha hito ni sugure te, wokasiki sama ni torinasi tutu atume tamahu.

 [3-2 There is a picture-contest in front of Mikado at Mar. 20 past]
 Sono hi to sadame te, nihaka naru yau nare do, wokasiki sama ni hakanau si-nasi te, hidari migi no ohom-we-domo mawira se tamahu. Nyoubau no saburahi ni o-masi yosoha se te, kita minami kata-gata wakare te saburahu. Tenzyau-bito ha, Kourau-Den no sunoko ni, ono-ono kokoro-yose tutu saburahu.
 Hidari ha, sitan no hako ni suhau no kesoku, siki-mono ni ha murasaki-di no kara no nisiki, uti-siki ha ebi-zome no kara no ki nari. Waraha roku-nin, aka-iro ni sakura-gasane no kazami, akome ha kurenawi ni hudi-gasane no ori-mono nari. Sugata, youi nado, nabete nara zu miyu.
 Migi ha, din no hako ni senkau no sita-dukuwe, uti-siki ha awo-di no Koma no nisiki, asiyuhi-no-kumi, kesoku no kokorobahe nado, imamekasi. Waraha, awo-iro ni yanagi no kazami, yamabuki-gasane no akome ki tari.
 Mina, o-mahe ni kaki-tatu. Uhe no nyoubau, mahe sirihe to sauzoki wake tari.
 Mesi ari te, Uti-no-Otodo, Gon-Tiunagon, mawiri tamahu. Sono hi, Soti-no-Miya mo mawiri tamahe ri. Ito yosi ari te ohasuru uti ni, we wo konomi tamahe ba, Otodo no, sita ni susume tamahe ru yau ya ara m, koto-kotosiki mesi ni ha ara de, Tenzyau ni ohasuru wo, ohose-goto ari te, go-zen ni mawiri tamahu.
 Kono han tukau-maturi tamahu. Imiziu, geni kaki-tukusi taru we-domo ari. Sarani e sadame-yari tamaha zu.
 Rei no siki no we mo, inisihe no zyauzu-domo no omosiroki koto-domo wo erabi tutu, hude todokohora zu kaki-nagasi taru sama, tatohe m kata nasi to miru ni, kami-we ha kagiri ari te, yama-midu no yutaka naru kokorobahe wo e mise tukusa nu mono nare ba, tada hude no kazari, hito no kokoro ni tukuri-tate rare te, ima no asahaka naru mo, mukasi no ato hadi naku, nigihahasiku, ana omosiro to miyuru sudi ha masari te, ohoku no arasohi-domo, kehu ha kata-gata ni kyou aru koto mo ohokari.
 Asagarehi no mi-sauzi wo ake te, Tiuguu mo ohasimase ba, hukau sirosimesi tara m to omohu ni, Otodo mo ito iu ni oboye tamahi te, tokoro-dokoro no han-domo kokoro-motonaki wori-wori ni, toki-doki sasi-irahe tamahi keru hodo, aramahosi.

 [3-3 Genji overcame Gon-Tyunagon on picture-contest]
 Sadame-kane te yo ni iri nu. Hidari ha naho kazu hitotu aru hate ni, Suma no maki ide-ki taru ni, Tiunagon no mi-kokoro, sawagi ni keri. Anata ni mo kokoro si te, hate no maki ha kokoro koto ni sugure taru wo eri-oki tamahe ru ni, kakaru imiziki mono no zyauzu no, kokoro no kagiri omohi sumasi te siduka ni kaki tamahe ru ha, tatohu beki kata nasi.
 Miko yori hazime tatematuri te, namida todome tamaha zu. Sono yo ni, "Kokorogurusi kanasi" to omohosi si hodo yori mo, ohasi kem arisama, mi-kokoro ni obosi si koto-domo, tada ima no yau ni miye, tokoro no sama, obotukanaki ura-ura, iso no kakure naku kaki arahasi tamahe ri.
 Sou no te ni kana no tokoro-dokoro ni kaki-maze te, maho no niki ni ha ara zu, ahare naru uta nado mo mazire ru, taguhi yukasi. Tare mo koto-goto omohosa zu, sama-zama no ohom-we no kyou, kore ni mina uturi hate te, ahare ni omosirosi. Yorodu mina osi-yuduri te, hidari, katu ni nari nu.

