About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Nowaki
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, in a typhoon at the age of 36

  1 Tale of Yugiri Yugiri peeps Murasaki, his stepmother in a typhoon

 1. A typhoon hits Kyoto area in August Tiuguu no o-mahe ni, aki no hana wo uwe sase tamahe ru koto


 2. Yugiri peeps Murasaki, his stepmother in a typhoon Minami no otodo ni mo, sensai tukuroha se tamahi keru wori ni si mo


 3. Yugiri visits to Sanjo-palace Hito-bito mawiri te, "Ito ikamesiu huki nu beki kaze ni haberi


 4. Yugiri comes back to Rokujo-in at dawn Akatuki-gata ni kaze sukosi simeri te, mura-same no yau ni huri-idu


 5. Genji talks with Yugiri about his grandmother Mi-kausi wo ohom-tedukara hiki-age tamahe ba


 6. Yugiri calls on Chugu's room in West-residence Tiuzyau ori te, naka no rau no to yori tohori te, mawiri tamahu


  2 Tale of Hikaru-Genji Genji calls on one after another women in Rokujo-in

 1. Genji calls on Chugu at Shinden in West-residence Minami-no-Otodo ni ha, mi-kausi mawiri-watasi te, yobe


 2. Genji calls on Akashi at North-residence Konata yori, yagate kita ni tohori te, Akasi-no-Ohomkata wo


 3. Genji calls on Tamakazura at East-residence Nisi-no-tai ni ha, osorosi to omohi akasi tamahi keru


 4. Yugiri peeps Genji and Tamakazura being harmonious Tiuzyau, ito komayaka ni kikoye tamahu wo


 5. Genji calls on Hanachirusato at another room in East-residence Himgasi-no-Ohomkata he, kore yori zo watari tamahu


  3 Tale of Yugiri A childish love between Yugiri and his girlfriend

 1. Yugiri wrights a love letter to Kumoi-no-kari Mutukasiki kata-gata meguri tamahu ohom-tomo ni ariki te


 2. Yugiri peeps his sister, Akasi-hime in South-residence Watara se tamahu tote, hito-bito uti-soyomeki


 3. Naidaijin visits to Sanjo-palace Oba-Miya no ohom-moto ni mo mawiri tamahe re ba


 1 Tale of Yugiri Yugiri peeps Murasaki, his stepmother in a typhoon

 [1-1 A typhoon hits Kyoto area in August]
 Tiuguu no o-mahe ni, aki no hana wo uwe sase tamahe ru koto, tune no tosi yori mo mi-dokoro ohoku, iro-kusa wo tukusi te, yosi aru kuroki akaki no mase wo yuhi maze tutu, onaziki hana no eda-zasi, sugata, asa-yuhu tuyu no hikari mo yo no tune nara zu, tama ka to kakayaki te tukuri watase ru nobe no iro wo miru ni, hata, haru no yama mo wasura re te, suzusiu omosiroku, kokoro mo akugaruru yau nari.
 Haru-aki no arasohi ni, mukasi yori aki ni kokoro yosuru hito ha kazu masari keru wo, na-data ru haru no o-mahe no hana-zono ni kokoro-yose si hito-bito, mata hiki-kahesi uturohu kesiki, yo no arisama ni ni tari.
 Kore wo go-ran-zi tuki te, sato-wi si tamahu hodo, ohom-asobi nado mo aramahosikere do, Hati-gwati ha, ko-Zen-Bau no go-ki-duki nare ba, kokoro-motonaku obosi-tutu ake-kururu ni, kono hana no iro masaru kesiki-domo wo go-ran-zuru ni, nowaki, rei no tosi yori mo odoro-odorosiku, sora no iro kahari te huki-idu.
 Hana-domo no siworuru wo, ito sa si mo omohi-sima nu hito dani, ana wari na to omohi sawaga ruru wo, masite, kusa-mura no tuyu no tama no wo midaruru mama ni, mi-kokoro madohi mo si nu beku obosi tari. Ohohu bakari no sode ha, aki no sora ni si mo koso hosige nari kere. Kure-yuku mama ni, mono mo miye zu huki-mayohasi te, ito mukutukekere ba, mi-kausi nado mawiri nuru ni, usirometaku imizi to, hana no uhe wo obosi nageku.

