About the electronic version:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Author of the modern and romanized versions of the text: Eiichi Shibuya
Creation of machine-readable transcription: Eiichi Shibuya
Conversion to TEI.2-conformant markup: Christine Ruotolo and Sachiko Iwabuchi
URL: http://etext.lib.virginia.edu/japanese/genji
Original HTML version can be found at the following address:
URL: http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/
©1999 by the Rector and Visitors of the University of Virginia


About the original source:
Title: Genji Monogatari
Author: Murasaki Shikibu
Note: The original print source for this etext is the Teika-bon manuscript (owned by Sonkeikaku Bunko), along with other manuscripts.Yugiri
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from fall to winter, at the age of 50

  1 Tale of Yugiri Yugiri visits a mountain villa in Ono

 1. Ochiba-no-miya and her mother move in Ono Mame-bito no na wo tori te, sakasigari tamahu Daisyau


 2. Yugiri visits a mountain villa in Ono about August 20 Hati-gwati naka no towo-ka bakari nare ba, nobe no kesiki mo


 3. Yugiri offers to meet with Ochiba-no-miya Miya ha, oku no kata ni ito sinobi te ohasimase do


 4. Yugiri decides to stay at the mountain villa in Ono Hi iri-kata ni nari yuku ni, sora no kesiki mo ahare ni


 5. Yugiri steals into Ochiba-no-miya's room Sate, "Miti ito tado-tadosikere ba, kono watari ni


 6. Yugiri tries to win Ochiba-no-miya's affection Kiki ire tamahu beku mo ara zu, kuyasiu, kaku made


 7. It becomes daybreak while Yugiri is trying it Kaze ito kokoro-bosou, huke yuku yoru no kesiki, musi no ne mo


 8. Yugiri changes waka and leaves from there Tuki kuma nau sumi-watari te, kiri ni mo magire zu


  2 Tale of Ochiba-no-miya A priest's information

 1. A letter from Yugiri after the next morning Kayau no ariki, narahi tamaha nu kokoti ni


 2. A priest informs Miyasumdokoro that Yugiri came out Ochiba-no-miya's room Mononoke ni wadurahi tamahu hito ha, omosi to mire do


 3. Miyasumdokoro asks Ko-Syosyo that is true or not true Risi tati nuru noti ni, Ko-Syausyau-no-Kimi wo mesi te


 4. Ochiba-no-miya goes into her mother's room Watari tamaha m tote, ohom-hitai-gami no nure marogare taru


 5. Miyasumdokoro sighs for grief Kurusiki mi-kokoti ni mo, nanome nara zu kasikomari


  3 Tale of Miyasumdokoro A misfortune of crossed letter

 1. Miyasumdokoro replies a letter to Yugiri Kasiko yori mata ohom-humi ari. Kokoro sira nu hito si mo


 2. Kumoi-no-kari takes the letter from Yugiri's hands Daisyau-dono ha, kono hiru tu kata, Samdeu-dono ni ohasi ni keru


 3. Yugiri sees the next morning without reading the letter Tokaku ihi-sirohi te, kono ohom-humi ha hiki-kakusi


 4. Yugiri discovers the letter in the afternoon Higurasi no kowe ni odoroki te, "Yama no kage ika ni


 5. Miyasumdokoro deplores her daughter's misfortune Kasiko ni ha, yobe mo turenaku miye tamahi si mi-kesiki wo


 6. Miyasumdokoro dies with greef Ito warinaku osikome te notamahu wo, aragahi haruke m


 7. A letter of condolence from Suzaku to Ochiba-no-miya Tokoro-dokoro no ohom-toburahi, itu no ma ni ka to miyu. Daisyau-dono mo


 8. Yugiri visits to the mountain villa to express his condolence Hodo sahe tohoku te, iri tamahu hodo, ito kokoro-sugosi


 9. Miyasumdokoro's funeral ceremony is held Koyohi si mo ara zi to omohi turu koto-domo no sitatame


  4 Tale of Yugiri Yugiri falls in love Ochiba-no-miya

 1. Yugiri can not receive a reply from Ochiba-no-miya Yamaorosi ito hagesiu, konoha no kakurohe naku nari te


 2. Kumoi-no-kari composes waka sorrowfully Womna-Gimi, naho kono ohom-naka no kesiki wo, "Ika naru ni ka ari kem


 3. Yugiri visits the mountain villa about September 10 past Ku-gwati zihu-yo-niti, no-yama no kesiki ha, hukaku mi-sira nu hito dani


 4. Ko-Syosyo is caught in a dilemma Yugiri and Ochiba-no-miya Kono hito mo, masite imiziu naki-iri tutu, "Sono yo no


 5. Yugiri passes by Ochiba-no-miya's residence to comes back his home Miti sugara mo, ahare naru sora wo nagame te, zihu-sam-niti no tuki


 6. Yugiri gets a reply from Ochiba-no-miya Hi take te zo mo'te mawire ru. Murasaki no komayaka naru kami sukuyoka ni te


  5 Tale of Ochiba-no-miya Yugiri presses Ochiba-no-miya for a marriage

 1. Genji and Murasaki are anxious about Yugiri's vehavior Rokudeu-no-Win ni mo kikosimesi te, ito otonasiu


 2. Yugiri meets Genji Daisyau-no-Kimi, mawiri tamahe ru tuide ari te, omohi tamahe ra m


 3. Suzaku advises Ochiba-no-miya not to be a nun Kakute ohom-hohuzi ni, yorodu torimoti te se sase tamahu


 4. Yugiri orders men to prepare for Ochiba-no-miya's move Daisyau mo, "Tokaku ihi nasi turu mo, ima ha ainasi


 5. Ochiba-no-miya comes back to her home Atumari te kikoye kosirahuru ni, ito warinaku, azayaka naru


 6. Yugiri waites Ochiba-no-miya's home as if he is her husband Ohasimasi tuki tare ba, tono no uti kanasige mo naku


 7. Ochiba-no-miya takes refuge in nurigome Kaku kokoro-gohakere do, ima ha, seka re tamahu beki nara ne ba


  6 Tale of Yugiri Yugiri worries himself about Kumoi-no-kari and Ochiba-no-miya

 1. Yugiri explains himself to Hanachirusato Rokudeu-no-win ni zo ohasi te, yasurahi tamahu. Himagasi-no-Uhe


 2. Kumoi-no-kari is cosumed with jealosy Hi take te, Tono ni ha watari tamahe ri. Iri tamahu yori


 3. Kumoi-no-kari and Yugiri compose and change waka Kinohu kehu tuyu mo mawira zari keru mono, isasaka mawiri


 4. Yugiri persuades Ochiba-no-miya to get married Kasiko ni ha, naho sasi-komori tamahe ru wo, hito-bito


 5. Yugiri comes into nurigome "Sari tote, kaku nomi ya ha! Hito no kiki-morasa m koto mo


 6. At last Yugiri and Ochiba-no-miya get married Kau nomi sire-gamasiu te ide ira m mo ayasikere ba


  7 Tale of Kumoi-no-kari Yugiri's wives

 1. Kumoi-no-kari goes back to her parent's home Kaku semete mo minare-gaho ni tukuri tamahu hodo, Samdeu-Dono


 2. Yugiri goes Kumoi-no-kari's parent's home Sinden ni nam ohasuru tote, rei no watari tamahu kata ha


 3. Yugiri orders Kurodo-syosyo to go to Ochiba-no-miya's residence Otodo, kakaru koto wo kiki tamahi te, hito waraha re naru yau ni


 4. Tou-naishinosuke comforts Kumoi-no-kari Itodosiku kokoro-yokara nu mi-kesiki, akugare madohi


 1 Tale of Yugiri Yugiri visits a mountain villa in Ono

 [1-1 Ochiba-no-miya and her mother move in Ono]
 Mame-bito no na wo tori te, sakasigari tamahu Daisyau, kono Itideu-no-Miya no mi-arisama wo, naho aramahosi to kokoro ni todome te, ohokata no hitome ni ha, mukasi wo wasure nu youi ni mise tutu, ito nemgoro ni toburahi kikoye tamahu. Sita no kokoro ni ha, kaku te ha yamu maziku nam, tuki-hi ni sohe te, omohi masari tamahi keru.
 Miyasumdokoro mo, "Ahare ni arigataki mi-kokorobahe ni mo aru kana!" to, ima ha iyo-iyo mono-sabisiki ohom-ture-dure wo, taye zu otodure tamahu ni, nagusame tamahu koto-domo ohokari.
 Hazime yori kesau-bi te mo kikoye tamaha zari si ni,
 "Hiki-kahesi kesau-bami namameka m mo mabayusi. Tada hukaki kokorozasi wo miye tatematuri te, uti-toke tamahu wori mo arazi ya ha."
 to omohi tutu, saru beki koto ni tuke te mo, Miya no ohom-kehahi arisama wo mi tamahu. Midukara nado kikoye tamahu koto ha sara ni nasi.
 "Ika nara m tuide ni, omohu koto wo mo maho ni kikoye sirase te, hito no ohom-kehahi wo mi m."
 to obosi wataru ni, Miyasumdokoro, mononoke ni itau wadurahi tamahi te, Wono to ihu watari ni, yama-zato mo'tamahe ru ni watari tamahe ri. Hayau yori ohom-inori no si ni, mononoke nado harahi sute keru Risi, yama-gomori si te sato ni ide zi to tikahi taru wo, humoto tikaku te, sau-zi orosi tamahu yuwe nari keri.
 Mi-kuruma yori hazime te, go-zen nado, Daisyau-dono yori zo tatemature tamahe ru wo, naka-naka no mukasi no tikaki yukari no Kimi-tati ha, kotowaza sigeki onogazisi no yo no itonami ni magire tutu, e si mo omohi-ide kikoye tamaha zu.
 Ben-no-Kimi, hata, omohu kokoro naki ni si mo ara de, kesikibami keru ni, koto no hoka naru ohom-motenasi nari keru ni ha, sihite e ma'de toburahi tamaha zu nari ni tari.
 Kono Kimi ha, ito kasikou, sarige naku te kikoye nare tamahi ni ta'meri. Zuhohu nado se sase tamahu to kiki te, Sou no huse, zyaue nado yau no, komaka naru mono wo sahe tatemature tamahu. Nayami tamahu hito ha, e kikoye tamaha zu.
 "Nabete no senzi-gaki ha, monosi to obosi nu beku, koto-kotosiki ohom-sama nari."
 to, hito-bito kikoyure ba, Miya zo ohom-kaheri kikoye tamahu.
 Ito wokasige ni te, tada hito-kudari nado, ohodoka naru kaki zama, kotoba mo natukasiki tokoro kaki sohe tamahe ru wo, iyo-iyo mi mahosiu me tomari te, sigeu kikoye kayohi tamahu.
 "Naho, tuhi ni aru yau aru beki yau ohom-nakarahi na'meri."
 to, Kitanokata kesiki tori tamahe re ba, wadurahasiku te, maude mahosiu obose do, tomi ni e ide-tati tamaha zu.

 [1-2 Yugiri visits a mountain villa in Ono about August 20]
 Hati-gwati naka no towo-ka bakari nare ba, nobe no kesiki mo wokasiki koro naru ni, yamazato no arisama no ito yukasikere ba,
 "Nanigasi Risi no medurasiu ori ta'naru ni, seti ni katarahu beki koto ari. Miyasumdokoro no wadurahi tamahu naru mo toburahi gatera, maude m."
 to, ohokata ni zo kikoye te ide tamahu. Go-zen, koto-kotosikara de, sitasiki kagiri go, roku-nin bakari, kari-ginu ni te saburahu. Koto ni hukaki miti nara ne do, Matugasaki no woyama no iro nado mo, saru ihaho nara ne do, aki no kesiki tuki te, miyako ni ni naku to tukusi taru ihe-wi ni ha, naho, ahare mo kyou mo masari te zo miyuru ya!
 Hakanaki ko-sibagaki mo yuwe aru sama ni si-nasi te, karisome nare do atehaka ni sumahi-nasi tamahe ri. Sinden to obosiki himgasi no hanati-ide ni, zuhohu no dan nuri te, kita no hisasi ni ohasure ba, nisi-omote ni Miya ha ohasimasu.
 Ohom-mononoke mutukasi tote, todome tatematuri tamahi kere do, ikade ka hanare tatematura m to, sitahi watari tamahe ru wo, hito ni uturi tiru wo odi te, sukosi no hedate bakari ni, anata ni ha watasi tatematuri tamaha zu.
 Mara-uto no wi tamahu beki tokoro no nakere ba, Miya no ohom-kata no mi-su no mahe ni ire tatematuri te, zyaurahu-datu hito-bito, ohom-seusoko kikoye tutahu.
 "Ito katazikenaku, kau made notamaha se watara se tamahe ru wo nam. Mosi kahi naku nari hate haberi na ba, kono kasikomari wo dani kikoye sase de ya to, omohi tamahuru wo nam, ima sibasi kake-todome mahosiki kokoro tuki haberi nuru."
 to, kikoye idasi tamahe ri.
 "Watara se tamahi si ohom-okuri ni mo to omou tamahe si wo, Rokudeu-no-Win ni uketamahari-sasi taru koto haberi si hodo ni te nam. Hi-goro mo, sokohaka to naku magiruru koto haberi te, omohi tamahuru kokoro no hodo yori ha, koyonaku oroka ni go-ran-ze raruru koto no, kurusiu haberu."
 nado, kikoye tamahu.

 [1-3 Yugiri offers to meet with Ochiba-no-miya]
 Miya ha, oku no kata ni ito sinobi te ohasimase do, koto-kotosikara nu tabi no ohom-siturahi, asaki yau naru o-masi no hodo ni te, hito no ohom-kehahi onodukara sirusi. Ito yaharaka ni uti-miziroki nado si tamahu mi-zo no otonahi, sabakari na'nari to, kiki-wi tamahe ri.
 Kokoro mo sora ni oboye te, anata no ohom-seusoko kayohu hodo, sukosi tohou hedataru hima ni, rei no Seusyau-no-Kimi nado, saburahu hito-bito ni monogatari nado si tamahi te,
 "Kau mawiri ki nare uketamaharu koto no, tosi-goro to ihu bakari ni nari ni keru wo, koyonau mono tohou motenasa se tamahe ru uramesisa nam. Kakaru mi-su no mahe ni te, hito-dute no ohom-seusoko nado no, honoka ni kikoye tutahuru koto yo. Mada koso naraha ne. Ikani hurumekasiki sama ni, hito-bito hohowemi tamahu ram to, hasitanaku nam.
 Yohahi tumora zu karuraka nari si hodo ni, hono-suki taru kata ni omo-nare na masika ba, kau uhi-uhisiu mo oboye zara masi. Sarani, kabakari suku-sukusiu, ore te tosi huru hito ha, taguhi ara zi kasi."
 to notamahu. Geni, ito anaduri nikuge naru sama si tamahi ture ba, sareba yo to,
 "Naka-naka naru ohom-irahe kikoye ide m ha, hadukasiu."
 nado tukisirohi te,
 "Kakaru ohom-urehe kikosimesi sira nu yau nari."
 to, Miya ni kikoyure ba,
 "Midukara kikoye tamaha za'meru katahara itasa ni, kahari haberu beki wo, ito osorosiki made monosi tamahu meri si wo, mi atukahi haberi si hodo ni itodo aru ka naki ka no kokoti ni nari te nam, e kikoye nu."
 to are ba,
 "Koha, Miya no ohom-seusoko ka?" to wi-nahori te, "Kokoro-gurusiki ohom-nayami wo, mi ni kahu bakari nageki kikoye sase haberu mo, nani no yuwe ni ka? Katazikenakere do, mono wo obosi siru mi-arisama nado, hare-baresiki kata ni mo mi tatematuri nahosi tamahu made ha, tahiraka ni sugusi tamaha m koso, ta ga ohom-tame ni mo tanomosiki koto ni habera me to, osihakari kikoye sasuru ni yori nam. Tada anata zama ni obosi yuduri te, tumori haberi nuru kokorozasi wo mo sirosi mesa re nu ha, ho'i naki kokoti nam."
 to kikoye tamahu. "Geni" to, hito-bito mo kikoyu.

