About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Yokobue
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from spring to fall, at the age of 49

  1 Tale of Genji Kaoru's babyhood

 1. A Buddhist service for the late Kashiwagi Ko-Dainagon no hakanaku use tamahi ni si kanasisa wo


 2. Suzaku sends a letter and edible wild plants Yama-no-Mikado ha, Ni-no-Miya mo, kaku hito-waraha re naru yau ni te


 3. Kaoru bites a bamboo shoot Waka-Gimi ha, Menoto no moto ni ne tamahe ri keru


  2 Tale of Yugiri A flute of the late Kashiwagi loved

 1. Yugiri visits Ichijo-miya residence Daisyau-no-Kimi ha, kano ima ha no todime ni todome si hito-koto wo


 2. Yugiri plays koto that is the late Kashiwagi loved Wagon wo hiki-yose tamahe re ba, riti ni sirabe rare te


 3. Yugiri performs Sofuren by koto Tuki sasi-ide te kumori naki sora ni, hane uti-kahasu kari-ga-ne mo


 4. Miyasudokoro presents a flute that is the late Kashiwagi loved "Koyohi no ohom-suki ni ha, hito yurusi kikoye tu beku


 5. Yugiri recollects the late Kashiwagi after comming his home Tono ni kaheri tamahe re ba, kausi nado orosa se te


 6. The ghost of the late Kashiwagi appears in Yugiri's dream Sukosi ne-iri tamahe ru yume ni, kano Wemon-no-Kami


  3 The tale of Yugiri Children Nio-no-Miya and Kaoru in Rokujo-in

 1. Yugiri visits Rokujo-in to meet Genji Daisyau-no-Kimi mo, yume obosi-iduru ni, "Kono hue no


 2. Grandsons of Genji scramble for Yugiri Konata ni mo, Ni-no-Miya no, Waka-Gimi to hitotu ni


 3. Yugiri stares Kaoru in the face Daisyau ha, kono Kimi wo "Mada e yoku mo mi nu kana!" to obosi te


 4. Yugiri talks with Genji Tai he watari tamahi nure ba, nodoyaka ni ohom-monogatari nado


 5. Yugiri transfer the flute to Genji "Sono hue ha, koko ni miru beki yuwe aru mono nari


 1 Tale of Genji Kaoru's babyhood

 [1-1 A Buddhist service for the late Kashiwagi]
 Ko-Dainagon no hakanaku use tamahi ni si kanasisa wo, aka zu kutiwosiki mono ni, kohi sinobi tamahu hito ohokari. Rokudeu-no-Win ni mo, ohokata ni tuke te dani, yo ni meyasuki hito no nakunaru wo ba, wosimi tamahu mi-kokoro ni, masite, kore ha, asa-yuhu ni sitasiku mawiri nare tutu, hito yori mo mi-kokoro todome obosi tari sika ba, ikani zo ya to, obosi-iduru koto ha ari nagara, ahare ohoku, wori-wori ni tuke te sinobi tamahu.
 Ohom-hate ni mo, zukyau nado, toriwaki se sase tamahu. Yorodu mo sira zu gaho ni ihakenaki mi-arisama wo mi tamahu ni mo, sasuga ni imiziku ahare nare ba, mi-kokoro no uti ni, mata kokorozasi tamau te, kogane hyaku-ryau wo nam beti ni se sase tamahi keru. Otodo ha, kokoro mo sira de zo kasikomari yorokobi kikoye sase tamahu.
 Daisyau-no-Kimi mo, koto-domo ohoku si tamahi, torimoti te nemgoro ni itonami tamahu. Kano Itideu-no-Miya wo mo, kono hodo no mi-kokorozasi hukaku toburahi kikoye tamahu. Harakara no Kimi-tati yori mo masari taru mi-kokoro no hodo wo, ito kaku ha omohi kikoye zari ki to, Otodo, Uhe mo, yorokobi kikoye tamahu. Naki ato ni mo, yo no oboye omoku monosi tamahi keru hodo no miyuru ni, imiziu atarasiu nomi, obosi-kogaruru koto, tuki se zu.

