About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Tamakazura
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Apr. in the summer to Oct. in the winter at the age of 35, and the tale of Tamakazura in the life of Tsukushi
  1 Tale of Tamakazura The life of Tsukushi
 1. Genji and Ukon remember Yugao Tosi-tuki hedatari nure do, aka zari si Yuhugaho wo


 2. Tamakazura goes to Tsukushi with her nursemaid's family Haha-Gimi no ohom-yukuhe wo sira m to, yorodu no Kami Hotoke ni mausi te


 3. The last will of nursemaid's husband Seuni, nin hate te nobori nado suru ni, harukeki hodo ni


 4. The proposals for Tamakazura Kiki tui tutu, sui taru winaka-bito-domo, kokoro-kake seusoko-garu


  2 Tale of Tamakazura The denial of Gen's proposal and getting out of Tsukushi

 1. Gen's proposal for Tamakazura Taihu-no-Gen tote, Higo-no-Kuni ni zou hiroku te


 2. Gen's visit to Tamakazura Sam-zihu bakari naru wonoko no, take takaku mono-monosiku hutori te


 3. Gen composes and sends waka to Tamakazura Ori te iku kiha ni, uta yoma mahosikari kere ba


 4. Tamakazura gets out of Tsukushi and goes up to Kyoto Zi-rau ga katarahi tora re taru mo, ito osorosiku


 5. Tamakazura arrives in Kyoto "Kaku, nige nuru yosi, onodukara ihi-ide


  3 Tale of Tamakazura Tamakazura happened to meet Ukon at Tsubaichi
 1. Tamakazura visits to Iwashimizu-shrine in Kyoto Ku-deu ni, mukasi sire ri keru hito no nokori tari keru wo


 2. Tamakazura visits to Hase-temple in Nara "Uti-tugi te ha, Hotoke no ohom-naka ni ha, Hatuse nam


 3. Ukon visits to Hase-temple too Kore mo kati yori na'meri. Yorosiki womna hutari


 4. Ukon meets Tamakazura by chance at Tsubaichi Karausite, "Oboye zu koso habere. Tukusi-no-Kuni ni


 5. Ukon thanks for Hase-Kan'non Hi kure nu to, isogi-tati te, mi-akasi no koto-domo


 6. Sanjo prays to Hase-Kan'non Kuni-guni yori winaka-bito ohoku maude tari keri


 7. Ukon talks about Hikaru-Genji who is her master to Tamakazura's nursemaid Ake nure ba, sire ru Daitoko no bau ni ori nu


 8. Nursemaid asks a favor of Tamakazura's future to Ukon "Kakaru ohom-sama wo, hoto-hoto ayasiki tokoro ni


 9. Ukon says goodbye to Tamakazura making a promise Mawiri tudohu hito no arisama-domo, mi-kudasa ruru kata nari


  4 Tale of Hikaru-Genji Genji makes Tamakazura to his adopted daughter

 1. Ukon comes back to Rokujo-in Ukon ha, Oho-tono ni mawiri nu. Kono koto wo kasume kikoyuru


 2. Ukon talks about Tamakazura whom she happened to meet to Genji Ohotono-gomoru tote, Ukon wo mi-asi-mawiri ni mesu


 3. Genji wants to welcome Tamakazura to his Rokujo-in Kaku kiki-some te moti ha, mesi-hanati tutu


 4. Tamakazura answers waka to Genji Sauzimi ha, "Tada kakoto bakari ni te mo


 5. Genji talks about Tamakazura's mother to Murasaki Uhe ni mo, ima zo, kano ari si mukasi no yo no monogatari


 6. Tamakazura enters the Rokujo-in Kaku ihu ha, Naga-tuki no koto nari keri


 7. Genji meets Tamakazura Sono yo, yagate Otodo-no-Kimi watari tamahe ri


 8. Genji is satisfied with Tamakazura Meyasuku monosi tamahu wo, uresiku obosi te


 9. Tamakazura's new life begins in rokujo-in Tiuzyau-no-Kimi ni mo, "Kakaru hito wo tadune-ide taru wo


  5 Tale of Hikaru-Genji Genji's opinion about waka and the tale of Suetsumuhana
 1. Present of kimono for Genji's wives in the end of the year Tosi no kure ni, ohom-siturahi no koto, hito-bito no sauzoku nado


 2. Suetsumuhana answers waka to Genji Mina, ohom-kaheri-domo tada nara zu. Ohom-tukahi no roku


 3. Genji's opinion about waka "Kotai no uta-yomi ha, Kara-koromo, Tamoto nururu


 1 Tale of Tamakazura The life of Tsukushi

 [1-1 Genji and Ukon remember Yugao]
 Tosi-tuki hedatari nure do, aka zari si Yuhugaho wo, tuyu wasure tamaha zu, kokoro-gokoro naru hito no arisama-domo wo, mi tamahi kasanuru ni tuke te mo, "Aramasika ba." to, ahare ni kutiwosiku nomi obosi-idu.
 Ukon ha, nani no hito-kazu nara ne do, naho, sono katami to mi tamahi te, rautaki mono ni obosi tare ba, huru-hito no kazu ni tukau-maturi nare tari. Suma no ohom-uturohi no hodo ni, Tai-no-Uhe no Ohom-kata ni, mina hito-bito kikoye watasi tamahi si hodo yori, sonata ni saburahu. Kokoro yoku kai-hisome taru mono ni, Womna-Gimi mo obosi tare do, kokoro no uti ni ha,
 "Ko-Gimi monosi tamaha masika ba, Akasi-no-Ohomkata bakari no oboye ni ha otori tamaha zara masi. Sa si mo hukaki mi-kokorozasi nakari keru wo dani, otosi abusa zu, tori sitatame tamahu mi-kokoro nagasa nari kere ba, maite, yamgotonaki tura ni koso ara za'mere, kono ohom-tono-uturi no kazu no uti ni ha mazirahi tamahi na masi."
 to omohu ni, aka zu kanasiku nam omohi keru.
 Kano Nisi-no-Kyau ni tomari si Waka-Gimi wo dani yukuhe mo sira zu, hitohe ni mono wo omohi tutumi, mata, "Imasara ni kahinaki koto ni yori te, waga na morasu na." to, kuti-gatame tamahi si wo habakari kikoye te, tadune te mo otodure kikoye zari si hodo ni, sono ohom-menoto no wotoko, Seuni ni nari te, iki kere ba, kudari ni keri. Kano Waka-Gimi no yo-tu ni naru tosi zo, Tukusi he ha iki keru.

 [1-2 Tamakazura goes to Tsukushi with her nursemaid's family]
 Haha-Gimi no ohom-yukuhe wo sira m to, yorodu no Kami Hotoke ni mausi te, yoru hiru naki kohi te, saru beki tokoro-dokoro wo tadune kikoye kere ba, tuhi ni e kiki ide zu.
 "Sara ba ikaga ha se m? Waka-Gimi wo dani koso ha, ohom-katami ni mi tatematura me. Ayasiki miti ni sohe tatematuri te, haruka naru hodo ni ohase m koto no kanasiki koto. Naho, Titi-Gimi ni honomekasa m."
 to omohi kere do, sa'ru beki tayori mo naki uti ni,
 "Haha-Gimi no ohasimasi kem kata mo sira zu, tadune tohi tamaha ba, ikaga kikoye m?"
 "Mada, yoku mo mi nare tamaha nu ni, wosanaki hito wo todome tatematuri tamaha m mo, usirometakaru besi."
 "Siri nagara, hata, wi te kudari ne to yurusi tamahu beki ni mo ara zu."
 nado, onogazisi katarahi-ahase te, ito utukusiu, tada ima kara ke-dakaku kiyora naru ohom-sama wo, koto naru siturahi naki hune ni nose te kogi-iduru hodo ha, ito ahare ni nam oboye keru.
 Wosanaki kokoti ni, Haha-Gimi wo wasure zu, wori-wori ni,
 "Haha no ohom-moto he yuku ka?"
 to tohi tamahu ni tuke te, namida tayuru toki naku, musume-domo mo omohi kogaruru wo, "Huna-miti yuyusi." to, katu ha isame keri.
 Omosiroki tokoro-dokoro wo mi tutu,
 "Kokoro wakau ohase si mono wo, kakaru miti wo mo mise tatematuru mono ni mo gana!"
 "Ohase masika ba, warera ha kudara zara masi."
 to, Kyou no kata wo omohi-yara ruru ni, kaheru nami mo urayamasiku, kokoro-bsoki ni, hunako-domo no ara-arasiki kowe ni te,
 "Uraganasiku mo, tohoku ki ni keru kana!"
 to, utahu wo kiku mama ni, hutari sasimukahi te naki keri.
 "Huna-bito mo tare wo kohu to ka Ohosima no
 uara-ganasige ni kowe no kikoyuru
"
 "Kosikata mo yukuhe mo sira nu oki ni ide te
 ahare iduku ni Kimi wo kohu ram
"
 Hina no wakare ni, onogazisi kokoro wo yari te ihi keru.
 Kane-no-Misaki sugi te, "Ware ha wasure zu." nado, yo to tomo no koto-gusa ni nari te, kasiko ni itari-tuki te ha, maite haruka naru hodo wo omohi-yari te, kohi naki te, kono Kimi wo kasiduki mono ni te, akasi kurasu.
 Yume nado ni, ito tamasaka ni miye tamahu toki nado mo ari. Onazi sama naru womna nado, sohi tamau te miye tamahe ba, nagori kokoti asiku nayami nado si kere ba,
 "Naho, yo ni nakunari tamahi ni keru na'meri."
 to omohi-naru mo, imiziku nomi nam.

