About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Kagaribi
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, early fall at the age of 36

    1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

  1. A rumour about Ohomi-no-Kimi Kono-goro, yo no hito no kotokusa ni


  2. A night in early fall, Genji spends his time with Tamakazura Aki ni nari nu. Hatu-kaze suzusiku huki-ide te


  3. Kashiwagi plays wagon in front of Tamakazura Ohom-seusoko, "Konata ni nam, ito kage suzusiki kagari-bi ni


 1 Tale of Tamakazura A love of taboo Genji and Tamakazura

  [1-1 A rumour about Ohomi-no-Kimi]
 Kono-goro, yo no hito no kotokusa ni, "Uti-no-Ohoidono no Ima-Himegimi" to, koto ni hure tutu ihi-tirasu wo, Genzi-no-Otodo kikosimesi te,
 "To-mo-are, kaku-mo-are, hito miru maziku te komori-wi tara m womna-go wo, nahozari no kakoto ni te mo, sa bakari ni monomekasi ide te, kaku, hito ni mise, ihi-tutahe raruru koso, kokoro e nu koto nare. Ito kiha-gihasiu monosi tamahu amari ni, hukaki kokoro wo mo tadune zu mote-ide te, kokoro ni mo kanaha ne ba, kaku hasitanaki naru besi. Yorodu no koto, motenasi kara ni koso, nadaraka naru mono na'mere."
 to, itohosigari tamahu.
 Kakaru ni tuke te mo, "Geni yoku koso to, oya to kikoye nagara mo, tosi-goro no mi-kokoro wo siri kikoye zu, nare tatematura masi ni, hadi-gamasiki koto ya ara masi." to, Tai-no-Himegimi obosi siru wo, Ukon mo ito yoku kikoye sira se keri.
 Nikuki mi-kokoro koso sohi tare do, sari tote, mi-kokoro no mama ni osi-tati te nado motenasi tamaha zu, itodo hukaki mi-kokoro nomi masari tamahe ba, yau-yau natukasiu utitoke kikoye tamahu.

  [1-2 A night in early fall, Genji spends his time with Tamakazura]
 Aki ni nari nu. Hatu-kaze suzusiku huki-ide te, seko ga koromo mo ura-sabisiki kokoti sitamahu ni, sinobi-kane tutu, ito siba-siba watari tamahi te, ohasimasi kurasi, ohom-koto nado mo narahasi kikoye tamahu.
 Itu-ka, muyu-ka no yuhu-duku-yo ha toku iri te, sukosi kumo kakururu kesiki, ogi no oto mo yau-yau ahare naru hodo ni nari ni keri. Ohom-koto wo makura ni te, morotomo ni sohi-husi tamahe ri. Kakaru taguhi ara m ya to, uti-nageki-gati ni te yo-hukasi tamahu mo, hito no togame tatematura m koto wo obose ba, watari tamahi na m tote, o-mahe no kagari-bi no sukosi kiye gata naru wo, ohom-tomo naru Ukon-no-Taihu wo mesi te, tomosi tuke sase tamahu.
 Ito suzusige naru yari-midu no hotori ni, kesiki koto ni hirogori husi taru mayumi no ki no sita ni, uti-matu odoro-odorosikara nu hodo ni oki te, sasi-sirizoki te tomosi tare ba, o-mahe no kaata ha, ito suzusiku wokasiki hodo naru hikari ni, womna no ohom-sama miru ni kahi ari. Mi-gusi no te-atari nado, ito hiyayaka ni atehaka naru kokoti si te, utitoke nu sama ni mono wo tutumasi to obosi taru kesiki, ito rautage nari. Kaheri uku obosi yasurahu.
 "Taye zu hito saburahi te, tomosi tuke yo. Natu no tuki naki hodo ha, niha no hikari naki, ito mono mutukasiku, obotukanasi ya!"
 to notamahu.
 "Kagari-bi ni tati-sohu kohi no keburi koso
 yo ni ha taye se nu honoho nari kere

 Itu made to ka ya! Husuburu nara de mo, kurusiki sita-moye nari keri."
 to kikoye tamahu. Womna-Gimi, "Ayasi no arisama ya!" to obosu ni,
 "Yukuhe naki sora ni keti te yo kagari-bi no
 tayori ni taguhu keburi to nara ba

 Hito no ayasi to omohi habera m koto."
 to wabi tamahe ba, "Kuha ya!" tote, ide tamahu ni, Himgasi-no-tai no kata ni, omosiroki hue no ne, sou ni huki-ahase tari.
 "Tiuzyau no, rei no atari hanare nu doti asobu ni zo ari keru. Tou-no-Tiuzyau ni koso a'nare. Ito wazato mo huki naru ne kana!"
 tote, tati tomari tamahu.

  [1-3 Kashiwagi plays wagon in front of Tamakazura]
 Ohom-seusoko, "Konata ni nam, ito kage suzusiki kagari-bi ni, todome rare te monosuru."
 to notamahe re ba, uti-ture te mi-tari mawiri tamahe ri.
 "Kaze no oto aki ni nari keri to, kikoye turu hue no ne ni, sinoba re de nam."
 tote, ohom-koto hiki-ide te, natukasiki hodo ni hiki tamahu. Gen-no-Tiuzyau ha, bansiki-deu ni ito omosiroku huki tari. Tou-no-Tiuzyau, kokoro-dukahi si te idasi-tate gatau su. "Ososi!" to are ba, Ben-no-Seusyau, hausi uti-ide te, sinobiyaka ni utahu kowe, suzumusi ni magahi tari. Huta-kaheri bakari utaha se tamahi te, ohom-koto ha Tiuzyau ni yudura se tamahi tu. Geni, kano titi-Otodo no ohom-tuma-oto ni, wosa-wosa otora zu, hanayaka ni omosirosi.
 "Mi-su no uti ni, mono no ne kiki-waku hito monosi tamahu ram kasi. Koyohi ha, sakaduki nado kokoro si te wo! Sakari sugi taru hito ha, wehi-naki no tuide ni, sinoba nu koto mo koso."
 to notamahe ba, Hime-Gimi mo geni ahare to kiki tamahu.
 Taye se nu naka no ohom-tigiri, oroka naru maziki mono nare ba ni ya, kono Kimi-tati wo hito-sire-zu me ni mo mimi ni mo todome tamahe do, kake te sa dani omohi-yora zu, kono Tiuzyau ha, kokoro no kagiri tukusi te, omohu sudi ni zo, kakaru tuide ni mo, e sinobi-hatu maziki kokoti sure do, sama yoku motenasi te, wosa-wosa kokoro toke te mo kaki-watasa zu.