 [1-2 Suzaku sends a letter and edible wild plants]
 Yama-no-Mikado ha, Ni-no-Miya mo, kaku hito-waraha re naru yau ni te nagame tamahu nari, Nihudau-no-Miya mo, kono yo no hito mekasiki kata ha, kake-hanare tamahi nure ba, sama-zama ni aka zu obosa rure do, subete kono yo wo obosi nayama zi, to sinobi tamahu. Ohom-okonahi no hodo ni mo, "Onazi miti wo koso ha tutome tamahu rame." nado obosi-yari te, kakaru sama ni nari tama te noti ha, hakanaki koto ni tuke te mo, taye zu kikoye tamahu.
 Mi-tera no katahara tikaki hayasi ni nuki-ide taru takauna, sono watari no yama ni hore ru tokoro nado no, yama-zato ni tuke te ha ahare nare ba, tatemature tamahu tote, ohom-humi komayaka naru hasi ni,
 "Haru no no-yama, kasumi mo tado-tadosikere do, kokorozasi hukaku hori-ide sase te haberu sirusi bakari ni nam.
 Yo wo wakare iri na m miti ha okuru to mo
 onazi tokoro wo Kimi mo tadune yo

 Ito kataki waza ni nam aru."
 to kikoye tamahe ru wo, namida-gumi te mi tamahu hodo ni, Otodo-no-Kimi watari tamahe ri. Rei nara zu, o-mahe tikaki raisi-domo wo, "Nazo, ayasi?" to go-ran-zuru ni, Win no ohom-humi nari keri. Mi tamahe ba, ito ahare nari.
 "Kehu ka, asu ka no kokoti suru wo, taimen no kokoro ni kanaha nu koto."
 nado, komayaka ni kaka se tamahe ri. Kono "Onazi tokoro" no ohom-tomonahi wo, koto ni wokasiki husi mo naki. Hiziri-kotoba nare do, "Geni, sa zo obosu ram kasi. Ware sahe oroka naru sama ni miye tatematuri te, itodo usirometaki ohom-omohi no sohu beka'meru wo, ito itohosi." to obosu.
 Ohon-kaheri tutumasige ni kaki tamahi te, ohom-tukahi ni ha, awo-nibi no aya hito-kasane tamahu. Kaki-kahe tamahe ri keru kami no, mi-kityau no soba yori hono miyuru wo, tori te mi tamahe ba, ohom-te ha ito hakanage ni te,
 "Uki yo ni ha ara nu tokoro no yukasiku te
 somuku yamadi ni omohi koso ire
"
 "Usirometage naru mi-kesiki naru ni, kono ara nu tokoro motome tamahe ru, ito utate, kokoro-usi."
 to kikoye tamahu.
 Ima ha, maho ni mo miye tatematuri tamaha zu, ito utukusiu rautage naru ohom-hitahi-gami, turatuki no wokasisa, tada tigo no yau ni miye tamahi te, imiziu rautaki wo mi tatematuri tamahu ni tuke te ha, "Nado, kau ha nari ni si koto zo?" to, tumi e nu beku obosa rure ba, mi-kityau bakari hedate te, mata ito koyonau ke-dohoku, uto-utosiu ha ara nu hodo ni, motenasi kikoye te zo ohasi keru.