 [1-3 The last will of nursemaid's husband]
 Seuni, nin hate te nobori nado suru ni, harukeki hodo ni, koto naru ikihohi naki hito ha, tayutahi tutu, suga-sugasiku mo ide-tata nu hodo ni, omoki yamahi si te, si na m to suru kokoti ni mo, kono Kimi no towo bakari ni mo nari nu tamahe ru sama no, yuyusiki made wokasige naru wo mi tatematuri te,
 "Ware sahe uti-sute tatematuri te, ika naru sama ni hahure tamaha m to sura m? Ayasiki tokoro ni ohi-ide tamahu mo, katazikenaku omohi kikoyure do, itusika mo Kyou ni wi te tatematuri te, sa'ru beki hito ni mo sira se tatematuri te, ohom-sukuse ni makase te mi tatematura m ni mo, miyako ha hiroki tokoro nare ba, ito kokoro-yasukaru besi to, omohi isogi turu wo, koko nagara inoti tahe zu nari nuru koto."
 to, usirometagaru. Wonoko-go mitari aru ni,
 "Tada kono Hime-Gimi, Kyou ni wi te tatematuru beki koto wo omohe. Waga mi no keu wo ba, na omohi so!"
 to nam ihi-oki keru.
 Sono hito no mi-ko to ha, tati no hito ni mo sira se zu, tada "Mumago no kasiduku beki yuwe aru." to zo ihi-nasi kere ba, hito ni mi se zu, kagiri naku kasiduki kikoyuru hodo ni, nihaka ni use nure ba, ahare ni kokoro-bosoku te, tada Kyou no ide-tati wo sure do, kono Seuni no naka asikari keru kuni no hito ohoku nado si te, tozama kauzama ni, odi-habakari te, ware ni mo ara de tosi wo sugusu ni, kono Kimi, nebi-totonohi tamahu mama ni, Haha-Gimi yori mo masari te kiyora ni, titi-Otodo no sudi sahe kuhahare ba ni ya, sina takaku utukusige nari. Kokorobase ohodoka ni aramahosiu monosi tamahu.

 [1-4 The proposals for Tamakazura]
 Kiki tui tutu, sui taru winaka-bito-domo, kokoro-kake seusoko-garu, ito ohokari. Yuyusiku mezamasiku oboyure ba, tare mo tare mo kiki-ire zu.
 "Katati nado ha, sa te mo ari nu bekere do, imiziki kataha no are ba, hito ni mo mise de ama ni nasi te, waga yo no kagiri ha mo'tara m."
 to ihi-tirasi tare ba,
 "Ko-Seuni no mumago ha, kataha nam an'naru."
 "Atara mono wo!"
 to, ihu naru wo kiku mo yuyusiku,
 "Ikasama ni si te, miyako ni wi te tatematuri te, titi-Otodo ni sirase tatematura m? Itokinaki hodo wo, ito rautasi to omohi kikoye tamahe ri sika ba, sari to mo oroka ni ha omohi sute kikoye tamaha zi."
 nado ihi nageku hodo, Hotoke Kami ni gwan wo tate te nam nen-zi keru.
 Musume-domo mo wonoko-domo mo, tokoro ni tuke taru yosuga-domo ide-ki te, sumi-tuki ni tari. Kokoro no uti ni koso isogi omohe do, Kyou no koto ha iya tohozakaru yau ni hedatari yuku. Mono obosi-siru mama ni, yo wo ito uki mono ni obosi te, nensau nado si tamahu. Hatati bakari ni nari tamahu mama ni, ohi totonohori te, ito atarasiku medetasi.
 Kono sumu tokoro ha, Hizen-no-Kuni to zo ihi keru. Sono watari ni mo isasaka yosi aru hito ha, madu kono Seuni no mumago no arisama wo kiki-tutahe te, naho, taye zu otodure kuru mo, ito imiziu, mimi kasikamasiki made nam.

 2 Tale of Tamakazura The denial of Gen's proposal and getting out of Tsukushi

 
[2-1 Gen's proposal for Tamakazura]
 Taihu-no-Gen tote, Higo-no-Kuni ni zou hiroku te, kasiko ni tuke te ha oboye ari, ikihohi ikamesiki tuhamono ari keri. Mukutukeki kokoro no naka ni, isasaka suki taru kokoro maziri te, katati aru womna wo atume te mi mu to omohi keru. Kono Hime-Gimi wo kiki tuke te,
 "Imiziki kataha ari to mo, ware ha mi-kakusi te mo'tara m."
 to, ito nemgoro ni ihi-kakaru wo, ito mukutukeku omohi te,
 "Ikade, kakaru koto wo kika de, ama ni nari na m to su."
 to, iha se tare ba, iyo-iyo ayahugari te, osi te kono kuni ni koye ki nu.
 Kono wonoko-domo wo yobi tori te, katarahu koto ha,
 "Omohu sama ni nari na ba, onazi kokoro ni ikihohi wo kahasu beki koto."
 nado katarahu ni, hutari ha omomuki ni keri.
 "Sibasi koso, nigenaku ahare to omohi kikoye kere, ono-ono wagami no yorube to tanoma m ni, ito tanomosiki hito nari. Kore ni asiku se rare te ha, kono tikaki sekai ni ha megurahi na m ya?"
 "Yoki hito no sudi to ihu to mo, oya ni kazumahe rare tatematura zu, yo ni sira re de ha, nani no kahi ka ha ara m? Kono hito no kaku nemgoro ni omohi kikoye tamahe ru koso, ima ha ohom-saihahi nare."
 "Sa'ru beki ni te koso ha, kakaru sekai ni mo ohasimasi keme. Nige kakure tamahu to mo, nani no takeki koto ka ha ara m?"
 "Makezi-danasihi ni, ikari na ba, se nu koto-domo si te m."
 to ihi-odose ba, "Ito imizi." to kiki te, naka no konokami naru Bungo-no-Suke nam,
 "Naho, ito tai-daisiku, atarasiki koto nari. Ko-Seuni no notamahi si koto mo ari. Tokaku kamahe te, Kyau ni age tatematuri te m."
 to ihu. Musume-domo mo naki-madohi te,
 "Haha-Gimi no kahinaku te sasurahe tamahi te, yukuhe wo dani sira nu kahari ni, hito nami-nami ni te mi tatematura m to koso omohu ni."
 "Saru mono no naka ni maziri tamahi na m koto."
 to omohi nageku wo mo sira de, "Ware ha ito oboye takaki mi." to omohi te, humi nado kaki te okosu. Te nado kitanage nau kaki te, kara no sikisi, kaubasiki ka ni ire sime tutu, wokasiku kaki tari to omohi taru kotoba zo, ito dami tari keru. Midukara mo, kono ihe no Zirou wo katarahi tori te, uti-ture te ki tari.

 [2-2 Gen's visit to Tamakazura]
 Sam-zihu bakari naru wonoko no, take takaku mono-monosiku hutori te, kitanage nakere do, omohi-nasi utomasiku, araraka naru hurumahi nado, miru mo yuyusiku oboyu. Iro-ahi kokoti yoge ni, kowe itau kare te saheduri wi tari. Kesau-bito ha yo ni kakure taru wo koso, yobahi to ha ihi kere, sama kahe taru haru no yuhugure nari. Aki nara ne do mo, ayasikari keri to miyu.
 Kokoro wo yabura zi tote, oba-Otodo ide ahu.
 "Ko-Seuni no ito nasakebi, kira-kirasiku monosi tamahi si wo, ikade ka ahi-katarahi mausa m to omohi tamahe sika do mo, saru kokorozasi wo mo miye kikoye zu haberi si hodo ni, ito kanasiku te, kakure tamahi ni si wo, sono kahari ni, ikau ni tukau-maturu beku nam, kokorozasi wo hagemasi te, kehu ha, ito hitaburu ni, sihite saburahi turu.
 Kono ohasimasu ram Womna-Gimi, sudi koto ni uketamahare ba, ito katazikenasi. Tada, nanigasi-ra ga watakusi no kimi to omohi mausi te, itadaki ni nam sasage tatematuru beki. Otodo mo sibu-sibu ni ohasige naru koto ha, yokara nu womna-domo amata ahi-siri te haberu wo kikosimesi utomu na'nari. Sari to mo, suyatu-bara wo, hitonami ni ha si haberi nam ya. Waga kimi wo ba, Kisaki no kurawi ni otosi tatematura zi mono wo ya!"
 nado, ito yoge ni ihi tuduku.
 "Ikaga ha? Kaku notamahu wo, ito saihahi ari to omohi tamahuru wo, sukuse tutanaki hito ni ya habera m, omohi habakaru koto haberi te, ikade ka hito ni go-ran-ze rare m to, hito sire zu nageki haberu mere ba, kokoro-gurusiu mi tamahe wadurahi nuru."
 to ihu.
 "Sarani, na obosi habakari so. Tenka ni, me tubure, asi wore tamahe ri to mo, nanigasi ha tukau-maturi yame te m. Kuni no uti no Hotoke Kami ha, onore ni nam nabiki tamahe ru."
 nado, hokori wi tari.
 "Sono hi bakari" to ihu ni, "Kono tuki ha ki no hate nari." nado, winakabi taru koto wo ihi-nogaru.

