About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Fujibakama
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from Aug. to Sep. at the age of 37

  1 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and nonbrother Yugiri

 1. Tamakazura feels uneasy about to work under Mikado Naisi-no-Kami no ohom-Miya-dukahe no koto wo, tare mo tare mo


 2. Yugiri vists to Tamakazura as a messenger of Genji Usuki nibi-iro no ohom-zo, natukasiki hodo ni yature te


 3. Yugiri tells his love to Tamakazura Sora seusoko wo tuki-dukisiku tori-tuduke te


 4. Yugiri and Tamakazura compose and exchange waka Kakaru tuide ni to ya omohi-yori kem


 5. Yugiri reports back to Genji "Naka-naka ni mo uti-ide te keru kana!" to


 6. Genji considers Tamakazura how to behave herself "Katasi ya! Waga kokoro hitotu naru hito no uhe ni mo ara nu wo


 7. Genji plans Tamakazura starting to work under Mikado in October "Uti-uti ni mo, yamgotonaki kore kare


  2 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and her brother Kashiwagi

 1. Kashiwagi vists to Tamakazura as a messenger of Nai-Daijin Makoto no ohom-harakara no kimi-tati ha, e yori-ko zu


 2. Kashiwagi and Tamakazura compose and exchange waka "Mawiri tamaha m hodo no a'nai, kuhasiki sama mo e kika nu wo


  3 Tale of Tamakazura Tamakazura and her lovers, Higekuro and the others

 1. Higekuro tells his love to Tamakazura eagerly Daisyau ha, kono Tiuzyau ha onazi Migi-no-Suke nare ba


 2. Many loveletters rush to Tamakazura in September Naga-tuki ni mo nari nu. Hatu-simo musubohore, en naru asita ni


 1 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and nonbrother Yugiri

 [1-1 Tamakazura feels uneasy about to work under Mikado]
 Naisi-no-Kami no ohom-Miya-dukahe no koto wo, tare mo tare mo, sosonokasi tamahu mo,
 "Ika nara m? Oya to omohi kikoyuru hito no mi-kokoro dani, uti-toku maziki yo nari kere ba, masite sayau no mazirahi ni tuke te, kokoro yori hoka ni bin-naki koto mo ara ba, Tiuguu mo Nyougo mo, kata-gata ni tuke te kokoro-oki tamaha ba, hasitanakara m ni, waga mi ha kaku hakanaki sama ni te, idu-kata ni mo hukaku omohi todome rare tatematuru hodo mo naku, asaki oboye ni te, tada nara zu omohi ihi, ikade hito warahe naru sama ni mi kiki nasa m to, hukehi tamahu hito-bito mo ohoku, tokaku ni tuke te, yasukara nu koto nomi ari nu beki."
 wo, mono obosi-siru maziki hodo ni si ara ne ba, sama-zama ni omohosi midare, hito sire zu mono nagekasi.
 "Sari tote, kakaru arisama mo asiki koto ha nakere do, kono Otodo no mi-kokorobahe no, mutukasiku kokoroduki-naki mo, ika naru tuide ni ka ha, mote hanare te, hito no osihakaru beka'meru sudi wo, kokoro-kiyoku mo ari hatu beki.
 Makoto no titi-Otodo mo, kono Tono obosa m tokoro, habakari tamahi te, ukebari te tori-hanati, kezayagi tamahu beki koto ni mo ara ne ba, naho tote-mo kakute-mo, mi-gurusiu, kake-kakesiki arisama ni te, kokoro wo nayamasi, hito ni mote-sawagaru beki mi na'meri."
 to, naka-naka kono oya tadune kikoye tamahi te noti ha, koto ni habakari tamahu kesiki mo naki Otodo-no-Kimi no ohom-motenasi wo tori-kuhahe tutu, hito-sire-zu nam, nagekasikari keru.
 Omohu koto wo, maho nara zu to mo, katahasi ni te mo uti-kasume tu beki womna-oya mo ohase zu, idu-kata mo idu-kata mo, ito hadukasige ni, ito uruhasiki ohom-sama-domo ni ha, nani-goto wo ka ha, sa nam, kaku nam to mo kikoye waki tamah m? Yo no hito ni ni nu mi no arisama wo, uti-nagame tutu, yuhu-gure no sora no aharege naru kesiki wo, hasi-tikau te mi-idasi tamahe ru sama, ito wokasi.