 4 Tale of Hikaru-Genji Reign of Reizei in its glory

 
[4-1 Arguments about study and art]
 Yoake-gata tikaku naru hodo ni, mono ito ahare ni obosa re te, ohom-kaharake nado mawiru tuide ni, mukasi no ohom-monogatari-domo ide-ki te,
 "Ihakenaki hodo yori, gakumon ni kokoro wo ire te haberi si ni, sukosi mo zae nado tuki nu beku ya go-ran-zi kem, Win no notamaha se si yau, 'Saigaku to ihu mono, yo ni ito omoku suru mono nare ba ni ya ara m, itau susumi nuru hito no, inoti, saihahi to narabi nuru ha, ito kataki mono ni nam. Sina takaku umare, sarade mo hito ni otoru maziki hodo ni te, anagati ni kono miti na hukaku narahi so.' to, isame sase tamahi te, honzai no kata-gata no mono wosihe sase tamahi si ni, tutanaki koto mo naku, mata tori-tate te kono koto to kokoro-uru koto mo habera zari ki. We kaku koto nomi nam, ayasiku hakanaki mono kara, ikani si te ka ha kokoro-yuku bakari kaki te miru beki to, omohu wori-wori haberi si wo, oboye nu yama-gatu ni nari te, yomo no umi no hukaki kokoro wo mi si ni, sarani omohi-yora nu kuma naku itara re ni sika do, hude no yuku kagiri ari te, kokoro yori ha koto yuka zu nam omou tamahe rare si wo, tuide naku te, go-ran-ze sasu beki nara ne ba, kau suki-zukisiki yau naru, noti no kikoye ya ara m?"
 to, Miko ni mausi tamahe ba,
 "Nani no zae mo, kokoro yori hanati te narahu beki nara ne do, miti-miti ni mono no si ari, manabi dokoro ara m ha, koto no hukasa asasa ha sira ne do, onodukara utusa m ni ato ari nu besi. Hude toru miti to go utu koto to zo, ayasiu tamasihi no hodo miyuru wo, hukaki rau naku miyuru ore-mono mo, saru beki ni te, kaki utu taguhi mo ide-kure do, ihe no ko no naka ni ha, naho hito ni nuke nuru hito, nani-goto wo mo konomi e keru to zo miye taru. Win no go-zen ni te, Miko-tati, Naisinwau, idure ka ha, sama-zama tori-dori no zae naraha sase tamaha zari kem. Sono naka ni mo, tori-tate taru mi-kokoro ni ire te, tutahe-uke tora se tamahe ru kahi ari te, 'Monzai wo ba saru mono ni te iha zu, sara nu koto no naka ni ha, kin hika se tamahu koto nam iti no zae ni te, tugi ni ha yokobue, biwa, sau-no-koto wo nam, tugi-tugi ni narahi tamahe ru.' to, Uhe mo obosi notamahase ki. Yo no hito, sika omohi kikoye sase taru wo, we ha naho hude no tuide ni susabi sase tamahu ada-koto to koso omohi tamahe sika, ito kau, masa naki made, inisihe no sumi-gakino zyauzu-domo, ato wo kurau nasi tu beka'meru ha, kaheri te, kesikara nu waza nari."
 to, uti-midare te kikoye tamahi te, wehi-naki ni ya, Win no ohom-koto kikoye-ide te, mina uti-sihore tamahi nu.

 [4-2 Beginning Hikaru-Genji era]
 Hatuka amari no tuki sasi-ide te, konata ha, mada sayaka nara ne do, ohokata no sora wokasiki hodo naru ni, Hum-no-Tukasa no ohom-koto mesi-ide te, wa-gon, Gon-Tiunagon tamahari tamahu. Sa ha ihe do, hito ni masari te kaki-tate tamahe ri. Miko, sau-no-ohom-koto, Otodo, kin, biha ha Seusyau-no-Myaubu tukau-maturu. Uhe-bito no naka ni sugure taru wo mesi te, hausi tamaha su. Imiziu omosirosi.
 Ake-haturu mama ni, hana no iro mo hito no ohom-katati-domo, honoka ni miye te, tori no saheduru hodo, kokoti yuki, medetaki asaborake nari. Roku-domo ha, Tiuguu no ohom-kata yori tamaha su. Miko ha, ohom-zo mata kasane te tamahari tamahu.

 [4-3 Reign of Reizei in its glory]
 Sono-koro no koto ni ha, kono we no sadame wo sitamahu.
 "Kano ura-ura no maki ha, Tiuguu ni saburaha se tamahe."
 to kikoye sase tamahi kere ba, kore ga hazime, nokori no maki-maki yukasigara se tamahe do,
 "Ima, tugi-tugi ni."
 to kikoye sase tamahu. Uhe ni mo mi-kokoro yuka se tamahi te obosimesi taru wo, uresiku mi tatematuri tamahu.
 Hakanaki koto ni tuke te mo, kau motenasi kikoye tamahe ba, Gon-Tiunagon ha, "Naho, oboye osa ru beki ni ya?" to, kokoro-yamasiu obosa ru beka'meri. Uhe no mi-kokorozasi ha, motoyori obosi-simi ni kere ba, naho, komayaka ni obosi-mesi taru sama wo, hito-sire-zu mi tatematuri siri tamahi te zo, tanomosiku, "Sari to mo" to obosa re keru.
 Saru beki setiwe-domo ni mo, "Kono ohom-toki yori to, suwe no hito no ihi-tutahu beki rei wo sohe m." to obosi, watakusi-zama no kakaru hakanaki ohom-asobi mo, medurasiki sudi ni se sase tamahi te, imiziki sakari no mi-yo nari.

 [4-4 Genji builds a temple in Saga-no]
 Otodo zo, naho tune-naki mono ni yo wo obosi te, ima sukosi otonabi ohasimasu to mi tatematuri te, naho yo wo somuki na m to hukaku omohosu beka'meru.
 "Mukasi no tamesi wo mi kiku ni mo, yohahi tara de, tukasa kurawi takaku nobori, yo ni nuke nuru hito no, nagaku e tamota nu waza nari keri. Kono mi-yo ni ha, mi no hodo oboye sugi ni tari. Naka-goro naki ni nari te sidumi tari si urehe ni kahari te, ima made mo nagarahuru nari. Ima yori noti no sakaye ha, naho inoti usirometasi. Siduka ni komori wi te, noti no yo no koto wo tutome, katu ha inoti wo mo nobe m." to omohosi te, yamazato no nodoka naru wo sime te, mi-dau wo tukura se tamahi, Hotoke kyau no itonami sohe te se sase tamahu meru ni, suwe no kimdati, omohu sama ni kasiduki idasi te mi m to obosimesu ni zo, toku sute tamaha m koto ha, katage naru. Ika ni obosi-oki turu ni ka to, ito siri gatasi.