 [1-4 Yugiri decides to stay at the mountain villa in Ono]
 Hi iri-kata ni nari yuku ni, sora no kesiki mo ahare ni kiri watari te, yama no kage ha wo-guraki kokoti suru ni, higurasi naki sikiri te, kakiho ni ohuru nadesiko no, uti-nabike ru iro mo wokasiu miyu.
 Mahe no sensai no hana-domo ha, kokoro ni makase te midare-ahi taru ni, midu no woto ito suzusige ni te, yama-orosi kokoro-sugoku, matu no hibiki ko-bukaku kikoye watasa re nado si te, hudan no kyau yomu, toki kahari te, kane uti-narasu ni, tatu kowe mo wi kaharu mo, hitotu ni ahi te, ito tahutoku kikoyu.
 Tokoro-kara, yorodu no koto kokoro-bosou mi-nasa ruru mo, ahare ni mono-omohi tuduke raru. Ide tamaha m kokoti mo nasi. Risi mo, kadi suru oto si te, Darani ito tahutoku yomu nari.
 Ito kurusige ni si tamahu nari tote, hito-bito mo sonata ni tudohi te, ohokata mo, kakaru tabi-dokoro ni amata mawira zari keru ni, itodo hito-zukuna ni te, Miya ha nagame tamahe ri. Simeyaka ni te, "Omohu koto mo uti-ide tu beki wori kana!" to omohi wi tamahe ru ni, kiri no tada kono noki no moto made tati-watare ba,
 "Makade m kata mo miye zu nari-yuku ha, ikaga su beki?" tote,
 "Yama-zato no ahare wo sohuru yuhugiri ni
 tati-ide m sora mo naki kokoti si te
"
 to kikoye tamahe ba,
 "Yamagatu no magaki wo kome te tatu kiri mo
 kokoro sora naru hito ha todome zu
"
 Honoka ni kikoyuru ohom-kehahi ni nagusame tutu, makoto ni kaherusa wasure hate nu.
 "Naka-zora naru waza kana! Ihedi ha miye zu, kiri no magaki ha, tati-tomaru beu mo ara zu yarahase tamahu. Tuki naki hito ha, kakaru koto koso."
 nado yasurahi te, sinobi amari nuru sudi mo honomekasi kikoye tamahu ni, tosi-goro mo muge ni mi-siri tamaha nu ni ha ara ne do, sira nu kaho ni nomi motenasi tamahe ru wo, kaku koto ni ide te urami kikoye tamahu wo, wadurahasiu te, itodo ohom-irahe mo nakere ba, itau nageki tutu, kokoro no uti ni, "Mata, kakaru wori ari na m ya?" to, omohi megurasi tamahu.
 "Nasake nau ahatukeki mono ni ha omoha re tatematuru to mo, ikaga ha se m? Omohi wataru sama wo dani sira se tatematura m."
 to omohi te, hito wo mese ba, ohom-tukasa no Zou yori kauburi e taru, mutumasiki hito zo mawire ru. Sinobiyaka ni mesi-yose te,
 "Kono Risi ni kanarazu ihu beki koto no aru wo. Go-sin nado ni itoma nage na'meru, tada ima ha uti-yasumu ram. Koyohi kono watari ni tomari te, soya no zi hate m hodo ni, kano wi taru kata ni monose m. Kore kare, saburaha se yo. Zuizin nado no wonoko-domo ha, Kurusuno no sau tikakara m, magusa nado tori-kahase te, koko ni hito amata kowe na se so. Kayau no tabine ha, karu-garusiki yau ni hito mo torinasu besi."
 to notamahu. Aru yau aru besi to kokoro-e te, uketamahari te tati nu.

 [1-5 Yugiri steals into Ochiba-no-miya's room]
 Sate,
 "Miti ito tado-tadosikere ba, kono watari ni yado kari haberu. Onaziu ha, kono mi-su no moto ni yurusa re ara nam. Azari no oruru hodo made."
 nado, turenaku notamahu. Rei ha, kayau ni naga-wi si te, azarebami taru kesiki mo miye tamaha nu wo, "Utate mo aru kana!" to, Miya obose do, kotosara meki te, karuraka ni anata ni hahi-watari tamahu ha, hito mo sama asiki kokoti si te, tada oto se de ohasimasu ni, tokaku kikoye yori te, ohom-seusoko kikoye tutahe ni wizari iru hito no kage ni tuki te, iri tamahi nu.
 Mada yuhugure no, kiri ni todi rare te, uti ha kuraku nari ni taru hodo nari. Asamasiu te mi-kaheri taru ni, Miya ha ito mukutukeu nari tamau te, kita no mi-sauzi no to ni wizari ide sase tamahu wo, ito you tadori te, hiki-todome tatematuri tu.
 Ohom-mi ha iri hate tamahe re do, ohom-zo no suso no nokori te, sauzi ha, anata yori sasu beki kata nakarikere ba, hiki-tate sasi te, midu no yau ni wananaki ohasu.
 Hito-bito mo akire te, ika ni su beki koto to mo e omohi e zu. Konata yori koso sasu kane nado mo are, ito wari naku te, ara-arasiku ha, e hiki-kanaguru beku hata monosi tamaha ne ba,
 "Ito asamasiu. Omou tamahe yora zari keru mi-kokoro no hodo ni nam."
 to, naki nu bakari ni kikoyure do,
 "Kabakari ni te saburaha m ga, hito yori keni utomasiu, mezamasiu obosa ru beki ni ya ha! Kazu nara zu to mo, ohom-mimi nare nuru tosi-tuki mo kasanari nu ram."
 tote, ito nodoyaka ni sama yoku mote-sidume te, omohu koto wo kikoye sira se tamahu.

 [1-6 Yugiri tries to win Ochiba-no-miya's affection]
 Kiki ire tamahu beku mo ara zu, kuyasiu, kaku made to obosu koto nomi, yaru kata nakere ba, notamaha m koto hata masite oboye tamaha zu.
 "Ito kokoro-uku, waka-wakasiki ohom-sama kana! Hito sire nu kokoro ni amari nuru suki-zukisiki tumi bakari koso habera me, kore yori nare sugi taru koto ha, sara ni mi-kokoro yurusa re de ha go-ran-ze rare zi. Ika bakari, tidi ni kudake haberu omohi ni tahe nu zo ya!
 Sari to mo onodukara go-ran-zi siru husi mo habera m mono wo, sihi te obomekasiu, keutou motenasa se tamahu mere ba, kikoye sase m kata nasa ni, ikaga ha se m, kokoti naku nikusi to obosa ru to mo, kau nagara kuti nu beki urehe wo, sadaka ni kikoye sira se habera m to bakari nari. Ihi sira nu mi-kesiki no turaki mono kara, ito katazikenakere ba."
 tote, anagati ni nasake hukau, youi si tamahe ri.
 Sauzi wo osahe tamahe ru ha, ito mono-hakanaki katame nare do, hiki mo ake zu.
 "Kabakari no kedime wo to, sihite obosa ru ram koso ahare nare."
 to, uti-warahi te, utate kokoro no mama naru sama ni mo ara zu. Hito no mi-arisama no, natukasiu ate ni namamei tamahe ru koto, sa ha ihe do koto ni miyu. Yo to tomoni mono wo omohi tamahu ke ni ya, yase-yase ni ayeka naru kokoti si te, utitoke tamahe ru mama no ohom-sode no atari mo nayobi ka ni, ke-dikau simi taru nihohi nado, tori-atume te rautage ni, yaharaka naru kokoti si tamahe ri.

 [1-7 It becomes daybreak while Yugiri is trying it]
 Kaze ito kokoro-bosou, huke yuku yoru no kesiki, musi no ne mo, sika no naku ne mo, taki no oto mo, hitotu ni midare te, en aru hodo nare do, tada ari no ahatuke-bito dani, nezame si nu beki sora no kesiki wo, kausi mo sanagara, iri-kata no tuki no yama-no-ha tikaki hodo, todome gatau, mono ahare nari.
 "Naho, kau obosi sira nu mi-arisama koso, kaheri te ha asau mi-kokoro no hodo sira rure. Kau yo-duka nu made sire-zire siki usiroyasusa nado mo, taguhi ara zi to oboye haberu wo, nani-goto ni mo kayasuki hodo no hito koso, kakaru wo ba sire-mono nado uti-warahi te, turenaki kokoro mo tukahu nare.
 Amari koyonaku obosi otosi taru ni, e nam sidume hatu maziki kokoti si haberu. Yononaka wo muge ni obosi sira nu ni si mo arazi wo!"
 to, yorodu ni kikoye seme rare tamahi te, ikaga ihu beki to, wabisiu obosi megurasu.
 Yo wo siri taru kata no kokoro-yasuki yau ni, wori-wori honomekasu mo, mezamasiu, "Geni, taguhi naki mi no usa nari ya!" to, obosi tuduke tamahu ni, sinu beku oboye tamau te,
 "Uki midukara no tumi wo omohi-siru tote mo, ito kau asamasiki wo, ikayau ni omohi nasu beki ni ka ha ara m?"
 to, ito honoka ni, ahare-ge ni nai tamau te,
 "Ware nomi ya uki-yo sire ru tamesi ni te
 nure sohu sode no na wo kutasu beki
"
 to notamahu to mo naki wo, waga kokoro ni tuduke te, sinobiyaka ni uti-zu-zi tamahe ru mo, katahara-itaku, ika ni ihi turu koto zo to, obosa ruru ni,
 "Geni, asiu kikoye tu kasi."
 nado, hohowemi tamahe ru kesiki ni te,
 "Ohokata ha ware nure-ginu wo kise zu to mo
 kuti ni si sode no na ya ha kakururu

 Hitaburu ni obosi nari ne kasi."
 tote, tuki akakikata ni izanahi kikoyuru mo, asamasi, to obosu. Kokoro-duyou motenasi tamahe do, hakanau hiki-yose tatematuri te,
 "Kabakari taguhi naki kokorozasi wo go-ran-zi siri te, kokoro-yasuu motenasi tamahe. Ohom-yurusi ara de ha, sara ni, sara ni."
 to, ito kezayaka ni kikoye tamahu hodo, akegata tikau nari ni keri.

 [1-8 Yugiri changes waka and leaves from there]
 Tuki kuma nau sumi-watari te, kiri ni mo magire zu sasi-iri tari. Asahaka naru hisasi no noki ha, hodo mo naki kokoti sure ba, tuki no kaho ni mukahi taru yau naru, ayasiu hasitanaku te, magirahasi tamahe ru motenasi nado, iha m kata naku namameki tamahe ri.
 Ko-Kimi no ohom-koto mo sukosi kikoye ide te, sama you nodoyaka naru monogatari wo zo kikoye tamahu. Sasuga ni naho, kano sugi ni si kata ni obosi otosu wo ba, uramesige ni urami kikoye tamahu. Mi-kokoro no uti ni mo,
 "Kare ha, kurawi nado mo mada oyoba zari keru hodo nagara, tare tare mo ohom-yurusi ari keru ni, onodukara motenasa re te, mi-nare tamahi ni si wo, sore dani ito mezamasiki kokoro no nari ni si sama, masite kau arumaziki koto ni, yoso ni kiku atari ni dani ara zu, Oho-tono nado no kiki omohi tamaha m koto yo. Nabete no yo no sosiri wo ba sarani mo iha zu, Win ni mo ika ni kikosi mesi omohosa re m?"
 nado, hanare nu koko kasiko no mi-kokoro wo obosi megurasu ni, ito kutiwosiu, waga kokoro hitotu ni,
 "Kau tuyou omohu koto mo, hito no mono-ihi ika nara m? Miyasumdokoro no siri tamaha zara m mo, tumi e-gamasiu, kaku kiki tamahi te, kokoro wosanaku, to obosi notamah m." mo wabisikere ba,
 "Akasa de dani ide tamahe."
 to, yarahi kikoye tamahu yori hoka no koto nasi.
 "Asamasi ya! Koto ari gaho ni wake habera m asa-tuyu no omoha m tokoro yo. Naho, sara ba obosi sire yo. Wokogamasiki sama wo miye tatematuri te, kasikou sukasi yari tu to obosi hanare m koso, sono kiha ha kokoro mo e wosame ahu maziu, sira nu koto to, kesikara nu kokoro-dukahi mo narahi hazimu beu omohi tamahe rarure."
 tote, ito usirometaku, naka-naka nare do, yukurika ni azare taru koto no, makoto ni naraha nu mi-kokoti nare ba, "Itohosiu, waga ohom-midukara mo kokoro-otori ya se m?" nado oboyi te, ta ga ohom-tame ni mo, araha naru maziki hodo no kiri ni tati-kakure te ide tamahu, kokoti sora nari.
 "Wogihara ya nokiba no tuyu ni soboti tutu
 yahe tatu kiri wo wake zo yuku beki

 Nure-goromo ha naho e hosa se tamaha zi. Kau warinau yaraha se tamahu mi-kokoro-dukakara koso ha."
 to kikoye tamahu. Geni, kono ohom-na no takekara zu mori nu beki wo, "Kokoro no toha m ni dani, kuti-giyou kotahe m." to obose ba, imiziu mote-hanare tamahu.
 "Wake-yuka m kusaba no tuyu wo kakoto ni te
 naho nure-ginu wo kake m to ya omohu

 Meduraka naru koto kana!"
 to, ahame tamahe ru sama, ito wokasiu hadukasige nari. Tosi-goro, hito ni tagahe ru kokorobase-bito ni nari te, sama-zama ni nasake wo miye tatematuru, nagori naku, uti-tayume, suki-zukisiki yau naru ga, itohosiu, kokoro-hadukasige nare ba, oroka nara zu omohi kahesi tutu, "Kau anagati ni sitagahi kikoye te mo, noti wokogamasiku ya!" to, sama-zama ni omohi midare tutu ide tamahu. Miti no tuyukesa mo, ito tokoro-sesi.