 [2-3 Gen composes and sends waka to Tamakazura]
 Ori te iku kiha ni, uta yoma mahosikari kere ba, yaya hisasiu omohi megurasi te,
 "Kimi ni mosi kokoro tagaha ba Matura naru
 kagami no Kami wo kake te tikaha m

 Kono waka ha, tukau-maturi tari to nam omohi tamahuru."
 to, uti-wemi taru mo, yo-duka zu uhi-uhisi ya! Are ni mo ara ne ba, kahesi su beku mo omoha ne do, musume-domo ni yoma sure do,
 "Maro ha, masite mono mo oboye zu."
 tote wi tare ba, ito hisasiki ni omohi wadurahi te, uti omohi keru mama ni,
 "Tosi wo he te inoru kokoro no tagahi na ba
 kagami no Kami wo turasi to ya mi m
"
 to wananakasi ide taru wo,
 "Mate ya! Ko ha ika ni ohose raruru?"
 to, yukurika ni yori-ki taru kehahi ni, obiye te, Otodo, iro mo nakunari nu. Musume-tati, sa ha ihe do, kokoro-duyoku warahi te,
 "Kono hito no, sama koto ni monosi tamahu wo, hiki-tagahe habera ba, omoha re m wo, naho, hoke-hokesiki hito no, kami kake te, kikoye higame tamahu na'meri ya!"
 to toki kikasu.
 "Oi, sari, sari." to unaduki te, "Wokasi ki ohom-kuti-tuki kana! Nanigasi-ra, winaka-bi tari to ihu na koso habere, kutiwosiki tami ni ha habera zu. Miyako no hito tote mo, nani bakari ka ara m? Mina siri te haberi. Na obosi anadiri so."
 tote, mata, yoma m to omohe re do mo, tahe zu ya ari kem, inu meri.

 [2-4 Tamakazura gets out of Tsukushi and goes up to Kyoto]
 Zi-rau ga katarahi tora re taru mo, ito osorosiku kokoro-uku te kono Bungo-no-Suke wo semure ba,
 "Ikaga ha tuka-maturu bekara m? Katarahi ahasu beki hito mo nasi. Mare-mare no harakara ha, kono Gen ni onazi kokoro nara zu tote, naka-tagahi ni tari. Kono Gen ni atamare te ha, isasaka no miziroki se m mo, tokoro seku nam aru beki. Naka-naka naru me wo ya mi m."
 to, omohi wadurahi ni tare do, Hime-Gimi no hito sire zu oboi taru sama no, ito kurusiku te, iki tara zi to omohi sidumi tamahe ru, kotowari to oboyure ba, imiziki koto wo omohi kamahe te ide-tatu. Imouto-tati mo, tosi-goro he nuru yorube wo sute te, kono ohom-tomo ni ide-tatu.
 Ateki to ihi si ha, ima ha Hyaubu-no-kimi to ihu zo, sohi te, yo nige-ide te hune ni nori keru. Taihu-no-Gen ha, Higo ni kaheri iki te, Uduki no hatuka no hodo ni, hi tori te ko m to suru hodo ni, kaku te niguru nari keri.
 Ane-Omoto ha, rui hiroku nari te, e ide tata zu. Katami ni wakare wosimi te, ahi-mi m koto no kataki wo omohu ni, tosi he turu hurusato tote, koto ni mi-sute gataki koto mo nasi. Tada, Matura no Miya no mahe no nagisa to, kano ane-Omoto no wakaruru wo nam, kaherimi se rare te, kanasikari keru.
 "Uki-sima wo kogi hanare te mo yuku-kata ya
 iduku tomari to sira zu mo aru kana
"
 "Yuku-saki mo miye nu nami-di ni hunade si te
 kaze ni makasuru mi koso uki tare
"
 Ito ato hakanaki kokoti si te, utubusi husi tamahe ri.

 [2-5 Tamakazura arrives in Kyoto]
 "Kaku, nige nuru yosi, onodukara ihi-ide tutahe ba, make zi damasihi ni te, ohi-ki na m." to omohu ni, kokoro mo madohi te, haya-bune to ihi te, sama koto ni nam kamahe tari kere ba, omohu kata no kaze sahe susumi te, ayahuki made hasiri nobori nu. Hibiki-no-nada mo nadaraka ni sugi nu.
 "Kaizoku no hune ni ya ara m? Tihisaki hune no, tobu yau ni te kuru."
 nado ihu mono ari. Kaizoku no hitaburu nara m yori mo, kano osorosiki hito no ohi-kuru ni ya to omohu ni, semkata-nasi.
 "Uki koto ni mune nomi sawagu hibiki ni ha
 Hibiki-no-nada mo sahara zari keri
"
 "Kahaziri to ihu tokoro, tikaduki nu."
 to ihu ni zo, sukosi iki-iduru kokoti suru. Rei no, hunako-domo,
 "Kara-domari yori, Kahaziri osu hodo ha."
 to utahu kowe no, nasake naki mo, ahare ni kikoyu.
 Bungo-no-Suke, ahare ni natukasiu utahi susami te,
 "Ito kanasiki me-ko mo wasure nu."
 tote, omohe ba,
 "Geni zo, mina uti-sute te keru. Ikaga nari nura m? Haka-bakasiku mi no tasuke to omohu raudou-domo ha, mina wi te ki ni keri. Ware wo asi to omohi te, ohi-madohasi te, ikaga si-nasu ram." to omohu ni, "Kokoro wosanaku mo, kaherimi-se de, ide ni keru kana!"
 to, sukosi kokoro nodomari te zo, asamasiki koto wo omohi tudukuru ni, kokoro-yowaku uti-naka re nu.
 "Ko no ti no seizi wo ba munasiku sute sute tu"
 to zu-zuru wo, Hyaubu-no-Kimi kiki te,
 "Geni, ayasi no waza ya! Tosi-goro sitagahi ki turu hito no kokoro ni mo, nihaka ni tagahi te nige-ide ni si wo, ika ni omohu ram?"
 to, sama-zama omohi-tuduke raruru.
 "Kaheru kata tote mo, soko tokoro to iki-tuku beki hurusato mo nasi. Sire ru hito to ihi-yoru beki tanomosiki hito mo oboye zu. Tada hito-tokoro no ohom-tame ni yori, kokora no tosi-tuki sumi-nare turu sekai wo hanare te, ukabe ru nami-kaze ni tadayohi te, omohi-megurasu kata nasi. Kono hito wo mo, ika ni si tatematura m to suru zo."
 to, akire te oboyure do, "Ikaga ha se m?" tote, isogi iri nu.

 3 Tale of Tamakazura Tamakazura happened to meet Ukon at Tsubaichi

 
[3-1 Tamakazura visits to Iwashimizu-shrine in KYoto]
 Ku-deu ni, mukasi sire ri keru hito no nokori tari keru wo toburahi ide te, sono yadori wo sime oki te, miyako no uti to ihe do, haka-bakasiki hito no sumi taru watari ni mo ara zu, ayasiki iti-me, aki-udo no naka ni te, ibuseku yo-no-naka wo omohi tutu, aki ni mo nari yuku mama ni, kisikata yukusaki, kanasiki koto ohokari.
 Bungo-no-Suke to ihu tanomosi-bito mo, tada midu-tori no kuga ni madohe ru kokoti si te, ture-dure ni naraha nu arisama no taduki-naki wo omohu ni, kahera m ni mo hasitanaku, kokoro-wosanaku ide-tati ni keru wo omohu ni, sitagahi ki tari si mono-domo, rui ni hure te nige-sari, moto no kuni ni kaheri tiri nu.
 Sumi-tuku beki yau mo naki wo, haha-Otodo, ake-kure nageki itohosigare ba,
 "Nani ka? Kono mi ha, ito yasuku haberi. Hito hitori no ohom-mi ni kahe tatematuri te, iduti mo iduti mo makari use na m ni toga aru mazi. Ware-ra imiziki ikihohi ni nari te mo, Waka-Gimi wo saru mono no naka ni hahurasi tatematuri te ha, nani-gokoti ka se masi?"
 to katarahi nagusame te,
 "Kami Hotoke koso ha, sa'ru beki kata ni mo mitibiki sirase tatematuri tamaha me. Tikaki hodo ni, Yahata-no-Miya to mausu ha, kasiko ni te mo mawiri inori mausi tamahi si Matura, Hakozaki, onazi yasiro nari. Kano kuni wo hanare tamahu tote mo, ohoku no gwan tate mausi tamahi ki. Ima, miyako ni kaheri te, kaku nam ohom-sirusi wo e te makari nobori taru to, hayaku mausi tamahe."
 tote, Yahata ni maude sase tatematuru. Sore no watari sire ru hito ni ihi-tadune te, Go-si tote, hayaku oya no katarahi si daitoku nokore ru wo yobi tori te, maude sase tatematuru.

 [3-2 Tamakazura visits to Hase-temple in Nara]
 "Uti-tugi te ha, Hotoke no ohom-naka ni ha, Hatuse nam, Hi-no-moto no uti ni ha, arata naru sirusi arahasi tamahu to, Morokosi ni dani kikoye am-nari. Masite, waga kuni no uti ni koso, tohoki kuni no sakahi tote mo, tosi he tamahe re ba, Waka-Gimi wo ba, masite megumi tamahi te m."
 tote, idasi-tate tatematuru. Kotosara ni kati yori to sadame tari. Naraha nu kokoti ni, ito wabisiku kurusikere do, hito no ihu mama ni, mono mo oboye de ayumi tamahu.
 "Ika naru tumi hukaki mi ni te, kakaru yo ni sasurahu ram? Waga oya, yo ni nakunari tamahe ri to mo, ware wo ahare to obosa ba, ohasura m tokoro ni sasohi tamahe. Mosi, yo ni ohase ba, ohom-kaho mise tamahe!"
 to, Hotoke wo nen-zi tutu, ari kem sama wo dani oboye ne ba, tada, "Oya ohase masika ba." to, bakari no kanasisa wo, nageki watari tamahe ru ni, kaku sasiatari te, mi no warinaki mama ni, tori-kahesi imiziku oboye tutu, karausite, Tuba-iti to ihu tokoro ni, yo-ka to ihu mi no toki bakari ni, ike ru kokoti mo se de, iki-tuki tamahe ri.
 Ayumu to mo naku, tokaku tukurohi tare do, asi no ura ugoka re zu, wabisikere ba, semkata naku te yasumi tamahu. Kono tanomosi-bito naru Suke, yumi-ya moti taru hito hutari, sate ha simo naru mono, waraha nado mitari, yotari, womna-bara aru kagiri mitari, tubo-sauzoku si te, hisumasi meku mono, huruki gesu-womna hutari bakari to zo aru.
 Ito kasuka ni sinobi tari. Ohomi-akasi no koto nado, koko ni te si kuhahe nado suru ni hi kure nu. Ihe-aruzi no hohusi,
 "Hito yadosi tatematura m to suru tokoro ni, nani-bito no monosi tamahu zo. Ayasiki womna-domo no, kokoro ni makase te."
 to mutukaru wo, mezamasiku kiku hodo ni, geni, hito-bito ki nu.

