About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Hatsune
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era in the new year at the age of 36

  1 Tale of Hikaru-Genji Women's lives in Rokujo-in
 1. Murasaki's life in the new year Tosi tati-kaheru asita no sora no kesiki


 2. Akashi and her daughter send Waka each other Hime-Gimi no ohom-kata ni watari tamahe re ba


 3. Genji visits to Hanachirusato in Summer-Residence Natu no ohom-sumahi wo mi tamahe ba


 4. Genji visits to Tamakazura too Mada itaku mo sumi-nare tamaha nu


 5. Genji has a night with Akashi Kure-kata ni naru hodo ni, Akasi-no-Ohomkata ni


 6. Guests come to greet to Rokujo-in on the day of January 2 Kehu ha, rinzi-kaku no koto ni magirahasi te zo


  2 Tale of Hikaru-Genji Women's lives in Nijo-Higasi-no-in
 1. Genji visits to Suetsumu in Nijo-Higasi-no-in Kau nonosiru uma kuruma no oto wo


 2. Genji visits to Utsusemi too Utusemi no Ama-goromo ni mo, sasi-nozoki tamahe ri


  3 Tale of Hikaru-Genji Otoko-Touka comes to Rokujo-in after the Court and Suzaku-in
 1. Otoko-Touka comes to Rokujo-in Kotosi ha Wotoko-tahuka ari


 2. Genji holds a his private banquet after Otoko-Touka Yo ake-hate nure ba


 1 Tale of Hikaru-Genji Women's lives in Rokujo-in

 [1-1 Murasaki's life in the new year]
 Tosi tati-kaheru asita no sora no kesiki, nagori naku kumora nu urarakagesa ni ha, kazu nara nu kakine no uti dani, yuki-ma no kusa wakayaka ni iro-duki hazime, itusika to kesiki-datu kasumi ni, konome mo uti-keburi, onodukara hito no kokoro mo nobiraka ni zo miyuru kasi. Masite, itodo tama wo sike ru o-mahe no, niha yori hazime mi-dokoro ohoku, migaki masi tamahe ru ohom-kata-gata no arisama, manebi tate m mo koto-no-ha taru maziku nam.
 Haru-no-Otodo no o-mahe, toriwaki te, ume no ka mo mi-su no uti no nihohi ni huki magahi, ike ru Hotoke no mi-kuni to oboyu. Sasuga ni utitoke te, yasuraka ni sumi-nasi tamahe ri. Sabura hu hito-bito mo, wakayaka ni sugure taru ha, Hime-Gimi no ohom-kata ni to eri tamahi te, sukosi otonabi taru kagiri, naka-naka yosi-yosisiku, sauzuku arisama yori hazime te, meyasuku mote-tuke te, koko kasiko ni mure-wi tutu, hagatame no ihahi si te, motihi-kagami wo sahe tori-maze te, titose no kage ni siruki tosi no uti no ihahi-goto-domo si te, sobore ahe ru ni, Otodo-no-Kimi sasi-nozoki tamahe re ba, hutokoro-de hiki-nahosi tutu, "Ito hasitanaki waza kana!" to, wabi-ahe ri.
 "Ito sitataka naru midukara no ihahi-goto-domo kana! Mina ono-ono omohu koto no miti-miti aram kasi. Sukosi kika se yo ya. Ware kotobuki se m."
 to uti warahi tamahe ru ohom-arisama wo, tosi no hazime no sakaye ni mi tatematuru. Ware ha to omohi-agare ru Tiuzyau-no-Kimi zo,
 "Kanete zo miyuru nado koso, kagami no kage ni mo katarahi hanberi ture. Watakusino inori ha, nani bakari no koto wo ka."
 nado kikoyu.
 Asita no hodo ha hito-bito mawiri komi te, mono-sawagasikari keru wo, yuhu-tu-kata, ohom-kata-gata no samza si tamaha m tote, kokoro koto ni hiki-tukurohi, kesau-zi tamahu mi-kage koso, geni miru kahi a'mere.
 "Kesa, kono hito-bito no tahabure-kahasi turu, ito urayamasiku miye turu wo, Uhe ni ha ware mise tatematura m."
 tote, midare taru koto-domo sukosi uti-maze tutu, ihahi kikoye tamahu.
 "Usu-gohori toke nuru ike no kagami ni ha
 yo ni kumori naki kage zo narabe ru
"
 Geni, medetaki ohom-ahahi-domo nari.
 "Kumori naki ike no kagami ni yorodu yo wo
 sumu beki kage zo siruku miye keru
"
 Nani-goto ni tuke te mo, suwe-tohoki ohom-tigiri wo, aramahosiku kikoye-kahasi tamahu. Kehu ha ne-no-hi nari keri. Geni, ti-tose no haru wo kake te ihaha m ni, kotowari naru hi nari.