 [1-3 Kaoru bites a bamboo shoot]
 Waka-Gimi ha, Menoto no moto ni ne tamahe ri keru, oki te hahi-ide tamahi te, ohom-sode wo hiki-matuha re tatematuri tamahu sama, ito utukusi.
 Siroki usumono ni, Kara no ko-mon no koubai no ohom-zo no suso, ito nagaku sidokenage ni hiki-yara re te, ohom-mi ha ito araha ni te, usiro no kagiri ni ki-nasi tamahe ru sama ha, rei no koto nare do, ito rautage ni siroku sobiyaka ni, yanagi wo keduri te tukuri tara m yau nari.
 Kasira ha tuyu-kusa si te kotosara ni irodori tara m kokoti si te, kutituki utukusiu nihohi, mami nobiraka ni, hadukasiu kawori taru nado ha, naho ito yoku omohi-ide rarure do,
 "Kare ha, ito kayau ni kiha hanare taru kiyora ha nakari si mono wo, ikade kakara m? Miya ni mo ni tatematura zu, ima yori ke-dakaku mono-monosiu, sama koto ni miye tamahe ru kesiki nado ha, waga ohom-kagami no kage ni mo ni-ge nagara." mi-nasa re tamahu.
 Waduka ni ayumi nado si tamahu hodo nari. Kono takauna no raisi ni, nani to mo sira zu tatiyori te, ito awatatasiu tori-tirasi te, kuhi kanaguri nado si tamahe ba,
 "Ana, raugahasi ya! Ito hu-bin nari. Kare tori-kakuse. Kuhi-mono ni me todome tamahu to, mono ihi saganaki nyoubau mo koso ihi-nase."
 tote, warahi tamahu. Kaki-idaki tamahi te,
 "Kono Kimi no mami no ito kesiki aru kana! Tihisaki hodo no tigo wo, amata mi ne ba ni ya ara m, kabakari no hodo ha, tada ihakenaki mono to nomi mi si wo, ima yori ito kehahi koto naru koso, wadurahasikere. Womna-Miya monosi tamahu meru atari ni, kakaru hito ohi-ide te, kokoro-gurusiki koto, taga tame ni mo ari na m kasi.
 Ahare, sono ono-ono no ohi-yuku suwe made ha, mi-hate m to sura m ya ha! Hana no sakari ha, ari na me do."
 to, uti-mamori kikoye tamahu.
 "Utate, yuyusiki ohom-koto ni mo."
 to, hito-bito ha kikoyu.
 Ohom-ha no ohi-iduru ni kuhi ate m tote, takauna wo tuto nigiri moti te, siduku mo yoyo to kuhi nurasi tamahe ba,
 "Ito nedike taru iro-gonomi kana!" tote,
 "Uki husi mo wasure zu nagara kure-take no
 ko ha sute gataki mono ni zo ari keru
"
 to, wi te hanati te, notamahi-kakure do, uti warahi te, nani to mo omohi tara zu, ito sosokasiu, hahi-ori sawagi tamahu.
 Tuki-hi ni sohe te, kono Kimi no utukusiu yuyusiki made ohi masari tamahu ni, makoto ni, kono uki husi, mina obosi wasure nu besi.
 "Kono Hito no ide monosi tamahu beki tigiri ni te, saru omohi no hoka no koto mo aru ni koso ha ari keme. Nogare gataka'naru waza zo kasi."
 to, sukosi ha obosi-nahosa ru. Midukara no ohom-sukuse mo, naho aka nu koto ohokari.
 "Amata tudohe tamahe ru naka ni mo, kono Miya koso ha, kataho naru omohi mazira zu, hito no mi-arisama mo, omohu ni aka nu tokoro naku te monosi tamahu beki wo, kaku omoha zari si sama ni te mi tatematuru koto."
 to obosu ni tuke te nam, sugi ni si tumi yurusi gataku, naho kutiwosikari keru.

 2 Tale of Yugiri A flute of the late Kashiwagi loved

 
[2-1 Yugiri visits Ichijo-miya residence]
 Daisyau-no-Kimi ha, kano ima ha no todime ni todome si hito-koto wo, kokoro hitotu ni omohi ide tutu, "Ika nari si koto zo?" to ha, ito kikoye mahosiu, mi-kesiki mo yukasiki wo, hono-kokoroe te omohi-yora ruru koto mo are ba, naka-naka uti-ide te kikoye m mo katahara-iataku te, "Ika nara m tuide ni, kono koto no kuhasiki arisama mo akirame, mata, kano hito no omohi-iri tari si sama wo mo kikosi-mesa m?" to, omohi-watari tamahu.
 Aki no yuhube no mono-ahare naru ni, Itideu-no-Miya wo omohi-yari kikoye tamahi te, watari tamahe ri. Utitoke, simeyaka ni, ohom-koto-domo nado hiki tamahu hodo naru besi. Hukaku mo e tori-yara de, yagate sono minami no hisasi ni ire tatematuri tamahe ri. Hasi tu kata nari keru hito no, wizari iri turu kehahi-domo siruku, kinu no otonahi mo, ohokata no nihohi kaubasiku, kokoro-nikuki hodo nari.
 Rei no, Miyasumdokoro, taimen si tamahi te, mukasi no monogatari-domo kikoye-kahasi tamahu. Waga ohom-tono no, ake-kure hito sigeku te, mono-sawagasiku, wosanaki Kimi-tati nado, sudaki awate tamahu ni narahi tamahi te, ito siduka ni mono ahare nari. Uti-are taru kokoti sure do, ate ni kedakaku sumi-nasi tamahi te, sensai no hana-domo, musi no ne sigeki nobe to midare taru yuhubaye wo, mi watasi tamahu.