 [3-3 Ukon visits to Hase-temple too]
 Kore mo kati yori na'meri. Yorosiki womna hutari, simo-bito-domo zo, wotoko womna, kazu ohokam meru. Mma yotu, itutu hika se te, imiziku sinobi yatusi tare do, kiyoge naru wotoko-domo nado ari.
 Hohusi ha, semete koko ni yadosa mahosiku te, kasira kaki ariku. Itohosikere do, mata, yadori kahe m mo sama asiku wadurahasikere ba, hito-bito ha oku ni iri, hoka ni kakusi nado si te, katahe ha kata tu kata ni yori nu. Zezyau nado hiki hedate te ohasimasu.
 Kono kuru hito mo hadukasige mo nasi. Itau kai-hisome te, katami ni kokoro-dukahi si tari.
 Saru ha, kano yo to tomo ni kohi naku Ukon nari keri. Tosi-tuki ni sohe te, hasitanaki mazirahi no tukinaku nari yuku mi wo omohi-nayami te, kono mi-tera ni nam tabi-tabi maude keru.
 Rei narahi ni kere ba, kayasuku kamahe tari kere do, kati yori ayumi tahe gataku te, yori-husi taru ni, kono Bungo-no-Suke, tonari no zezyau no moto ni yori-ki te, mawiri mono naru besi, wosiki te-dukara tori te,
 "Kore ha, o-mahe ni mawira se tamahe. Mi-dai nado uti-aha de, ito kataharaitasi ya!"
 to ihu wo kiku ni, "Waga nami no hito ni ha ara zi." to omohi te, mono no hasamayori nozoke ba, kono wotoko no kaho, mi si kokoti su. Tare to ha e oboye zu. Ito wakakari si hodo wo mi si ni, hutori kuromi te yature tare ba, ohoku no tosi hedate taru me ni ha, huto si mo mi-waka nu nari keri.
 "Samdeu, koko ni mesu."
 to yobi-yosuru womna wo mire ba, mata mi si hito nari.
 "Ko-ohom-Kata ni, simo-bito nare do, hisasiku tukau-maturi nare te, kano kakure tamahe ri si ohom-sumika made ari si mono nari keri!"
 to mi-nasi te, imiziku yume no yau nari. Siu to obosiki hito ha, ito yukasikere do, miyu beku mo kamahe zu. Omohi-wabi te,
 "Kono womna ni toha m. Hyau-Touta to ihi si hito mo, kore ni koso ara me. Hime-Gimi no ohasuru ni ya?"
 to omohi-yoru ni, ito kokoro-motonaku te, kono naka-hedate naru Samdeu wo yoba sure do, kuhi-mono ni kokoro ire te, tomi ni mo ko nu, ito nikusi to oboyuru mo, utituke nari ya!

 [3-4 Ukon meets Tamakazura by chance at Tsubaichi]
 Karausite,
 "Oboye zu koso habere. Tukusi-no-Kuni ni, hata-tose bakari he ni keru gesu no mi wo, sira se tamahu beki Kyau-bito yo! Hito-tagahe ni ya habera m."
 tote, yori-ki tari. Winaka-bi taru kaineri ni kinu nado ki te, ito itau hutori ni keri. Waga yohahi mo itodo oboye te hadukasikere do,
 "Naho, sasi-nozoke. Ware wo ba mi-siri tari ya?"
 tote, kaho sasi-ide tari. Kono Womna no te wo uti te,
 "Aga O-moto ni koso ohasimasi kere! Ana, uresi to mo uresi. Iduku yori mawiri tamahi taru zo. Uhe ha ohasimasu ya?"
 to, ito odoro-odorosiku naku. Wakaki mono ni te mi-nare si yo wo omohi-iduru ni, hedate ki ni keru tosi-tuki kazohe rare te, ito ahare nari.
 "Madu, Otodo ha ohasu ya? Waka-Gimi ha, ikaga nari tamahi si? Ateki to kikoye si ha?"
 tote, Kimi no ohom-koto ha, ihi-ide zu.
 "Mina ohasimasu. Hime-Gimi mo otona ni nari te ohasimasu. Madu, Otodo ni, kaku nam to kikoye m."
 tote iri nu.
 Mina, odoroki te,
 "Yume no kokoti mo suru kana!"
 "Ito turaku, iha m kata naku omohi kikoyuru hito ni, taimen si nu beki koto yo!"
 tote, kono hedate ni yori ki tari. Ke-dohoku hedate turu byaubu-datu mono, nagori naku osi-ake te, madu ihi-yaru beki kata naku naki-kahasu. Oyi-bito ha tada,
 "Waga Kimi ha, ikaga nari tamahi ni si? Kokora no tosi-goro, yume ni te mo ohasimasa m tokoro wo mi m to, tai-gwan wo tature do, haruka naru sekai ni te, kaze no oto ni te mo e kiki tutahe tatematura nu wo, imiziku kanasi to omohu ni, oyi no mi no nokori todomari taru mo, ito kokoro-ukere do, uti-sute tatematuri tamahe ru Waka-Gimi no, rautaku ahare ni te ohasimasu wo, yomidi no hodasi ni mote wadurahi kikoye te nam, matataki haberu."
 to ihi-tudukure ba, mukasi sono wori, ihu-kahi nakari si koto yori mo, irahe m kata naku wadurahasi to omohe do mo,
 "Ide ya, kikoye te mo kahi nasi. Ohom-kata ha, haya use tamahi ni ki."
 to ihu mama ni, hutari, mitari nagara muse-kaheri, ito mutukasiku, seki-kane tari.

 [3-5 Ukon thanks for Hase-Kan'non]
 Hi kure nu to, isogi-tati te, mi-akasi no koto-domo sitatame-hate te, isogase ba, naka-naka ito kokoro-awatatasiku te tati-wakaru. "Moro-tomo ni ya?" to ihe do, katamini tomo no hito no ayasi to omohu bekere ba, kono Suke ni mo, koto no sama dani ihi sirase-ahe zu. Ware mo hito mo koto ni hadukasiku ha ara de, mina ori tati nu.
 Ukon ha, hito-sire zu me todome te miru ni, naka ni utukusige naru usirode no, ito itau yature te, U-duki no hitohe meku mono ni ki-kome tamahe ru kami no suki-kage, ito atarasiku medetaku miyu. Kokoro-gurusiu kanasi to mi tatematuru.
 Sukosi asi nare taru hitoa ha, toku mi-dau ni tuki ni keri. Kono Kimi wo mote wadurahi kikoye tutu, soya okonahu hodo ni zo nobori tamahe ru. Ito sawagasiku hito maude komi te nonosiru. Ukon ga tubone ha, Hotoke no migi no kata ni tikaki ma ni si tari. Kono go-si ha, mada hukakara ne ba ni ya, nisi no ma ni tohokari keru wo,
 "Naho, koko ni ohasimase."
 to, tadune-kahasi ihi tare ba, wotoko-domo wo ba todome te, Suke ni kau-kau to ihi ahase te, konata ni utusi tatematuru.
 "Kaku ayasiki mi nare do, tada ima no Oho-Tono ni nam saburahi habere ba, kaku kasuka naru miti ni te mo, raugahasiki koto ha habera zi to tanomi haberu. Winaka-bi taru hito wo ba, kayau no tokoro ni ha, yokara nu namamono-domo no, anadurahasiu suru mo, katazikenaki koto nari."
 tote, monogatari ito se mahosikere do, odoro-odorosiki okonahi no magire, sawagasiki ni moyohosa re te, Hotoke wogami tatematuru. Ukon ha kokoro no uti ni,
 "Kono hito wo, ikade tadune kikoye m to mausi watari turu ni, katu-gatu, kaku te mi tatemature ba, ima ha omohi no goto, Otodo-no-Kimi no, tadune tatematura m no mi-kokorozasi hukaka'meru ni, sirase tatematuri te, saihahi ara se tatematuri tamahe."
 nado mausi keri.