 2 Tale of Ochiba-no-miya A priest's information

 
[2-1 A letter from Yugiri after the next morning]
 Kayau no ariki, narahi tamaha nu kokoti ni, wokasiu mo kokoro-dukusi ni mo oboye tutu, tono ni ohase ba, Womna-Gimi no, kakaru nure wo ayasi to togame tamahi nu bekere ba, Rokudeu-no-win no Himgasi-no-otodo ni maude tamahi nu. Mada asagiri mo hare zu, masite kasiko ni ha ika ni, to obosi yaru.
 "Rei nara nu ohom-ariki ari keri."
 to, hito-bito ha sasameku. Sibasi uti-yasumi tamahi te, ohom-zo nugi-kahe tamahu. Tune ni natu huyu to ito kiyora ni si-oki tamahe re ba, kau no ohom-karabitu yori tou-de te tatematuri tamahu. Ohom-kayu nado mawiri te, o-mahe ni mawiri tamahu.
 Kasiko ni ohom-humi tatematuri tamahe re do, go-ran-zi mo ire zu. Nihaka ni asamasikari si arisama, mezamasiu mo hadukasiu mo obosu ni, kokoro-dukinaku te, Miyasumdokoro no mori kiki tamaha m koto mo, ito hadukasiu, mata, kakaru koto ya to kake te siri tamaha zara m ni, tada nara nu husi ni te mo mituke tamahi, hito no mono-ihi kakure naki yo nare ba, onodukara kiki ahase te, hedate keru to obosa m ga ito kurusikere ba,
 "Hito-bito ari si mama ni kikoye morasa nam. Usi to obosu to mo ikaga ha se m?" to obosu.
 Oya-ko no ohom-naka to kikoyuru naka ni mo, tuyu hedate zu zo omohi kahasi tamahe ru. Yoso no no hito ha mori kike do mo, oya ni kakusu taguhi koso ha, mukasi no monogatari ni mo a'mere do, sa hata obosa re zu. Hito-bito ha,
 "Nani ka ha, honoka ni kiki tamahi te, koto si mo ari-gaho ni, tokaku obosi midare m. Mada ki ni, kokoro-gurusi."
 nado ihi ahase te, ika nara m to omohu doti, kono ohom-seusoko no yukasiki wo, hiki mo ake sase tamaha ne ba, kokoro motonaku te,
 "Naho, muge ni kikoye sase tamaha zara m mo, obotukanaku, waka-wakasiki yau ni zo habera m."
 nado kikoye te, hiroge tare ba,
 "Ayasiu, nani-gokoro mo naki sama ni te, hito ni kabakari ni te mo miyuru ahatukesa no, midukara no ayamati ni omohi nase do, omohi-yari nakari si asamasisa mo, nagusame gataku nam. E miye zu to wo ihe."
 to, koto no hoka ni te, yori husa se tamahi nu.
 Saru ha, nikuge mo naku, ito kokoro-bukau kai tamau te,
 "Tamasihi wo turenaki sode ni todome oki te
 waga kokoro kara madoha ruru kana

 Hoka naru mono ha to ka, mukasi mo taguhi ari keri to omou tamahe nasu ni mo, sarani yuku-kata sira zu nomi nam."
 nado, ito ohoka'mere do, hito ni ha e maho ni mo mi zu. Rei no kesiki naru kesa no ohom-humi ni mo ara za'mere do, naho e omohi haruke zu. Hito-bito ha, mi-kesiki mo itohosiki wo, nagekasiu mi tatematuri tutu,
 "Ika naru ohom-koto ni ka ha ara m? Nani-goto ni tuke te mo, arigatau ahare naru mi-kokoro zama ha hodo he nure do."
 "Kakaru kata ni tanomi kikoye te ha, mi-otori ya si tamaha m, to omohu mo ayahuku."
 nado, mutumasiu saburahu kagiri ha, onoga-doti omohi midaru. Miyasumdokoro mo kakete siri tamaha zu.

 [2-2 A priest informs Miyasumdokoro that Yugiri came out Ochiba-no-miya's room]
 Mononoke ni wadurahi tamahu hito ha, omosi to mire do, sahayagi tamahu hima mo ari te nam, mono oboye tamahu. Nittiu no go-kadi hate te, Azari hitori todomari te, naho Darani yomi tamahu. Yorosiu ohasimasu, yorokobi te,
 "Dainiti-Nyorai sora-goto si tamaha zu ha! Nadote ka, kaku nanigasi ga kokoro wo itasi te tukau-maturu mi-zuhohu, sirusi naki yau ha ara m. Akuryau ha sihuneki yau nare do, gohusyau ni matoha re taru hakana mono nari."
 to, kowe ha kare te ikari tamahu. Ito hiziri-dati, suku-sukusiki Risi ni te, yukuri mo naku,
 "Soyo ya! Kono Daisyau ha, itu yori koko ni ha mawiri kayohi tamahu zo."
 to tohi mausi tamahu. Miyasumdokoro,
 "Saru koto mo habera zu. Ko-Dainagon no ito yoki naka ni te, katarahi tuke tamahe ru kokoro tagahe zi to, kono tosi-goro, saru beki koto ni tuke te, ito ayasiku nam katarahi monosi tamahu mo, kaku hurihahe, wadurahu wo toburahi ni tote, tati-yori tamahe ri kere ba, katazikenaku kiki haberi si."
 to kikoye tamahu.
 "Ide, ana kataha! Nanigasi ni kakusa ru beki ni mo ara zu. Kesa, goya ni mau-nobori turu ni, kano nisi no tumado yori, ito uruhasiki wotoko no ide tamahe ru wo, kiri hukaku te, nanigasi ha e mi-wai tatematura zari turu wo, kono hohusi-bara nam, "Daisyau-dono no ide tamahu nari keri." to, "Yobe mo mi-kuruma mo kahesi te tomari tamahi ni keru." to, kuti-guti mausi turu.
 Geni, ito kaubasiki ka no miti te, kasira itaki made ari ture ba, geni sa nari keri to, omohi-ahase haberi nuru. Tune ni ito kaubasiu monosi tamahu Kimi nari. Kono koto, ito seti ni mo ara nu koto nari. Hito ha ito iusoku ni monosi tamahu.
 Nanigasi-ra mo, waraha ni monosi tamau si toki yori, kano Kimi no ohom-tame no koto ha, zuhohu wo nam, ko-Ohomiya no notamahi tuke tari sika ba, ikkau ni saru beki koto, ima ni uketamaharu tokoro nare do, ito yaku nasi. Honsai tuyoku monosi tamahu. Saru, toki ni ahe ru zourui ni te, ito yamgoto nasi. Waka-Gimi-tati ha, siti, hati-nin ni nari tamahi nu.
 E Miko-no-Kimi osi tamaha zi. Mata, nyo-nin no asiki mi wo uke, dyauya-no-yami ni madohu ha, tada kayau no tumi ni yori nam, saru imiziki mukuyi wo mo ukuru mono naru. Hito no ohom-ikari ide-ki na ba, nagaki hodasi to nari na m. Mohara uke-hika zu."
 to, kasira huri te, tada ihi ni ihi hanate ba,
 "Ito ayasiki koto nari. Sarani saru kesiki ni mo miye tamaha nu hito nari. Yorodu kokoti no madohi ni sika ba, uti-yasumi te taime se m tote nam, sibasi tati-tomari tamahe ru to, koko naru go-tati ihi si wo, sayau ni te tomari tamahe ru ni ya ara m? Ohokata ito mameyaka ni, sukuyoka ni monosi tamahu hito wo."
 to, obomei tamahi nagara, kokoro no uti ni,
 "Saru koto mo ya ari kem? Tada nara nu mi-kesiki ha, wori-wori miyure do, hito no ohom-sama no ito kado-kadosiu, anagati ni hito no sosiri ara m koto ha habuki sute, uruhasi-dati tamahe ru ni, tahayasuku kokoro yurusa re nu koto ha ara zi to, utitoke taru zo kasi. Hito zukuna ni te ohasuru kesiki wo mi te, hahi-iri mo ya si tamahi kem." to obosu.

 [2-3 Miyasumdokoro asks Ko-Syosyo that is true or not true]
 Risi tati nuru noti ni, Ko-Syausyau-no-Kimi wo mesi te,
 "Kakaru koto nam kiki turu. Ika nari si koto zo. Nado ka onore ni ha, sa nam, kaku nam to ha kika se tamaha zari keru. Sa si mo ara zi to omohi nagara."
 to notamahe ba, itohosikere do, hazime yori ari si yau wo, kuhasiu kikoyu. Kesa no ohom-humi no kesiki, Miya mo honoka ni notamaha se turu yau nado kikoye,
 "Tosi-goro, sinobi watari tamahi keru kokoro no uti wo, kikoye sira se m to bakari ni ya haberi kem. Arigatau youi ari te nam, akasi mo hate de ide tamahi nuru wo, hito ha ika ni kikoye haberu ni ka?"
 Risi to ha omohi mo yora de, sinobi te hito no kikoye keru to omohu. Mono mo notamaha de, ito kutiwosi to obosu ni, namida horo-horo to kobore tamahi nu. Mi tatematuru mo, ito itohosiu, "Nani ni, ari no mama ni kikoye tu ram? Kurusiki mi-kokoti wo itodo obosi midaru ram." to kuyasiu omohi wi tari.
 "Sauzi ha sasi te nam." to, yorodu ni yorosiki yau ni kikoye nase do,
 "Tote mo kakute mo, sabakari ni, nani no youi mo naku, karuraka ni hito ni miye tamahi kem koso, ito imizikere. Uti-uti no mi-kokoro kiyou oahasu to mo, kaku made ihi turu hohusi-bara, yokara nu waraha nado ha, masa ni ihi nokosi te m ya. Hito ni ha, ika ni ihi aragahi, sa mo ara nu koto to ihu beki ni ka ara m? Subete, kokoro-wosanaki kagiri si mo, koko ni saburahi te."
 to mo, e notamahi yara zu. Ito kurusige naru mi-kokoti ni, mono wo obosi odoroki tare ba, ito itohosige nari. Kedakau motenasi kikoye m to oboi taru ni, yo-dukahasiu, karu-garusiki na no tati tamahu beki wo, oroka nara zu obosi nageka ru.
 "Kau sukosi mono oboyuru hima ni, watara se tamahu beu kikoye yo. Sonata he mawiri ku bekere do, ugoki su beu mo ara de nam. Mi tatematura de, hisasiu nari nuru kokoti su ya!"
 to, namida wo uke te notamahu. Mawiri te,
 "Sika nam kikoye sase tamahu."
 to bakari kikoyu.

 [2-4 Ochiba-no-miya goes into her mother's room]
 Watari tamaha m tote, ohom-hitai-gami no nure marogare taru, hiki-tukurohi, hitohe no ohom-zo hokorobi taru, ki-gahe nado si tamahi te mo, tomi ni mo e ugoi tamaha zu.
 "Kono hito-bito mo ika ni omohu ram. Mada e siri tamaha de, noti ni isasaka mo kiki tamahu koto ara m ni, turenaku te ari si yo."
 to obosi ahase m mo, imiziu hadukasikere ba, mata husi tamahi nu.
 "Kokoti no imiziu nayamasiki kana! Yagate nahora nu sama ni mo ari na m, ito meyasukari nu beku koso. Asi no ke no nobori taru kokoti su."
 to, osi-kudasa se tamahu. Mono wo ito kurusiu, sama-zama ni obosu ni ha, ke zo agari keru.
 Seusyau,
 "Uhe ni, kono ohom-koto honomekasi kikoye keru hito koso habe'kere. Ika nari si koto zo, to toha se tamahi ture ba, ari no mama ni kikoye sase te, mi-sauzi no katame bakari wo nam, sukosi koto sohe te, kezayaka ni kikoye sase turu. Mosi, sayau ni kasume kikoye sase tamaha ba, onazi sama ni kikoye sase tamahe."
 to mausu.
 Nagei tamahe ru kesiki ha kikoye ide zu. "Sareba yo!" to, ito wabisiku te, mono mo notamaha nu ohom-makura yori, siduku zo oturu.
 "Kono koto ni nomi mo ara zu, mi no omoha zu ni nari some si yori, imiziu mono wo nomi omoha se tatematuru koto."
 to, ike ru kahi naku omohi tuduke tamahi te, "Kono hito ha, kau te mo yama de, tokaku ihi kakadurahi ide m mo, wadurahasiu, kiki-gurusikaru beu", yorodu ni obosu. "Maite, ihukahi naku, hito no koto ni yori te, ika naru na wo kutasa masi."
 nado, sukosi obosi nagusamuru kata ha are do, "Kabakari ni nari nuru takaki hito no, kaku made mo, suzuro ni hito ni miyuru yau ha ara zi kasi." to, sukuse uku obosi kut-si te, yuhu tu kata zo,
 "Naho, watara se tamahe."
 to are ba, naka no nurigome no to ake ahase te, watari tamahe ru.

 [2-5 Miyasumdokoro sighs for grief]
 Kurusiki mi-kokoti ni mo, nanome nara zu kasikomari kasiduki kikoye tamahu. Tune no ohom-sahohu ayamata zu, okiagari tamau te,
 "Ito midari-gahasige ni habere ba, watara se tamahu mo kokoro-gurusiu te nam. Kono hutu-ka, mi-ka bakari mi tatematura zari keru hodo no, tosi-tuki no kokoti suru mo, katu ha ito hakanaku nam. Noti, kanarazu si mo, taime no haberu beki ni mo habera za'meri. Mata meguri mawiru to mo, kahi ya ha haberu beki.
 Omohe ba, tada toki no ma ni hedatari nu beki yononaka wo, anagati ni narahi haberi ni keru mo, kuyasiki made nam."
 nado naki tamahu.
 Miya mo, mono nomi kanasiu tori-atume obosa rure ba, kikoye tamahu koto mo naku te mi tatematuri tamahu. Mono-dutumi wo itau si tamahu honzyau ni, kiha-gihasiu notamahi sahayagu beki ni mo ara ne ba, hadukasi to nomi obosu ni, ito itohosiu te, ika nari si nado mo, tohi kikoye tamaha zu.
 Oho-tonabura nado isogi mawira se te, mi-dai nado, konata ni te mawira se tamahu. Mono kikosi mesa zu to kiki tamahi te, tokau te-dukara makanahi nahosi nado si tamahe do, hure tamahu beku mo ara zu. Tada mi-kokoti no yorosiu miye tamahu zo, mune sukosi ake tamahu.