 [2-2 Yugiri plays koto that is the late Kashiwagi loved]
 Wagon wo hiki-yose tamahe re ba, riti ni sirabe rare te, ito yoku hiki-narasi taru, hito-ga ni simi te, natukasiu oboyu.
 "Kayau naru atari ni, omohi no mama naru suki-gokoro aru hito ha, sidumuru koto naku te, sama asiki kehahi wo mo arahasi, saru maziki na wo mo taturu zo kasi."
 nado, omohi-tuduke tutu, kaki-narasi tamahu.
 Ko-Kimi no tune ni hiki tamahi si koto nari keri. Wokasiki te hitotu nado, sukosi hiki tamahi te,
 "Ahare, ito meduraka naru ne ni kaki-narasi tamahi si ha ya! Kono ohom-koto ni mo komori te habera m kasi. Uketamahari arahasi te si gana!"
 to notamahe ba,
 "Koto no wo taye ni si noti yori, mukasi no ohom-waraha asobi no nagori wo dani, omohi-ide tamaha zu nam nari ni te habe'meru. Win no o-mahe ni te, Womna-Miya-tati no tori-dori no ohom-koto-domo, kokoromi kikoye tamahi si ni mo, kayau no kata ha, obomekasikara zu monosi tamahu to nam, sadame kikoye tamahu meri si wo, ara nu sama ni hore-boresiu nari te, nagame sugusi tamahu mere ba, yo no uki tuma ni to ihu yau ni nam mi tamahuru."
 to kikoye tamahe ba,
 "Ito kotowari no ohom-omohi nari ya! Kagiri dani aru."
 to, uti nagame te, koto ha osi-yari tamahe re ba,
 "Kare, naho sara ba, kowe ni tutaharu koto mo ya to, kiki-waku bakari nara sase tamahe. Mono mutukasiu omou tamahe sidume ru mimi wo dani, akirame habera m."
 to kikoye tamahu wo,
 "Sika tutaharu naka no wo ha, koto ni koso ha habera me. Sore wo koso uketamahara m to ha kikoye ture."
 tote, mi-su no moto tikaku osi-yose tamahe do, tomi ni si mo uke-hiki tamahu maziki koto nare ba, sihite mo kikoye tamaha zu.

 [2-3 Yugiri plays koto that is the late Kashiwagi loved]
 Tuki sasi-ide te kumori naki sora ni, hane uti-kahasu kari-ga-ne mo, tura wo hanare nu, urayamasiku kiki tamahu ram kasi. Kaze hada samuku, mono-ahare naru ni sasoha re te, sau-no-koto wo ito honoka ni kaki-narasi tamahe ru mo, oku hukaki kowe naru ni, itodo kokoro tomari hate te, naka-naka ni omohoyure ba, biha wo tori-yose te, ito natukasiki ne ni, Sau-hu-ren wo hiki tamahu.
 "Omohi oyobi gaho naru ha, katahara-itakere do, kore ha, koto toha se tamahu beku ya?"
 tote, seti ni su no uti wo sosonokasi kikoye tamahe do, masite, tutumasiki sasi-irahe nare ba, Miya ha tada mono wo nomi ahare to obosi tuduke taru ni,
 "Koto ni ide te iha nu mo ihu ni masaru to ha
 hito ni hadi taru kesiki wo zo miru
"
 to kikoye tamahu ni, tada suwe tu kata wo isasaka hiki tamahu.
 "Hukaki yo no ahare bakari ha kiki wake do
 koto yori gaho ni e ya ha ihi keru
"
 Aka zu wokasiki hodo ni, saru ohodoka naru mono no ne gara ni, huruki hito no kokoro sime te hiki-tutahe keru, onazi sirabe no mono to ihe do, ahare ni kokoro-sugoki mono no, kata-hasi wo kaki-narasi te yami tamahi nure ba, uramesiki made oboyure do,
 "Suki-zukisisa wo, sama-zama ni hiki-ide te mo go-ran-ze rare nuru kana! Aki no yo hukasi habera m mo, mukasi no togame ya to habakari te nam, makade haberi nu beka'meru. Mata kotosara ni kokoro si te nam saburahu beki wo, kono ohom-koto-domo no sirabe kahe zu mata se tamaha m ya? Hiki tagahuru koto mo haberi nu beki yo nare ba, usirometaku koso."
 nado, maho ni ha ara ne do, uti-nihohasi oki te ide tamahu.

