About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Asagao
Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from Sep.in late fall to winter at the age of 32

  1 Tale of Asagao Love with a past girlfriend

 1. Genji visits to Sikibukyo's residence at September Saiwin ha, ohom-buku ni te ori-wi tamahi ni ki kasi


 2. Genji talks with Asagao Anata no o-mahe wo mi-yari tamahe ba


 3. They compose and exchange waka after comeback to his home Kokoro-yamasiku te tati-ide tamahi nuru ha


 4. Genji loves Asagao forever Himgasi-no-tai ni hanare ohasi te, Senzi wo mukahe tutu


  2 Tale of Asagao Everlasting amorous love

 1. On the way to Asagao's Yuhu-tu-kata, kamwaza nado mo tomari te sau-zausiki ni


 2. Get in to the gate of her residence Miya ni ha, kita-omote no hito sigeki kata naru mi-kado ha


 3. Happen to meet Gen'nonaisi, old amorous lady Miya no ohom-kata ni, rei no, ohom-monogatari kikoye tamahu ni


 4. Genji and Asagao compose and exchange waka Nisi-omote ni ha mi-kausi mawiri tare do, itohi kikoye gaho nara m mo


 5. Asagao refuses Genji's love Ihu-kahi naku te, ito mameyaka ni wen-zi kikoye te


  3 Tale of Murasaki Lonely mind in the snow night of winter

 1. Murasaki's jealousy to Asagao Otodo ha, anagati ni obosi-ira ruru ni si mo ara ne do


 2. Making snowmen in the night Yuki no itau huri-tumori taru uhe ni


 3. Genji talks his old girlfriends to Murasaki "Hitotose, Tiuguu no o-mahe ni yuki no yama tukura re tari si


 4. Fujitsubo appears in Genji's dreaming Tuki iyo-iyo sumi te, siduka ni omosirosi


 5. Genji holds a memorial service for the late Fujitsubo Naka-naka aka zu, kanasi to obosu ni, toku oki tamahi te


 1 Tale of Asagao Love with a past girlfriend

 [1-1 Genji visits to Sikibukyo's residence at September]
 Saiwin ha, ohom-buku ni te ori-wi tamahi ni ki kasi. Otodo, rei no, obosi-some turu koto, taye nu mi-kuse ni te, ohom-toburahi nado ito sigeu kikoye tamahu. Miya, wadurahasikari si koto wo obose ba, ohom-kaheri mo utitoke te kikoye tamaha zu. Ito kutiwosi to obosi wataru.
 Naga-tuki ni nari te, Momozono-no-Miya ni watari tamahi nuru wo kiki te, Womna-Go-no-Miya no soko ni ohasure ba, sonata no ohom-toburahi ni kotoduke te maude tamahu. Ko-Win no, kono Miko-tati wo ba, kokoro koto ni yamgotonaku omohi kikoye tamahe ri sika ba, ima mo sitasiku tugi-tugi ni kikoye-kahasi tamahu meri. Onazi Sinden no nisi himgasi ni zo sumi tamahi keru. Hodo mo naku are ni keru kokoti si te, ahare ni kehahi simeyaka nari.
 Miya, taimen si tamahi te, ohom-monogatari kikoye tamahu. Ito hurumeki taru ohom-kehahi, sihabuki-gati ni ohasu. Konokami ni ohasure do, ko-Oho-Tono no Miya ha, aramahosiku hurigataki ohom-arisama naru wo, mote-hanare, kowe hututuka ni, koti-gotisiku oboye tamahe ru mo, saru kata nari.
 "Win-no-Uhe, kakure tamahi te noti, yorodu kokoro-bosoku oboye haberi turu ni, tosi no tumoru mama ni, ito namida-gati ni te sugusi haberu wo, kono Miya sahe kaku uti-sute tamahe re ba, iyo-iyo aru-ka naki-ka ni, tomari haberu wo, kaku tati-yori toha se tamahu ni nam, mono-wasure si nu beku haberu."
 to kikoye tamahu.
 "Kasikoku mo huri tamahe ru kana!" to omohe do, uti-kasikomari te,
 "Win kakure tamahi te noti ha, sama-zama ni tuke te, onazi yo no yau ni mo habera zu, oboye nu tumi ni atari haberi te, sira nu yo ni madohi haberi si wo, tama-tama, ohoyake ni kazumahe rare tatematuri te ha, mata tori-midari itoma naku nado si te, tosi-goro mo, mawiri te inisihe no ohom-monogatari wo dani kikoye uketamahara nu wo, ibuseku omohi tamahe watari tutu nam."
 nado kikoye tamahu wo,
 "Ito mo ito mo asamasiku, idu-kata ni tuke te mo sadame naki yo wo, onazi sama ni te mi tamahe sugusu inoti nagasa no uramesiki koto ohoku habere do, kaku te, yo ni tati-kaheri tamahe ru ohom-yorokobi ni nam, ari si tosi-goro wo mi tatematuri sasi te masika ba, kutiwosikara masi to oboye haberi."
 to, uti-wananaki tamahi te,
 "Ito kiyora ni nebi masari tamahi ni keru kana! Waraha ni monosi tamahe ri si wo mi tatematuri some si toki, yo ni kakaru hikari no ide ohasi taru koto to odoroka re haberi si wo, toki-doki mi tatematuru goto ni, yuyusiku oboye haberi te nam. Uti-no-Uhe nam, ito yoku ni tatematura se tamahe ri to, hito-bito kikoyuru wo, saritomo, otori tamahe ra m to koso, osihakari habere."
 to, naga-naga to kikoye tamahe ba,
 "Koto ni kaku sasimukahi te hito no home nu waza kana!" to, wokasiku obosu.
 "Yamagatu ni nari te, itau omohi-kuduhore haberi si tosi-goro no noti, koyonaku otorohe ni te haberu mono wo! Uti no ohom-katati ha, inisihe no yo ni mo narabu hito naku ya to koso, arigataku mi tatematuri habere. Ayasiki ohom-osihakari ni nam."
 to kikoye tamahu.
 "Toki-doki mi tatematura ba, itodosiki inoti ya nobi habera m. Kehu ha oyi mo wasure, ukiyo no nageki mina sari nuru kokoti nam."
 tote mo, mata nai tamahu.
 "Sam-no-Miya urayamasiku, sa'ru beki ohom-yukari sohi te, sitasiku mi tatematuri tamahu wo, urayami haberu. Kono use tamahi nuru mo, sayau ni koso kuyi tamahu wori-wori ari sika."
 to notamahu ni zo, sukosi mimi tomari tamahu.
 "Samo, saburahi nare na masika ba, ima ni omohu sama ni habera masi. Mina sasi-hanata se tamahi te."
 to, uramesige ni kesiki-bami kikoye tamahu.