 [1-2 Yugiri peeps Murasaki, his stepmother in a typhoon]
 Minami no otodo ni mo, sensai tukuroha se tamahi keru wori ni si mo, kaku huki-ide te, moto-ara no ko-hagi, hasitanaku mati-e taru kaze no kesiki nari. Wore-kahe ri, tuyu mo tomaru maziku huki-tirasu wo, sukosi hasi tikaku te mi tsmshu.
 Otodo ha, Hime-Gimi no ohom-kata ni ohasimasu hodo ni, Tiuzyau-no-Kimi mawiri tamahi te, Himgasi no watadono no ko-sauzi no kami yori, tuma-do no aki taru hima wo, nani-gokoro mo naku mi-ire tamahe ru ni, nyoubau no amata miyure ba, tati-tomari te, oto mo se de miru.
 Mi-byaubu mo, kaze no itaku huki kere ba, osi-tatami yose taru ni, mi-tohosi araha naru hisasi no o-masi ni wi tamahe ru hito, mono ni magiru beku mo ara zu, ke-dakaku kiyora ni, sa to nihohu kokoti si te, haru no akebono no kasumi no ma yori, omosiroki kaba-zakura no saki-midare taru wo miru kokoti su. Adikinaku, mi tatematuru waga kaho ni mo uturi kuru yau ni, aigyau ha nihohi-tiri te, mata naku medurasiki hito no ohom-sama nari.
 Mi-su no huki-age raruru wo, hito-bito osahe te, ika ni si taru ni ka ara m, uti warahi tamahe ru, ito imiziku miyu. Hana-domo wo kokoro-gurusigari te, e mi-sute te iri tamaha zu. O-mahe naru hito-bito mo, sama-zama ni mono-kiyoge naru sugata-domo ha mi-watasa rure do, me uturu beku mo ara zu.
 "Otodo no ito ke-dohoku haruka ni motenasi tamahe ru ha, kaku miru hito tada ni ha e omohu maziki mi-arisama wo, itari hukaki mi-kokoro ni te, mosi, kakaru koto mo ya to obosu nari keri."
 to omohu ni, kehahi osorosiu te, tati-saru ni zo, nisi no ohom-kata yori, uti no mi-sauzi hiki-ake te watari tamahu.
 "Ito utate, awatatasiki kaze na'meri. Mi-kausi orosi te yo! Wonoko-domo aru ram wo, araha ni mo koso are."
 to kikoye tamahu wo, mata yori te mire ba, mono kikoye te, Otodo mo hohowemi te mi tatematuri tamahu. Oya to mo oboye zu, wakaku kiyoge ni namameki te, imiziki ohom-katati no sakari nari.
 Womna mo nebi totonohi, aka nu koto naki ohom-sama-domo naru wo, mi ni simu bakari oboyure do, kono wata-dono no kausi mo huki-hanti te, tate ru tokoro no araha ni nare ba, osorosiu te tati-noki nu. Ima mawire ru yau ni uti-kowa-dukuri te, sunoko no kata ni ayumi-ide tamahe re ba,
 "Sare ba yo! Araha nari tu ram."
 tote, "Kano tumado no aki tari keru yo!" to, ima zo mi togame tamahu.
 "Tosi-goro kakaru koto no tuyu nakari turu wo! Kaze koso, geni ihaho mo huki-age tu beki mono nari kere! Sabakari no mi-kokoro-domo wo sawagasi te. Medurasiku uresiki me wo mi turu kana!" to oboyu.