 [3-6 Sanjo prays to Hase-Kan'non]
 Kuni-guni yori winaka-bito ohoku maude tari keri. Kono kuni no kita-no-kata mo, maude tari keri. Ikamesiku ikihohi taru wo urayami te, kono Samdeu ga ihu yau,
 "Daihisya ni ha, koto-goto mo mausa zi. Aga Hime-Gimi, Daini no kita-no-kata, nara zu ha, taugoku no zuryau no kita-no-kata ni nasi tatematura m. Samdeu ra mo, zuibun ni sakaye te, kaheri-mausi ha tukau-matura m."
 to, hitahi ni te wo ate te nen-zi iri te wori. Ukon, "Ito yuyusiku mo ihu kana!" to kiki te,
 "Ito, itaku koso winaka-bi ni kere na! Tiuzyau-dono ha, mukasi no oboye dani ikaga ohasi masi si. Masite, ima ha, ame no sita wo mi-kokoro ni kake tamahe ru Otodo ni te, ikabakari itukasiki ohom-naka ni, ohom-kata si mo, zuryau no me ni te, sina sadamari te ohasimasa m yo!"
 to ihe ba,
 "Ana kama! Tamahe. Otodo-tati mo sibasi mate. Daini no mi-tati no uhe no, Simidu no mi-tera, Kwanzeon-zi ni mawiri tamahi si ikihohi ha, Mikado no miyuki ni ya ha otore ru? Ana, mukutuke!"
 tote, nahosara ni te wo hiki-hanata zu, wogami-iri te wori.
 Tukusi-bito ha, mi-ka komora m to kokorozasi tamahe ri. Ukon ha, sa si mo omoha zari kere do, kakaru tuide, nodoka ni kikoye m tote, komoru beki yosi, Daitoko yobi te ihu. Mi-akasibumi nado kaki taru kokorobahe nado, sayau no hito ha kuda-kudasiu wakimahe kere ba, tune no koto ni te,
 "Rei no Hudihara no Ruri-Gimi to ihu ga ohom-tame ni tatematuru. Yoku inori mausi tamahe. Sono hito, kono-koro nam mi tatematuri ide taru. Sono gwan mo hatasi tatematuru besi."
 to ihu wo kiku mo, ahare nari. Hohusi,
 "Ito kasikoki koto kana! Tayumi naku inori mausi haberu sirusi ni koso habere."
 to ihu. Ito sawagasiu, yo-hitoyo okonahu nari.

 [3-7 Ukon talks about Hikaru-Genji who is her master to Tamakazura's nursemaid]
 Ake nure ba, sire ru Daitoko no bau ni ori nu. Monogatari, kokoro-yasuku to naru besi. Hime-Gimi no itaku yature tamahe ru, hadukasige ni obosi taru sama, ito medetaku miyu.
 "Oboye nu takaki mazirahi wi si te, ohoku no hito wo nam mi-atumure do, Tono-no-Uhe no ohom-katati ni niru hito ohase zi to nam, tosi-goro mi tatematuru wo, mata, ohi-ide tamahu Hime-Gimi no ohom-sama, ito kotowari ni medetaku ohasimasu. Kasiduki tatematuri tamahu sama mo, narabi naka'meru ni, kau yature tamahe ru ohom-sama no, otori tamahu maziku miye tamahu ha, arigatau nam.
 Otodo-no-Kimi, titi-Mikado no ohom-toki yori, sokora no Nyougo, Kisaki, sore yori simo ha nokoru naku mi tatematuri atume tamahe ru ohom-me ni mo, taudai no ohom-Haha-Gisaki to kikoye si to, kono Hime-Gimi no ohom-katati to wo nam, 'Yoki hito to ha kore wo ihu ni ya ara m to oboyuru.' to kikoye tamahu.
 Mi tatematuri naraburu ni, kano Kisaki-no-Miya wo ba siri kikoye zu, Hime-Gimi ha kiyora ni ohasimase do, mada, katanari ni te, ohi-saki zo osihakara re tamahu.
 Uhe no ohom-katati ha, naho tare ka narabi tamaha m to, nam mi tamahu. Tono mo, sugure tari to obosi ta'meru wo, koto ni ide te ha, nani ka ha kazuhe no uti ni ha kikoye tamaha m? 'Ware ni narabi tamahe ru koso, Kimi ha ohoke nakere!' to nam, tahabure kikoye tamahu.
 Mi tatematuru ni, inoti noburu ohom-arisama-domo wo, mata saru taguhi ohasimasi na m ya to nam omohi haberu ni, iduku ka otori tamaha m? Mono ha kagiri aru mono nare ba, sugure tamahe ri tote, itadaki wo hanare taru hikari ya ha ohasuru. Tada, kore wo, sugure tari to ha kikoyu beki na'meri kasi."
 to, uti-wemi te mi tatemature ba, oyi-bito mo uresi to omohu.

 [3-8 Nursemaid asks a favor of Tamakazura's future to Ukon]
 "Kakaru ohom-sama wo, hoto-hoto ayasiki tokoro ni sidume tatematuri nu bekari si ni, atarasiku kanasiu te, ihe kamado wo mo sute, wotoko womna no tanomu beki kodomo ni mo hiki-wakare te nam, kaharite sira nu yo no kokoti suru Kyau ni maude ko si.
 Aga O-moto, hayaku yoki sama ni mitibiki kikoye tamahe. Takaki miya-dukahe si tamahu hito ha, onodukara yuki-maziri taru tayori monosi tamahu ram. Titi-Otodo ni kikosimesa re, kazumahe rare tamahu beki tabakari, obosi kamahe yo."
 to ihu. Hadukasiu oboi te, usiro muki tamahe ri.
 "Ide ya, mi koso kazu nara ne do, Tono mo o-mahe tikaku mesi-tukahi tamahe ba, mono no wori goto ni, 'Ika ni nara se tamahi ni kem?' to kikoye-iduru wo, kikosimesi oki te, 'Ware ikade tadune kikoye m to omohu wo, kiki-ide tatematuri tara ba.' to nam, notamaha suru."
 to ihe ba,
 "Otodo-no-Kimi ha, medetaku ohasimasu to mo, saru yamgotonaki me-domo ohasimasu nari. Madu makoto no oya to ohasuru Otodo ni wo sira se tatematuri tamahe."
 nado ihu ni, ari-si sama nado katari-ide te,
 "Yo ni wasure gataku kanasiki koto ni nam obosi te, 'Kano ohom-kahari ni mi tatematura m. Ko mo sukunaki ga sau-zausiki ni, waga ko wo tadune-ide taru to hito ni ha sirase te.' to, sonokami yori notamahu nari.
 Kokoro no wosanakari keru koto ha, yorodu ni mono tutumasikari si hodo ni te, e tadune te mo kikoye de sugosi si hodo ni, Seuni ni nari tamahe ru yosi ha, ohom-na ni te siri ni ki. Makari mausi ni, Tono ni mawiri tamahe ri si hi, hono-mi tatematuri sika do mo, e kikoye de yami ni ki.
 Saritomo, Hime-Gimi wo ba, kano ari si Yuhugaho-no-Godeu ni zo todome tatematuri tamahe ra m to zo omohi si. Ana, imizi ya! Winaka-bito ni te ohasimasa masi yo."
 nado, uti-katarahi tutu, hi hitohi, monogatari, nen-zu nado si tutu.

 [3-9 Ukon says goodbye to Tamakazura making a promise]
 Mawiri tudohu hito no arisama-domo, mi-kudasa ruru kata nari. Mahe yori yuku midu wo ba, Hatuse-gaha to ihu nari keri. Ukon,
 "Huta-moto no sugi no tatido wo tadune zu ha
 huru kaha nobe ni Kimi wo mi masi ya

 uresiki se ni mo."
 to kikoyu.
 "Hatuse-gaha hayaku no koto ha sira ne do mo
 kehu no ahu se ni mi sahe nagare nu
"
 to, uti naki te ohasuru sama, ito meyasusi.
 "Katati ha ito kaku medetaku kiyoge nagara, winaka-bi, koti-kotisiu ohase masika ba, ika ni tama-no-kizu nara masi. Ide, ahare, ikade kaku ohi-ide tamahi kem?"
 to, otodo wo uresiku omohu.
 Haha-Gimi ha, tada ito wakayaka ni ohodoka ni te, yaha-yahato zo, tawoyagi tamahe ri si. Kore ha ke-dakaku, motenasi nado hadukasige ni, yosimeki tamahe ri. Tukusi wo kokoro-nikuku omohi-nasu ni, mina, mi si hito ha sato-bi ni taru ni, kokoroe gataku nam.
 Kurure ba, mi-Dau ni nobori te, mata no hi mo okonahi kurasi tamahu.
 Aki-kaze, tani yori haruka ni huki-nobori te, ito hada-samuki ni, mono ito ahare naru kokoro-domo ni ha, yorodu omohi-tuduke rare te, hito nami-nami nara m koto mo ari gataki koto to omohi-sidumi turu wo, kono hito no monogatari no tuide ni, titi-Otodo no ohom-arisama, hara-bara no nani to mo aru maziki mi-ko-domo, mina mono-mekasi-nasi tate tamahu wo kike ba, kakaru sita-kusa tanomosiku zo obosi nari nuru.
 Idu tote mo, katamini yadoru tokoro mo tohi-kahasi te, mosi mata ohi-madohasi tara m toki to, ayahuku omohi keri. Ukon ga ihe ha, Rokudeu-no-Win tikaki watari nari kere ba, hodo tohokara de, ihi-kahasu mo tatuki ide-ki nuru kokoti si keri.