 [1-2 Yugiri vists to Tamakazura as a messenger of Genji]
 Usuki nibi-iro no ohom-zo, natukasiki hodo ni yature te, rei ni kahari taru iro-ahi ni si mo, katati ha ito hanayaka ni motehayasa re te ohasuru wo, o-mahe naru hito-bito ha, uti-wemi te mi tatematuru ni, Saisyau-no-Tiuzyau, onazi iro no, ima-sukosi komayaka naru nahosi-sugata ni te, ei maki tamahe ru sugata si mo, mata ito namamekasiku kiyora ni te ohasi tari.
 Hazime yori, mono mameyaka ni kokoro-yose kikoye tamahe ba, mote-hanare te uto-utosiki sama ni ha, motenasi tamaha zari si narahi ni, ima, ara zari keri tote, koyonaku kahara m mo utate are ba, naho mi-su ni kityau sohe taru ohom-taimen ha, hito-dute nara de ari keri. Tono no ohom-seusoko ni te, Uti yori ohose-goto aru sama, yagate kono Kimi no uketamahari tamahe ru nari keri.
 Ohom-kaheri, ohodoka naru mono kara, ito meyasuku kikoye nasi tamahu kehahi no, rau-rauziku natukasiki ni tuke te mo, kano nowaki no asita no ohom-asagaho ha, kokoro ni kakari te kohisiki wo, utate aru sudi ni omohi si, kiki-akirame te noti ha, naho mo ara nu kokoti sohi te,
 "Kono Miya-dukahi wo, ohokata ni si mo obosi-hanata zi kasi. Sabakari mi-dokoro aru ohom-ahahi-domo ni te, wokasiki sama naru koto no wadurahasiki, hata, kanarazu ide-ki nam kasi."
 to omohu ni, tada nara zu, mune hutagaru kokoti sure do, turenaku sukuyoka ni te,
 "Hito ni kikasu mazi to haberi turu koto wo mo kikoye sase m ni, ikaga haberu beki."
 to kesiki-date ba, tikaku saburahu hito mo, sukosi sirizoki tutu, mi-kityau no usiro nado ni sobami-ahe ri.

 [1-3 Yugiri tells his love to Tamakazura]
 Sora seusoko wo tuki-dukisiku tori-tuduke te, komayaka ni kikoye tamahu. Uhe no mi-kesiki no tada nara nu sudi wo, saru mi-kokoro si tamahe, nado yau no sudi nari. Irahe tamaha m koto mo naku te, tada uti-nageki tamahe ru hodo, sinobiyaka ni, utukusiku ito natukasiki ni, naho e sinobu maziku,
 "Ohom-buku mo, kono tuki ni ha nuga se tamahu beki wo, hi tuide nam yorosikara zari keru. Zihu-sam-niti ni, kahara he ide sase tamahu beki yosi notamahase tu. Nanigasi mo ohom-tomo ni saburahu beku nam omohi tamahuru."
 to kikoye tamahe ba,
 "Taguhi tamaha m mo koto-kotosiki yau ni ya habera m? Sinobiyaka ni te koso yoku habera me."
 to notamahu. Kono ohom-buku nando no kuhasiki sama wo, hito ni amaneku sira se zi to omomuke tamahe ru kesiki, ito rau ari. Tiuzyau mo,
 "Morasa zi to, tutuma se tamahu ram koso, kokoro-ukere. Sinobi gataku omou tamahe raruru katami nare ba, nugi-sute habera m koto mo, ito mono-uku haberu mono wo. Sate mo, ayasiu mote hanare nu koto no, mata kokoro-e gataki ni koso habere. Kono ohom-arahasi-goromo no iro naku ha, e koso omohi tamahe waku mazikari kere!"
 to notamahe ba,
 "Nani-goto mo omohi-waka nu kokoro ni ha, masite to-mo kaku-mo omohi tamahe tadora re habera ne do, kakaru iro koso, ayasiku mono-ahare naru waza ni haberi kere!"
 tote, rei yori mo simeri taru mi-kesiki, ito rautage ni wokasi.