 [1-3 Yugiri visits to Sanjo-palace]
 Hito-bito mawiri te,
 "Ito ikamesiu huki nu beki kaze ni haberi. Usi-tora no kata yori huki habere ba, kono o-mahe ha nodokeki nari. Umaba-no-otodo, minami no turi-dono nado ha, ayahuge ni nam."
 tote, tokaku koto okonahi nonosiru.
 "Tiuzyau ha, iduko yori monosi turu zo?"
 "Samdeu-no-Miya ni haberi turu wo, "Kaze itaku huki nu besi." to, hito-bito no mausi ture ba, obotukanasa ni mawiri haberi turu. Kasiko ni ha, masite kokoro-bosoku, kaze no oto wo mo, ima ha kaheri te, wakaki ko no yau ni odi tamahu mere ba. Kokoro-gurusisa ni, makade haberi na m."
 to mausi tamahe ba,
 "Geni, haya, maude tamahi ne. Oyi mote iki te, mata wakau naru koto, yo ni aru maziki koto nare do, geni, sa nomi koso are."
 nado, ahare-gari kikoye tamahi te,
 "Kaku sawagasige ni habe'meru wo, kono Asom saburahe ba to, omohi tamahe yuduri te nam."
 to, ohom-seusoko kikoye tamahu.
 Miti-sugara irimomi suru kaze nare do, uruhasiku monosi tamahu Kimi ni te, Samdeu-no-Miya to Rokudeu-no-Win to ni mawiri te, go-ran-ze rare tamaha nu hi nasi. Uti no ohom-mono-imi nado ni, e sara-zu komori tamahu beki hi yori hoka ha, isogasiki ohoyake-goto, setiwe nado no, itoma iru beku, koto sigeki ni ahase te mo, madu kono Win ni mawiri, Miya yori ide tamahi kere ba, masite kehu, kakaru sora no kesiki ni yori, kaze no saki ni akugare ariki tamahu mo ahare ni miyu.
 Miya, ito uresiu, tanomosi to mati-uke tamahi te,
 "Kokora no yohahi ni, mada kaku sawagasiki nowaki ni koso aha zari ture."
 to, tada wananaki ni wananaki tamahu.
 Ohoki naru ki no eda nado no woruru oto mo, ito utate ari. O-todo no kahara sahe nokoru maziku huki-tirasu ni,
 "Kakute monosi tamahe ru koto."
 to, katu ha notamahu. Sokora tokoro-sekari si ohom-ikihohi no sidumari te, kono Kimi wo tanomosi-bito ni obosi taru, tune naki yo nari. Ima mo ohokata no oboye no usuragi tamahu koto ha nakere do, Uti-no-Ohotono no ohom-kehahi ha, naka-naka sukosi utoku zo ari keru.
 Tiuzyau, yomosugara araki kaze no oto ni mo, suzuro ni mon-oahare nari. Kokoro ni kake te kohisi to omohu hito no ohom-koto ha, sasi-oka re te, ari turu ohom-omokage no wasurare nu wo,
 "Ko ha, ika ni oboyuru kokoro zo? Aru maziki omohi mo koso sohe. Ito osorosiki koto."
 to, midukara omohi-magirahasi, koto-koto ni omohi uture do, naho, huto oboye tutu,
 "Ki-si-kata yuku-suwe, ari-gataku monosi tamahi keru kana! Kakaru ohom-nakarahi ni, ikade Himgasi-no-Ohomkata, saru mono no kazu ni te tati-narabi tamahi tu ram? Tatosihe nakari keri ya. Ana, itohosi."
 to oboyu. Otodo no mi-kokorobahe wo, ari-gatasi to omohi-siri tamahu.
 Hito-gara no ito mameyaka nare ba, nigenasa wo omohi-yora ne do, "Sayau nara m hito wo koso, onaziku ha, mi te akasi-kurasa me. Kagiri ara m inoti no hodo mo, ima sukosi ha kanarazu nobi na m kasi." to omohi-tuduke raru.