 4 Tale of Hikaru-Genji Genji makes Tamakazura to his adopted daughter

 
[4-1 Ukon comes back to Rokujo-in]
 Ukon ha, Oho-tono ni mawiri nu. Kono koto wo kasume kikoyuru tuide mo ya tote, isogu nari keri. Mi-kado hiki-iruru yori, kehahi koto ni hiro-biro to si te, makade mawiri suru kuruma ohoku mayohu. Kazu nara de tati-iduru mo, mabayuki kokoti suru tama-no-utena nari. Sono yo ha o-mahe ni mo mawira de, omohi-husi tari.
 Mata no hi, yobe sato yori mawire ru zyaurau, wakaudo-domo no naka ni tori-waki te Ukon wo mesi-idure ba, omodatasiku oboyu. Otodo mo go-ran-zi te,
 "Nado ka, sato-wi ha hisasiku si turu zo? Rei nara zu yamame-bito no, hiki-tagahe, komagahe ru yau mo ari kasi. Wokasiki koto nado ari tura m kasi."
 nado, rei no, mutukasiu, tahabure-goto nado notamahu.
 "Makade te, nanuka ni sugi haberi nure do, wokasiki koto ha haberi gataku nam. Yama-bumi si haberi te, ahare naru hito wo nam mi tamahe tuke tari si."
 "Nani bito zo?"
 to tohi tamahu. "Huto kikoye ide m mo, mada Uhe ni kika se tatematura de, tori-waki mausi tara m wo, noti ni kiki tamau te ha, hedate kikoye keri to ya obosa m." nado, omohi-midare te,
 "Ima kikoye sase habera m."
 tote, hito-bito mawire ba, kikoye-sasi tu.
 Ohotonabura nado mawiri te, uti-toke narabi ohasimasu ohom-arisama-domo, ito miru kahi ohokari. Womna-Gimi ha, nizihu-siti hati ni ha nari tamahi nura m kasi, sakari ni kiyora ni nebi masari tamahe ri. Sukosi hodo he te mi tatematuru ha, "Mata kono hodo ni koso, nihohi kuhahari tamahi ni kere!" to miye tamahu.
 Kano hito wo ito medetasi, otora zi to mi tatematuri sika do, omohi-nasi ni ya, naho koyonaki ni, "Saihahi no naki to aru to ha, hedate aru beki waza kana!" to mi-ahase raru.

 [4-2 Ukon talks about Tamakazura whom she happened to meet to Genji]
 Ohotono-gomoru tote, Ukon wo mi-asi-mawiri ni mesu.
 "Wakaki hito ha, kurusi tote mutukaru meri. Naho tosi he nuru doti koso, kokoro kahasi te mutubi yokari kere!"
 to notamahe ba, hito-bito sinobi te warahu.
 "Sa'ri ya! Tare ka, sono tukahi narahi tamaha m wo ba, mutukara m?"
 "Urusaki tahabure-goto ihi-kakari tamahu wo, wadurahasiki ni."
 nado ihi-ahe ri.
 "Uhe mo, tosi he nuru doti utitoke sugi, hata, mutukari tamaha m to ya! Sa'ru maziki kokoro to mi ne ba, ayahusi."
 nado, Ukon ni katarahi te warahi tamahu. Ito aigyau-duki, wokasiki ke sahe sohi tamahe ri.
 Ima ha Ohoyake ni tukahe, isogasiki ohom-arisama ni mo ara nu ohom-mi ni te, yo-no-naka nodoyaka ni obosa ruru mama ni, tada hakanaki ohom-tahabure-goto wo notamahi, wokasiku hito no kokoro wo mi tamahu amari ni, kakaru huru-bito wo sahe zo tahabure tamahu.
 "Kano tadune-ide tari kem ya, nani-zama no hito zo? Tahutoki sugyauzya katarahi te, wi te ki taru ka?"
 to tohi tamahe ba,
 "Ana, migurusi ya! Hakanaku kiye tamahi ni si Yuhugaho no tuyu no ohom-yukari wo nam, mi tamahe tuke tari si."
 to kikoyu.
 "Geni, ahare nari keru koto kana! Tosi-goro ha iduku ni ka?"
 to notamahe ba, ari no mama ni ha kikoye nikuku te,
 "Ayasiki yama-zato ni nam. Mukasi-bito mo katahe ha kahara de haberi kere ba, sono yo no monogatari si ide haberi te, tahe gataku omohi tamahe ri si."
 nado kikoye wi tari.
 "Yosi, kokoro siri tamaha nu ohom-atari ni."
 to, kakusi kikoye tamahe ba, Uhe,
 "Ana, wadurahasi. Nebutaki ni, kiki-iru beku mo ara nu mono wo."
 tote, ohom-sode si te ohom-mimi hutagi tamahi tu.
 "Katati nado ha, kano mukasi no Yuhugaho to otora zi ya?"
 nado notamahe ba,
 "Kanarazu sa si mo ikade ka monosi tamaha m to omohi tamahe tari si wo, koyonau koso ohi masari te miye tamahi sika!"
 to kikoyure ba,
 "Wokasi no koto ya! Tare bakari to oboyu? Kono Kimi to."
 to notamahe ba,
 "Ikade ka, sa made ha."
 to kikoyure ba,
 "Sitari-gaho ni koso omohu bekere. Ware ni ni tara ba, si mo, usiroyasusi kasi."
 to, oya-meki te notamahu.

 [4-3 Genji wants to welcome Tamakazura to his Rokujo-in]
 Kaku kiki-some te moti ha, mesi-hanati tutu,
 "Saraba, kano hito, kono watari ni watai tatematura m. Tosi-goro, mono no tuide goto ni, kutiwosiu madohasi turu koto wo omohi-ide turu ni, ito uresiku kiki-ide nagara, ima made obotukanaki mo, kahi-naki koto ni nam.
 Titi-Otodo ni ha, nani ka sira re m? Ito amata mote-sawaga ru meru ga, kazu nara de, ima hazime tati-maziri tara m ga, naka-naka naru koto koso ara me. Ware ha, kau sau-zausiki ni, oboye nu tokoro yori tadune idasi taru to mo iha m kasi. Suki-mono-domo no kokoro tukusa suru kusahahi ni te, ito itau motenasa m."
 nado katarahi tamahe ba, katu-gatu ito uresiku omohi tutu,
 "Tada mi-kokoro ni nam. Otodo ni sira se tatematura m to mo, tare ka ha tutahe honomekasi tamaha m? Itadura ni sugi monosi tamahi si kahari ni ha, tomo-kaku-mo hiki-tasuke sase tamaha m koto koso ha, tumi karoma se tamaha me."
 to kikoyu.
 "Itau mo kakoti-nasu kana!"
 to, hohowemi nagara, namida-gumi tamahe ri.
 "Ahare ni, hakanakari keru tigiri to nam, tosi-goro omohi-wataru. Kakute tudohe ru kata-gata no naka ni, kano wori no kokorozasi bakari omohi todomuru hito nakari si wo, inoti nagaku te, waga kokoro-nagasa wo mo mi haberu taguhi ohoka'meru naka ni, ihu-kahi naku te, Ukon bakari wo katami ni miru ha, kutiwosiku nam. Omohi wasururu toki naki ni, sate monosi tamaha ba, ito koso ho'i kanahu kokoti su bekere."
 tote, ohom-seusoko tatemature tamahu. Kano Suwetumuhana no ihu-kahi nakari si wo obosi-idure ba, sayau ni sidumi te ohi-ide tara m hito no arisama usirometaku te, madu, humi no kesiki yukasiku obosa ruru nari keri. Mono mameyaka ni, aru bekasiku kaki tamahi te, hasi ni,
 "Kaku kikoyuru wo,
 Sira zu to mo tadune te sira m Misima-e ni
 ohuru mikuri no sudi ha taye zi wo
"
 to nam ari keru.
 Ohom-humi, midukara makade te, notamahu sama nado kikoyu. Ohom-sauzoku, hito-bito no reu nado sama-zama ari. Uhe ni mo katarahi kikoye tamahe ru naru besi, mi-kusige-dono nado ni mo, mauke no mono mesi atume te, iro-ahi, si-zama nado, koto naru wo to, era se tamahe re ba, winaka-bi taru me-domo ni ha, masite medurasiki made nam omohi keru.

 [4-4 Tamakazura answers waka to Genji]
 Sauzimi ha,
 "Tada kakoto bakari ni te mo, makoto no oya no ohom-kehahi nara ba koso uresikara me. Ikade ka sira nu hito no ohom-atari ni ha mazira ha m?"
 to, omomuke te, kurusi-ge ni obosi tare do, aru beki sama wo, Ukon kikoye sira se, hito-bito mo,
 "Onodukara, sate hito-dati tamahi na ba, Otodo-no-Kimi mo tadune siri kikoye tamahi na m. Oya-ko no ohom-tigiri ha, taye te yama nu mono nari."
 "Ukon ga, kazu ni mo habera zu, ikade ka go-ran-zi tuke rare m to omohi tamahe si dani, Hotoke Kami no ohom-mitibiki habera zari keri ya? Masite, tare mo tare mo tahiraka ni dani ohasimasa ba."
 to mina kikoye nagusamu.
 "Madu ohom-kaheri wo." to, seme te kaka se tatematuru.
 "Ito koyonaku winaka-bi tara m mono wo."
 to hadukasiku oboi tari. Kara no kami no ito kau-basiki wo tori-ide te, kaka se tatematuru.
 "Kazu nara nu mikuri ya nani no sudi nare ba
 uki ni si mo kaku ne wo todome kem
"
 to nomi, honoka nari. Te ha, hakana-dati, yorobohasikere do, ate-haka ni te kutiwosikara ne ba, mi-kokoro oti-wi ni keri.
 Sumi tamahu beki ohom-kata go-ran-zuru ni,
 "Minami no mati ni ha, itadura naru tai-domo nado nasi. Ikihohi koto ni sumi miti tamahe re ba, keseu ni hito sigeku mo aru besi. Tiuguu ohasimasu mati ha, kayau no hito mo sumi nu beku, nodoyaka nare do, sate saburahu hito no tura ni ya kiki-nasa m." to obosi te, "Sukosi mumore tare do, Usitora-no-Mati no nisi-no-tai, hu-dono ni te aru wo, koto-kata he utusi te." to obosu.
 "Ahi-zumi ni mo, sinobiyaka ni kokoro-yoku monosi tamahu ohom-kata nare ba, uti-katarahi te mo ari na m."
 to obosi-oki tu.