 [1-2 Akashi and her daughter send Waka each other]
 Hime-Gimi no ohom-kata ni watari tamahe re ba, waraha, simo-dukahe nado, o-mahe no yama no komatu hiki-asobu. Wakaki hito-bito no kokoti-domo, oki-dokoro naku miyu. Kita-no-Otodo yori, wazato-gamasiku si atume taru higeko-domo, warigo nado tatemature tamahe ri. E nara nu goehu no eda ni uturu uguhisu mo, omohu kokoro ara m kasi.
 "Tosi-tuki wo matu ni hika re te huru hito ni
 kehu uguhisu no hatune kika se yo

 Oto se nu sato no"
 to kikoye tamahe ru wo, "Geni, ahare!" to obosi siru. Koto-imi mo e si-ahe tamaha nu kesiki nari.
 "Kono ohom-kaheri ha, midukara kikoye tamahe. Hatune wosimi tamahu beki kata ni mo ara zu kasi."
 tote, ohom-suzuri tori makanahi, kaka se tatematuri tamahu. Ito utukusige ni te, ake-kure mi tatematuru hito dani, aka zu omohi kikoyuru ohom-arisama wo, ima made obotukanaki tosi-tuki no hedatari ni keru mo, "Tumi e gamasiu, kokoro-gurusi." to obosu.
 "Hiki-wakare tosi ha hure do mo uguhisu no
 sudati si matu no ne wo wasure me ya
"
 Wosanaki mi-kokoro ni makase te, kuda-kudasiku zo a'meru.

 [1-3 Genji visits to Hanachirusato in Summer-Residence]
 Natu no ohom-sumahi wo mi tamahe ba, toki nara nu ke ni ya, ito siduka ni miye te, wazato konomasiki koto mo naku te, ateyaka ni sumi taru kehahi miye wataru.
 Tosi-tuki ni sohe te, mi-kokoro no hedate mo naku, ahare naru ohom-naka nari. Ima ha, anagati ni tikayaka naru ohom-arisama ni, motenasi kikoye tamaha zari keri. Ito mutumasiku arigatakara m imose-no-tigiri bakari, kikoye kahasi tamahu. Mi-kityau hedate tare do, sukosi osi-yari tamahe ba, mata sate ohasu.
 "Hanada ha, geni, nihohi ohokara nu ahahi ni te, mi-gusi nado mo itaku sakari sugi ni keri. Yasasiki kata ni ara nu to, ebi-kadura si te zo tukurohi tamahu beki. Ware nara zara m hito ha, mi-zame si nu beki ohom-arisama wo, kaku te miru koso uresiku ho'i are. Kokoro karoki hito no tura ni te, ware ni somuki tamahi na masika ba." nado, ohom-taimen no wori-wori ha, madu, "Waga kokoro no nagaki mo, hito no mi-kokoro no omoki wo mo, uresiku, omohu yau nari."
 to obosi keri. Komayaka ni, huru-tosi no ohom-monogatari nado, natukasiu kikoye tamahi te, Nisi-no-tai he watari tamahi nu.

 [1-4 Genji visits to Tamakazura too]
 Mada itaku mo sumi-nare tamaha nu hodo yori ha, kehahi wokasiku si-nasi te, wokasige naru warahabe no sugata namamekasiku, hito-kage amata si te, ohom-siturahi, aru beki kagiri nare do, komayaka naru mi-teudo ha, ito si mo totonohe tamaha nu wo, saru kata ni mono-kiyoge ni sumi-nasi tamaeh ri.
 Sauzimi mo, ana wokasige to, huto miye te, yamabuki ni mote-hayasi tamahe ru ohom-katati nado, ito hanayaka ni, koko zo kumore ru to miyuru tokoro naku, kuma naku nihohi kira-kirasiku, mi mahosiki sama zo si tamahe ru. Mono-omohi ni sidumi tamahe ru hodo no siwaza ni ya, kami no suso sukosi hosori te, saharaka ni kakare ru si mo, ito mono-kiyoge ni, koko kasiko ito kezayaka naru sama si tamahe ru wo, "Kaku te mi zara masika ba." to obosu ni tuke te mo, e si mo mi sugusi tamahu mazi.
 Kaku ito hedate naku mi tatematuri nare tamahe do, naho omohu ni, hedatari ohoku ayasiki ga, ututu no kokoti mo si tamaha ne ba, mahonara zu motenasi tamahe ru mo, ito wokasi.
 "Tosi-goro ni nari nuru kokoti si te, mi tatematuru ni mo kokoro-yasuku, ho'i kanahi nuru wo, tutumi naku motenasi tamahi te, anata nado ni mo watari tamahe kasi. Ihakenaki uhi-goto narahu hito mo a'meru wo, morotomo ni kiki narasi tamahe. Usirometaku, ahatukeki kokoro mo'taru hito naki tokoro nari."
 to kikoye tamahe ba,
 "Notamaha se m mama ni koso ha."
 to kikoye tamahu. Sa mo aru koto zo kasi.