 [1-4 Yugiri comes back to Rokujo-in at dawn]
 Akatuki-gata ni kaze sukosi simeri te, mura-same no yau ni huri-idu.
 "Rokudeu-no-win ni ha, hanare taru ya-domo tahure tari."
 nado hito-bito mausu.
 "Kaze no huki-mahu hodo, hiroku sokora takaki kokoti suru Win ni, hito-bito, oahasimasu Otodo no atari ni koso sigekere, Himgasi-no-mati nado ha, hito-zukuna ni obosa re tura m."
 to odoroki tamahi te, mada hono-bono to suru ni mawiri tamahu.
 Miti no hodo, yoko-sama ame ito hiyayaka ni huki-iru. Sora no kesiki mo sugoki ni, ayasiku akugare taru kokoti si te,
 "Nani-goto zo ya? Mata waga kokoro ni omohi kuhahare ru yo!" to omohi-idure ba, "Ito nigenaki koto nari keri. Ana, mono-guruhosi!"
 to, to-zama kau-zama ni omohi tutu, Himgasi-no-Ohomkata ni, madu maude tamahe re ba, odi-gou-zi te ohasi keru ni, tokaku kikoye nagusame te, hito mesi te, tokoro-dokoro tukuroha su beki yosi nado ihi-oki te, Minami-no-otodo ni mawiri tamahe re ba, mada mi-kausi mo mawira zu.
 Ohasimasu ni atare ru kauran ni osi-kakari te, mi-watase ba, yama no ki-domo mo huki nabikasi te, eda-domo ohoku wore-husi tari. Kusa-mura ha sara ni mo iha zu, hi-hada, kahara, tokoro-dokoro no tate-zitomi, suigai nado yau no mono midarigahasi.
 Hi no waduka ni sasi-ide taru ni, urehe-gaho naru niha no tuyu kira-kira tosi te, sora ha ito sugoku kiri-watare ru ni, sokohakatonaku namida no oturu wo, osi-nogohi kakusi te, uti-sihabuki tamahe re ba,
 "Tiuzyau no kowa-dukuru ni zo a'naru. Yo ha mada hukakara m ha."
 tote, oki tamahu nari. Nani-goto ni ka ara m, kikoye tamahu kowe ha se de, Otodo uti-warahi tamahi te,
 "Inisihe dani sira se tatematura zu nari ni si, akatuki no wakare yo! Ima narahi tamaha m ni, kokoro-gurusikara m."
 tote, tobakari katarahi kikoye tamahu kehahi-domo, ito wokasi. Womna no ohom-irahe ha kikoye ne do, hono-bono, kayau ni kikoye tahabure tamahu kotonoha no omomuki ni, "Yurubi naki ohom-nakarahi kana!" to, kiki-wi tamahe ri.

 [1-5 Genji talks with Yugiri about his grandmother]
 Mi-kausi wo ohom-tedukara hiki-age tamahe ba, ke-dikaki katahara itasa ni, tati-noki te saburahi tamahu.
 "Ika ni zo? Yobe, Miya ha mati yorokobi tamahi ki ya?"
 "Sika. Hakanaki koto ni tuke te mo, namida-moro ni monosi tamahe ba, ito hubin ni koso habere."
 to mausi tamahe ba, warahi tamahi te,
 "Ima ikubaku mo ohase zi. Mameyaka ni tukau-maturi miye tatemature. Uti-no-Otodo ha, komaka ni si mo aru maziu koso, urehe tamahi sika. Hito-gara ayasiu hanayaka ni, wowosiki kata ni yori te, oya nado no ohom-keu wo mo, ikamesiki sama wo ba tate te, hito ni mo mi odorokasa m no kokoro ari, makoto ni simi te hukaki tokoro ha naki hito ni nam, monose rare keru. Saru ha, kokoro no kuma ohoku, ito kasikoki hito no, suwe no yo ni amaru made, zae taguhi naku, urusa-nagara. Hito to si te, kaku nan naki koto ha katakari keru."
 nado notamahu.
 "Ito odoro-odorosikari turu kaze ni, Tiuguu ni, haka-bakasiki Miya-dukasa nado saburahi tu ram ya?"
 tote, kono Kimi si te, ohom-seusoko kikoye tamahu.
 "Yoru no kaze no oto ha, ikaga kikosimesi tu ram? Huki-midari haberi si ni, okori-ahi haberi te, ito tahe gataki, tamerahi haberu hodo ni nam."
 to kikoye tamahu.

 [1-6 Yugiri calls on Chugu's room in West-residence]
 Tiuzyau ori te, naka no rau no to yori tohori te, mawiri tamahu. Asaborake no katati, ito medetaku wokasige nari. Himgasi-no-tai no minami no soba ni tati te, o-mahe no kata wo mi-yari tamahe ba, mi-kausi, mada huta-ma bakari age te, honoka naru asaborake no hodo ni, mi-su maki-age te hito-bito wi tari.
 Kauran ni osi-kakari tutu, wakayaka naru kagiri amata miyu. Utitoke taru ha ikaga ara m, sayaka nara nu akebono no hodo, iro-iro naru sugata ha, idure to mo naku wokasi.
 Warahabe orosa se tamahi te, musi no ko-domo ni tuyu kaha se tamahu nari keri. Sion, nadesiko, koki usuki akome-domo ni, ominahesi no kazami nado yau no, toki ni ahi taru sama ni te, yo-tari, itu-tari ture te, koko kasiko no kusa-mura ni yori te, iro-iro no ko-domo wo mote samayohi, nadesiko nado no, ito aharege naru eda-domo tori-mote mawiru, kiri no mayohi ha, ito en ni zo miye keru.
 Huki-kuru ohi-kaze ha, sioni koto-goto ni nihohu sora mo, kau no kawori mo, hurebahi tamahe ru ohom-kehahi ni ya to, ito omohi-yari medetaku, kokoro-gesau se rare te, tati-ide nikukere do, sinobiyaka ni uti-otonahi te, ayumi-ide tamahe ru ni, hito-bito, kezayaka ni odoroki-gaho ni ha arane do, mina suberi-iri nu.
 Ohom-mawiri no hodo nado, waraha nari si ni, iri-tati nare tamahe ru, nyoubau nado mo, ito keutoku ha ara zu. Ohom-seusoko kei-se sase tamahi te, Saisyau-no-kimi, Naisi nado, kehahi sure ba, watakusi-goto mo sinobiyaka ni katarahi tamahu. Kore hata, sa ihe do, ke-dakaku sumi taru kehahi arisama wo miru ni mo, sama-zama ni mono omohi-ide raru.