 [1-4 Yugiri and Tamakazura compose and exchange waka]
 Kakaru tuide ni to ya omohi-yori kem, rani no hana no ito omosiroki wo mo-tamaheri keru wo, mi-su no tuma yori sasi-ire te,
 "Kore mo go-ran-zu beki yuwe ha ari keri."
 tote, tomi ni mo yurusa de mo' tamahe re ba, ututahe ni omohi-yora de tori tamahu ohom-sode wo, hiki-ugokasi tari.
 "Onazi no no tuyu ni yatururu hudi-bakama
 ahare ha kake yo kakoto bakari mo
"
 Miti no hate naru to ka ya, ito kokoroduki-naku utate nari nure do, mi-sira nu sama ni, yawora hiki-iri te,
 "Tadunuru ni harukeki nobe no tuyu nara ba
 usu-murasaki ya kakoto nara masi

 Kayau ni te kikoyuru yori, hukaki yuwe ha ika ga?"
 to notamahe ba, sukosi uti warahi te,
 "Asaki mo hukaki mo, obosi-waku kata ha haberi nam to omohi tamahuru. Mameyaka ni ha, ito katazikenaki sudi wo omohi siri nagara, e sidume habera nu kokoro no uti wo, ikade ka sirosimesa ru beki. Naka-naka obosi-utoma m ga wabisisa ni, imiziku kome haberu wo, ima hata onazi to, omohi tamahe wabi te nam.
 Tou-no-Tiuzyau no kesiki ha go-ran-zi siri ki ya? Hito no uhe ni, nando omohi haberi kem. Mi ni te koso, ito wokogamasiku, katu ha omohi tamahe sira re kere. Naka-naka kano Kimi ha omohi samasi te, tuhi ni ohom-atari hanaru maziki tanomi ni, omohi nagusame taru kesiki nado mi haberu mo, ito urayamasiku netaki ni, ahare to dani obosi-oke yo!"
 nado, komaka ni kikoye sirase tamahu koto ohokare do, kataharaitakere ba kaka nu nari.
 Kam-no-Kimi, yau-yau hiki-iri tutu, mutukasi to obosi tare ba,
 "Kokoro-uki mi-kesiki kana! Ayamati su maziki kokoro no hodo ha, onodukara go-ran-zi sira ruru yau mo habera m mono wo."
 tote, kakaru tuide ni, ima sukosi morasa mahosikere do,
 "Ayasiku nayamasiku nam."
 tote, iri-hate tamahi nure ba, ito itaku uti-nageki te tati tamahi nu.