 [1-2 Genji talks with Asagao]
 Anata no o-mahe wo mi-yari tamahe ba, kare-gare naru sensai no kokorobahe mo koto ni mi-watasa re te, nodoyaka ni nagame tamahu ram ohom-arisama, katati mo, ito yukasiku ahare ni te, e nen-zi tamaha de,
 "Kaku saburahi taru tuide wo sugusi habera m ha, kokorozasi naki yau naru wo, anata no ohom-toburahi kikoyu bekari keri."
 tote, yagate sunoko yori watari tamahu.
 Kurau nari taru hodo nare do, nibi-iro no mi-su ni, kuroki mi-kityau no suki-kage ahare ni, ohi-kaze namamekasiku huki-tohosi, kehahi aramahosi. Sunoko ha kataharaitakere ba, minami no hisasi ni ire tatematuru.
 Senzi, taimen si te, ohom-seusoko ha kikoyu.
 "Imasara ni, waka-wakasiki kokoti suru mi-su no mahe kana! kami-sabi ni keru tosi-tuki no rau kazohe rare haberu ni, ima ha nai-ge mo yurusa se tamahi te m to zo tanomi haberi keru."
 tote, aka zu obosi tari.
 "Ari si yo ha yume ni mi-nasi te, ima nam, same te hakanaki ni ya to, omohi-tamahe sadame gataku haberu ni, rau nado ha, siduka ni ya to sadame kikoye sasu beu habera m."
 to, kikoye idasi tamahe ri. "Geni koso sadame gataki yo nare!" to, hakanaki koto ni tuke te mo obosi tuduke raru.
 "Hito sire zu Kami no yurusi wo mati si ma ni
 kokora turenaki yo wo sugusu kana

 Ima ha, nani no isame ni ka, kakota se tamaha m to su ram? Nabete, yo ni wadurahasiki koto sahe haberi si noti, sama-zama ni omohi tamahe atume si kana! Ika de katahasi wo dani."
 to, anagati ni kikoye tamahu, ohom-youi nado mo, mukasi yori mo ima sukosi namamekasiki ke sahe sohi tamahi ni keri. Saru ha, ito itau sugusi tamahe do, mi-kurawi no hodo ni ha aha za'meri.
 "Nabete yo no ahare bakari wo tohu kara ni
 tikahi si koto to Kami ya isame m
"
 to are ba,
 "Ana, kokoro-u. Sono yo no tumi ha, mina Sinado-no-Kaze ni taguhe te ki."
 to notamahu aigyau mo, koyonasi.
 "Misogi wo, Kami ha, ikaga haberi kem?"
 nado, hakanaki koto wo kikoyuru mo, mameyaka ni ha, ito kataharaitasi. Yoduka nu ohom-arisama ha, tosi-tuki ni sohe te mo, mono-hukaku nomi hiki-iri tamahi te, e kikoye tamaha nu wo, mi tatematuri naya'meri.
 "Suki-zukisiki yau ni nari nuru wo."
 nado, asahaka nara zu uti-nageki te tati tamahu.
 "Yohahi no tumori ni ha, omonaku koso naru waza nari kere! Yo ni sira nu yature wo, ima zo, to dani kikoye sasu beku ya ha, motenasi tamahi keru."
 tote, ide tamahu nagori, tokoro-seki made, rei no kikoye-ahe ri.
 Ohokata no, sora mo wokasiki hodo ni, konoha no otonahi ni tuke te mo, sugi ni si mono no ahare tori-kahesi tutu, sono wori-wori, wokasiku mo ahare ni mo, hukaku miye tamahi si mi-kokorobahe nado mo, omohi-ide kikoye sasu.