 3 Tale of Miyasumdokoro A misfortune of crossed letter

 
[3-1 Miyasumdokoro replies a letter to Yugiri]
 Kasiko yori mata ohom-humi ari. Kokoro sira nu hito si mo tori-ire te,
 "Daisyau-dono yori, Seusyau-no-Kimi ni tote, ohom-tukahi ari."
 to ihu zo, mata wabisiki ya! Seusyau, ohom-humi ha tori tu. Miyasumdokoro,
 "Ika naru ohom-humi ni ka?"
 to, sasuga ni tohi tamahu. Hito sire zu obosi yowaru kokoro mo sohi te, sita ni mati kikoye tamahi keru ni, sa mo ara nu na'meri to omohosu mo, kokoro-sawagi si te,
 "Ide, sono ohom-humi, naho kikoye tamahe. Ainasi. Hito no ohom-na wo yo-sama ni ihi-nahosu hito ha kataki mono nari. Soko ni kokoro kiyou obosu to mo, sika motiwiru hito ha sukunaku koso ara me. Kokoro utukusiki yau ni kikoye kayohi tamahi te, naho ari si mama nara m koso yokara me. Ainaki amaye taru sama naru besi."
 tote, mesi-yosu. Kurusikere do tatematuri tu.
 "Asamasiki mi-kokoro no hodo wo mi tatematuri arahai te koso, naka-naka kokoro-yasuku, hitaburu kokoro mo tuki haberi nu bekere.
 Seku kara ni asasa zo miye m yama-gaha no
 nagare te no na wo tutumi hate zu ha
"
 to kotoba mo ohokare do, mi mo hate tamaha zu.
 Kono ohom-humi mo, kezayaka naru kesiki ni mo ara de, mezamasige ni kokoti-yo-gaho ni, koyohi turenaki wo, ito imizi to obosu.
 "Ko-Kam-no-Kimi no mi-kokoro zama no omoha zu nari si toki, ito usi to omohi sika do, ohokata no motenasi ha, mata narabu hito nakari sika ba, konata ni tikara aru kokoti si te nagusame si dani, yo ni ha kokoro mo yuka zari si wo. Ana, imizi ya! Oho-tono no watari ni omohi notamaha m koto."
 to omohi simi tamahu.
 "Naho, ikaga notamahu to, kesiki wo dani mi m." to, kokoti no kaki-midari kururu yau ni si tamahu me, osi-sibori te, ayasiki tori no ato no yau ni kaki tamahu.
 "Tanomosige naku nari ni te haberu, toburahi ni watari tamahe ru wori ni te, sosonokasi kikoyure do, ito hare-baresikara nu sama ni monosi tamahu mere ba, mi tamahe wadurahi te nam.
 Wominahesi siworuru nobe wo iduko tote
 hito-yo bakari no yado wo kari kem
"
 to, tada kaki-sasi te, osi-hineri te idasi tamahi te, husi tamahi nuru mama ni, ito itaku kurusigari tamahu. Ohom-mononoke no tayume keru ni ya to, hito-bito ihi sawagu.
 Rei no, gen aru kagiri, ito sawagasiu nonosiru. Miya wo ba,
 "Naho, watara se tamahi ne."
 to, hito-bito kikoyure do, ohom-mi no uki mama ni, okure kikoye zi to obose ba, tuto sohi tamahe ri.

 [3-2 Kumoi-no-kari takes the letter from Yugiri's hands]
 Daisyau-dono ha, kono hiru tu kata, Samdeu-dono ni ohasi ni keru, koyohi tati-kaheri made tamaha m ni, "Koto si mo ari-gaho ni, madaki ni kiki kurusikaru besi." nado nen-zi tamahi te, ito naka-naka tosi-goro no kokoro-motonasa yori mo, tihe ni mono omohi kasane te nageki tamahu.
 Kitanokata ha, kakaru ohom-ariki no kesiki hono-kiki te, kokoro-yamasi to kiki wi tamahe ru ni, sira nu yau ni te, Kimdati mote-asobi magirahasi tutu, waga hiru no o-masi ni husi tamahe ri.
 Yohi suguru hodo ni zo, kono ohom-kaheri mote mawire ru wo, kaku rei ni mo ara nu tori no ato no yau nare ba, tomi ni mo mi toki tamaha de, oho-tonabura tikau tori-yose te mi tamahu. Womna-Gimi, mono hedate taru yau nare do, ito toku mituke tamau te, hahi-yori te, ohom-usiro yori tori tamau tu.
 "Asamasiu! Ko ha, ika ni si tamahu zo. Ana, kesikara zu. Rokudeu no Homgasi-no-Uhe no ohom-humi nari. Kesa, kaze okori te nayamasige ni si tamahe ru wo, Win no o-mahe ni haberi te, ide turu hodo, mata mo maude zu nari nure ba, itohosisa ni, ima no ma ika ni to, kikoye tari turu nari. Mi tamahe yo, kesau-bi taru humi no sama ka? Sate mo, naho-nahosisa no ohom-sama ya! Tosi-tuki ni sohe te, itau anaduri tamahu koso uretakere. Omoha m tokoro wo, muge ni hadi tamaha nu yo."
 to uti-umeki te, wosimi gaho ni mo hikosirohi tamaha ne ba, sasuga ni, huto mo mi de mo' tamahe ri.
 "Tosi-tuki ni sohuru anadurahasisa ha, mi-kokoronarahi na'beka'meri."
 to bakari, kaku uruhasi-dati tamahe ru ni habakari te, wakayaka ni wokasiki sama si te notamahe ba, uti-warahi te,
 "So ha, tomokaku mo ara m. Yo no tune no koto nari. Mata ara zi kasi, yorosiu nari nuru wonoko no, kaku magahu kata naku, hitotu tokoro wo mamorahe te, mono-odi si taru tori no seu yau no mono no yau naru ha. Ika ni hito warahu ram. Saru katakunasiki mono ni mamora re tamahu ha, ohom-tame ni mo takekara zu ya!
 Amata ga naka ni, naho kiha masari, koto naru kedime miye taru koso, yoso no oboye mo kokoro-nikuku, waga kokoti mo naho huri gataku, wokasiki koto mo ahare naru sudi mo taye zara me. Kaku okina no nanigasi mamori kem yau ni, ore madohi tare ba, ito zo kutiwosiki. Iduko no haye ka ara m."
 to, sasuga ni, kono humi no kesiki naku wokoturi tora m no kokoro ni te azamuki mausi tamahe ba, ito nihohiyaka ni uti-warahi te,
 "Mono no haye-bayesisa tukuri-ide tamahu hodo, huri nuru hito kurusi ya! Ito imamekasiku nari kahare ru mi-kesiki no susamazisa mo, mi narahazu nari ni keru koto nare ba, ito nam kurusiki. Kanete yori narahasi tamaha de."
 to kakoti tamahu mo, nikuku mo ara zu.
 "Nihaka ni to obosu bakari ni ha, nani-goto ka miyu ram. Ito utate aru mi-kokoro no kuma kana! Yokara zu mono kikoye sirasuru hito zo aru beki. Ayasiu, motoyori maro wo ba yurusa nu zo kasi. Naho, kano midori no sode no nagori, anadurahasiki ni kotoduke te, motenasi tatematura m to omohu yau aru ni ya! Iro-iro kiki-nikuki koto-domo honomeku meri. Ainaki hito no ohom-tame ni mo, itohosiu."
 nado notamahe do, tuhi ni aru beki koto to obose ba, koto ni aragaha zu. Taihu-no-Menoto, ito kurusi to kiki te, mono mo kikoye zu.

 [3-3 Yugiri sees the next morning without reading the letter]
 Tokaku ihi-sirohi te, kono ohom-humi ha hiki-kakusi tamahi ture ba, semete mo asari tora de, turenaku ohotono-gomori nure ba, mune hasiri te, "Ikade tori te si gana!" to, "Miyasumdokoro no ohom-humi na'meri. Nani-goto ari tu ram?" to, me mo aha zu omohi husi tamahe ri.
 Womna-Gimi no ne tamahe ru ni, yobe no o-masi no sita nado ni, sarigenaku te saguri tamahe do, nasi. Kakusi tamahe ra m hodo mo nakere ba, ito kokoro-yamasiku te, ake nure do, tomi ni mo oki tamah zu.
 Womna-Gimi ha, Kimdati ni odorokasa re te, wizari-ide tamahu ni zo, ware mo ima oki tamahu yau ni te, yorodu ni ukagahi tamahe do, e mituke tamaha zu. Womna ha, kaku motome m to mo omohi tamahe ra nu wo zo, "Geni, kesau naki ohom-humi nari keri." to, kokoro ni mo ire ne ba, Kimdatati no awate asobi-ahi te, hihina tukuri, hirohi suwe te asobi tamahu.
 Humi yomi, tenarahi nado, sama-zama ni ito awatatasi. Tihisaki tigo hahi-kakari hiki-sirohe ba, tori si humi no koto mo omohi-ide tamaha zu.
 Wotoko ha, koto-goto mo oboye tamaha zu, kasiko ni toku kikoye m to obosu ni, yobe no ohom-humi no sama mo, e tasika ni mi zu nari ni sika ba, "Mi nu sama nara m mo, tirasi te keru to osihakari tamahu besi." nado, omohi midare tamahu.
 Tare mo tare mo mi-dai mawiri nado si te, nodoka ni nari nuru hiru tu kata, omohi wadurahi te,
 "Yobe no ohom-humi ha, nani-goto ka ari si? Ayasiu mise tamaha de. Kehu mo toburahi kikoyu besi. Nayamasiu te, Rokudeu ni mo e mawiru mazikere ba, humi wo koso ha tatematura me. Nani-goto ka ari kem?"
 to notamahu ga, ito sarigenakere ba, "Humi ha, wokogamasiu tori te keri." to susamaziu te, sono koto wo ba kake tamaha zu,
 "Hito-yo no miyama-kaze ni, ayamari tamahe ru nayamasisa na'nari to, wokasiki yau ni kakoti kikoye tamahe kasi."
 to kikoye tamahu.
 "Ide, kono higa-koto, na tune ni notamahi so. Nani no wokasiki yau ka aru. Yo-hito ni nazurahe tamahu koso, naka-naka hadukasikere. Kono nyoubau-tati mo, katu ha ayasiki mame-zama wo, kaku notamahu to, hohowemu ram mono wo."
 to, tahabure-goto ni ihi-nasi te,
 "Sono humi yo! Idura?"
 to notamahe do, tomi ni mo hiki-ide tamaha nu hodo ni, naho monogatari nado kikoye te, sibasi husi tamahe ru hodo ni, kure ni keri.

 [3-4 Yugiri discovers the letter in the afternoon]
 Higurasi no kowe ni odoroki te, "Yama no kage ika ni kiri hutagari nu ram? Asamasi ya! Kehu kono ohom-kaheri-goto wo dani." to, itohosiu te, tada sira zu gaho ni suzuri osi-suri te, "Ika ni nasi te si ni ka tori nasa m?" to, nagame ohasuru.
 O-masi no oku no sukosi agari taru tokoro wo, kokoromi ni hiki age tamahe re ba, "Kore ni sasi hasami tamahe ru nari keri." to, uresiu mo wokogamasiu mo oboyuru ni, uti-wemi te mi tamahu ni, kau kokoro-gurusiki koto nam ari keru. Mune tubure te, "Hito-yo no koto wo, kokoro ari te kiki tamau keru." to obosu ni, itohosiu kokoro-gurusi.
 "Yobe dani, ika ni omohi akasi tamau kem? Kehu mo, ima made humi wo dani."
 to, iha m kata naku oboyu. Ito kurusige ni, ihu kahi naku, kaki magirahasi tamahe ru sama ni te,
 "Oboroke ni omohi amari te ya ha, kaku kaki tamau tu ram. Turenaku te koyohi no ake tu ram."
 to, ihu beki kata no nakere ba, Womna-Gimi zo, ito turau kokoro-uki.
 "Suzuro ni, kaku, adahe kakusi te. Ide ya, waga narahasi zo ya!" to, sama-zama ni mi mo turaku, subete naki nu beki kokoti si tamahu.
 Yagate ide-tati tamaha m to suru wo,
 "Kokoro-yasuku taime mo ara zara m mono kara, hito mo kaku notamahu, ika nara m? Kan-niti ni mo ari keru wo, mosi tamasaka ni omohi yurusi tamaha ba, asikara m. Naho yokara m koto wo koso."
 to, uruhasiki kokoro ni obosi te, madu, kono ohom-kaheri wo kikoye tamahu.
 "Ito medurasiki ohom-humi wo, kata-gata uresiu mi tamahuru ni, kono ohom-togame wo nam. Ika ni kikosimesi taru koto ni ka?
 Aki no no no kusa no sigemi ha wake sika do
 kari-ne no makura musubi ya ha se si

 Akirame kikoye sasuru mo aya nakere do, yobe no tumi ha, hitaya-gomori ni ya?"
 to ari. Miya ni ha, ito ohoku kikoye tamahi te, mi-maya ni asi toki ohom-uma ni utusi oki te, hito-yo no Taihu wo zo tatemature tamahu.
 "Yobe yori, Rokudeu-no-win ni saburahi te, tada ima nam makade turu to ihe."
 tote, ihu beki yau, sasameki wosihe tamahu.

 [3-5 Miyasumdokoro deplores her daughter's misfortune]
 Kasiko ni ha, yobe mo turenaku miye tamahi si mi-kesiki wo, sinobi-ahe de, noti no kikoye wo mo tutumi ahe zu urami kikoye tamau si wo, sono ohom-kaheri dani miye zu, kehu no kure hate nuru wo, ikabakari no mi-kokoro ni ka ha to, mote hanare te asamasiu, kokoro mo kudake te, yorosikari turu mi-kokoti, mata ito itau nayami tamahu.
 Naka-naka sauzimi no mi-kokoro no uti ha, kono husi wo koto ni usi to mo obosi, odoroku beki koto si nakere ba, tada oboye nu hito ni, utitoke tari si arisama wo miye si koto bakari koso kutiwosikere, ito si mo obosi sima nu wo, kaku imiziu oboi taru wo, asamasiu hadukasiu, akirame kikoye tamahu kata naku te, rei yori mo mono hadi si tamahe ru kesiki miye tamahu wo, "Ito kokoro-gurusiu, mono wo nomi omohosi sohu bekari keru." to mi tatematuru mo, mune tuto hutagari te kanasikere ba,
 "Imasara ni mutukasiki koto wo ba kikoye zi to omohe do, naho, ohom-sukuse to ha ihi nagara, omoha zu ni kokoro-wosanaku te, hito no modoki wo ohi tamahu beki koto wo. Torikahesu beki koto ni ha ara ne do, ima yori ha, naho saru kokoro si tamahe.
 Kazu nara nu mi nagara mo, yorodu ni hagukumi kikoye turu wo, ima ha nani-goto wo mo obosi siri, yononaka no to-zama kau-zama no arisama wo mo, obosi tadori nu beki hodo ni, mi tatematuri oki turu koto to, sonata zama ha usiro-yasuku koso mi tatematuri ture, naho ito ihake te, tuyoki mi-kokoro-okite no nakari keru koto to, omohi midare haberu ni, ima sibasi no inoti mo todome mahosiu nam.
 Tada-bito dani, sukosi yorosiku nari nuru womna no, hito hutari to miru tamesi ha, kokoro-uku ahatukeki waza naru wo, masite kakaru ohom-mi ni ha, sabakari oboroke ni te, hito no tikaduki kikoye beki ni mo ara nu wo, omohi no hoka ni kokoro ni mo tuka nu mi-arisama to, tosi-goro mo mi tatematuri nayami sika do, saru beki ohom-sukuse ni koso ha.
 Win yori hazime tatematuri te, obosi nabiki, kono titi-Otodo ni mo yurui tamahu beki mi-kesiki ari si ni, onore hitori si mo kokoro wo tate te mo, ikaga ha to omohi-yori haberi si koto nare ba, suwe no yo made monosiki mi-arisama wo, waga ohom-ayamati nara nu ni, ohozora wo kakoti te mi tatematuri sugusu wo, ito kau hito no tame waga tame no, yorodu ni kiki-nikukari nu beki koto no ide ki sohi nu beki ga, sate mo, yoso no ohom-na wo ba sira nu kaho ni te, yo no tune no mi-arisama ni dani ara ba, onodukara ari he m ni tuke te mo, nagusamu koto mo ya to, omohi-nasi haberu wo, koyonau nasake naki hito no mi-kokoro ni mo haberi keru kana!"
 to, tubu-tubu to naki tamahu.