 [1-5 Yugiri reports back to Genji]
 "Naka-naka ni mo uti-ide te keru kana!" to, kutiwosiki ni tuke te mo, kano, ima sukosi mi ni simi te oboye si ohom-kehahi wo, kabakari no mono-gosi ni te mo, "Honoka ni ohom-kowe wo dani, ika nara m tuide ni ka kika m?" to, yasukara zu omohi tutu, o-mahe ni mawiri tamahe re ba, ide tamahi te, ohom-kaheri nado kikoye tamahu.
 "Kono Miya-dukahe wo, sibuge ni koso omohi tamahe re. Miya nado no, ren-zi tamahe ru hito ni te, ito kokoro-hukaki ahare wo tukusi, ihi-nayamasi tamahu ni nam, kokoro ya simi tamahu ram to omohu ni nam, kokoro-gurusiki.
 Saredo, Ohohara-no no Miyuki ni, Uhe wo mi tatematuri tamahi te ha, ito medetaku ohasi keri, to omohi tamahe ri ki. Wakaki hito ha, honoka ni mo mi tatematuri te, e si mo Miya-dukahe no sudi mote hanare zi. Sa omohi te nam, kono koto mo kaku monose si."
 nado notamahe ba,
 "Sate mo, hito zama ha, idukata ni tukete ka ha, taguhi te monosi tamahu ram. Tiuguu, kaku narabi naki sudi ni te ohasimasi, mata, Kouki-den, yamgotonaku, oboye koto ni te monosi tamahe ba, imiziki ohom-omohi ari to mo, tati-narabi tamahu koto, kataku koso habera me.
 Miya ha, ito nemgoro ni obosi ta'naru wo, wazato, saru sudi no ohom-Miya-dukahe ni mo ara nu mono kara, hiki-tagahe tara m sama ni mi-kokoro-oki tamaha m mo, saru ohom-nakarahi ni te ha, ito itohosiku nam kiki tamahuru."
 to, otona-otonasiku mausi tamahu.

 [1-6 Genji considers Tamakazura how to behave herself]
 "Katasi ya! Waga kokoro hitotu naru hito no uhe ni mo ara nu wo, Daisyau sahe, ware wo koso uramu nare. Subete, kakaru koto no kokoro-gurusisa wo mi-sugusa de, ayanaki hito no urami ohu, kaheri te ha karu-garusiki waza nari keri. Kano Haha-Gimi no, ahare ni ihi-oki si koto no wasure zari sika ba, kokoro-bosoki yamazato ni nado kiki si wo, kano Otodo, hata, kiki-ire tamahu beku mo ara zu to urehe si ni, itohosiku te, kaku watasi hazime taru nari. Koko ni kaku monomekasu tote, kano Otodo mo hito mekai tamahu na'meri."
 to, tuki-dukisiku notamahi-nasu.
 "Hito-gara ha, Miya no ohom-hito ni te ito yokaru besi. Imamekasiku, ito namameki taru sama si te, sasuga ni kasikoku, ayamati su maziku nado si te, ahahi meyasukara m. Sate mata, Miya-dukahe ni mo, ito yoku tarahi tara m kasi. Katati yoku, rau-rauziki mono no, Ohoyake-goto nado ni mo obomekasikara zu, haka-bakasiku te, Uhe no tune ni negaha se tamahu mi-kokoro ni ha, tagahu mazi."
 nado notamahu kesiki no mi mahosikere ba,
 "Tosi-goro kaku te hagukumi kikoye tamahi keru mi-kokorozasi wo, higa-zama ni koso hito ha mausu nare. Kano Otodo mo, sayau ni nam omomuke te, Daisyau no, anata-zama no tayori ni kesiki-bami tari keru ni mo, irahe keru."
 to kikoye tamahe ba, uti-warahi te,
 "Kata-gata ito nigenaki koto kana! Naho, Miya-dukahe wo mo, mi-kokoro yurusi te, kaku nam to obosa re m sama ni zo sitagahu beki. Womna ha mi-tu ni sitagahu mono ni koso a'nare do, tuide wo tagahe te, onoga kokoro ni makase m koto ha, arumaziki koto nari."
 to notamahu.