 [1-5 Genji has a night with Akashi]
 Kure-kata ni naru hodo ni, Akasi-no-Ohomkata ni watari tamahu. Tikaki wata-dono no to osi-akuru yori, mi-su no uti no ohi-kaze, namamekasiku huki nihohasi te, mono yori koto ni ke-dakaku obosa ru. Sauzimi ha miye zu. Idura to mi-mahasi tamahu ni, suzuri no atari nigihahasiku, sausi-domo nado tori-tirasi taru nado tori tutu mi tamahu. Kara no toukyau-ki no koto-kotosiki hasi sasi taru sitone ni, wokasige naru kin uti-oki, wazato meki yosi aru hioke ni, ziziu wo kuyurakasi te, mono goto ni sime taru ni ebi-kau no ka no magahe ru, ito en nari. Tenarahi-domo no midare utitoke taru mo, sudi kahari, yuwe aru kaki-zama nari. Koto-kotosiu sau-gati nado ni mo sare kaka zu, meyasuku kaki sumasi tari.
 Komatu no ohom-kaheri wo, medurasi to mi keru mama ni, ahare naru huru-koto-domo kaki maze te,
 "Medurasi ya hana no negura ni kodutahi te
 tani no hurusu wo tohe ru uguhisu

 Kowe mati-ide taru."
 nado mo,
 "Sake ru wokabe ni ihe si are ba"
 nado, hiki-kahesi nagusame taru sudi nado kaki-maze tutu aru wo, tori te mi tamahi tutu hoho-wemi tamahe ru, hadukasi ge nari.
 Hude sasi-nurasi te kaki susami tamahu hodo ni, wizari-ide te, sasuga ni midukara no motenasi ha, kasikomari oki te, meyasuki youi naru wo, "Naho, hito yori ha koto nari." to obosu. Siroki ni, kezayaka naru kami no kakari no, sukosi saharaka naru hodo ni usuragi ni keru mo, itodo namamekasisa sohi te, natukasikere ba, "Atarasiki tosi no ohom-sahaga re mo ya?" to, tutumasikere do, konata ni tomari tamahi nu. "Naho, oboye koto nari kasi." to, kata-gata ni kokoro oki te obosu.
 Minami no o-todo niha, masite mezamasigaru hito-bito ari. Mada akebono no hodo ni watari tamahi nu. Kau si mo aru maziki yo-bukasa zo kasi to omohu ni, nagori mo tada nara zu, ahare ni omohu.
 Mati-tori tamahe ru hata, nama-keyakesi to obosu beka'meru kokoro no uti, hakara re tamahi te,
 "Ayasiki utatane wo si te, waka-wakasikari keru igitanasa wo, sa si mo odorokasi tamaha de."
 to, mi-kesiki tori tamahu mo wokasiku miyu. Koto naru ohom-irahe mo nakere ba, wadurahasiku te, sora-ne wo si tutu, hi takaku ohotono-gomori oki tari.