 [3-6 Miyasumdokoro dies with greef]
 Ito warinaku osikome te notamahu wo, aragahi haruke m kotonoha mo naku te, tada uti-naki tamahe ru sama, ohodoka ni rautage nari. Uti-mamori tutu,
 "Ahare, nani-goto ka ha, hito ni otori tamahe ru. Ika naru ohom-sukuse ni te, yasukara zu, mono wo hukaku obosu beki tigiri hukakari kem?"
 nado notamahu mama ni, imiziu kurusiu si tamahu. Mononoke nado mo, kakaru yowame ni tokoro uru mono nari kere ba, nihaka ni kiye iri te, tada hiye ni hiye iri tamahu. Risi mo sawagi-tati tamau te, gwan nado tate nonosiri tamahu.
 Hukaki tikahi ni te, ima ha inoti wo kagiri keru yama-gomori wo, kaku made oboroke nara zu ide-tati te, dan koboti te kaheri ira m koto no, meiboku naku, Hotoke mo turaku oboye tamahu beki koto wo, kokoro wo okosi te inori mausi tamahu. Miya no naki madohi tamahu koto, ito kotowari nari kasi.
 Kaku sawagu hodo ni, Daisyau-dono yori ohom-humi tori-ire taru, honoka ni kiki tamahi te, koyohi mo ohasu maziki na'meri, to uti-naki tamahu.
 "Kokoro-uku. Yo no tamesi ni mo hika re tamahu beki na'meri. Nani ni ware sahe saru kotonoha wo nokosi kem."
 to, sama-zama obosi-iduru ni, yagate taye-iri tamahi nu. Ahenaku imizi to ihe ba oroka nari. Mukasi yori, mononoke ni ha toki-doki wadurahi tamahu. Kagiri to miyuru wori-wori mo are ba, "Rei no goto tori-ire taru na'meri." tote, kadi mawiri sawage do, imaha no sama, sirukari keri.
 Miya ha, okure zi to obosi iri te, tuto sohi husi tamahe ri. Hito-bito mawiri te,
 "Ima ha, ihu kahi nasi. Ito kau obosu to mo, kagiri aru miti ha, kaheri ohasu beki koto ni mo ara zu. Sitahi kikoye tamahu to mo, ikade ka mi-kokoro ni ha kanahu beki."
 to, sara naru kotowari wo kikoye te,
 "Ito yuyusiu. Naki ohom-tame ni mo, tumi hukaki waza nari. Ima ha sara se tamahe."
 to, hiki-ugokai tatemature do, sukumi taru yau ni te, mono mo oboye tamaha zu.
 Zuhohu no dan koboti te, horo-horo to iduru ni, saru beki kagiri, katahe koso tati-tomare, ima ha kagiri no sama, ito kanasiu kokoro-bososi.

 [3-7 A letter of condolence from Suzaku to Ochiba-no-miya]
 Tokoro-dokoro no ohom-toburahi, itu no ma ni ka to miyu. Daisyau-dono mo, kagiri naku kiki odoroki tamau te, madu kikoye tamahe ri. Rokudeu-no-Win yori mo, Tizi-no-Ohotono yori mo, subete ito ito sigeu kikoye tamahu. Yama-no-Mikado mo kikosimesi te, ito ahare ni ohom-humi kai tamahe ri. Miya ha, kono ohom-seusoko ni zo, mi-gusi motage tamahu.
 "Hi-goro omoku nayami tamahu to kiki watari ture do, rei mo atusiu nomi kiki haberi turu narahi ni, uti-tayumi te nam. Kahi naki koto wo ba saru mono ni te, omohi nagei tamahu ram arisama osihakaru nam, ahare ni kokoro-gurusiki. Nabete no yo no kotowari ni obosi nagusame tamahe."
 to ari. Me mo miye tamaha ne do, ohom-kaheri kikoye tamahu.
 Tune ni sa koso ara me to notamahi keru koto tote, kehu yagate wosame tatematuru tote, ohom-wohi no Yamato-no-Kami ni te ari keru zo, yorodu ni atukahi kikoye keru.
 Kara wo dani sibasi mi tatematura m tote, Miya ha wosimi kikoye tamahi kere do, sate mo kahi aru beki nara ne ba, mina isogi-tati te, yuyusige naru hodo ni zo, Daisyau ohasi taru.
 "Kehu yori noti, hi tuide asikari kaeri."
 nado, hito-giki ni ha notamahi te, ito mo kanasiu ahare ni, Miya no obosi nageku ram koto wo osihakari kikoye tamau te,
 "Kaku si mo isogi watari tamahu beki koto nara zu."
 to, hito-bito isame kikoyure do, sihite ohasimasi nu.

 [3-8 Yugiri visits to the mountain villa to express his condolence]
 Hodo sahe tohoku te, iri tamahu hodo, ito kokoro-sugosi. Yuyusige ni hiki-hedate megurasi taru gisiki no kata ha kakusi te, kono nisi-omote ni ire tatematuru. Yamato-no-Kami ide-ki te, naku naku kasikomari kikoyu. Tumado no sunoko ni osikakari tamau te, nyoubau yobi-ide sase tamahu ni, aru kagiri, kokoro mo wosamara zu, mono oboye nu hodo nari.
 Kaku watari tamahe ru ni zo, isasaka nagusame te, Seusyau-no-Kimi ha mawiru. Mono mo e notamahi-yara zu. Namida-moro ni ohase nu kokoro-duyosa nare do, tokoro no sama, hito no kehahi nado wo obosi-yaru mo, imiziu te, tune naki yo no arisama no, hito no uhe nara nu mo, ito kanasiki nari keri. Yaya tamerahi te,
 "Yorosiu okotari tamahu sama ni uketamahari sika ba, omou tamahe tayumi tari si hodo ni. Yume mo samuru hodo habe'naru wo, ito asamasiu nam."
 to kikoye tamahe ri. "Obosi tari si sama, kore ni ohoku ha mi-kokoro mo midare ni si zo kasi." to obosu ni, saru beki to ha ihi nagara mo, ito turaki hito no ohom-tigiri nare ba, irahe wo dani si tamaha zu.
 "Ika ni kikoye sase tamahu to ka, kikoye haberu beki?." "Ito karuraka nara nu ohom-sama ni te, kaku hurihahe isogi watara se tamahe ru mi-kokoro-bahe wo, obosi waka nu yau nara m mo, amari ni haberi nu besi."
 to, kuti-guti kikoyure ba,
 "Tada, osihakari te. Ware ha ihu beki koto mo oboye zu."
 tote, husi tamahe ru mo kotowari ni te,
 "Tada ima ha, naki hito to koto nara nu mi-arisama ni te nam. Watara se tamahe ru yosi ha, kikoye sase haberi nu."
 to kikoyu. Kono hito-bito mo musekaheru sama nare ba,
 "Kikoye-yaru beki kata mo naki wo. Ima sukosi midukara mo omohi nodome, mata sidumari tamahi na m ni, mawiri ko m. Ika ni si te kaku nihaka ni to, sono mi-arisama nam yukasiki."
 to notamahe ba, maho ni ha ara ne do, kano omohosi nageki si arisama wo, katahasi dutu kikoye te,
 "Kakoti kikoye sasuru sama ni nam, nari haberi nu beki. Kehu ha, itodo midari-gahasiki kokoti-domo no madohi ni, kikoye sase tagahuru koto-domo mo haberi na m. Sara ba, kaku obosi madohe ru mi-kokoti mo, kagiri aru koto ni te, sukosi sidumara se tamahi na m hodo ni, kikoye sase uketamahara m."
 tote, ware ni mo ara nu sama nare ba, notamahi iduru koto mo kuti hutagari te,
 "Geni koso, yami ni madohe ru kokoti sure. Naho, kikoye nagusame tamahi te, isasaka no ohom-kaheri mo ara ba nam."
 nado notamahi oki te, tati wadurahi tamahu mo, karu-garusiu, sasuga ni hito sawagasikere ba, kaheri tamahi nu.

 [3-9 Miyasumdokoro's funeral ceremony is held]
 Koyohi si mo ara zi to omohi turu koto-domo no sitatame, ito hodo naku kiha-gihasiki wo, ito ahe-nasi to oboi te, tikaki mi-sau no hito-bito mesi ohose te, saru beki koto-domo tukau-maturu beku, okite sadame te ide tamahi nu. Koto no nihaka nare ba, sogu yau nari turu koto-domo, ikamesiu, hito-kazu nado mo sohi te nam. Yamato-no-Kami mo,
 "Arigataki Tono no mi-kokoro-okite."
 nado, yorokobi kasikomari kikoyu. "Nagori dani naku asamasiki koto." to, Miya ha husi marobi tamahe do, kahi nasi. Oya to kikoyu to mo, ito kaku ha narahasu maziki mono nari keri. Mi tatematuru hito-bito mo, kono ohom-koto wo, mata yuyusiu nageki kikoyu. Yamato-no-Kami, nokori no koto-domo sitatame te,
 "Kaku kokoro-bosoku te ha, e ohasimasa zi. Ito mi-kokoro no hima ara zi."
 nado kikoyure do, naho, mine no keburi wo dani, ke-dikaku te omohi-ide kikoye m to, kono yama-zato ni sumi hate nam to oboi tari.
 Ohom-imi ni komore ru sou ha, himgasi-omote, sonata no wata-dono, simo-ya nado ni, hakanaki hedate si tutu, kasuka ni wi tari. Nisi no hisasi wo yatusi te, Miya ha ohasimasu. Ake kururu mo obosi waka ne do, tuki-goro he kere ba, Naga-tuki ni nari nu.

 4 Tale of Yugiri Yugiri falls in love Ochiba-no-miya

 
[4-1 Yugiri can not receive a reply from Ochiba-no-miya]
 Yamaorosi ito hagesiu, konoha no kakurohe naku nari te, yorodu no koto ito imiziki hodo nare ba, ohokata no sora ni moyohosa re te, hiru ma mo naku obosi nageki, "Inoti sahe kokoro ni kanaha zu." to, itohasiu imiziu obosu. Saburahu hito-bito mo, yorodu ni mono-kanasiu omohi madohe ri.
 Daisyau-dono ha, hi-bi ni toburahi kikoye tamahu. Sabisige naru nenbutu no sou nado, nagusamu bakari, yorodu no mono wo tukahasi toburaha se tamahi, Miya no o-mahe ni ha, ahare ni kokoro-hukaki kotonoha wo tukusi te urami kikoye, katu ha, tuki mo se nu ohom-toburahi wo kikoye tamahe do, tori te dani go-ran-ze zu, suzuro ni asamasiki koto wo, yoware ru mi-kokoti ni, utagahi naku obosi simi te, kiye use tamahi ni si koto wo obosi iduru ni, "Noti no yo no ohom-tumi ni sahe ya naru ram." to, mune ni mitu kokoti si te, kono hito no ohom-koto wo dani kake te kiki tamahu ha, itodo turaku kokoro-uki namida no moyohosi ni obosa ru. Hito-bito mo kikoye wadurahi nu.
 Hito-kudari no ohom-kaheri wo dani mo naki wo, "Sibasi ha kokoro madohi si tamahe ru." nado obosi keru ni, amari ni hodo he nure ba,
 "Kanasiki koto mo kagiri aru wo. Nado ka, kaku, amari mi siri tamaha zu ha aru beki. Ihukahi naku waka-wakasiki yau ni." to uramesiu, "Koto koto no sudi ni, hana ya tehu ya to kake ba koso ara me, waga kokoro ni ahare to omohi, mono-nagekasiki kata zama no koto wo, ika ni to tohu hito ha, mutumasiu ahare ni koso oboyure.
 Oho-Miya no use tamahe ri si wo, ito kanasi to omohi si ni, Tizi-no-Otodo no sa si mo omohi tamahe ra zu, kotowari no yo no wakare ni, ohoyake-ohoyakesiki sahohu bakari no koto wo keu-zi tamahi si ni, turaku kokoro-duki nakari si ni, Rokudeu-no-Win no, naka-naka nemgoro ni, noti no ohom-koto wo mo itonami tamau si ga, waga kata zama to ihu naka ni mo, uresiu mi tatematuri si sono wori ni, ko-Wemon-no-Kami wo ba, toriwaki te omohi-tuki ni si zo kasi.
 Hitogara no itau sidumari te, mono wo itau omohi todome tari si kokoro ni, ahare mo masari te, hito yori hukakari si ga, natukasiu oboye si."
 nado, ture-dure to mono wo nomi obosi tuduke te, akasi kurasi tamahu.

 [4-2 Kumoi-no-kari composes waka sorrowfully]
 Womna-Gimi, naho kono ohom-naka no kesiki wo,
 "Ika naru ni ka ari kem? Miyasumdokoro to koso, humi kayohasi mo, komayaka ni sitamahu meri sika."
 nado omohi e gataku te, yuhugure no sora wo nagame iri te husi tamahe ru tokoro ni, Waka-Gimi si te tatemature tamahe ru. Hakanaki kami no hasi ni,
 "Ahare wo mo ika ni siri te ka nagusame m
 aru ya kohisiki naki ya kanasiki

 Obotukanaki koso kokoro-ukere."
 to are ba, hohowemi te,
 "Saki-zaki mo, kaku omohi-yori te notamahu, nige na no, naki ga yosohe ya."
 to obosu. Itodosiku, kotonasibi ni,
 "idure to ka waki te nagame m kiye-kaheru
 tuyu mo kusaba no uhe to mi nu yo wo

 Ohokata ni koso kanasikere."
 to kai tamahe ri. "Naho, kaku hedate tamahe ru koto." to, tuyu no ahare wo ba sasi-oki te, tada nara zu nageki tutu ohasu.
 Naho, kaku obotukanaku obosi wabi te, mata watari tamahe ri. "Ohom-imi nado sugusi te nodoyaka ni." to obosi sidume kere do, sa made mo e sinobi tamaha zu,
 "Ima ha kono ohom-naki na no, nani ka ha anagati ni mo tutuma m. Tada yo-duki te, tuhi no omohi kanahu beki ni koso ha."
 to, obosi tabakari ni kere ba, Kitanokata no ohom-omohi-yari wo, anagati ni mo aragahi kikoye tamaha zu.
 Sauzimi ha tuyou obosi hanaru to mo, kano hito-yo bakari no ohom-urami-bumi wo torahe dokoro ni kakoti te, "E si mo, susugi hate tamaha zi." to, tanomosikari keri.