 [4-5 Genji talks about Tamakazura's mother to Murasaki]
 Uhe ni mo, ima zo, kano ari si mukasi no yo no monogatari kikoye-ide tamahi keru. Kaku mi-kokoro ni kome tamahu koto ari keru wo, urami kikoye tamahu.
 "Warinasi ya! Yo ni aru hito no uhe tote ya, toha-zu-gatari ha kikoye-ide m? Kakaru tuide ni hedate nu koso ha, hito ni ha koto ni omohi kikoyure."
 tote, ito aharege ni obosi-ide tari.
 "Hito no uhe ni te mo amata mi si ni, ito omoha nu naka ni mo, womna to ihu mono no kokoro-hukaki wo amata mi kiki sika ba, sarani suki-zukisiki kokoro ha tukaha zi to nam omohi si wo, onodukara sa'ru maziki wo mo amata mi si naka ni, ahare to hitaburu ni rautaki kata ha, mata taguhi naku nam omohi-ide raruru. Yo ni aramasika ba, Kita-no-Mati ni monosuru hito no nami ni ha, nado ka mi zara masi. Hito no arisama, tori-dori ni nam ari keru. Kado-kadosiu, wokasiki sudi nado ha okure tari sika do mo, atehaka ni rautaku mo ari si kana!"
 nado notamahu.
 "Sa'ri to mo, Akasi no nami ni ha, tati-narabe tamaha zara masi."
 to notamahu. Naho Kita-no-Otodo wo ba, mezamasi to kokoro-oki tamahe ri. Hime-Gimi no, ito utukusige ni te, nani-gokoro mo naku kiki tamahu ga, rautakere ba, mata, "Kotowari zo kasi." to obosi-kahesa ru.

 [4-6 Tamakazura enters the Rokujo-in]
 Kaku ihu ha, Naga-tuki no koto nari keri. Watari tamaha m koto, suga-sugasiku mo ikade ka ha ara m. Yorosiki waraha, waka-udo nado motome sasu. Tukusi ni te ha, kutiwosikara nu hito-bito mo, Kyau yori tiribohi ki taru nado wo, tayori ni tuke te yobi atume nado si te saburaha se si mo, nihaka ni madohi-ide tamahi si sawagi ni, mina okurasi te kere ba, mata hito mo nasi. Kyau ha onodukara hiroki tokoro nare ba, iti-me nado yau no mono, ito yoku motome tutu, wi te ku. Sono hito no mi-ko nado ha sira se zari keri.
 Ukon ga sato no Go-deu ni, madu sinobi te watasi tatematuri te, hito-bito eri totonohe, sauzoku totonohe nado si te, Kamna-duki ni zo watari tamahu.
 Otodo, Himgasi-no-Ohomkata ni kikoye tuke tatematuri tamahu.
 "Ahare to omohi si hito no, mono-u'-zi si te, hakanaki yama-zato ni kakure wi ni keru wo, wosanaki hito no ari sika ba, tosi-goro mo hito sire zu tadune haberi sika do mo, e kiki-ide de nam, womna ni naru made sugi ni keru wo, oboye nu kata yori nam, kiki-tuke taru toki ni dani tote, uturohasi haberu nari." tote, "Haha mo nakunari ni keri. Tiuzyau wo kikoye tuke taru ni, asiku ya ha aru? Onazi goto usiromi tamahe. Yamagatu meki te ohi-ide tare ba, hinabi taru koto ohokara m. Sa'ru beku, koto ni hure te wosihe tamahe."
 to, ito komayaka ni kikoye tamahu.
 "Geni, kakaru hito no ohasi keru wo, siri kikoye zari keru yo. Hime-Gimi no hito tokoro monosi tamahu ga sau-zausiki ni, yoki koto kana!"
 to, oiraka ni notamahu.
 "Kano oya nari si hito ha, kokoro nam arigataki made yokari si. Mi-kokoro mo usiro-yasuku omohi kikoyure ba."
 nado notamahu.
 "Tuki-dukisiku usiromu hito nado mo, koto ohokara de, ture-dure ni haberu wo, uresikaru beki koto."
 ni nam notamahu.
 Tono no uti no hito ha, mi-musume to mo sira de,
 "Nani-bito, mata tadune ide tamahe ru nara m?"
 "Mutukasiki huru-mono atukahi kana!"
 to ihi keri.
 Mi-kuruma mi-tu bakari si te, hito no sugata-domo nado, Ukon are ba, winaka-bi zu sitate tari. Tono yori zo, aya, nani-kure to tatemature tamahe ru.

 [4-7 Genji meets Tamakazura]
 Sono yo, yagate Otodo-no-Kimi watari tamahe ri. Mukasi, Hikaru-Gwenzi nado ihu ohom-na ha, kiki-watari tatematuri sika do, tosi-goro no uhi-uhisisa ni, sa si mo omohi kikoye zari keru wo, honoka naru ohotonabura ni, mi-kityau no hokorobi yori hatuka ni mi tatematuru, itodo osorosiku sahe zo oboyuru ya!
 Watari tamahu kata no to wo, Ukon kai-hanate ba,
 "Kono to-guti ni iru beki hito ha, kokoro koto ni koso."
 to warahi tamahi te, hisasi naru o-masi ni tui-wi tamahi te,
 "Hi koso, ito kesau-bi taru kokoti sure. Oya no kaho ha, yukasiki mono to koso kike. Sa mo obosa nu ka."
 tote, kityau sukosi osi-yari tamahu. Wari naku hadukasikere ba, sobami te ohasuru yaudai nado, ito meyasuku miyure ba, uresiku te,
 "Ima sukosi, hikari mise m ya? Amari kokoro-nikusi."
 to notamahe ba, Ukon, kakage te sukosi yosu.
 "Omona no hito ya!"
 to sukosi warahi tamahu. Geni to oboyuru ohom-mami no hadukasige sa nari. Isasaka mo koto-bito to hedate aru sama ni mo notamahi nasa zu, imiziku oya-meki te,
 "Tosi-goro ohom-yukuhe wo sira de, kokoro ni kake nu hima naku nageki haberu wo, kau te mi tatematuru ni tuke te mo, yume no kokoti si te, sugi ni si kata no koto-domo tori-sohe, sinobi gataki ni, e nam kikoye rare zari keru."
 tote, ohom-me osi-nogohi tamahu. Makoto ni kanasiu obosi-ide raru. Ohom-tosi no hodo, kazohe tamahi te,
 "Oya-ko no naka no, kaku tosi he taru taguhi ara zi mono wo. Tigiri turaku mo ari keru kana! Ima ha, mono uhi-uhisiku, wakabi tamahu beki ohom-hodo ni mo ara zi wo, tosi-goro no ohom-monogatari nado kikoye mahosiki ni, nado ka obotukanaku ha."
 to urami tamahu ni, kikoye m koto mo naku, hadukasikere ba,
 "Asi tata zu sidumi some haberi ni keru noti, nani-goto mo aru ka naki ka ni nam."
 to, honoka ni kikoye tamahu kowe zo, mukasi-bito ni ito yoku oboye te wakabi tari keru. Hohowemi te,
 "Sidumi tamahi keru wo, ahare to mo, ima ha, mata tare ka ha?"
 tote, kokorobahe ihukahi naku ha ara nu ohom-irahe to obosu. Ukon ni, aru beki koto notamahase te, watari tamahi nu.

 [4-8 Genji is satisfied with Tamakazura]
 Meyasuku monosi tamahu wo, uresiku obosi te, Uhe ni mo katari kikoye tamahu.
 "Saru yama-gatu no naka ni tosi he tare ba, ika ni itohosige nara m to anaduri si wo, kaheri te kokoro-hadukasiki made nam miyuru. Kakaru mono ari to, ikade hito ni sirase te, Hyaubukyau-no-Miya nado no, kono magaki no uti konomasiu si tamahu kokoro midari ni si gana. Suki-mono-domo no, ito uruhasi-dati te nomi, kono watari ni miyuru mo, kakaru mono no kusahahi no naki hodo nari. Itau motenasi te si gana! Naho uti aha nu hito no kesiki mi atume m."
 to notamahe ba,
 "Ayasi no hito no oya ya! Madu hito no kokoro hagemasa m koto wo saki ni obosu yo! Kesikara zu."
 to notamahu.
 "Makoto ni Kimi wo koso, ima no kokoro nara masika ba, sayau ni motenasi te mi tu bekari kere! Ito mu-zin ni si-nasi te si waza zo kasi."
 tote, warahi tamahu ni, omote akami te ohasuru, ito wakaku wokasige nari. Suzuri hiki-yose tamau te, tenarahi ni,
 "Kohi-wataru mi ha sore nare do tama-kadura
 ika naru sudi wo tadune ki tura m

 Ahare!"
 to, yagate hitori-goti tamahe ba, "Geni, hukaku obosi keru hito no nagori na'meri." to mi tamahu.