 [1-3 They compose and exchange waka after comeback to his home]
 Kokoro-yamasiku te tati-ide tamahi nuru ha, masite, nezame-gati ni obosi-tuduke raru. Toku mi-kausi mawira se tamahi te, asa-giri wo nagame tamahu. Kare taru hana-domo no naka ni, asagaho no kore kare ni hahi matuhare te, aru-ka naki-ka ni saki te, nihohi mo koto ni kahare ru wo, wora se tamahi te tatemature tamahu.
 "Kezayaka nari si ohom-motenasi ni, hito-waroki kokoti si haberi te, usirode mo itodo ikaga go-ran-zi kem to, netaku. Saredo,
 Mi si wori no tuyu wasura re nu asagaho no
 hana no sakari ha sugi ya si nu ram

 Tosi-goro no tumori mo, ahare to bakari ha, sari to mo, obosi-siru ram ya to nam, katu ha."
 nado kikoye tamahe ri. Otonabi taru ohom-humi no kokorobahe ni, "Obotukanakara m mo, mi-sira nu yau ni ya?" to obosi, hito-bito mo ohom-suzuri tori-makanahi te, kikoyure ba,
 "Aki hate te kiri no magaki ni musubohore
 aru-ka naki-ka ni uturu asagaho

 Nitukahasiki ohom-yosohe ni tuke te mo, tuyukeku."
 to nomi aru ha, nani no wokasiki husi mo naki wo, ika naru ni ka, oki gataku go-ran-zu meri. Awo-nibi no kami no, nayobika naru sumi tuki ha si mo, wokasiku miyu meri. Hito no ohom-hodo, kaki-zama nado ni tukuroha re tutu, sono wori ha tumi naki koto mo, tuki-dukisiku manebi-nasu ni ha, hoho yugamu koto mo a'mere ba koso, sakasira ni kaki magirahasi tutu, obotukanaki koto mo ohokari.
 Tati-kaheri, imasara ni waka-wakasiki ohom-humi-gaki nado mo, nigenaki koto, to obose do mo, naho kaku mukasi yori mote hanare nu mi-kesiki nagara, kutiwosiku te sugi nuru wo omohi tutu, e yamu maziku obosa rure ba, saragaheri te, mameyaka ni kikoye tamahu.

 [1-4 Genji loves Asagao forever]
 Himgasi-no-tai ni hanare ohasi te, Senzi wo mukahe tutu katarahi tamahu. Saburahu hito-bito no, sa si mo ara nu kiha no koto wo dani, nabiki-yasu naru nado ha, ayamati mo si tu beku, mede kikoyure do, Miya ha, sonokami dani koyonaku obosi-hanare tari si wo, ima ha, masi te, tare mo omohi nakaru beki ohom-yohahi, oboye ni te, "Hakanaki ki kusa ni tuke taru ohom-kaheri nado no wori sugusa nu mo, karu-garusiku ya, tori-nasa ru ram." nado, hito no mono-ihi wo habakari tamahi tutu, utitoke tamahu beki mi-kesiki mo nakere ba, huri gataku onazi sama naru mi-kokorobahe wo, yo no hito ni kahari, medurasiku mo netaku mo omohi kikoye tamahu.
 Yononaka ni mori kikoye te,
 "Zen-Saiwin wo, nemgoro ni kikoye tamahe ba nam, Womna-Go-no-Miya nado mo yorosiku obosi ta'nari. Nigenakara nu ohom-ahahi nara m."
 nado ihi keru wo, Tai-no-Uhe ha tutahe kiki tamahi te, sibasi ha,
 "Sari to mo, sayau nara m koto mo ara ba, hedate te ha obosi tara zi."
 to obosi kere do, utituke ni me todome kikoye tamahu ni, mi-kesiki nado mo, rei nara zu akugare taru mo kokoro-uku,
 "Mame-mamesiku obosi naru ram koto wo, turenaku tahabure ni ihi-nasi tamahi kem yo to, onazi sudi ni ha monosi tamahe do, oboye koto ni, mukasi yori yamgotonaku kikoye tamahu wo, mi-kokoro nado uturi naba, hasitanaku mo a'bei kana! Tosi-goro no ohom-motenasi nado ha, tati-narabu kata naku, sasuga ni narahi te, hito ni osi-keta re m koto."
 nado, hito sire zu obosi nageka ru.
 "Kaki-taye nagori naki sama ni ha motenasi tamaha zu to mo, ito mono-hakanaki sama ni te mi-nare tamahe ru tosi-goro no mutubi, anadurahasiki kata ni koso ha ara me."
 nado, sama-zama ni omohi midare tamahu ni, yorosiki koto koso, uti-wen-zi nado nikukara zu kikoye tamahe, mameyaka ni turasi to obose ba, iro ni mo idasi tamaha zu.
 Hasi tikau nagame-gati ni, Uti-zumi sigeku nari, yaku to ha ohom-humi wo kaki tamahe ba,
 "Geni, hito no kotoba munasikaru maziki na'meri. Kesiki wo dani kasume tamahe kasi."
 to, utomasiku nomi omohi kikoye tamahu.