 [2-4 Miyasudokoro presents a flute that is the late Kashiwagi loved]
 "Koyohi no ohom-suki ni ha, hito yurusi kikoye tu beku nam ari keru. Sokohaka to naki inisihe-gatari ni nomi magiraha sase tamahi te, tama no wo ni se m kokoti mo si habera nu, nokori ohoku nam."
 tote, ohom-okurimono ni hue wo sohe te tatematuri tamahu.
 "Kore ni nam, makoto ni huruki koto mo tutaharu beku kiki-oki haberi si wo, kakaru yomogihu ni udumoruru mo ahare ni mi tamahuru wo, ohom-saki ni kihoha m kowe nam, yoso nagara mo ibukasiu haberu."
 to kikoye tamahe ba,
 "Nitukahasikara nu zuizin ni koso ha haberu bekere."
 tote, mi tamahu ni, kore mo geni yo to tomoni mi ni sohe te mote asobi tutu,
 "Midukara mo, sara ni kore ga ne no kagiri ha, e huki tohosa zu. Omoha m hito ni ikade tutahe te si gana."
 to, wori-wori kikoye-goti tamahi si wo omohi-ide tamahu ni, ima sukosi ahare ohoku sohi te, kokoromi ni huki narasu. Bansikideu no nakara bakari huki sasi te,
 "Mukasi wo sinobu hitori-goto ha, sate mo tumi yurusa re haberi keri. Kore ha mabayuku nam."
 tote, ide tamahu ni,
 "Tuyu sigeki mugura no yado ni inisihe no
 Aki ni kahara nu musi no kowe kana
"
 to, kikoye idasi tamahe ri.
 "Yoko-bue no sirabe ha koto ni kahara nu wo
 munasiku nari si ne koso tuki se ne
"
 Ide-gate ni yasurahi tamahu ni, yoru mo itaku huke ni keri.

 [2-5 Yugiri recollects the late Kashiwagi after comming his home]
 Tono ni kaheri tamahe re ba, kausi nado orosa se te, mina ne tamahi ni keri.
 "Kono Miya ni kokoro-kake kikoye tamahi te, kaku nemgoro-gari kikoye tamahu zo."
 nado, hito no kikoye sirase kere ba, kayau ni yo-hukasi tamahu mo nama nikuku te, iri tamahu wo mo kiku kiku, ne taru yau ni te monosi tamahu naru besi.
 "Imo to ware to Irusa-no-yama no"
 to, kowe ha ito wokasiu te, hitorigoti utahi te,
 "Ko ha, nado, kaku sasi-katame taru. Ana, umore ya! Koyohi no tuki wo mi nu sato mo ari keri."
 to, umeki tamahu. Kausi age sase tamahi te, mi-su maki-age nado si tamahi te, hasi tikaku husi tamahe ri.
 "Kakaru yo no tuki ni, kokoro-yasuku yume miru hito ha, aru mono ka! Sukosi ide tamahe. Ana kokoro-u!"
 nado kikoye tamahe do, kokoro-yamasiu uti-omohi te, kiki-sinobi tamahu.
 Kimi-tati no, ihakenaku ne-obire taru kehahi nado, koko kasiko ni uti si te, nyoubau mo sasi-komi te husi taru, hitoke nigihahasiki ni, ari turu tokoro no arisama, omohi ahasuru ni, ohoku kahari tari. Kono hue wo uti-huki tamahi tutu,
 "Ika ni, nagori mo, nagame tamahu ram? Ohom-koto-domo ha, sirabe kahara zu asobi tamahu ram kasi. Miyasumdokoro mo, wagon no zyauzu zo kasi."
 nado, omohi-yari te husi tamahe ri.
 "Ika nare ba, ko-Kimi, tada ohokata no kokorobahe ha, yamgotonaku motenasi kikoye nagara, ito hukaki kesiki nakari kem?"
 to, sore ni tuke te mo, ito ibukasiu oboyu.
 "Mi-otori se m koto koso, ito itohosikaru bekere. Ohokata no yo ni tuke te mo, kagiri naku kiku koto ha, kanarazu sa zo aru kasi."
 nado omohu ni, waga ohom-naka no, uti- kesiki-bami taru omohi-yari mo naku te, mutubi some taru tosi-tuki no hodo wo kazohuru ni, ahare ni, ito kau osi-tati te ogori narahi tamahe ru mo, kotowari ni oboye tamahi keri.