 [1-6 Guests come to greet to Rokujo-in on the day of January 2]
 Kehu ha, rinzi-kaku no koto ni magirahasi te zo, omo kakusi tamahu. Kamdatime, Miko-tati nado, rei no, nokori naku mawiri tamahe ri. Ohom-asobi ari te, hikide-mono, roku nado, ni nasi. Sokora tudohi tamahe ru ga, ware mo otora zi to motenasi tamahe ru naka ni mo, sukosi nazurahi naru dani mo miye tamaha nu mono kana! Tori-hanati te ha, ito iusoku ohoku monosi tamahu koro nare do, o-mahe ni te ha ke-osa re tamahu mo, warusi kasi. Nani no kazu nara nu simobe-domo nado dani, kono Win ni mawiru hi ha, kokoro-dukahi koto nari keri. Masite wakayaka naru Kamdatime nado ha, omohu kokoro nado monosi tamahi te, suzuro ni kokoro-gesau si tamahi tutu, tune no tosi yori mo koto nari.
 Hana no ka sasohu yuhu-kaze, nodoyaka ni uti huki taru ni, o-mahe no ume yau-yau himo-toki te, are-ha-tare-doki naru ni, mono no sirabe-domo omosiroku, Kono tono uti-ide taru hyausi, ito hanayaka nari. Otodo mo toki-doki kowe uti-sohe tamahe ru Saki kusa no suwe tu kata, ito natukasiku medetaku kikoyu. Nani-goto mo, sasi-irahe si tamahu ohom-hikari ni hayasa re te, iro wo mo ne wo mo masu kedime, koto ni nam waka re keru.

 2 Tale of Hikaru-Genji Women's lives in Nijo-Higasi-no-in

 
[2-1 Genji visits to Suetsumu in Nijo-Higasi-no-in]
 Kau nonosiru uma kuruma no oto wo, mono-hedate te kiki tamahu ohom-kata-gata ha, hatisu no naka no sekai ni, mada hirake zara m kokoti mo kaku ya to, kokoro-yamasige nari. Masite, Himgasi-no-Win ni hanare tamahe ru ohom-kata-gata ha, tosi-tuki ni sohe te, ture-dure no kazu nomi masare do, Yo no ukime miye nu yamadini omohi nazurahe te, turenaki hito no mi-kokoro wo ba, nani to ka ha mi tatematuri togame m, sono hoka no kokoro-motonaku sabisiki koto hata nakere ba, okonahi no kata no hito ha, sono magire naku tutome, kana no yorodu no sausi no gakumon, kokoro ni ire tamaha m hito ha, mata negahi ni sitagahi, mono-mameyaka ni haka-bakasiki okite ni mo, tada kokoro no negahi ni sitagahi taru sumahi nari. Sawagasiki hi-goro sugusi te watari tamahe ri.
 Hitati-no-Miya-no-Ohomkata ha, hito no hodo are ba, kokoro-gurusiku obosi te, hitome no kazari bakari ha, ito yoku motenasi kikoye tamahu. Inisihe, sakari to miye si ohom-waka-gami mo, tosi-goro ni otorohi yuki, masite, taki no yodomi hadukasige naru ohom-katahara-me nado wo, itohosi to obose ba, maho ni mo mukahi tamaha zu.
 Yanagi ha, geni koso susamazikari kere to miyuru mo, ki-nasi tamahe ru hito kara naru besi. Hikari mo naku kuroki kaineri no, sawi-sawisiku hari taru hito-kasane, saru orimono no utiki ki tamahe ru, ito samuge ni kokoro-gurusi. Kasane no kinu nado ha, ika ni si-nasi taru ni ka ara m?
 Mi-hana no iro bakari, kasumi ni mo magiru maziu hanayaka naru ni, mi-kokoro ni mo ara zu uti-nageka re tamahi te, kotosara ni mi-kityau hiki-tukurohi hedate tamahu. Naka-naka, womna ha sa si mo obosi tara zu, ima ha, kaku ahare ni nagaki mi-kokoro no hodo wo, odasiki mono ni utitoke tanomi kikoye tamahe ru ohom-sama, ahare nari.
 Kakaru kata ni mo, osinabete no hito nara zu, itohosiku kanasiki hito no ohom-sama ni obose ba, ahare ni, ware dani koso ha to, mi-kokoro todome tamahe ru mo, arigataki zo kasi. Ohom-kowe nado mo, ito samuge ni, uti-wananaki tutu katarahi kikoye tamahu. Mi wadurahi tamahi te,
 "Mi-zo-domo no koto nado, usiromi kikoyuru hito ha haberi ya? Kaku kokoro-yasuki ohom-sumahi ha, tada ito utitoke taru sama ni, hukumi naye taru koso yokere. Uhabe bakari tukurohi taru oyom-yosohi ha, ainaku nam."
 to kikoye tamahe ba, koti-gotisiku sasuga ni warahi tamahi te,
 "Daigo no Azari-no-Kimi no mi-atukahi si haberu tote, kinu-domo mo e nuhi habera de nam. Kaha-ginu wo sahe tora re ni si noti, samuku haberu."
 to kikoye tamahu ha, ito hana akaki ohom-seuto nari keri. Kokoro utukusi to ihi nagara, amari utitoke sugi tari to obose do, koko ni te ha, ito mame ni kisuku no hito ni te ohasu.
 "Kaha-ginu ha ito yosi. Yamabusi no minosiro-goromo ni yuduri tamahi te ahe nam. Sate, kono itahari naki sirotahe no kinu ha, nanahe ni mo, nado ka kasane tamaha zara m? Saru beki wori-wori ha, uti-wasure tara m koto mo odorokasi tamahe kasi. Motoyori ore-oresiku, tayuki kokoro no okotari ni. Masite kata-gata no magirahasiki kihohi ni mo, onodukara nam."
 to notamahi te, mukahi no Win no mi-kura ake sase tamahi te, kinu, aya nado tatematura se tamahu.
 Are taru tokoro mo nakere do, sumi tamaha nu tokoro no kehahi ha siduka ni te, o-mahe no kodati bakari zo ito omosiroku, koubai no saki-ide taru nihohi nado, mi-hayasu hito mo naki wo mi-watasi tamahi te,
 "Hurusato no haru no kozuwe ni tadune ki te
 yo no tune nara nu hana wo miru kana
"
 to hitori-goti tamahe do, kiki-siri tamaha zari kem kasi.