 2 Tale of Asagao Everlasting amorous love

 
[2-1 On the way to Asagao's]
 Yuhu-tu-kata, kamwaza nado mo tomari te sau-zausiki ni, ture-dure to obosi amari te, Go-no-Miya ni rei no tikaduki mawiri tamahu. Yuki uti-tiri te en naru tasokare doki ni, natukasiki hodo ni nare taru ohom-zo-domo wo, iyo-iyo taki-sime tamahi te, kokoro koto ni kesau-zi kurasi tamahe re ba, itodo kokoro-yowakara m hito ha ikaga to miye tari. Sasuga ni, makari mausi hata, kikoye tamahu.
 "Womna-Go-no-Miya no nayamasiku si tamahu naru wo, toburahi kikoye ni nam."
 tote, tui-wi tamahe re do, mi mo yari tamaha zu, Waka-Gimi wo mote-asobi, magirahasi ohasuru sobame no, tada-nara-nu wo,
 "Ayasiku, mi-kesiki no kahare ru beki koro kana! Tumi mo nasi ya! Siho-yaki-goromo no amari me nare, mi-date naku obosa ruru ni ya tote, todaye oku wo, mata ikaga."
 nado kikoye tamahe ba,
 "Nare-yuku koso, geni, uki koto ohokari kere!"
 to bakari ni te, uti-somuki te husi tamahe ru ha, mi-sute te ide tamahu miti, mono-ukere do, Miya ni ohom-seusoko kikoye tamahi te kere ba, ide tamahi nu.
 "Kakari keru koto mo ari keru yo wo, uranaku te sugusi keru yo!"
 to omohi tuduke te, husi tamahe ri. Nibi taru ohom-zo-domo nare do, iro-ahi kasanari, konomasiku naka-naka miye te, yuki no hikari ni imiziku en naru ohom-sugata wo mi-idasi te,
 "Makoto ni kare masari tamaha ba."
 to, sinobi-ahe zu obosa ru.
 Go-zen nado sinobiyaka naru kagiri si te,
 "Uti yori hoka no ariki ha, mono-uki hodo ni nari ni keri ya! Momozono-no-Miya no kokoro-bosoki sama ni te monosi tamahu mo, Sikibukyau-no-Miya ni tosi-goro ha yuduri kikoye turu wo, ima ha tanomu nado obosi notamahu mo, kotowari ni, itohosikere ba."
 nado, hito-bito ni mo notamahi-nase do,
 "Ide ya! Ohom-suki-gokoro no huri gataki zo, atara ohom-kizu na'meru."
 "Karu-garusiki koto mo ide-ki na m."
 nado, tubuyaki-ahe ri.

 [2-2 Get in to the gate of her residence]
 Miya ni ha, kita-omote no hito sigeki kata naru mi-kado ha, iri tamaha m mo karo-garosikere ba, nisi naru ga koto-kotosiki wo, hto ire sase tamahi te, miya no ohom-kata ni ohom-seusoko are ba, "Kehu si mo watari tamaha zi." to obosi keru wo, odoroki te ake sase tamahu.
 Mi-kadomori, samuge naru kehahi, ususuki ide-ki te, tomi ni mo e ake yara zu. Kore yori hoka no wonoko hata naki naru besi. Goho-goho to hiki te,
 "Zyo no ito itaku sabi ni kere ba, aka zu."
 to urehuru wo, ahare to kikosimesu.
 "Kinohu kehu to obosu hodo ni, mi-tose no anata ni mo nari ni keru yo kana! Kakaru wo mi tutu, karisome no yadori wo e omohi sute zu, ki kusa no iro ni mo kokoro wo utusu yo!" to, obosi sira ruru. Kuti-zusabi ni,
 "Itu no ma ni yomogi ga moto to musubohore
 yuki huru sato to are si kakine zo
"
 Yaya hisasiu, hikosirahi ake te, iri tamahu.