 [4-3 Yugiri visits the mountain villa about September 10 past]
 Ku-gwati zihu-yo-niti, no-yama no kesiki ha, hukaku mi-sira nu hito dani, tada ni ya ha oboyuru. Yama-kaze ni tahe nu ki-gi no kozuwe mo, mine no kuzu-ha mo, kokoro-awatatasiu arasohi tiru magire ni, tahutoki dokyau no kowe kasuka ni, nenbutu nado no kowe bakari si te, hito no kehahi ito sukunau, kogarasi no huki harahi taru ni, sika ha tada magaki no moto ni tatazumi tutu, Yamada no hita ni mo odoroka zu, iro koki ine-domo no naka ni maziri te uti-naku mo, urehe gaho nari.
 Taki no kowe ha, itodo mono omohu hito wo odorokasi gaho ni, mimi kasikamasiu todoroki hibiku. Kusamura no musi nomi zo, yori-dokoro nage ni naki yowari te, kare taru kusa no sita yori, rindau no, ware hitori nomi kokoro nagau hahi-ide te, tuyu-keku miyuru nado, mina rei no kono-koro no koto nare do, wori kara tokoro kara ni ya, ito tahe gataki hodo no, mono-ganasisa nari.
 Rei no tumado no moto ni tati-yori tamahi te, yagate nagame-idasi te tati tamahe ri. Natukasiki hodo no nahosi ni, iro komayaka naru ohom-zo no utime, ito keura ni suki te, kage yowari taru yuhuhi no, sasuga ni nani-gokoro mo nau sasi-ki taru ni, mabayuge ni, wazato naku ahugi wo sasi-kakusi tamahe ru te-tuki, "Womna koso kau ha aramahosikere, sore dani e ara nu wo." to, mi tatematuru.
 Mono-omohi no nagusame ni si tu beku, wemasiki kaho no nihohi ni te, Seusyau-no-Kimi wo, toriwaki te mesi yosu. Sunoko no hodo mo nakere do, oku ni hito ya sohi wi tara m to usirometaku te, e komayaka ni mo katarahi tamaha zu.
 "Naho tikaku te. Na hanati tamahi so. Kaku yama hukaku wake iru kokorozasi ha, hedate nokoru beku ya ha. Kiri mo ito hukasi ya!"
 tote, wazato mo mi-ire nu sama ni, yama no kata wo nagame te, "Naho, naho." to seti ni notamahe ba, nibi-iro no kityau wo, sudare no tuma yori sukosi osi-ide te, suso wo hiki-sobame tutu wi tari. Yamato-no-Kami no imouto nare ba, hanare tatematura nu uti ni, wosanaku yori ohosi tate tamau kere ba, kinu no iro ito koku te, turubami no kinu hito-kasane, ko-utiki ki tari.
 "Kaku tuki se nu ohom-koto ha, saru mono ni te, saru mono ni te, kikoye na m kata naki mi-kokoro no turasa wo omohi sohuru ni, kokoro-damasihi mo akugare hate te, miru hito goto ni togame rare habere ba, ima ha sara ni sinobu beki kata nasi."
 to, ito ohoku urami tuduke tamahu. Kano ima ha no ohom-humi no sama mo notamahi ide te, imiziu naki tamahu.

 [4-4 Ko-Syosyo is caught in a dilemma Yugiri and Ochiba-no-miya]
 Kono hito mo, masite imiziu naki-iri tutu,
 "Sono yo no ohom-kaheri sahe miye habera zu nari ni si wo, ima ha kagiri no mi-kokoro ni, yagate obosi-iri te, kurau nari ni si hodo no sora no kesiki ni, mi-kokoti madohi ni keru wo, saru yowame ni, rei no ohom-mononoke no hiki-ire tatematuru, to nam mi tamahe si.
 Sugi ni si ohom-koto ni mo, hoto-hoto mi-kokoro madohi nu bekari si wori-wori ohoku habeti si wo, Miya no onazi sama ni sidumi tamau si wo, kosirahe kikoye m no mi-kokoro duyosa ni nam, yau-yau mono oboye tamau si. Kono ohom-nageki wo ba, o-mahe ni ha, tada ware ka no mi-kesiki ni te, akire te kurasa se tamau si."
 nado, tome gatage ni uti nageki tutu, haka-baka siu mo ara zu kikoyu.
 "Soyo ya. So mo amari ni obomekasiu, ihukahi naki mi-kokoro nari. Ima ha, katazikenaku to mo, tare wo ka ha yorube ni omohi kikoye tamaha m. Mi-yama-zumi mo, ito hukaki mine ni, yononaka wo obosi taye taru kumo no naka na'mere ba, kikoye kayohi tamaha m koto katasi.
 Ito kaku kokoro-uki mi-kesiki, kikoye sira se tamahe. Yorodu no koto, saru beki ni koso. Yo ni ari he zi to obosu to mo, sitagaha nu yo nari. Madu ha, kakaru ohom-wakare no, mi-kokoro ni kanaha ba, aru beki koto ka ha."
 nado, yorodu ni ohoku notamahe do, kikoyu beki koto mo naku te, uti-nageki tutu wi tari. Sika no ito itaku naku wo, "Ware otora me ya?" tote,
 "Sato toho-mi Wono no sino-hara wake te ki te
 ware mo sika koso kowe mo wosima ne
"
 to notamahe ba,
 "Hudi-goromo tuyu-keki aki no yama-bito ha
 sika no naku ne ni ne wo zo sohe turu
"
 Yokara ne do, wori kara ni, sinobiyaka naru kowa-dukahi nado wo, yorosiu kiki-nasi tamahe ri.
 Ohom-seusoko tokau kikoye tamahe do,
 "Ima ha, kaku asamasiki yume no yo wo, sukosi mo omohi samasu wori ara ba nam, taye nu ohom-toburahi mo kikoye yaru beki."
 to nomi, sukuyoka ni iha se tamahu. "Imiziu ihukahi naki mi-kokoro nari keri." to, nageki tutu kaheri tamahu.

 [4-5 Yugiri passes by Ochiba-no-miya's residence to comes back his home]
 Miti sugara mo, ahare naru sora wo nagame te, zihu-sam-niti no tuki no ito hanayaka ni sasi-ide nure ba, Wogura-no-yama mo tadoru maziu ohasuru ni, Itideu-no-Miya ha miti nari keri.
 Itodo uti-abare te, hituzi-saru no kata no kudure taru wo mi-irure ba, haru-baru to orosi kome te, hitokage mo miye zu. Tuki nomi yarimidu no omote wo araha ni sumi masi taru ni, Dainagon, koko ni te asobi nado si tamau si wori-wori wo, omohi ide tamahu.
 "Mi si hito no kage sumi hate nu ike midu ni
 hitori yado moru aki no yo no tuki
"
 to hitori-goti tutu, tono ni ohasi te mo, tuki wo mi tutu, kokoro ha sora ni akugare tamahe ri.
 "Sa mo mi-gurusiu. Ara zari si mi-kuse kana!"
 to, go-tati mo nikumi-ahe ri. Uhe ha, mameyaka ni kokoro-uku,
 "Akugare tati nuru mi-kokoro na'meri. Motoyori saru kata ni narahi tamahe ru Rokudeu-no-Win no hito-bito wo, to-mo-sure ba medetaki tamesi ni hiki-ide tutu, kokoro yokara zu ai-dati naki mono ni omohi tamahe ru, wari nasi ya! Ware mo, mukasi yori sika narahi na masika ba, hito-me mo nare te, naka-naka sugosi te masi. Yo no tamesi ni si tu beki mi-kokkorobahe to, oya harakara yori hazime tatematuri, meyasuki aye-mono ni si tamahe ru wo, ari ari te ha, suwe ni hadi gamasiki koto ya ara m?"
 nado, ito itau nagei tamahe ri.
 Yoake-gata tikaku, katami ni uti-ide tamahu koto naku te, somuki somuki ni nageki akasi te, asa-giri no hare-ma mo mata zu, rei no, humi wo zo isogi kaki tamahu. Ito kokoro-dukinasi to obose do, ari si yau ni mo bahi tamaha zu. Ito komayaka ni kaki te, uti-oki te usobuki tamahu. Sinobi tamahe do, mori te kiki tuke raru.
 "Itu to ka ha odorokasu beki ake nu yo no
 yume same te to ka ihi si hito koto

 uhe yori oturu."
 to ya kai tamahi tu ram, osi-tutumi te, nagori mo, "Ikade yokara m?" nado kuti-zusabi tamahe ri. Hito mesi te tamahi tu. "Ohom-kaheri-koto wo dani mituke te si gana. Naho, ika naru koto zo." to, kesiki mi mahosiu obosu.

 [4-6 Yugiri gets a reply from Ochiba-no-miya]
 Hi take te zo mo'te mawire ru. Murasaki no komayaka naru kami sukuyoka ni te, Ko-Seusyau zo, rei no kikoye taru. Tada onazi sama ni, kahi naki yosi wo kaki te,
 "Itohosisa ni, kano ari turu ohom-humi ni, tenarahi susabi tamahe ru wo nusumi taru."
 tote, naka ni hiki-yari te ire taru, "Me ni ha mi tamau te keri." to, obosu bakari no uresisa zo, ito hito warokari keru. Sokohaka to naku kaki tamahe ru wo, mi tuduke tamahe re ba,
 "Asa-yuhu ni naku ne wo taturu Wono-yama ha
 taye nu namida ya Otonasi-no-taki
"
 to ya, torinasu bekara m, huru-koto nado, mono omohasige ni kaki midari tamahe ru, ohom-te nado mo mi-dokoro ari.
 "Hito no uhe nado ni te, kayau no suki-gokoro omohi ira ruru ha, modokasiu, utusi-gokoro nara nu koto ni mi-kiki sika do, mi no koto ni te ha, geni ito tahe gatakaru beki waza nari keri. Ayasi ya! Nado, kau si mo omohu beki kokoro ira re zo."
 to omohi kahesi tamahe do, e si mo kanaha zu.

 5 Tale of Ochiba-no-miya Yugiri presses Ochiba-no-miya for a marriage

 
[5-1 Genji and Murasaki are anxious about Yugiri's vehavior]
 Rokudeu-no-Win ni mo kikosimesi te, ito otonasiu yorodu wo omohi sidume, hito no sosiri dokoro naku, meyasuku te sugusi tamahu wo, omodatasiu, waga inisihe, sukosi azare-bami, ada naru na wo tori tamau si omote-okosi ni, uresiu obosi wataru wo,
 "Itohosiu, idu-kata ni mo kokoro-gurusiki koto no aru beki koto. Sasi-hanare taru nakarahi ni te dani ara de, Otodo nado mo, ika ni omohi tamaha m? Sabakari no koto, tadora nu ni ha ara zi. Sukuse to ihu mono, nogare wabi nuru koto nari. To-mo kaku-mo kuti-iru beki koto nara zu."
 to obosu. Womna no tame nomi ni koso, idu-kata ni mo itohosikere to, ainaku kikosimesi nageku.
 Murasaki-no-Uhe ni mo, kisikata yukusaki no koto obosi-ide tutu, kau yau no tamesi wo kiku ni tuke te mo, nakara m noti, usirometau omohi kikoyuru sama wo notamahe ba, ohom-kaho uti akame te, "Kokoro-uku, sama de okurakasi tamahu beki ni ya?" to obosi tari.
 "Womna bakari, mi wo motenasu sama mo tokoro-seu, ahare naru beki mono ha nasi. Mono no ahare, wori wokasiki koto wo mo, mi sira nu sama ni hiki-iri sidumi nado sure ba, nani ni tuke te ka, yo ni huru haye-bayesisa mo, tune naki yo no ture-dure wo mo nagusamu beki zo ha.
 Ohokata, mono no kokoro wo sira zu, ihukahi naki mono ni narahi tara m mo, ohosi-tate kem oya mo, ito kutiwosikaru beki mono ni ha ara zu ya!
 Kokoro ni nomi kome te, Mugon-Taisi to ka, ko-bohusi-bara no kanasiki koto ni suru mukasi no tatohi no yau ni, asiki koto yoki koto wo omohi siri nagara, udumore na m mo, ihikahi nasi. Waga kokoro nagara mo, yoki hodo ni ha, ikade tamotu beki zo."
 to obosi megurasu mo, ima ha tada Womna-Iti-no-Miya no ohom-tame nari.

 [5-2 Yugiri meets Genji]
 Daisyau-no-Kimi, mawiri tamahe ru tuide ari te, omohi tamahe ra m kesiki mo yukasikere ba,
 "Miyasumdokoro no imi hate nu ram na! Kinohu kehu to omohu hodo ni, mi-tose yori anata no koto ni naru yo ni koso are. Ahare ni, adikinasi ya! Yuhube no tuyu kakaru hodo no musabori yo! Ikade ka kono kami sori te, yorodu somuki sute m to omohu wo, sa mo nodoyaka naru yau ni te mo sugusu kana! Ito waroki waza nari ya!"
 to notamahu.
 "Makoto ni wosige naki hito dani koso, habe'mere." nado kikoye te, "Miyasumdokoro no nana-nanu-ka no waza nado, Yamato-no-Kami Nanigasi-no-Asom, hitori atukahi haberu, ito ahare naru waza nari ya! Haka-bakasiki yosuga naki hito ha, ike ru yo no kagiri ni te, kakaru yo no hate koso, kanasiu haberi kere."
 to, kikoye tamahu.
 "Win yori mo toburaha se tamahu ram. Kano Miko, ika ni omohi nageki tamahu ram. Hayau kiki si yori ha, kono tikaki tosi-goro, koto ni hure te kiki miru ni, kono Kaui koso, kutiwosikara zu meyasuki hito no uti nari kere. Ohokata no yo ni tuke te, wosiki waza nari ya! Sate mo ari nu beki hito no, kau use yuku yo!
 Win mo, imiziu odoroki obosi tari keri. Kano Miko koso ha, koko ni monosi tamahu Nihudau-no-Miya yori sasi-tugi ni ha, rautau si tamahi kere. Hito zama mo yoku ohasu besi."
 to notamahu.
 "Mi-kokoro ha ikaga monosi tamahu ram? Miyasumdokoro ha, koto mo nakari si hito no kehahi, kokorobase ni nam. Sitasiu utitoke tamaha zari sika do, hakanaki koto no tuide ni, onodukara hito no youi ha araha naru mono ni nam haberu."
 to kikoye tamahi te, Miya no ohom-koto mo kake zu, ito turenasi.
 "Kabakari no sukuyoke kokoro ni omohi some te m koto, isame m ni kanaha zi. Motiwi zara m mono kara, ware-zakasi ni koto ide m mo ainasi."
 to obosi te yami nu.