 [2-2 Genji visits to Utsusemi too]
 Utusemi no Ama-goromo ni mo, sasi-nozoki tamahe ri. Ukebari taru sama ni ha ara zu, kagoyaka ni tubone-zumi ni si-nasi te, Hotoke bakari ni tokoro e sase tatematuri te, okonahi tutome keru sama ahare ni miye te, kyau, Hotoke no ohom-kazari, hakanaku si taru aka no gu nado mo, wokasige ni namamekasiu, naho kokorobase ari to miyuru hito no kehahi nari.
 Awo-nibi no kityou, kokorobahe wokasiki ni, itaku wi-kakure te, sode-guti bakari zo iro koto naru si mo natukasikere ba, namidagumi tamahi te,
 "Matu-ga-urasima wo haruka ni omohi te zo yami nu bekari keru. Mukasi yori kokoro-ukari keru ohom-tigiri kana! Sasuga ni kabakari no ohom-mutubi ha, tayu mazikari keru yo!"
 nado notamahu. Ama-Gimi mo, mono-ahare naru kehahi ni te,
 "Kakaru kata ni tanomi kikoye sasuru si mo nam, asaku ha ara zu omohi tamahe sira re haberi keru."
 to kikoyu.
 "Turaki wori-wori kasane te, kokoro-madohasi tamahi si yo no mukuyi nado wo, Hotoke ni kasikomari kikoyuru koso kurusikere. Obosi siru ya? Kaku ito sunaho ni mo ara nu mono wo to, omohi-ahase tamahu koto mo ara zi ya ha to nam omohu."
 to notamahu. "Kano asamasikari si yo no huru-koto wo kiki-oki tamahe ru na'meri." to, hadukasiku,
 "Kakaru arisama wo go-ran-zi-hate raruru yori hoka no mukuyi ha, iduku ni ka habera m?"
 tote, makoto ni uti-naki nu. Inisihe yori mo mono-hukaku hadukasigesa masari te, kaku mote hanare taru koto, to obosu si mo, mi-hanati gataku obosa rure do, hakanaki koto wo notamahi kaku beku mo ara zu, ohokata no mukasi ima no monogatari wo si tamahi te, "Kabakari no ihu-kahi dani are kasi." to, anata wo mi-yari tamahu.
 Kayau ni te mo, mi-kage ni kakure taru hito-bito ohokari. Mina sasi-nozoki watasi tamahi te,
 "Obotukanaki hi-kazu tumoru wori-wori are do, kokoro no uti ha okotara zu nam. Tada kagiri aru miti no wakare nomi koso usirometakere. Inoti wo sira nu."
 nado, natukasiku notamahu. Idure wo mo, hodo-hodo ni tuke te ahare to obosi tari. Ware ha to obosi-agari nu beki ohom-mi no hodo nare do, sa si mo koto-kotosiku motenasi tamaha zu, tokoro ni tuke, hito no hodo ni tuke tutu, sama-zama amaneku natukasiku ohasimase ba, tada kabakari no mi-kokoro ni kakari te nam, ohoku no hito-bito tosi wo he keru.