 [4-9 Tamakazura's new life begins in rokujo-in]
 Tiuzyau-no-Kimi ni mo,
 "Kakaru hito wo tadune-ide taru wo, youi si te mutubi toburahe."
 to notamahi kere ba, konata ni maude tamahi te,
 "Hito-kazu nara zu to mo, kakaru mono saburahu to, madu mesi-yosu beku nam haberi keru. Ohom-watari no hodo ni mo, mawiri tukau-matura zari keru koto."
 to, ito mame-mamesiu kikoye tamahe ba, kataharaitaki made, kokoro sire ru hito ha omohu.
 Kokoro no kagiri tukusi tari si ohom-sumahi nari sika do, asamasiu winaka-bi tari si mo, tatosihe naku zo omohi kurabe raruru ya! Ohom-siturahi yori hazime, imamekasiu kedakaku te, oya, harakara to mutubi kikoye tamahu ohom-sama, katati yori hazime, me mo aya ni oboyuru ni, ima zo, Samdeu mo Daini wo anadurahasiku omohi keru. Masite, Gen ga iki-zasi kehahi, omohi-iduru mo yuyusiki koto kagiri nasi.
 Bungo-no-Suke no kokorobahe wo arigataki mono ni Kimi mo obosi-siri, Ukon mo omohi ihu. "Ohozou naru ha, koto mo okotari nu besi." tote, konata no keisi-domo sadame, aru beki koto-domo okite se sase tamahu. Bungo-no-Suke mo nari nu.
 Tosi-goro winaka-bi tari si kokoti ni, nihaka ni nagori mo naku, ikade ka, kari ni te mo tati-ide miru beki yosuga naku oboye si Oho-Tono no uti wo, asa-yuhu ni ide-iri narasi, hito wo sitagahe, koto okonahu mi to nare ba, imiziki meiboku to omohi keri. Otodo-no-Kimi no mi-kokoro okite no, komaka ni arigatau ohasimasu koto, ito katazikenasi.

 5 Tale of Hikaru-Genji Genji's opinion about waka and the tale of Suetsumuhana

 
[5-1 Present of kimono for Genji's wives in the end of the year]
 Tosi no kure ni, ohom-siturahi no koto, hito-bito no sauzoku nado, yamgotonaki ohom-tura ni obosi-oki te taru, "Kakari to mo, winaka-bi taru koto ya?" to, yamagatu no kata ni anaduri osihakari kikoye tamahi te teu-zi taru mo, tatematuri tamahu tuide ni, orimono-domo no, ware mo ware mo to, te wo tukusi te ori tutu mote mawire ru hoso-naga, ko-utiki no, iro-iro sama-zama naru wo go-ran-zuru ni,
 "Ito ohokari keru mono-domo kana! Kata-gata ni, urayami naku koso monosu bekari kere."
 to, Uhe ni kikoye tamahe ba, Mi-kusige-dono ni tukau-mature ru mo, konata ni se sase tamahe ru mo, mina tou-de sase tamahe ri.
 Kakaru sudi hata, ito sugure te, yo ni naki iro-ahi, nihohi wo some tuke tamahe ba, arigatasi to omohi kikoye tamahu.
 Koko kasiko no Uti-dono yori mawira se taru utimono-domo go-ran-zi kurabe te, koki akaki nado, sama-zama wo era se tamahi tutu, mi-zo-bitu, koromo-bako-domo ni ire sase tamau te, otonabi taru zyaurau-domo saburahi te, "Kore ha, kare ha." to tori-gusi tutu iru. Uhe mo mi tamahi te,
 "Idure mo, otori masaru kedime mo miye nu mono domo na'meru wo, ki tamaha m hito no ohom-katati ni omohi yosohe tutu tatemature tamahe kasi. Ki taru mono no sama ni ni nu ha, higa-higasiku mo ari kasi."
 to notamahe ba, Otodo uti-warahi te,
 "Turenaku te, hito no ohom-katati osihakara m no mi-kokoro na'meri na! Sate ha, idure wo to ka obosu."
 to kikoye tamahe ba,
 "Sore mo kagami ni te ha, ikade ka?"
 to, sasuga hadirahi te ohasu.
 Koubai no ito mon uki taru ebi-zome no ohom-koutiki, imayau-iro no ito sugure taru to ha, kano go-reu. Sakura no hoso-naga ni, tuyayaka naru kaineri tori-sohe te ha, Hime-Gimi no go-reu nari.
 Asa-hanada no kaihu no ori-mono, ori-zama namameki tare do, nihohiyaka nara nu ni, ito koki kaineri gu-si te, Natu no ohom-kata ni.
 Kumori naku akaki ni, yamabuki no hana no hoso-naga ha, kano Nisi-no-Tai ni tatemature tamahu wo, Uhe ha mi nu yau ni te obosi-ahasu. "Uti-no-Otodo no, hanayaka ni, ana kiyoge to ha miye nagara, namamekasiu miye taru kata no mazira nu ni ni taru na'meri." to, geni osihakara ruru wo, iro ni ha idasi tamahe ne do, Tono mi-yari tamahe ru ni, tada nara zu.
 "Ide, kono katati no yosohe ha, hito hara-dati nu beki koto nari. Yoki tote mo, mono no iro ha kagiri ari, hito no katati ha okure taru mo, mata naho sokohi aru mono wo."
 tote, kano Suwetumuhana no go-reu ni, yanagi no ori-mono no, yosi aru kara-kusa wo midare ore ru mo, ito namameki tare ba, hito-sire-zu hohowema re tamahu.
 Ume no wori-ede, tehu, tori, tobi-tigahi, kara-mei taru siroki ko-utiki ni, koki ga tuyayaka naru kasane te, Akasi-no-Ohomkata ni. Omohi-yari ke-dakaki wo, Uhe ha mezamasi to mi tamahu.
 Utusemi-no-Amagimi ni, awo-nibi no ori-mono, ito kokorobase aruwo, mituke tamahi te, go-reu ni aru kutinasi no ohom-zo, yurusi-iro naru sohe tamahi te, onazi hi ki tamahu beki ohom-seusoko kikoye megurasi tamahu. Geni, ni-tui taru mi m no mi-kokoro nari keri.

 [5-2 Suetsumuhana answers waka to Genji]
 Mina, ohom-kaheri-domo tada nara zu. Ohom-tukahi no roku, kokoro-gokoro naru ni, Suwetumu, Himgasi-no-Win ni ohasure ba, ima sukosi sasi-hanare, en naru beki wo, uruhasiku monosi tamahu hito ni te, aru beki koto ha tagahe tamaha zu, yamabuki no utiki no, sode-kuti itaku susuke taru wo, utuho ni uti-kake tamahe ri. Ohom-humi ni ha, ito kaubasiki mitinokuni-gami no, sukosi tosi he, atuki ga ki-bami taru ni,
 "Ide ya, tamahe ru ha, naka-naka ni koso.
 Ki te mire ba urami rare keri kara-goromo
 kahesi-yari te m sode wo nurasi te
"
 Ohom-te no sudi, koto ni au yori ni tari. Ito itaku hohowemi tamahi te, tomi ni mo uti-oki tamaha ne ba, Uhe, nani-goto nara m to mi-okose tamahe ri.
 Ohom-tukahi ni kaduke taru mono wo, ito wabisiku kataharaitasi to obosi te, mi-kesiki asikere ba, suberi makade nu. Imiziku, ono-ono ha sasameki warahi keri. Kayau ni warinau hurumekasiu, kataharaitaki tokoro no tuki tamahe ru sakasira ni, mote wadurahi nu beu obosu. Hadukasiki mami nari.

 [5-3 Genji's opinion about waka]
 "Kotai no uta-yomi ha, Kara-koromo,Tamoto nururu kakoto koso hanare ne na! Maro mo, sono tura zo kasi. Sara ni hito-sudi ni matuhare te, imameki taru kotonoha ni yurugi tamaha nu koso, netaki koto ha, hata are. Hito no naka naru koto wo, wori-husi, o-mahe nado no waza to aru uta yomi no naka ni te ha, Madowi hanare nu mi-mozi zo kasi. Mukasi no kesau no wokasiki idomi ni ha, Ada-bito to ihu itu-mozi wo, yasume-dokoro ni uti-oki te, kotonoha no tuduki tayori aru kokoti su beka'meri."
 nado warahi tamahu.
 "Yorodu no sausi, uta-makura, yoku a'nai siri mi-tukusi te, sono uti no kotoba wo tori-iduru ni, yomi tuki taru sudi koso, tuyou ha kahara zaru bekere.
 Hitati-no-Miko no kaki-oki tamahe ri keru kauya-gami no sausi wo koso, mi yo tote okose tari sika. Waka no zuinau ito tokoro-seu, yamahi saru beki tokoro ohokari sika ba, motoyori okure taru kata no, itodo naka-naka ugoki su beku mo miye zari sika ba, mutukasiku te kahesi te ki. Yoku a'nai siri tamahe ru hito no kuti-tuki ni te ha, me nare te koso are."
 tote, wokasiku oboi taru sama zo, itohosiki ya.
 Uhe, ito mameyaka ni te,
 "Nado te, kahesi tamahi kem? Kaki-todome te, Hime-Gimi ni mo mise tatematuri tamahu bekari keru mono wo. Koko ni mo, mono no nakari si mo, musi mina sokonahi te kere ba. Minu hito hata, kokoro koto ni koso ha tohokari kere."
 to notamahu.
 "Hime-Gimi no go-gakumon ni, ito you nakara m. Subete womna ha, tate te konome ru koto mauke te simi nuru ha, sama yokara nu koto nari. Nani-goto mo, ito tuki nakara m ha kutiwosikara m. Tada kokoro no sudi wo, tadayohasikara zu mote-sidume oki te, nadaraka nara m nomi nam, meyasukaru bekari keru."
 nado notamahi te, kahesi ha obosi mo kake ne ba,
 "Kahesi-yari te m, to ameru ni, kore yori osi-kahesi tamaha zara m mo, higa-higasikara m."
 to, sosonokasi kikoye tamahu. Nasake sute nu mi-kokoro ni te, kaki tamahu. Ito kokoro-yasuge nari.
 "Kahesa m to ihu ni tuke te mo katasiki no
 yoru no koromo wo omohi koso yare

 kotowari nari ya!"
 to zo a'meru.