 2 Tale of Hikaru-Genji Genji calls on one after another women in Rokujo-in

 
[2-1 Genji calls on Chugu at Shinden in West-residence]
 Minami-no-Otodo ni ha, mi-kausi mawiri-watasi te, yobe, mi-sute gatakari si hana-domo no, yukuhe mo sira nu yau ni te siwore husi taru wo mi tamahi keri. Tiuzyau, mi-hasi ni wi tamahi te, ohom-kaheri kikoye tamahu.
 "Araki kaze wo mo husega se tamahu beku ya to, waka-wakasiku kokoro-bosoku oboye haberu wo, ima nam nagusami haberi nuru."
 to kikoye tamahe re ba,
 "Ayasiku ayeka ni ohasuru Miya nari. Womna-doti ha, mono-osorosiku obosi nu bekari turu yo no sama nare ba, geni, oaroka nari to mo oboi tura m."
 tote, yagate mawiri tamahu. Ohom-nahosi nado tatematuru tote, mi-su hiki-age te iri tamahu ni, "Mizikaki mi-kityau hiki-yose te, hatuka ni miyuru ohom-sode-guti ha, sa ni koso ha ara me." to omohu ni, mune tubu-tubu to naru kokoti suru mo, utate are ba, hoka-zama ni mi-yari tu.
 Tono, mi-kagami nado mi tamahi te, sinobi te,
 "Tiuzyau no asake no sugata ha, kiyoge nari na! Tada ima ha, kibiha naru beki hodo wo, katakunasikara zu miyuru mo, kokoro-no-yami ni ya?"
 tote, waga ohom-kaho ha, huri-gataku yosi to mi tamahu beka'meri. Ito itau kokoro-gesau si tamahi te,
 "Miya ni miye tatematuru ha, hadukasiu koso are. Nani bakari araha naru yuwe-yuwesisa mo, miye tamaha nu hito no, okuyukasiku kokoro-dukahi se rare tamahu zo kasi. Ito ohodoka ni womnasiki monokara, kesikiduki te zo ohasuru ya!"
 tote, ide tamahu ni, Tiuzyau nagame-iri te, tomi ni mo odoroku maziki kesiki ni te wi tamahe ru wo, kokoro-toki hito no ohom-me ni ha ikaga mi tamahi kem, tati-kaheri, Womna-Gimi ni,
 "Kinohu, kaze no magire ni, Tiuzyau ha mi tatematuri ya si te kem? Kano to no aki tari si ni yo."
 to notamahe ba, omote uti-akami te,
 "Ikade ka, sa ha ara m. Wata-dono no kata ni ha, hito no oto mo se zari si mono wo."
 to kikoye tamahu.
 "Naho, ayasi." to hitori-goti te, watari tamahi nu.
 Mi-su no uti ni iri tamahi nure ba, Tiuzyau, Wata-dono no to-guti ni hito-bito no kehahi suru ni yori te, mono nado ihi tahaburure do, omohu koto no sudi-sudi nagekasiku te, rei yori mo simeri te wi tamahe ri.