 [2-3 Happen to meet Gen'nonaisi, old amorous lady]
 Miya no ohom-kata ni, rei no, ohom-monogatari kikoye tamahu ni, huru-koto-domo no sokohakatonaki uti-hazime, kikoye-tukusi tamahe do, ohom-mimi mo odoroka zu, nebutaki ni, Miya mo akubi uti-si tamahi te,
 "Yohi-madohi wo si habere ba, mono mo e kikoye-yara zu."
 to notamahu hodo mo naku, ibiki to ka, kiki-sira nu oto sure ba, yorokobi nagara tati-ide tamaha m to suru ni, mata ito hurumekasiki sihabuki uti-si te, mawiri taru hito ari.
 "Kasikokere do, kikosimesi tara m to tanomi kikoye sasuru wo, yo ni aru mono to mo kazumahe sase tamaha nu ni nam. Win-no-Uhe ha, oba-otodo to waraha se tamahi si."
 nado, nanori iduru ni zo, obosi iduru.
 Gen-no-Naisinosuke to ihi si hito ha, ama ni nari te, kono Miya no mi-desi ni te nam okonahu to kiki sika do, ima made ara m to mo tadune siri tamaha zari turu wo, asamasiu nari nu.
 "Sono yo no koto ha, mina mukasi-gatari ni nari-yuku wo, haruka ni omohi-iduru mo, kokoro-bosoki ni, uresiki ohom-kowe kana! Oya nasi ni huse ru tabi-bito to, hagukumi tamahe kasi."
 tote, yori-wi tamahe ru ohom-kehahi ni, itodo mukasi omohi-ide tutu, huri gataku namamekasiki sama ni motenasi te, itau sugemi ni taru kuti-tuki, omohi yara ruru kowa-dukahi no, sasuga ni sita tuki ni te, uti-sare m to ha naho omohe ri.
 "Ihi-ko si hodo ni." nado kikoye kakaru, mabayusa yo! "Ima si mo ki taru oyi no yau ni." nado, hohowema re tamahu mono kara, hiki-kahe kore mo ahare nari.
 "Kono sakari ni idomi tamahi si Nyougo, Kaui, aru ha hitasura nakunari tamahi, aru ha kahi naku te, hakanaki yo ni sasurahe tamahu mo a'beka'meri. Nihudau-no-Miya nado no ohom-yohahi yo. Asamasito nomi obosa ruru yo ni, tosi no hodo mi no nokori sukunage sa ni, kokorobahe nado mo, mono hakanaku miye si hito no, iki tomari te, nodoyaka ni okonahi wo mo uti-si te sugusi keru ha, naho subete sadame naki yo nari."
 to obosu ni, mono-ahare naru mi-kesiki wo, kokoro tokimeki ni omohi te, waka-yagu.
 "Tosi hure do kono tigiri koso wasura re ne
 oya no oya to ka ihi si hito-koto
"
 to kikoyure ba, utomasiku te,
 "Mi wo kahe te noti mo mati mi yo kono yo ni te
 oya wo wasururu tamesi ari ya to

 Tanomosiki tigiri zo ya! Ima nodoka ni zo, kikoye sasu beki."
 tote, tati tamahi nu.

 [2-4 Genji and Asagao compose and exchange waka]
 Nisi-omote ni ha mi-kausi mawiri tare do, itohi kikoye gaho nara m mo ikaga tote, hito-ma, huta-ma ha orosa zu. Tuki sasi-ide te, usuraka ni tumore ru yuki no hikari-ahi te, naka-naka ito omosiroki yo no sama nari.
 "Ari turu oyiraku no kokoro-gesau mo, yokara nu mono no yo no tatohi to ka kiki si." to obosi-ide rare te, wokasiku nam. Koyohi ha, ito mameyaka ni kikoye tamahi te,
 "Hito-koto, nikusi nado mo, hito-dute nara de notamahase m wo, omohi tayuru husi ni mo se m."
 to, ori-tati te seme kikoye tamahe do,
 "Mukasi, ware mo hito mo wakayaka ni, tumi yurusa re tari si yo ni dani, ko-Miya nado no kokoro-yose obosi tari si wo, naho aru maziku hadukasi to omohi kikoye te yami ni si wo, yo no suwe ni, sada sugi, tukinaki hodo ni te, hito-kowe mo ito mabayukara m."
 to obosi te, sarani ugoki naki mi-kokoro nare ba, "Asamasiu, turasi." to omohi kikoye tamahu.
 Sasuga ni, hasitanaku sasi-hanati te nado ha ara nu hito-dute no ohom-kaheri nado zo, kokoro-yamasiki ya! Yo mo itau huke yuku ni, kaze no kehahi, hagesiku te, makoto ni ito mono-kokoro-bosoku oboyure ba, sama yoki hodo, osi-nogohi tamahi te,
 "Turenasa wo mukasi ni kori nu kokoro koso
 hito no turaki ni sohe te turakere

 Kokorodukara no."
 to notamahi susaburu wo,
 "Geni."
 "Kataharaitasi."
 to, hito-bito, rei no, kikoyu.
 "Aratamete nani ka ha miye m hito no uhe ni
 kakari to kiki si kokoro-gahari wo
 Mukasi ni kaharu koto ha, naraha zu."
 nado kikoye tamahe ri.