 [2-6 The ghost of the late Kashiwagi appears in Yugiri's dream]
 Sukosi ne-iri tamahe ru yume ni, kano Wemon-no-Kami, tada ari si sama no utuki-sugata ni te, katahara ni wi te, kono hue wo tori te miru. Yume no uti ni mo, naki hito no, wadurahasiu, kono kowe wo tadune te ki taru, to omohu ni,
 "Hue-take ni huki-yoru kaze no koto nara ba
 suwe no yo nagaki ne ni tutahe nam

 Omohu kata koto ni haberi ki."
 to ihu wo, toha m to omohu hodo ni, Waka-Gimi no ne-obire te naki tamahu ohom-kowe ni, same tamahi nu.
 Kono Kimi itaku naki tamahi te, tudami nado si tamahe ba, Menoto mo oki sawagi, Uhe mo oho-tonabura tikaku tori-yose sase tama te, mimi-hasami si te, sosokuri tukurohi te, idaki te wi tamahe ri. Ito yoku koye te, tubu-tubu to wokasige naru mune wo ake te, ti nado kukume tamahu. Tigo mo ito utukusiu ohasuru Kimi nare ba, siroku wokasige naru ni, ohom-ti ha ito kaharaka naru wo, kokoro wo yari te nagusame tamahu.
 Wotoko-Gimi mo yori ohasi te, "Ika naru zo?" nado notamahu. Uti-maki si tirasi nado si te, midari-gahasiki ni, yume no ahare mo magire nu besi.
 "Nayamasige ni koso miyure. Imamekasiki mi-arisama no hodo ni akugare tamau te, yo-bukaki ohom-tuki mede ni, kausi mo age rare tare ba, rei no mononoke no iri ki taru na'meri."
 nado, ito wakaku wokasiki kaho si te, kakoti tamahe ba, uti-warahi te,
 "Ayasi no, mononoke no sirube ya! Maro kausi age zu ha, miti naku te, geni e iri ko zara masi. Amata no hito no oya ni nari tamahu mama ni, omohi itari hukaku mono wo koso notamahi nari ni tare."
 tote, uti-mi-yari tamahe ru mami no, ito hadukasige nare ba, sasuga ni mono mo notamaha de,
 "Ide tamahi ne. Mi-gurusi."
 tote, akiraka naru ho-kage wo, sasuga ni hadi tamahe ru sama mo nikukara zu. Makoto ni, kono Kimi nadumi te, naki mutukari akasi tamahi tu.

 3 The tale of Yugiri Children Nio-no-Miya and Kaoru in Rokujo-in

 
[3-1 Yugiri visits Rokujo-in to meet Genji]
 Daisyau-no-Kimi mo, yume obosi-iduru ni,
 "Kono hue no wadurahasiku mo aru kana! Hito no kokoro todome te omohe ri si mono no, yuku beki kata ni mo ara zu. Womna no ohom-tutahe ha kahi naki wo ya! Ikaga omohi tura m? Kono yo ni te, kazu ni omohi-ire nu koto mo, kano ima ha no todime ni, iti-nen no uramesiki mo, mosi ha ahare to mo omohu ni matuhare te koso ha, nagaki yo no yami ni mo madohu waza na'nare. Kakare ba koso ha, nani-goto ni mo sihu ha todome zi to omohu yo nare."
 nado, obosi-tuduke te, Otagi ni zukyau se sase tamahu. Mata, kano kokoro-yose no tera ni mo se sase tamahi te,
 "Kono hue wo ba, wazato hito no saru yuwe hukaki mono ni te, hiki-ide tamahe ri si wo, tatimati ni Hotoke no miti ni omomuke m mo, tahutoki koto to ha ihi nagara, ahenakaru besi."
 to omohi te, Rokudeu-no-Win ni mawiri tamahi nu.
 Nyougo no ohom-kata ni ohasimasu hodo nari keri. Sam-no-Miya, mi-tu bakari ni te, naka ni utukusiku ohasuru wo, konata ni zo mata tori waki te ohasimasa se tamahi keru. Hasiri-ide tamahi te,
 "Daisyau koso, Miya idaki tatematuri te, anata he wi te ohase."
 to, midukara kasikomari te, ito sidokenage ni notamahe ba, uti-warahi te,
 "Ohasimase. Ikade ka mi-su no mahe wo ba watari habera m. Ito kyau-kyau nara m."
 tote, idaki tatematuri te wi tamahe re ba,
 "Hito mo mi zu. Maro, kaho ha kakusa m. Naho-naho."
 tote, ohom-sode si te sasi-kakusi tamahe ba, ito utukusiu te, wi te tatematuri tamhu.