 [5-3 Suzaku advises Ochiba-no-miya not to be a nun]
 Kakute ohom-hohuzi ni, yorodu torimoti te se sase tamahu. Koto no kikoye, onodukara kakure nakere ba, Ohoi-Dono nado ni mo kiki tamahi te, "Sa ya ha aru beki." nado, Womana-gata no kokoro-asaki yau ni obosi-nasu zo, wari naki ya! Kano mukasi no mi-kokoro are ba, Kim-dati, ma'de toburahi tamahu.
 Zukyau nado, Tono yori mo ikamesiu se sase tamahu. Kore kare mo, sama-zama otora zu si tamahe re ba, toki no hito no kayau no waza ni otora zu nam ari keru.
 Miya ha, kakute sumi hate na m to obosi-tatu koto ari kere do, Win ni, hito no morasi sousi kere ba,
 "Ito arumaziki koto nari. Geni, amata, to-zama kau-zama ni mi wo motenasi tamahu beki koto ni mo ara ne do, usiromi naki hito nam, naka-naka saru sama ni te, aru maziki na wo tati, tumi e-gamasiki toki, kono yo noti no yo, naka-zora ni modokasiki toga ohu waza naru.
 Koko ni kaku yo wo sute taru ni, Sam-no-Miya no onazi goto mi wo yatusi tamahe ru, sube naki yau ni hito no omohi ihu mo, sute taru mi ni ha, omohi nayamu beki ni ha ara ne do, kanara zu sa si mo, yau no koto to arasohi tamaha m mo, utate aru besi.
 Yo no uki ni tuke te ha itohu ha, naka-naka hito waroki waza nari. Kokoro to omohi toru kata ari te, ima sukosi omohi sidume, kokoro sumai te koso, to-mo kau-mo."
 to tabi-tabi kikoye tamau keri. Kono uki taru ohom-na wo zo kikosimesi taru beki. "Sayau no koto no omoha zu naru ni tuke te un-zi tamahe ru." to iha re tamaha m koto wo obosu nari keri. Sari to te, mata, "Arahare te monosi tamaha m mo aha-ahasiu, kokoro-dukinaki koto." to, obosi nagara, hadukasi to obosa m mo itohosiki wo, "Nani ka ha, ware sahe kiki atukaha m." to obosi te nam, kono sudi ha, kakete mo kikoye tamaha zari keru.

 [5-4 Yugiri orders men to prepare for Ochiba-no-miya's move]
 Daisyau mo,
 "Tokaku ihi nasi turu mo, ima ha ainasi. Kano mi-kokoro ni yurusi tamaha m koto ha, katage na'meri. Miyasumdokoro no kokoro-siri nari keri to, hito ni ha sira se m. Ikaga ha se m. Naki hito ni sukosi asaki toga ha omoha se te, itu ari-some si koto zo to mo naku, magirahasi te m. Saragaheri te, kesau-dati, namida wo tukusi kakaduraha m mo, ito uhi-uhisikaru besi."
 to omohi-e tamau te, Itideu ni watari tamahu beki hi, sono hi bakari to sadame te, Yamato-no-Kami mesi te, aru beki sahohu notamahi, Miya no uti-harahi siturahi, sa koso ihe do mo, womna-doti ha, kusa sigeu sumi-nasi tamahe ri si wo, migaki taru yau ni siturahi nasi te, mi-kokorodukahi nado, aru beki sahohu medetau, kabesiro, mi-byaubu, mi-kityau, o-masi nado made obosi yori tutu, Yamato-no-Kami ni notamahi te, kano ihe ni zo isogi tukau-matura se tamahu.
 Sono hi, ware ohasi wi te, mi-kuruma, go-zen nado tatemature tamahu. Miya ha, sara ni watara zi to obosi notamahu wo, hito-bito imiziu kikoye, Yamato-no-Kami mo,
 "Sara ni uketamahara zi. Kokoro-bosoku kanasiki mi-arisama wo mi tatematuri nageki, kono hodo no miya-dukahe ha, tahuru ni sitagahi te tukau-maturi nu.
 Ima ha, kuni no koto mo haberi, makari kudari nu besi. Miya no uti no koto mo, mi tamahe yuduru beki hito mo habera zu. Ito tai-daisiu, ika ni to mi tamahuru wo, kaku yorodu ni obosi itonamu wo, geni, kono kata ni tori te omo' tamahuru ni ha, kanarazu si mo ohasimasu maziki mi-arisama nare do, sa koso ha, inisihe mo mi-kokoro ni kanaha nu tamesi, ohoku habere.
 Hito-tokoro ya ha, yo no modoki wo mo oha se tamahu beki. Ito wosanaku ohasimasu koto nari. Takeu obosu to mo, womna no mi-kokoro hitotu ni, waga mi wo tori sitatame, kaheri-mi tamahu beki yau ka ara m? Naho, hito no agame kasiduki tamahe ra m ni tasuke rare te koso, hukaki mi-kokoro no kasikoki ohom-okite mo, sore ni kakaru beki mono nari.
 Kimi-tati no kikoye sira se tatematuri tamaha nu nari. Katu ha, saru maziki koto wo mo, mi-kokoro-domo ni tukau-maturi some tamau te."
 to, ihi-tuduke te, Sakon, Seusyau wo semu.

 [5-5 Ochiba-no-miya comes back to her home]
 Atumari te kikoye kosirahuru ni, ito warinaku, azayaka naru ohom-zo-domo, hito-bito no tatematuri kahe sasuru mo, ware ni mo ara zu, naho, ito hitaburu ni sogi sute mahosiu obosa ruru mi-gusi wo, kaki-ide te mi tamahe ba, roku-syaku bakari ni te, sukosi hosori tare do, hito ha kataha ni mo mi tatematura zu, midukara no mi-kokoro ni ha,
 "Imizi no otorohe ya! Hito ni miyu beki arisama ni mo ara zu. Sama-zama ni kokoro-uki mi wo."
 to obosi tuduke te, mata husi tamahi nu.
 "Toki tagahi nu. Yo mo huke nu besi."
 to, mina sawagu. Sigure ito kokoro awatatasiu huki magahi, yorodu ni mono-kanasikere ba,
 "Nobori ni si mine no keburi ni tati maziri
 omoha nu kata ni nabika zu mo gana
"
 Kokoro hitotu ni ha tuyoku obose do, sono-koro ha, ohom-hasami nado yau no mono ha, mina tori kakusi te, hito-bito no mamori kikoye kere ba,
 "Kaku mote-sawaga zara m ni te dani, nani no wosige aru mi ni te ka, woko-gamasiu, waka-wakasiki yau ni ha hiki-sinoba m. Hito-giki mo utate obosu mazika'beki waza wo."
 to obose ba, sono ho'i no goto mo si tamaha zu.
 Hito-bito ha, mina isogi-tati te, ono-ono, kusi, te-bako, karabitu, yorodu no mono wo, haka-bakasikara nu hukuro yau no mono nare do, mina saki-date te hakobi tare ba, hitori tomari tamahu beu mo ara de, naku-naku mi-kuruma ni nori tamahu mo, katahara nomi mamora re tama' te, koti watari tamau si toki, mi-kokoti no kurusiki ni mo, mi-gusi kaki-nade tukurohi, orosi tatematuri tamahi si wo obosi iduru ni, me mo kiri te imizi. Mi-hakasi ni sohe te kyau-bako wo sohe taru ga, ohom-katahara mo hanare ne ba,
 "Kohisisa no nagusame gataki katami ni te
 namida ni kumoru tama no hako kana
"
 Kuroki mo mada si-ahe sase tamaha zu, ka no te-narasi tamahe ri si raden no hako nari keri. Zukyau ni se sase tamahi si wo, katami ni todome tamahe ru nari keri. Urasima no ko ga kokoti nam.

 [5-6 Yugiri waites Ochiba-no-miya's home as if he is her husband]
 Ohasimasi tuki tare ba, tono no uti kanasige mo naku, hitoke ohoku te, ara nu sama nari. Mi-kuruma yose te ori tamahu wo, sara ni, hurusato to oboye zu, utomasiu utate obosa rure ba, tomi ni mo ori tamah zu. Ito ayasiu, waka-wakasiki ohom-sama kana to, hito-bito mo mi tatematuri wadurahu. Tono ha, himgasi-no-tai no minami-omote wo, waga ohom-kata wo, kari ni siturahi te, sumi-tuki gaho ni ohasu. Samdeu-dono ni ha, hito-bito,
 "Nihaka ni asamasiu mo nari tamahi nuru kana! Itu no hodo ni ari si koto zo?"
 to, odoroki keri. "Nayoraka ni wokasi-bame ru koto wo, konomasikara zu obosu hito ha, kaku yukurika naru koto zo uti-maziri tamau keru. Saredo, tosi he ni keru koto wo, oto naku kesiki mo morasa de sugusi tamau keru nari." to nomi omohi nasi te, kaku, womna no mi-kokoro yurui tamaha nu to, omohi yoru hito mo nasi. Tote-mo kaute-mo, Miya no ohom-tame ni zo itohosi-ge naru.
 Ohom-mauke nado sama kahari te, mono no hazime yuyusige nare do, mono mawira se nado, mina sidumari nuru ni, watari tama' te, Seusyau-no-Kimi wo imiziu seme tamahu.
 "Mi-kokorozasi makoto ni nagau obosa re ba, kehu asu wo sugusi te kikoye sase tamahe. Naka-naka, tatikaheri te mono obosi sidumi te, naki hito no yau ni te nam husa se tamahi nuru. Kosirahe kikoyuru wo mo, turasi to nomi obosa re tare ba, nani-goto mo mi no tame koso habere. Ito wadurahasiu, kikoye sase nikuku nam."
 to ihu.
 "Ito ayasiu. Osihakari kikoye sase si ni ha tagahi te, ihakenaku kokoroe gataki mi-kokoro ni koso ari kere."
 tote, omohi-yore ru sama, hito no ohom-tame mo, waga tame ni mo, yo no modoki aru maziu notamahi tudukure ba,
 "Ide ya, tada ima ha, mata itadura-bito ni mi-nasi tatematuru beki ni ya to, awatatasiki midari gokoti ni, yorodu omo' tamahe wakare zu. Aga Kimi, tokaku ositati te, hitaburu naru mi-kokoro na tukahase tamahi so."
 to te wo suru.
 "Ito mada sira nu yo kana. Nikuku mezamasi to, hito yori keni obosi otosu ram mi koso imizi kere. Ikade hito ni mo kotowara se m."
 to, iha m kata mo nasi to obosi te notamahe ba, sasuga ni itohosiu mo ari,
 "Mada sira nu ha, geni yo-duka nu mi-kokoro-gamahe no keni koso ha to, kotowari ha, geni, idu-kata ni ka ha yoru hito habera m to sura m."
 to, sukosi uti-warahi nu.

 [5-7 Ochiba-no-miya takes refuge in nurigome]
 Kaku kokoro-gohakere do, ima ha, seka re tamahu beki nara ne ba, yagate kono hito wo hiki-tate te, osihakari ni iri tamahu.
 Miya ha, "Ito kokoro-uku, nasake naku ahatukeki hito no kokoro nari keri." to, netaku turakere ba, "Waka-wakasiki yau ni ha ihi sawagu to mo." to obosi te, nurigome ni o-masi hitotu sika se tama' te, uti yori sasi te ohotono-gomori ni keri. "Kore mo itu made ni ka ha. Kabakari ni midare tati ni taru hito no kokoro-domo ha, ito kanasiu kutiwosiu." obosu.
 Wotoko-Gimi ha, mezamasiu turasi to omohi kikoye tamahe do, kabakari ni te ha, nani no mote hanaruru koto ka ha to, nodoka ni obosi te, yorodu ni omohi akasi tamahu. Yamadori no kokoti zo si tamau keru. Karausite akegata ni nari nu. Kakute nomi, koto to ihe ba, hita-omote na'bekere ba, ide tamahu tote,
 "Tada, isasaka no hima wo dani."
 to, imiziu kikoye tamahe do, ito turenasi.
 "Urami wabi mune aki gataki huyu no yo ni
 mata sasi masaru seki no ihakado

 Kikoye m kata naki mi-kokoro nari keri."
 to, naku-naku ide tamahu.

 6 Tale of Yugiri Yugiri worries himself about Kumoi-no-kari and Ochiba-no-miya

 
[6-1 Yugiri explains himself to Hanachirusato]
 Rokudeu-no-win ni zo ohasi te, yasurahi tamahu. Himagasi-no-Uhe,
 "Itideu-no-Miya watasi tatematuri tamahe ru koto to, kano Oho-tono watari nado ni kikoyuru, ika naru ohom-koto ni ka ha?"
 to, ito ohodoka ni notamahu. Mi-kityau sohe tare do, soba yori honoka ni ha, naho miye tatematuri tamahu.
 "Sayau ni mo, naho hito no ihi-nasi tu beki koto ni haberi. Ko-Miyasumdokoro ha, ito kokoro-duyou, aru maziki sama ni ihi-hanati tamau sika do, kagiri no sama ni, mi-kokoti no yowari keru ni, mata mi-yuduru beki hito no naki ya kanasikari kem, nakara m noti no usiromi ni to yau naru koto no haberi sika ba, motoyori no kokorozasi mo haberi si koto ni te, kaku omo' tamahe nari nuru wo, sama-zama ni, ika ni hito atukahi habera m kasi. Sa si mo aru maziki wo mo, ayasiu hito koso, mono ihi saga naki mono ni are."
 to, uti-warahi tutu,
 "Kano sauzimi nam, naho yo ni he zi to hukau omohi-tati te, ama ni nari na m to omohi musubohore tamahu mere ba, nani ka ha. Konata kanata ni kiki nikuku mo habe'beki wo, sayau ni kengi hanare te mo, mata, kano yuigon ha tagahe zi to omohi tamahe te, tada kaku ihi atukahi haberu nari.
 Win no watara se tamahe ra m ni mo, koto no tuide habera ba, kayau ni manebi kikoye sase tamahe. Ari-ari te, kokoro-dukinaki kokoro tukahu to, obosi notamaha m wo habakari ture do, geni, kayau no sudi ni te koso, hito no isame wo mo, midukara no kokoro ni mo sitagaha nu yau ni haberi kere."
 to, sinobiyaka ni kikoye tamahu.
 "Hito no ituhari ni ya to omohi haberi turu wo, makoto ni saru yau aru mi-kesiki ni koso ha. Mina yo no tune no koto nare do, Samdeu-no-Himegimi no obosa m koto koso, itohosikere. Nodoyaka ni narahi tamau te."
 to kikoye tamahe ba,
 "Rautage ni mo notamaha se nasu, Hime-Gimi kana! Ito oni-siu haberu saga-na mono wo!" tote, "Nado te ka, sore wo mo oroka ni ha motenasi habera m. Kasikokere do, mi-arisama-domo ni te mo, osihakara se tamahe.
 Nadaraka nara m nomi koso, hito ha tuhi no koto ni ha habe'mere. Saga-naku koto-gamasiki mo, sibasi ha nama-mutukasiu, wadurahasiki yau ni habakara ruru koto are do, sore ni si mo sitagahi hatu maziki waza nare ba, koto no midare ide ki nuru noti, ware mo hito mo, nikuge ni aki tasi ya!
 Naho, Minami-no-Otodo no mi-kokoro motiwi koso, sama-zama ni arigatau, sate ha kono ohom-kata no mi-kokoro nado koso ha, medetaki mono ni ha, mi tatematuri hate haberi nure."
 nado, home kikoye tamahe ba, warahi tamahi te,
 "Mono no tamesi ni hiki-ide tamahu hodo ni, mi no hito waroki oboye koso arahare nu beu.
 Sate, wokasiki koto ha, Win no, midukara no mi-kuse wo ba hito sira nu yau ni, isasaka ada-adasiki mi-kokoro-dukahi wo ba, daizi to oboi te, imasime mausi tamahu. Siriugoto ni mo kikoye tamahu meru koso, sakasi-datu hito no, onoga uhe sira nu yau ni oboye habere."
 to notamahe ba,
 "Sa nam, tune ni kono miti wo si mo imasime ohose raruru. Saru ha, kasikoki ohom-wosihe nara de mo, ito yoku wosame te haberu kokoro wo."
 tote, geni wokasi to omohi tamahe ri.
 O-mahe ni mawiri tamahe re ba, kano koto ha kikosimesi tare do, nani ka ha kiki-gaho ni mo to oboi te, tada uti-mamori tamahe ru ni,
 "Ito medetaku kiyora ni, kono-koro koso nebi masari tamahe ru ohom-sakari na'mere. Saru sama no suki-goto wo si tamahu to mo, hito no modoku beki sama mo si tamah zu. Oni-Gami mo tumi yurusi tu beku, azayaka ni mono kiyoge ni, wakau sakari ni nihohi wo tirasi tamahe ri.
 Mono-omohi sira nu waka-udo no hodo ni hata ohase zu, kataho naru tokoro nau nebi totonohori tamahe ru, kotowari zo kasi. Womna ni te, nado ka mede zara m. Kagami wo mi te mo, nado ka ogora zara m."
 to, waga mi-ko nagara mo, obosu.