 [1-7 Genji plans Tamakazura starting to work under Mikado in October]
 "Uti-uti ni mo, yamgotonaki kore kare, tosi-goro wo he te monosi tamahe ba, e sono sudi no hito-kazu ni ha monosi tamaha de, sute gatera ni kaku yuduri-tuke, ohozou no Miya-dukahe no sudi ni, rau-ze m to obosi oki turu, ito kasikoku kado aru koto nari to nam, yorokobi mausa re keru to, tasika ni hito no katari mausi haberi si nari."
 to, ito uruhasiki sama ni katari mausi tamahe ba, "Geni, sa ha omohi tamahu ram kasi." to obosu ni, itohosiku te,
 "Ito maga-magasiki sudi ni mo omohi-yori tamahi keru kana! Itari hukaki mi-kokoro narahi nara m kasi. Ima onodukara, idu-kata ni tuke te mo, araha naru koto ari na m. Omohi kuma nasi ya!"
 to warahi tamahu. Mi-kesiki ha kezayaka nare do, naho, utagahi ha oka ru. Otodo mo,
 "Sari ya! Kaku hito no osi-hakaru, an ni oturu koto mo ara masika ba, ito kutiwosiku nedike tara masi. Kano Otodo ni, ikade, kaku kokoro-giyoki sama wo sirase tatematura m."
 to obosu ni zo, "Geni, Miya-dukahe no sudi ni te, kezayaka naru maziku magire taru oboye wo, kasikoku mo omohi-yori tamahi keru kana!" to, mukutukeku obosa ru.
 Kakute ohom-buku nado nugi tamahi te,
 "Tuki tata ba, naho mawiri tamaha m koto imi aru besi. Kamna-duki bakari ni."
 to obosi notamahu wo, Uti ni mo kokoro-motonaku kikosimesi, kikoye tamahu hito-bito ha, tare mo tare mo, ito kutiwosiku te, kono ohom-mawiri no saki ni to, kokoro-yose no yosuga yosuga ni seme wabi tamahe do,
 "Yosino no taki wo seka m yori mo kataki koto nare ba, ito wari nasi."
 to, ono ono irahu.
 Tiuzyau mo, naka-naka naru koto wo uti-ide te, "Ika ni obosu ram?" to kurusiki mama ni, kakeri ariki te, ito nemgoro ni ohokata no ohom-usiromi wo omohi atukahi taru sama ni te, tuiseu si ariki tamahu. Tahayasuku, karuraka ni uti-ide te ha kikoye kakari tamaha zu, meyasuku mote sidume tamahe ri.

 2 Tale of Tamakazura A new relation between Tamakazura and her brother Kashiwagi

 
[2-1 Kashiwagi vists to Tamakazura as a messenger of Nai-Daijin]
 Makoto no ohom-harakara no kimi-tati ha, e yori-ko zu, "Miya-dukahe no hodo no ohom-usiromi wo." to, ono-ono kokoro-motonaku zo omohi keru.
 Tou-no-Tiuzyau, kokoro wo tukusi wabi si koto ha, kaki-taye ni taru wo, "Utituke nari keru mi-kokoro kana!" to, hito-bito ha wokasigaru ni, Tono no ohom-tukahi ni te ohasi tari. Naho mote ide zu, sinobiyaka ni ohom-seusoko nado mo kikoye-kahasi tamahi kere ba, tuki no akaki yo, katura no kage ni kakure te monosi tamahe ri. Mi-kiki iru beku mo ara zari si wo, nagori naku minami no mi-su no mahe ni suwe tatematuru.
 Midukara kikoye tamaha m koto ha si mo, naho tutumasikere ba, Saisyau-no-Kimi si te irahe kikoye tamahu.
 "Nanigasi-ra wo erabi te tatematuri tamahe ru ha, hito-dute nara nu ohom-seusoko ni koso habera me. Kaku mono tohoku te ha, ikaga kikoye sasu bekara m? Midukara koso, kazu ni mo habera ne do, taye nu tatohi mo habe'naru ha! Ika ni zo ya, kotai no koto nare do, tanomosiku zo omohi tamahe keru!"
 tote, monosi to omohi tamahe ri.
 "Geni, tosi-goro no tumori mo tori-sohe te, kikoye mahosikere do, hi-goro ayasiku nayamasiku habere ba, oki-agari nado mo e si habera de nam. Kaku made togame tamahu mo, naka-naka uto-utosiki kokoti nam si haberi keru."
 to, ito mamedati te kikoye idasi tamahe ri.
 "Nayamasiku obosa ru ram mi-kityau no moto wo ba, yurusa se tamahu maziku ya? Yosi yosi. Geni, kikoye sasuru mo, kokoti-nakari keri!"
 tote, Otodo no ohom-seusoko-domo sinobiyaka ni kikoye tamahu youi nado, hito ni ha otori tamaha zu, ito meyasusi.