 [2-2 Genji calls on Akashi at North-residence]
 Konata yori, yagate kita ni tohori te, Akasi-no-Ohomkata wo mi-yari tamahe ba, haka-bakasiki keisi-datu hito nado mo miye zu, nare taru simo-dukahi-domo zo, kusa no naka ni maziri te ariku. Warahabe nado, wokasiki akome-sugata utitoke te, kokoro todome tori-waki uwe tamahu rindau, asagaho no hahi-mazire ru mase mo, mina tiri midare taru wo, tokaku hiki-ide tadunuru naru besi.
 Mono no ahare ni oboye keru mama ni, sau-no-koto wo kaki masaguri tutu, hasi tikau wi tamahe ru ni, ohom-saki ohu kowe no si kere ba, utitoke nayebame ru sugata ni, ko-utiki hiki-otosi te, kedime mise taru, ito itasi. Hasi no kata ni tui-wi tamahi te, kaze no sawagi bakari wo toburahi tamahi te, turenaku tati-kaheri tamahu, kokoro-yamasige nari.
 "Ohokata ni ogi no ha suguru kaze no oto mo
 uki mi hitotu ni simu kokoti si te
"
 to hitori-goti keri.

 [2-3 Genji calls on Tamakazura at East-residence]
 Nisi-no-tai ni ha, osorosi to omohi akasi tamahi keru, nagori ni, ne-sugusi te, ima zo kagami nado mo mi tamahi keru.
 "Koto-kotosiku saki, na ohiso."
 to notamahe ba, koto ni oto se de iri tamahu. Byaubu nado mo mina tatami-yose, mono sidokenaku si-nasi taru ni, hi no hanayaka ni sasi-ide taru hodo, keza-keza to, mono-kiyoge naru sama si te wi tamahe ri. Tikaku wi tamahi te, rei no, kaze ni tuke te mo onazi sudi ni, mutukasiu kikoye tahabure tamahe ba, tahe zu utate to omohi te,
 "Kau kokoro-ukere ba koso, koyohi no kaze ni mo akugare na mahosiku haberi ture."
 to, mutukari tamahe ba, ito yoku uti-warahi tamahi te,
 "Kaze ni tuki te akugare tamaha m ya, karu-garusikara m. Sari to mo, tomaru kata ari na m kasi. Yau-yau kakaru mi-kokoro-muke koso sohi ni kere. Kotowari ya!"
 to notamahe ba,
 "Geni, uti omohi no mama ni kikoye te keru kana!"
 to obosi te, midukara mo uti-wemi tamahe ru, ito wokasiki iro-ahi, turatuki nari. Hohoduki nado ihu meru yau ni hukuraka ni te, kami no kakare ru hima-hima utukusiu oboyu. Mami no amari wararaka naru zo, ito si mo sina takaku miye zari keru. Sono hoka ha, tuyu nan tuku beu mo ara zu.

 [2-4 Yugiri peeps Genji and Tamakazura being harmonious]
 Tiuzyau, ito komayaka ni kikoye tamahu wo, "Ikade kono ohom-katati mi te si gana." to omohi wataru kokoro ni te, sumi no ma no, kityau ha sohi nagara sidokenaki wo, yawora hiki-age te miru ni, magiruru mono-domo mo tori-yari tare ba, ito yoku miyu. Kaku tahabure tamahu kesiki no siruki wo,
 "Ayasi no waza ya! Oya-ko to kikoye nagara, kaku hutokoro hanare zu, mono tikaka'beki hodo kaha."
 to me tomari nu. "Mi ya tuke tamaha m?" to osorosikere do, ayasiki ni, kokoro mo odoroki te, naho mire ba, hasira gakure ni sukosi sobami tamahe ri turu wo, hiki-yose tamahe ru ni, mi-gusi no nami-yori te, hara-hara to kobore kakari taru hodo, womna mo, ito mutukasiku kurusi to omou tamahe ru kesiki nagara, sasuga ni ito nagoyaka naru sama si te, yori-kakari tamahe ru ha,
 "Koto to nare-naresiki ni koso a'mere. Ide, ana utate! Ika naru koto ni ka ara m? Omohi-yora nu kuma naku ohasi keru mi-kokoro ni te, motoyori mi-nare ohosi-tate tamaha nu ha, kakaru ohom-omohi sohi tamahe ru na'meri. Mube nari keri ya! Ana, utomasi."
 to omohu kokoro mo hadukasi. "Womna no ohom-sama, geni, harakara to ihu to mo, sukosi tati-noki te, koto-hara zo kasi." nado, omoha m ha, "Nado ka, kokoro-ayamari mo se zara m?" to oboyu.
 Kinohu mi si ohom-kehahi ni ha, ke otori tare do, miru ni wema ruru sama ha, tati mo narabi nu beku miyuru. Yahe-yamabuki no saki midare taru sakari ni, tuyu no kakare ru yuhu-baye zo, huto omohi-ide raruru. Wori ni aha nu yosohe-domo nare do, naho, uti oboyuru yau yo! Hana ha kagiri koso are, sosoke taru sibe nado mo maziru kasi, hito no ohom-katati no yoki ha, tatohe m kata naki mono nari keri.
 O-mahe ni hito mo ide ko zu, ito komayaka ni uti sasameki katarahi kikoye tamahu ni, ikaga ara m, mame-dati te zo, tati tamahu. Womana-Gimi,
 "Huki-midaru kaze no kesiki ni wominahesi
 siwore si nu beki kokoti koso sure
"
 Kuhasiku mo kikoye nu ni, uti zun-zi tamahu wo hono-kiku ni, nikuki mono no wokasikere ba, naho mi-hate mahosikere do, "Tikakari keri to miye tatematura zi." to omohi te, tati-sari nu.
 Ohom-kaheri,
 "Sita-tuyu ni nabika masika ba wominahesi
 araki kaze ni ha siwore zara masi