 [2-5 Asagao refuses Genji's love]
 Ihu-kahi naku te, ito mameyaka ni wen-zi kikoye te ide tamahu mo, ito waka-wakasiki kokoti si tamahe ba,
 "Ito kaku, yo no tamesi ni mo nari nu beki arisama, morasi tamahu na yo! yume-yume. Isara-gaha nado mo nare-naresi ya!"
 tote, seti ni uti-sasameki katarahi tamahe do, nani-goto ni ka ara m? Hito-bito mo,
 "Ana, katazikena! Anagati ni nasake okure te mo, motenasi kikoye tamahu ram."
 "Karuraka ni osi-tati te nado ha miye tamaha nu mi-kesiki wo. Kokoro-gurusiu."
 to ihu.
 Geni, hito no hodo no, wokasiki ni mo, ahare ni mo, obosi sira nu ni ha ara ne do,
 "Mono omohi siru sama ni miye tatematuru tote, osinabete no yo no hito no mede kikoyu ram tura ni ya omohi-nasa re m. Katu ha, karu-garusiki kokoro no hodo mo mi-siri tamahi nu beku, hadukasige na'meru ohom-arisama wo." to obose ba, "Natukasikara m nasake mo, ito ahi-nasi. Yoso no ohom-kaheri nado ha, uti-taye de, obotukanakaru maziki hodo ni kikoye tamahi, hito-dute no ohom-irahe, hasitanakara de sugusi te m. Tosi-goro, sidumi turu tumi usinahu bakari ohom-okonahi wo." to ha obosi-tate do, "Nihaka ni kakaru ohom-koto wo si mo, mote-hanare gaho ni ara m mo, naka-naka imamekasiki yau ni miye kikoye te, hito no tori-nasa zi ya ha." to, yo no hito no kuti-saganasa wo obosi siri ni sika ba, katu, saburahu hito ni mo utitoke tamaha zu, itau mi-kokoro-dukahi si tamahi tutu, yau-yau ohom-okonahi wo nomi si tamahu.
 Ohom-harakara no Kimdati amata monosi tamahe do, hitotu-ohom-hara nara ne ba, ito uto-utosiku, Miya no uti ito kasuka ni nari-yuku mama ni, sabakari medetaki hito no, nemgoro ni mi-kokoro wo tukusi kikoye tamahe ba, mina-hito, kokoro wo yose kikoyuru mo, hitotu-kokoro to miyu.

 3 Tale of Murasaki Lonely mind in the snow night of winter

 
[3-1 Murasaki's jealousy to Asagao]
 Otodo ha, anagati ni obosi-ira ruru ni si mo ara ne do, turenaki mi-kesiki no uretaki ni, make te yami na m mo kutiwosiku, geni hata, hito no ohom-arisama, yo no oboye koto ni, aramahosiku, mono wo hukaku obosi siri, yo no hito no, to-aru kakaru kedime mo kiki-tume tamahi te, mukasi yori mo amata he masari te obosa rure ba, imasara no ohom-adake mo, katu ha yo no modoki wo mo obosi nagara,
 "Munasikara m ha, iyo-iyo hito-warahe naru besi. Ika ni se m?"
 to, mi-kokoro ugoki te, Nideu-no-Win ni yo-gare kasane tamahu wo, Womna-Gimi ha, tahabure nikuku nomi obosu. Sinobi tamahe do, ikaga uti koboruru wori mo nakara m.
 "Ayasiku rei nara nu mi-kesiki koso, kokoro-e gatakere."
 tote, mi-gusi wo kaki-yari tutu, itohosi to obosi taru sama mo, we ni kaka mahosiki ohom-ahahi nari.
 "Miya use tamahi te noti, Uhe no ito sau-zausige ni nomi yo wo obosi taru mo, kokoro-gurusiu mi tatematuri, Ohoki-otodo mo monosi tamaha de, mi-yuduru hito naki koto sigesa ni nam. Kono hodo no tayema nado wo, mi-naraha nu koto ni obosu ram mo, kotowari ni, ahare nare do, ima ha sa'ri to mo, kokoro nodoka ni obose. Otona-bi tamahi ta'mere do, mada ito omohiyari mo naku, hito no kokoro mo mi-sira nu sama ni monosi tamahu koso, rautakere."
 nado, marogare taru ohom-hitahi-gami, hiki-tukurohi tamahe do, iyo-iyo somuki te mono mo kikoye tamaha zu.
 "Ito itaku wakabi tamahe ru ha, ta ga narahasi kikoye taru zo?"
 tote, "Tune naki yo ni, kaku made kokoro-oka ruru mo adikina no waza ya!" to, katu ha uti-nagame tamahu.
 "Saiwin ni hakanasi-goto kikoyuru ya, mosi obosi-higamuru kata aru? Sore ha, ito mote-hanare taru koto zo yo. Onodukara mi tamahi te m. Mukasi yori koyonau kedohoki mi-kokoro-bahe naru wo, sau-zausiki wori-wori, tadanara-de kikoye nayamasu ni, kasiko mo ture-dure ni monosi tamahu tokoro nare ba, tamasaka no irahe nado si tamahe do, mame-mamesiki sama ni mo ara nu wo, kaku nam aru to si mo, urehe kikoyu beki koto ni ya ha! Usirometau ha ara zi to wo, omohi-nahosi tamahe."
 nado, hi-hitohi nagusame kikoye tamahu.