 [2-2 Kashiwagi and Tamakazura compose and exchange waka]
 "Mawiri tamaha m hodo no a'nai, kuhasiki sama mo e kika nu wo, uti-uti ni notamaha m nam yokara m. Nani-goto mo hito-me ni habakari te, e mawiri ko zu, kikoye nu koto wo nam, naka-naka ibuseku obosi taru."
 nado, katari kikoye tamahu tuide ni,
 "Ide ya, wokogamasiki koto mo, e zo kikoye sase nu ya! Idu-kata ni tuke te mo, ahare wo ba go-ran-zi sugusu beku ya ha ari keru to, iyo-iyo uramesisa mo sohi haberu kana! Madu ha, koyohi nado no ohom-motenasi yo! Kita-omote-datu kata ni mesi-ire te, kim-dati koso mezamasiku mo obosimesa me, simo-dukahe nado yau no hito-bito to dani, uti-kataraha baya! Mata kakaru yau ha rara zi kasi. Sama-zama ni medurasiki yo nari kasi."
 to, uti-katabuki tutu, urami tuduke taru mo wokasi kere ba, kaku nam to kikoyu.
 "Geni, hito-giki wo, uti-tuke naru yau ni ya to habakari haberu hodo ni, tosi-goro no mumore itasa wo mo, akirame habera nu ha, ito naka-naka naru koto ohoku nam."
 to, tada sukuyoka ni kikoye-nasi tamahu ni, mabayuku te, yorodu osi-kome tari.
 "Imose-yama hukaki miti wo ba tadune zu te
 Wodaye-no-hasi ni humi mayohi keru

 yo!"
 to uramuru mo, hito yari nara zu.
 "Madohi keru miti wo ba sira zu Imose-yama
 tado-tadosiku zo tare mo humi mi si
"
 "Idu-kata no yuwe to nam, e obosi-waka za'meri si. Nani-goto mo, wari naki made, ohokata no yo wo habakara se tamahu mere ba, e kikoye sase tamaha nu ni nam. Onodukara kaku nomi mo habera zi."
 to kikoyuru mo, saru koto nare ba,
 "Yosi, naga-wi si habera m mo, susamaziki hodo nari. Yau-yau rau tumori te koso ha, kakoto wo mo."
 tote, tati tamahu.
 Tuki kuma naku sasi-agari te, sora no kesiki mo en naru ni, ito ate-yaka ni kiyoge naru katati si te, ohom-nahosi no sugata, konomasiku hanayaka ni te, ito wokasi.
 Saisyau-no-Tiuzyau no kehahi arisama ni ha, e narabi tamaha ne do, kore mo wokasi ka'meru ha, "Ikade kakaru ohom-nakarahi nari kem?" to, wakaki hito-bito ha, rei no, saru maziki koto wo mo tori-tate te mede-ahe ri.