 Nayo-take wo mi tamahe kasi."
 nado, higa-mimi ni ya ari kem, kiki yoku mo ara zu zo.

 [2-5 Genji calls on Hanachirusato at another room in East-residence]
 Himgasi-no-Ohomkata he, kore yori zo watari tamahu. Kesa no asa-zamu naru utitoke-waza ni ya, mono tati nado suru nebi-gotati, o-mahe ni amata si te, hoso-bitu meku mono ni, wata hiki kake te masaguru waka-udo-domo ari. Ito kiyora naru kutiba no usu-mono, imayau-iro no ni-naku uti taru nado, hiki-tirasi tamahe ri.
 "Tiuzyau no sita-gasane ka? O-mahe no tubo-sensai no en mo tomari nu ram kasi. Kaku huki-tirasi te m ni ha, nani-goto ka se rare m. Susamazikaru beki aki na'meri."
 nado notamahi te, nani ni ka ara m, sama-zama naru mono no iro-domo no, ito kiyora nare ba, "Kayau naru kata ha, Minami-no-Uhe ni mo otora zu kasi." to obosu. Ohom-nahosi, kemonreu wo, kono-koro tumi-idasi taru hana si te, hakanaku some ide tamahe ru, ito aramahosiki iro si tari.
 "Tiuzyau ni koso, kayau ni te ha ki se tamaha me. Wakaki hito no ni te meyasuka'meri."
 nado yau no koto wo kikoye tamahi te, watari tamahi nu.

 3 Tale of Yugiri A childish love between Yugiri and his girlfriend

 
[3-1 Yugiri wrights a love letter to Kumoi-no-kari]
 Mutukasiki kata-gata meguri tamahu ohom-tomo ni ariki te, Tiuzyau ha, nama-kokoro-yamasiu, kaka mahosiki humi nado, hi take nuru wo omohi tutu, Hime-Gimi no ohom-kata ni mawiri tamahe ri.
 "Mada anata ni nam ohasimasu. Kaze ni odi sase tamahi te, kesa ha e oki-agari tamaha zari turu."
 to, ohom-Menoto zo kikoyuru.
 "Mono sawagasi-ge nari sika ba, tonowi mo tukau-matura m to omohi tamahe si wo, Miya no, ito mo kokoro-gurusiu oboi tari sika ba nam. Hihina no tono ha, ikaga ohasu ram?"
 to tohi tamahe ba, hito-bito warahi tamahi te,
 "Ahugi no kaze dani mawire ba, imiziki koto ni oboi taru wo, hoto-hotosiku koso huki-midari haberi sika. Kono ohom-tono atukahi ni, wabi ni te haberu." nado kataru.
 "Koto-kotosikara nu kami ya haberu? Mi-tubone no suzuri."
 to kohi tamahe ba, mi-dusi ni yori te, kami hito-maki, ohom-suzuri no huta ni tori-orosi te tatemature ba,
 "Ina, kore ha kataharaitasi."
 to notamahe do, Kita-no-Otodo no oboye wo omohu ni, sukosi nanome naru kokoti si te, humi kaki tamahu.
 Murasaki no usu-yau nari keri. Sumi, kokoro tome te osi-suri, hude no saki uti-mi tutu, komayaka ni kaki yasurahi tamahe ru, ito yosi. Sare do, ayasiku sadamari te, nikuki kuti-tuki koso monosi tamahe.
 "Kaze sawagi mura-kumo magahu yuhube ni mo
 wasururu ma naku wasura re nu kimi
"
 Huki-midare taru karukaya ni tuke tamahe re ba, hito-bito,
 "Katano-no-Seusyau ha, kam ino iro ni koso totonohe haberi kere." to kikoyu.
 "Sabakari no iro mo omohi waka zari keri ya! Iduko no nobe no hotori no hana?"
 nado, kayau no hito-bito ni mo, koto-zukuna ni miye te, kokoro-toku beku mo motenasa zu, ito suku-sukusiu ke dakasi.
 Mata mo kai tamau te, Uma-no-Suke ni tamahe re ba, wokasiki waraha, mata ito nare taru mi-zuizin nado ni, uti-sasameki te tora suru wo, wakaki hito-bito, tada-nara-zu yukasi-garu.