 [3-2 Grandsons of Genji scramble for Yugiri]
 Konata ni mo, Ni-no-Miya no, Waka-Gimi to hitotu ni maziri te asobi tamahu, utukusimi te ohasimasu nari keri. Sumi no ma no hodo ni orosi tatematuri tamahu wo, Ni-no-Miya mituke tamahi te,
 "Maro mo Daisyau ni idaka re m."
 to notamahu wo, Sam-no-miya,
 "Aga Daisyau wo ya!"
 tote, hikahe tamahe ri. Win mo go-ran-zi te,
 "Ito midari-gahasiki mi-arisama-domo kana! Ohoyake no ohom-tikaki mamori wo, watakusi no zuizin ni ryau-ze m to arasohi tamahu yo! Sam-no-Miya koso, ito saganaku ohasure. Tune ni konokami ni kihohi mausi tamahu."
 to, isame kikoye atukahi tamahu. Daisyau mo warahi te,
 "Ni-no-Miya ha, koyonaku konokami-gokoro ni tokoro-sari kikoye tamahu mi-kokoro hukaku nam ohasimasu meru. Ohom-tosi no hodo yori ha, osorosiki made miye sase tamahu."
 nado kikoye tamahu. Uti-wemi te, idure mo ito utukusi to omohi kikoye sase tamahe ri.
 "Mi-gurusiku karu-garusiki kugyau no mi-za nari. Anata ni koso."
 tote, watari tamaha m to suru ni, Miya-tati matuhare te, sara ni hanare tamaha zu. Miya no Waka-Gimi ha, Miya-tati no ohom-tura ni ha aru maziki zo kasi to, mi-kokoro no uti ni obose do, naka-naka sono mi-kokorobahe wo, Haha-Miya no, mi-kokoro no oni ni ya omohi-yose tamahu ram to, kore mo kokoro no kuse ni, itohosiu obosa rure ba, ito rautaki mono ni omohi kasiduki kikoye tamahu.

 [3-3 Yugiri stares Kaoru in the face]
 Daisyau ha, kono Kimi wo "Mada e yoku mo mi nu kana!" to obosi te, mi-su no hima yori sasi-ide tamahe ru ni, hana no eda no kare te oti taru wo tori te, mise tatematuri te, maneki tamahe ba, hasiri ohasi tari.
 Huta-awi no nahosi no kagiri wo ki te, imiziu sirou hikari utukusiki koto, Miko-tati yori mo komaka ni wokasige ni te, tubu-tubu to kiyora nari. Nama-me tomaru kokoro mo sohi te mire ba ni ya, manako-wi nado, kore ha ima sukosi tuyou kado aru sama masari tare do, maziri no todime wokasiu kawore ru kesiki nado, ito yoku oboye tamahe ri.
 Kuti-tuki no, koto-sara ni hanayaka naru sama si te, uti-wemi taru nado, "Waga me no utituke naru ni ya ara m, Otodo ha kanara zu obosi-yosu ram." to, iyo-iyo mi-kesiki yukasi.
 Miya-tati ha, omohi-nasi koso kedakakere, yo no tune no utukusiki tigo-domo to miye tamahu ni, kono Kimi ha, ito ate naru mono kara, sama koto ni wokasige naru wo, mi-kurabe tatematuri tutu,
 "Ide, ahare! Mosi utagahu yuwe mo makoto nara ba, titi-Otodo no, sabakari yo ni imiziku omohi hore tama te,
 "Ko to nanori ide kuru hito dani naki koto. Katami ni miru bakari no nagori wo dani todome yo kasi."
 to, naki-kogare tamahu ni, kika se tatematura zara m tumi e gamasisa." nado omohu mo, "Ide, ikade sa ha aru beki koto zo."
 to, naho kokoro e zu, omohi-yoru kata nasi. Kokorobahe sahe natukasiu ahare ni te, muture asobi tamahe ba, ito rautaku oboyu.