 [3-2 Making snowmen in the night]
 Yuki no itau huri-tumori taru uhe ni, ima mo tiri tutu, matu to take to no kedime wokasiu miyuru yuhugure ni, hito no ohom-katati mo hikari masari te miyu.
 "Toki-doki ni tuke te mo, hito no kokoro wo utusu meru hana momidi no sakari yori mo, huyu no yo no sume ru tuki ni, yuki no hikari-ahi taru sora koso, ayasiu, iro naki mono no, mi ni simi te, kono yo no hoka no koto made omohi nagasa re, omosirosa mo aharesa mo, nokora nu wori nare. Susamaziki tamesi ni ihi-oki kem hito no kokoro asasa yo!"
 tote, mi-su maki-age sase tamahu.
 Tuki ha kuma-naku sasi-ide te, hitotu iro ni miye watasa re taru ni, siwore taru sensai no kage kokoro-gurusiu, yarimidu mo ito itau musebi te, ike no kohori mo e mo iha zu sugoki ni, warahabe orosi te, yuki-marobasi se sase tamahu.
 Wokasige naru sugata, kasira-tuki-domo, tuki ni haye te, ohokiyaka ni nare taru ga, sama-zama no akome midare-gi, obi sidokenaki tonowi-sugata, namamei taru ni, koyonau amare ru kami no suwe, siroki ni ha masite mote-hayasi taru, ito kezayaka nari.
 Tihisaki ha, warahage te yorokobi hasiru ni, ahugi nado mo otosi te, utitoke gaho wokasige nari.
 Ito ohou marobasa m to, hukutukegare do, e mo osi-ugokasa de wabu meri. Katahe ha, himgasi no tuma nado ni ide wi te, kokoromotonage ni warahu.

 [3-3 Genji talks his old girlfriends to Murasaki]
 "Hitotose, Tiuguu no o-mahe ni yuki no yama tukura re tari si, yo ni huri taru koto nare do, naho medurasiku mo hakanaki koto wo si-nasi tamahe ri si kana! Nani no wori-wori ni tukete mo, kutiwosiu aka-zu mo aru kana!
 Ito kedohoku motenasi tamahi te, kuhasiki ohom-arisama wo mi-narasi tatematuri si koto ha nakari sika do, ohom-mazirahi no hodo ni, usiroyasuki mono ni ha obosi tari ki kasi.
 Uti-tanomi kikoye te, to-aru koto kakaru wori ni tuke te, nani-goto mo kikoye kayohi si ni, mote-ide te rau-rauziki koto mo miye tamaha zari sika do, ihukahi ari, omohu sama ni, hakanaki waza wo mo si-nasi tamahi si ha ya! Yo ni mata, sabakari no taguhi ari na m ya?
 Yaharaka ni obire taru mono kara, hukau yosi-duki taru tokoro no, narabi naku monosi tamahi si wo, Kimi koso ha, sa ihe do, murasaki no yuwe, koyonakara zu monosi tamahu mere do, sukosi wadurahasiki ke sohi te, kado-kadosisa no susumi tamahe ru ya, kurusikara m!
 Zen-Saiwin no mi-kokorobahe ha, mata sama koto ni zo miyuru. Sau-zausiki ni, nani to ha naku to mo kikoye-ahase, ware mo kokoro-dukahi se raru beki atari, tada kono hito-tokoro ya, yo ni nokori tamahe ra m."
 to notamahu.
 "Naisi-no-Kami koso ha, rau-rauziku yuwe-yuwesiki kata ha, hito ni masari tamahe re. Asahaka naru sudi nado, mote-hanare tamahe ri keru hito no mi-kokoro wo, ayasiku mo arikeru koto-domo kana!"
 to notamahe ba,
 "Sakasi. Namamekasiu katati yoki womna no tamesi ni ha, naho hiki-ide tu beki hito zo kasi. Sa mo omohu ni, itohosiku kuyasiki koto no ohokaru kana! Maite, uti-adake suki taru hito no, tosi tumori-yuku mama ni, ika ni kuyasiki koto ohokara m. Hito yori ha koto naki sidukesa, to omohi si dani."
 nado, notamahi ide te, Kam-no-Kimi no ohom-koto ni mo, namida sukosi ha otosi tamahi tu.
 "Kono, kazu ni mo ara zu otosime tamahu yama-zato no hito koso ha, mi no hodo ni ha yaya uti-sugi, mono no kokoro nado e tu bekere do, hito yori koto na'beki mono nare ba, omohi-agare ru sama mo, mi-keti te haberu kana! Ihukahi naki kiha no hito ha mada mi zu. Hito ha, sugure taru ha, kataki yo nari ya!
 Himgasi-no-Win ni nagamuru hito no kokorobahe koso, huri gataku rautakere! Sa hata, sarani e ara nu mono wo, saru kata ni tuke te no kokorobase, hito ni tori tutu mi-some si yori, onazi yau ni yo wo tutumasige ni omohi te sugi nuru yo! Ima hata, katami ni somuku beku mo ara zu, hukau ahare to omohi haberu."
 nado, mukasi ima no ohom-monogatari ni yo huke-yuku.