 [3-2 Yugiri peeps his sister, Akasi-hime in South-residence]
 Watara se tamahu tote, hito-bito uti-soyomeki, kityau hiki-nahosi nado su. Mi turu hana no kaho-domo mo, omohi kurabe mahosiu te, rei ha mono yukasikara nu kokoti ni, anagati ni, tumado no mi-su wo hiki ki te, kityau no hokorobi yori mire ba, mono no soba yori, tada hahi-watari tamahu hodo zo, huto uti miye taru.
 Hito no sigeku magahe ba, nani no ayame mo miye nu hodo ni, ito kokoro-motonasi. Usu-iro no ohom-zo ni, kami no mada take ni ha hadure taru suwe no, hiki-hiroge taru yau ni te, ito hosoku tihisaki yautai, rautage ni kokoro-gurusi.
 "Ototosi bakari ha, tamasaka ni mo hono mi tatematuri si ni, mata koyonaku ohi-masari tamahu na'meri kasi. Masite sakari ika nara m?" to omohu. "Kano mi turu saki-zaki no, sakura, yamabuki to iha ba, kore ha hudi no hana to ya ihu bekara m. Ko-dakaki ki yori saki kakari te, kaze ni nabiki taru nihohi ha, kaku zo aru kasi." to omohi-yosohe raru. "Kakaru hito-bito wo, kokoro ni makase te ake-kure mi tatematura baya! Sa mo ari nu beki hodo nagara, hedate hedate no kezayaka naru koso turakere." nado omohu ni, mame-gokoro mo, nama akugaruru kokoti su.

 [3-3 Naidaijin visits to Sanjo-palace]
 Oba-Miya no ohom-moto ni mo mawiri tamahe re ba, nodoyaka ni te ohom-okonahi si tamahu. Yorosiki waka-udo nado, koko ni mo saburahe do, motenasi kehahi, sauzoku-domo mo, sakari naru atari ni ha niru beku mo ara zu. Katati yoki ama-gimi tati no, sumi-zome ni yature taru zo, naka-naka kakaru tokoro ni tuke te ha, saru kata ni te ahare nari keru.
 Uti-no-Otodo mo mawiri tamahe ru ni, ohotonabura nado mawiri te, nodoyaka ni ohom-monogatari nado kikoye tamahu.
 "Hime-Gimi wo hisasiku mi tatematura nu ga asamasiki koto."
 tote, tada naki ni naki tamahu.
 "Ima kono-goro no hodo ni mawira se m. Kokoro-dukara mono omohasige ni te, kutiwosiu otorohe ni te nam habe'meru. Womna koso yoku iha ba, moti haberu maziki mono nari kere. To-aru ni tuke te mo, kokoro nomi nam tukusa re haberi keru."
 nado, naho kokoro toke zu omohi-oki taru kesiki si te notamahe ba, kokoro-uku te, seti ni mo kikoye tamaha zu. Sono tuide ni mo,
 "Ito hudeu naru musume mauke haberi te, mote-wadurahi haberi nu."
 to, urehe kikoye tamahi te, warahi tamahu. Miya,
 "Ide, ayasi! Musume to ihu na ha si te, saga nakaru yau ya aru."
 to notamahe ba,
 "Sore nam mi-gurusiki koto ni nam haberu. Ikade, go-ran-ze sase m."
 to, kikoye tamahu to ya.