 3 Tale of Hikaru-Genji Otoko-Touka comes to Rokujo-in after the Court and Suzaku-in

 
[3-1 Otoko-Touka comes to Rokujo-in]
 Kotosi ha Wotoko-tahuka ari. Uti yori Suzaku-win ni mawiri te, tugi ni kono Win ni mawiru. Miti no hodo tohoku nado si te, yoake-gata ni nari ni keri. Tuki no kumori naku sumi masari te, usu-yuki sukosi hure ru niha no e nara nu ni, Tenzyau-bito nado mo, mono no zyauzu ohokaru korohohi ni te, hue no ne mo ito omosirou huki-tate te, o-mahe ha koto ni kokoro-dukahi si tari. Ohom-kata-gata mono mi ni watari tamahu beku, kane te ohom-seusoku-domo ari kere ba, hidari migi no tai, wata-dono nado ni, mi-tubone si tutu ohasa su.
 Nisi-no-tai no Hime-Gimi ha, sin-den no minami no ohom-kata ni watari tamahi te, konata no Hime-Gimi ni ohom-taimen ari keri. Uhe mo hito-tokoro ni ohasimase ba, mi-kityau bakari hedate te kikoye tamahu.
 Suzaku-Win no kisaki no ohom-kata nado meguri keru hodo ni, yoru mo yau-yau ake-yuke ba, midu-umaya ni te koto soga se tamahu beki wo, rei aru koto yori, hoka ni sama koto ni kuhahe te, imiziku mote hayasa se tamahu.
 Kage susamaziki akatuki-dukuyo ni, yuki ha yau-yau huri tumu. Matu-kaze ko-dakaku huki-orosi, mono-susamaziku mo ari nu beki hodo ni, awo-iro no naye-bame ru ni, sira-gasane no iro-ahi, nani no kazari ka ha miyuru.
 Kazasi no wata ha, nani no nihohi mo naki mono nare do, tokoro kara ni ya omosiroku, kokoro-yuki, inoti noburu hodo nari.
 Tono no Tiuzyau-no-Kimi, Uti-no-Ohotono no kimdati zo, koto ni sugure te meyasuku hanayaka naru.
 Hono-bono to ake-yuku ni, yuki yaya tiri te, sozoro samuki ni, Takekaha utahi te, kayore ru sugata, natukasiki kowe-gowe no, we ni mo kaki todome gatakara m koso kutiwosikere.
 Ohom-kata-gata, idure mo idire mo otora nu sode-guti-domo, kobore-ide taru kotitasa, mono no iro-ahi nado mo, akebono no sora ni, haru no nisiki tati-ide ni keru kasumi no uti ka to miye watasa ru. Ayasiku kokoro no uti yuku mi-mono ni zo ari keru.
 Saru ha, kaukozi no yo-banare taru sama, kotobuki no midari-gahasiki, wokomeki taru koto wo, koto-kotosiku torinasi taru, naka-naka nani bakari no omosirokaru beki hyausi mo kikoye nu mono wo. Rei no, wata kaduki watari te makade nu.

 [3-2 Genji holds a his private banquet after Otoko-Touka]
 Yo ake-hate nure ba, ohom-kata-gata kaheri watari tamahi nu. Otodo-no-Kimi, sukosi ohotono-gomori te, hi takaku oki tamahe ri.
 "Tiuzyau no kowe ha, Ben-no-Seusyau ni wosa-wosa otora za'meru ha! Ayasiu iusoku-domo ohi-iduru korohohi ni koso are. Inisihe no hito ha, makoto ni kasikoki kata ya sugure taru koto mo ohokari kem, nasake-dati taru sudi ha, kono-koro no hito ni e si mo masara zari kem kasi. Tiuzyau nado wo ba, suku-sukusiki ohoyake-bito ni si-nasi te m to nam omohi-oki te si, midukara no ito azare-bami taru katakunasisa wo, mote hanare yo to omohi sika do mo, naho sita ni ha hono-suki taru sudi no kokoro wo koso todomu beka'mere. Mote-sidume, sukuyoka naru uhabe bakari ha, urusaka'meri."
 nado, ito utukusi to obosi tari. Bansu-raku, to ohom-kuti-zusami ni notamahi te,
 "Hito-bito no konata ni tudohi tamahe ru tuide ni, ikade mono no ne kokoromi te si gana. Watakusi no go-en su besi."
 to notamahi te, ohom-koto-domo no, uruhasiki hukuro-domo si te hime-oka se tamahe ru, mina hiki-ide te, osi-nogohi, yurube ru wo, totonohe sase tamahi nado su. Ohom-kata-gata, kokoro-dukahi itaku si tutu, kokoro-gesau wo tukusi tamahu ram kasi.