 [3-4 Fujitsubo appears in Genji's dreaming]
 Tuki iyo-iyo sumi te, siduka ni omosirosi. Womna-Gimi,
 "Kohori-todi isi-ma no midu ha yuki nayami
 sora sumu tuki no kage zo nagaruru
"
 To wo mi-idasi te, sukosi katabuki tamahe ru hodo, niru mono naku utukusige nari. Kamzasi, omoyau no, kohi kikoyuru hito no omokage ni huto oboye te, medetakere ba, isasaka wakuru mi-kokoro mo tori-kasane tu besi. Wosi no uti-naki taru ni,
 "Kaki-tume te mukasi kohisiki yukimoyo ni
 ahare wo sohuru wosi no ukine ka
"
 Iri tamahi te mo, Miya no ohom-koto wo omohi tutu ohotono-gomore ru ni, yume to mo naku honoka ni mi tatematuru wo, imiziku urami tamahe ru mi-kesiki ni te,
 "Morasa zi to notamahi sika do, ukina no kakure nakari kere ba, hadukasiu, kurusiki me wo miru ni tuke te mo, turaku nam."
 to notamahu. Ohom-irahe kikoyu to obosu ni, osoha ruru kokoti si te, Womna-Gimi no,
 "Ko ha, nado, kaku ha!"
 to notamahu ni, odoroki te, imiziku kutiwosiku, mune no oki-dokoro naku sawage ba, osahe te, namida mo nagare ide ni keri. Ima mo, imiziku nurasi sohe tamahu.
 Womna-Gimi, ika naru koto ni ka to obosu ni, uti mo miziroka de husi tamahe ri.
 "Toke te ne nu ne-zame sabisiki huyu no yo ni
 musubohore turu yume no mizikasa
"

 [3-5 Genji holds a memorial service for the late Fujitsubo]
 Naka-naka aka zu, kanasi to obosu ni, toku oki tamahi te, sa to ha naku te, tokoro-dokoro ni mi-zukyau nado se sase tamahu.
 "Kurusiki me mise tamahu to, urami tamahe ru mo, sa zo obosa ru ram kasi. Okonahi wo si tamahi, yorodu ni tumi karoge nari si ohom-arisama nagara, kono hitotu koto ni te zo, kono yo no nigori wo susui tamaha zara m."
 to, mono no kokoro wo hukaku obosi tadoru ni, imiziku kanasikere ba,
 "Nani waza wo si te, siru hito naki sekai ni ohasu ram wo, toburahi kikoye ni maude te, tumi ni mo kahari kikoye baya!"
 nado, tuku-duku to obosu.
 "Kano ohom-tame ni, tori-tate te nani waza wo mo si tamaha m ha, hito togame kikoye tu besi. Uti ni mo, mi-kokoro no oni ni obosu tokoro ya ara m?"
 to, obosi tutumu hodo ni, Amida-Hotoke wo kokoro ni kake te nen-zi tatematuri tamahu. "Onazi hatisu ni." to koso ha,
 "Naki hito wo sitahu kokoro ni makase te mo
 kage mi nu Mitu-no-se ni ya madoha m
"
 to obosu zo, ukari keru to ya.