 3 Tale of Tamakazura Tamakazura and her lovers, Higekuro and the others

 
[3-1 Higekuro tells his love to Tamakazura eagerly]
 Daisyau ha, kono Tiuzyau ha onazi Migi-no-Suke nare ba, tune ni yobi-tori tutu, nemgoro ni katarahi, Otodo ni mo mausa se tamahi keri. Hito-gara mo ito yoku, Ohoyake no ohom-usiromi to naru beka'meru sita-kata naru wo, "Nado ka ha ara m?" to obosi nagara, "Kano Otodo no kaku si tamahe ru koto wo, ikaga ha kikoye kahesu bekara m? Saru yau aru koto ni koso." to, kokoro-e tamahe ru sudi sahe are ba, makase kikoye tamahe ri.
 Kono Daisyau ha, Touguu-no-Nyougo no ohom-harakara ni zo ohasi keru. Otodo-tati wo oki tatematuri te, sasi-tugi no ohom-oboye, ito yamgotonaki Kimi nari. Tosi sam-zihu ni sam no hodo ni monosi tamahu.
 Kita-no-kata ha, Murasaki-no-Uhe no ohom-ane zo kasi. Sikibukyau-no-Miya no ohom-Ohoi-Kimi yo. Tosi no hodo mi-tu yo-tu ga konokami ha, koto naru kataha ni mo ara nu wo, hito-gara ya ikaga ohasi kem, "Ouna" to tuke te kokoro ni mo ire zu, ikade somuki na m to omohe ri.
 Sono sudi ni yori, Rokudeu-no-Otodo ha, Daisyau no ohom-koto ha, "Nige naku itohosi kara m." to obosi taru na'meri. Iro-mekasiku uti-midare taru tokoro naki sama nagara, imiziku zo kokoro wo tukusi ariki tamahi keru.
 "Kano Otodo mo, mote hanare te mo obosi tara za'nari. Womna ha, Miya-dukahe wo mono-uge ni oboi ta'nari." to, uti-uti no kesiki mo, saru kuhasiki tayori are ba, mori-kiki te,
 "Tada Oho-tono no ohom-omomuke no koto naru ni koso ha a'nare. Makoto no oya no mi-kokoro dani tagaha zu ha."
 to, kono Ben-no-Omoto ni mo setame tamahu.

 [3-2 Many loveletters rush to Tamakazura in September]
 Naga-tuki ni mo nari nu. Hatu-simo musubohore, en naru asita ni, rei no, tori-dori naru ohom-usiromi-domo no, hiki-sobami tutu mote mawiru ohom-humi-domo wo, mi tamahu koto mo naku te, yomi kikoyuru bakari wo kiki tamahu. Daisyau-dono no ni ha,
 "Naho tanomi ko si mo, sugi-yuku sora no kesiki koso, kokoro-dukusi ni,
 Kazu nara ba itohi mo se masi Naga-tuki ni
 inoti wo kakuru hodo zo hakanaki
"
 "Tuki tata ba." to aru sadame wo, ito yoku kiki tamahu na'meri.
 Hyaubukyau-no-Miya ha,
 "Ihukahi naki yo ha, kikoye m kata naki wo,
 Asahi sasu hikari wo mi te mo tama-zasa no
 ha-wake no simo wo keta zu mo ara nam

 Obosi dani sira ba, nagusamu kata mo ari nu beku nam."
 tote, ito kasike taru sita-wore no simo mo otosa zu mote mawire ru ohom-tukahi sahe zo, uti-ahi taru ya!
 Sikibukyau-no-Miya no Sa-hyauwe-no-Kami ha, Tono no uhe no ohom-harakara zo kasi. Sitasiku mawiri nado si tamahu Kimi nare ba, onodukara ito yoku mono no a'nai mo kiki te, imiziku zo omohi-wabi keru. Ito ohoku urami tuduke te,
 "Wasure na m to omohu mo mono no kanasiki wo
 ika sama ni si te ika sama ni se m
"
 Kami no iro, sumi-tuki, sime taru nihohi mo, sama-zama naru wo, hito-bito mo mina,
 "Obosi taye nu beka'meru koso, sau-zausikere."
 nado ihu.
 Miya no ohom-kaheri wo zo, ikaga obosu ram, tada isasaka ni te,
 "Kokoro mote hikari ni mukahu ahuhi dani
 asa oku simo wo onore ya ha ketu
"
 to honoka naru wo, ito medurasi to mi tamahu ni, midukara ha ahare wo siri nu beki mi-kesiki ni kake tamahi ture ba, tuyu bakari nare do, ito uresikari keri.
 Kayau ni nani to nakere do, sama-zama naru hito-bito no, ohom-wabi-goto mo ohokari.
 Womna no mi-kokorobahe ha, kono Kimi wo nam moto ni su beki to, Otodo-tati sadame kikoye tamahi keri to ya?