 [3-4 Yugiri talks with Genji]
 Tai he watari tamahi nure ba, nodoyaka ni ohom-monogatari nado kikoye te ohasuru hodo ni, hi kure kakari nu. Yobe, kano Itideu-no-Miya ni maude tari si ni, ohase si arisama nado kikoye ide tamahe ru wo, hohowemi te kiki ohasu. Ahare naru mukasi no koto, kakari taru husi-busi ha, ahe sirahi nado si tamahu ni,
 "Kano Sauhuren no kokorobahe ha, geni, inisihe no tamesi ni mo hiki-ide tu bekari keru wori nagara, womna ha, naho, hito no kokoro-uturu bakari no yuwe yosi wo mo, oboroke ni te ha morasu maziu koso ari kere to, omohi sira ruru koto-domo koso ohokare.
 Sugi ni si kata no kokorozasi wo wasure zu, kaku nagaki youi wo, hito ni sira re nu to nara ba, onaziu ha, kokoro kiyoku te, tokaku kakadurahi, yukasigenaki midare nakara m ya, ta ga tame mo kokoro-nikuku, meyasukaru beki koto nara m to nam omohu."
 to notamahe ba, "Sakasi. Hito no uhe no ohom-wosihe bakari ha kokoro tuyoge ni te, kakaru suki ha ide ya?" to, mi tatematuri tamahu.
 "Nani no midare ka habera m? Naho, tune nara nu yo no ahare wo kake-some haberi ni si atari ni, kokoro-mizikaku habera m koso, naka-naka yo no tune no kengi ari gaho ni habera me tote koso.
 Sauhuren ha, kokoro to sasi-sugi te koto ide tamaha m ya, nikuki koto ni habera masi, mono no tuide ni honoka nari si ha, wori kara no yosiduki te, wokasiu nam haberi si.
 Nani-goto mo, hito ni yori, koto ni sitagahu waza ni koso haberu beka'mere. Yohahi nado mo, yau-yau itau wakabi tamahu beki hodo ni mo monosi tamaha zu, mata, azare gamasiu, suki-zukisiki kesiki nado ni, mono-nare nado mo si habera nu ni, uti-toke tamahu ni ya? Ohokata natukasiu meyasuki hito no ohom-arisama ni nam monosi tamahi keru."
 nado kikoye tamahu ni, ito yoki tuide tukuri ide te, sukosi tikaku mawiri yori tamahi te, kano yume gatari wo kikoye tamahe ba, tomi ni mono mo notamaha de, kikosimesi te, obosi ahasuru koto mo ari.

 [3-5 Yugiri transfer the flute to Genji]
 "Sono hue ha, koko ni miru beki yuwe aru mono nari. Kare ha Yauzei-Win no ohom-hue nari. Sore wo ko-Sikibukyau-no-Miya no, imiziki mono ni si tamahi keru wo, kano Wemon-no-Kami ha, waraha yori ito koto naru ne wo huki-ide si ni kan-zi te, kano Miya no hagi no en se rare keru hi, okurimono ni tora se tamahe ru nari. Womna no kokoro ha hukaku mo tadori sira zu, sika monosi taru na'nari."
 nado notamahi te,
 "Suwe no yo no tutahe, mata idu-kata ni to ka ha omohi magahe m. Sayau ni omohu nari kem kasi." nado obosi te, "Kono Kimi mo ito hukaki hito nare ba, omohi-yoru koto ara m kasi." to obosu.
 Sono mi-kesiki wo miru ni, itodo habakari te, tomi ni mo uti-ide kikoye tamaha ne do, semete kika se tatematura m no kokoro are ba, ima si mo koto no tuide ni omohi-ide taru yau ni, obomekasiu motenasi te,
 "Ima ha to se si hodo ni mo, toburahi ni makari te haberi si ni, nakara m noti no koto-domo ihi-oki haberi si naka ni, sika-sika nam hukaku kasikomari mausu yosi wo, kahesu gahesu monosi haberi sika ba, ika naru koto ni ka haberi kem, ima ni sono yuwe wo nam e omohi tamahe yori habera ne ba, obotukanaku haberu."
 to, ito tado-tadosige ni kikoye tamahu ni,
 "Sare ba yo!"
 to obose do, nani ka ha, sono hodo no koto arahasi notamahu beki nara ne ba, sibasi obomekasiku te,
 "Sika, hito no urami tomaru bakari no kesiki ha, nani no tuide ni ka ha mori-ide kem to, midukara mo e omohi-ide zu nam. Sate, ima siduka ni, kano yume ha omohi ahase te nam kikoyu beki. Yoru katara zu to ka, nyoubau no tutahe ni ihu nari."
 to notamahi te, wosa-wosa ohom-irahe mo nakere ba, uti-ide kikoye te keru wo, ika ni obosu ni ka to, tutumasiku obosi keri, to zo.