 [6-2 Kumoi-no-kari is cosumed with jealosy]
 Hi take te, Tono ni ha watari tamahe ri. Iri tamahu yori, Waka-Gimi-tati, sugi-sugi utukusige ni te, matuhare asobi tamahu. Womna-Gimi ha, tyau no uti ni husi tamahe ri.
 Iri tamahe re do, me mo mi-aha se tamaha zu. Turaki ni koso ha a'mere, to mi tamahu mo kotowari nare do, habakari-gaho ni mo motenasi tamaha zu, ohom-zo hiki-yari tamahe re ba,
 "Iduko tote ohasi turu zo. Maro ha hayau sini ki. Tune ni oni to notamahe ba, onaziku ha nari-hate na m tote."
 to notamahu.
 "Mi-kokoro koso, oni yori keni mo ohasure, sama ha nikuge mo nakere ba, e utomi-hatu mazi."
 to, nani-gokoro mo nau ihi-nasi tamahu mo, kokoro-yamasiu te,
 "Medetaki sama ni namamei tamahe ra m atari ni, ari hu beki mi ni mo ara ne ba, iduti mo iduti mo use na m to suru wo, kaku dani na obosi ide so. Ainaku tosi-goro wo he keru dani, kuyasiki mono wo."
 tote, okiagari tamahe ru sama ha, imiziu aigyau-duki te, nihohi-yaka ni uti-akami tamahe ru kaho, ito wokasige nari.
 "Kaku kokoro-wosanage ni hara-dati nasi tamahe re ba ni ya, me-nare te, kono oni koso, ima ha osorosiku mo ara zu nari ni tare. Kau-gausiki ke wo sohe baya."
 to, tahabure ni ihi-nasi tamahe do,
 "Nani-goto ihu zo. Oyiraka ni sini tamahi ne. Maro mo sina m. Mire ba nikusi. Kike ba aigyau nasi. Mi-sute te sina m ha usiro-metasi."
 to notamahu ni, ito wokasiki sama nomi masare ba, komayaka ni warahi te,
 "Tikaku te koso mi tamaha zara me, yoso ni ha nani ka kiki tamaha zara m. Sate mo, tigiri hukaka' naru yo wo sirase m no mi-kokoro na'nari. Nihaka ni uti-tuduku beka'naru yomidi no isogi ha, sa koso ha tigiri kikoye sika."
 to, ito turenaku ihi te, nani-kure to nagusame kosirahe kikoye nagusame tamahe ba, ito wakayaka ni kokoro-utukusiu, rautaki kokoro hata ohasuru hito nare ba, nahozari-goto to ha mi tamahi nagara, onodukara nagomi tutu monosi tamahu wo, ito ahare to obosu mono kara, kokoro ha sora ni te,
 "Kare mo, ito waga kokoro wo tate te, tuyou mono-monosiki hito no kehahi ni ha miye tamaha ne do, mosi naho ho'i nara nu koto ni te, ama ni nado mo omohi nari tamahi na ba, wokogamasiu mo abei kana!"
 to omohu ni, sibasi ha todaye oku maziu, awatatasiki kokoti si te, kure yuku mama ni, "Kehu mo ohom-kaheri dani naki yo!" to obosi te, kokoro ni kakari tutu, imiziu nagame wo si tamahu.

 [6-3 Kumoi-no-kari and Yugiri compose and change waka]
 Kinohu kehu tuyu mo mawira zari keru mono, isasaka mawiri nado si te ohasu.
 "Mukasi yori, ohom-tame ni kokorozasi no oroka nara zari si sama, Otodo no turaku motenasi tamau si ni, yononaka no sire-gamasiki na wo tori sika do, tahe gataki wo nen-zi te, koko kasiko, susumi kesiki-bami si atari wo, amata kiki sugusi si arisama ha, womna dani sa si mo ara zi to nam, hito mo modoki si.
 Ima omohu ni mo, ikade ka ha sa ari kem to, waga kokoro nagara, inisihe dani omokari keri to omohi sira ruru wo, ima ha, kaku nikumi tamahu to mo, obosi sutu maziki hito-bito, ito tokoro-seki made kazu sohu mere ba, mi-kokoro hitotu ni mote hanare tamahu beku mo ara zu. Mata, yosi mi tamahe ya. Inoti koso sadame naki yo nare."
 tote, uti-naki tamahu koto mo ari. Womna mo, mukasi no koto wo omohi ide tamahu ni,
 "Ahare ni mo arigatakari si ohom-naka no, sasuga ni tigiri hukakari keru kana!"
 to, omohi-ide tamahu. Nayobi taru mi-zo-domo nuhi tamau te, kokoro koto naru wo tori kasane te taki sime tamahi, medetau tukurohi kesau-zi te ide tamahu wo, hokage ni mi-idasi te, sinobi gataku namida no ide kure ba, nugi tome tamahe ru hitohe no sode wo hiki yose tamahi te,
 "Naruru mi wo uramuru yori ha Matusima no
 ama no koromo ni tati ya kahe masi

 Naho utusi-bito ni te ha, e sugusu mazikari keri."
 to, hitori-goto ni notamahu wo, tati-tomari te,
 "Sa mo kokoro-uki mi-kokoro kana!
 Matusima no ama no nure-ginu nare nu to te
 nugi kahe tu tehu na wo tata me ya ha
"
 Uti isogi te, ito naho-nahosi ya!

 [6-4 Yugiri persuades Ochiba-no-miya to get married]
 Kasiko ni ha, naho sasi-komori tamahe ru wo, hito-bito,
 "Kaku te nomi ya ha! Waka-wakasiu kesikara nu kikoye mo haberi nu beki wo, rei no mi-arisama ni te, aru beki koto wo koso kikoye tamaha me."
 nado, yorodu ni kikoye kere ba, sa mo aru koto to ha obosi nagara, ima yori noti no yoso no kikoye wo mo, waga mi-kokoro no sugi ni si kata wo mo, kokoro-duki naku, uramesikari keru hito no yukari to obosi siri te, sono yo mo taimen si tamaha zu. "Tahabure nikuku, meduraka nari." to, kikoye tukusi tamahu. Hito mo itohosi to mi tatematuru.
 "'Isasaka mo hito-gokoti suru wori ara m ni, wasure tamaha zu ha, to-mo kau-mo kikoye m. Kono ohom-buku no hodo ha, hito-sudi ni omohi midaruru koto naku te dani sugusa m.' to nam, hukaku obosi notamaha suru wo, kaku ito ayaniku ni, sira nu hito naku nari nu meru wo, naho imiziu turaki mono ni kikoye tamahu."
 to kikoyu.
 "Omohu kokoro ha, mata koto-zama ni usiro-yasuki mono wo. Omoha zu nari keru yo kana!" to uti-nageki te, "Rei no yau ni te ohasimasa ba, mono-gosi nado ni te mo, omohu koto bakari kikoye te, mi-kokoro yaburu beki ni mo ara zu. Amata no tosi-tuki wo mo sugusi tu beku nam."
 nado, tuki mo se zu kikoye tamahe do,
 "Naho, kakaru midare ni sohe te, warinaki mi-kokoro nam imiziu turaki. Hito no kiki omoha m koto mo, yorodu ni nanome nara zari keru mi no usa wo ba, saru mono ni te, kotosara ni kokoro-uki mi-kokoro-gamahe nare."
 to, mata ihi-kahesi urami tamahi tutu, haruka ni nomi motenasi tamahe ri.

 [6-5 Yugiri comes into nurigome]
 "Sari tote, kaku nomi ya ha! Hito no kiki-morasa m koto mo kotowari." to, hasitanau, koko no hito-me mo oboye tamahe ba,
 "Uti-uti no mi-kokoro-dukahi ha, kono notamahu sama ni kanahi te mo, sibasi ha nasake-bama m. Yo-duka nu arisama no, ito utate ari. Mata, kakari tote, hiki-taye mawira zu ha, hito no ohom-na ikaga ha itohosikaru beki. Hitohe ni mono wo obosi te, wosanage naru koso itohosikere."
 nado, kono hito wo seme tamahe ba, geni to omohi, mi tatematuru mo ima ha kokoro-gurusiu, katazikenau oboyuru sama nare ba, hito kayohasi tamahu nurigome no kita no kuti yori, ire tatematuri te keri.
 Imiziu asamasiu turasi to, saburahu hito wo mo, geni kakaru yo no hito no kokoro nare ba, kore yori masaru me wo mo mise tu bekari keri to, tanomosiki hito mo naku nari hate tamahi nuru ohom-mi wo, kahesu-gahesu kanasiu obosu.
 Wotoko ha, yorodu ni obosi siru beki kotowari wo kikoye sira se, koto no ha ohou, ahare ni mo wokasiu mo kikoye tukusi tamahe do, turaku kokoro-dukinasi to nomi oboi tari.
 "Ito, kau, iha m katanaki mono ni omohosa re keru mi no hodo ha, taguhi nau hadukasikere ba, arumaziki kokoro no tuki some kem mo, kokoti naku kuyasiu oboye habere do, tori-kahesu mono nara nu uti ni, nani no takeki ohom-na ni ka ha ara m? Ihu kahi naku obosi yoware.
 Omohu ni kanaha nu toki, mi wo naguru tamesi mo habe' naru wo, tada kakaru kokorozasi wo hukaki huti ni nazurahe tama' te, sute turu mi to obosi nase."
 to kikoye tamahu. Hitohe no ohom-zo wo mi-gusi kome hiki kukumi te, takeki koto to ha, ne wo naki tamahu sama no, kokoro hukaku itohosikere ba,
 "Ito utate. Ika nare ba ito kau obosu ram? Imiziu omohu hito mo, kabakari ni nari nure ba, onodukara yuruburu kesiki mo aru wo, iha-ki yori keni nabiki gataki ha, tigiri tohou te, nikusi nado omohu yau naru wo, sa ya obosu ram."
 to omohi-yoru ni, amari nare ba kokoro-uku, Samdeu-no-Kimi no omohi tamahu ram koto, inisihe mo nani-gokoro mo nau, ahi omohi kahasi tari si yo no koto, tosi-goro, ima ha to ura naki sama ni uti-tanomi, toke tamahe ru sama wo omohi-iduru mo, waga kokoro mote, ito adiki nau omohi tuduke rarure ba, anagati ni mo kosirahe kikoye tamaha zu, nageki akasi tamau tu.

 [6-6 At last Yugiri and Ochiba-no-miya get married]
 Kau nomi sire-gamasiu te ide ira m mo ayasikere ba, kehu ha tomari te, kokoro nodoka ni ohasu. Kaku sahe hitaburu naru wo, asamasi to miya ha oboi te, iyo-iyo utoki mi-kesiki no masaru wo, wokogamasiki mi-kokoro kana to, katu ha, turaki mono no ahare nari.
 Nurigome mo, koto ni komaka naru mono ohou mo ara de, kau no ohom-karabitu, mi-dusi nado bakari aru ha, konata kanata ni kaki-yose te, ke-dikau siturahi te zo ohasi keru. Uti ha kuraki kokoti sure do, asahi sasi-ide taru kehahi mori ki taru ni, udumore taru ohom-zo hiki-yari, ito utate midare taru mi-gusi, kaki-yari nado si te, hono-mi tatematuri tamahu.
 Ito ate ni womnasiu, namamei taru kehahi si tamahe ri. Wotoko no ohom-sama ha, uruhasi-dati tamahe ru toki yori mo, utitoke te monosi tamahu ha, kagiri mo nau kiyoge nari.
 Ko-Kimi no koto naru koto nakari si dani, kokoro no kagiri omohi agari, ohom-katati maho ni ohase zu to, koto no wori ni omohe ri si kesiki wo obosi idure ba, masite, kau imiziu otorohe ni taru arisama wo, "Sibasi ni te mo mi sinobi na m ya." to omohu mo, imiziu hadukasiu, to-zama kau-zama ni omohi megurasi tutu, waga mi-kokoro wo kosirahe tamahu.
 Tada katahara itau, koko mo kasiko mo, hito no kiki obosa m koto no tumi sara m kata naki ni, wori sahe ito kokoro-ukere ba, nagusame gataki nari keri.
 Mi-teudu, ohom-kayu nado, rei no o-masi no kata ni mawire ri. Iro koto naru ohom-siturahi mo, ima-imasiki yau nare ba, himgasi-omote ha byaubu wo tate te, moya no kiha ni kauzome no mi-kityau nado, koto-kotosiki yau ni miye nu mono, din no ni-kai nando yau no wo tate te, kokorobahe ari te siturahi tari. Yamato-no-Kami no siwaza nari keri.
 Hito-bito mo, azayaka nara nu iro no, yamabuki, kaineri, koki kinu, awo-nibi nado wo ki-kahe sase, usu-iro no mo, awo-kutiba nado wo, tokaku magirahasi te, mi-dai ha mawiru. Womna-dokoro ni te, sidokenaku yorodu no koto narahi taru miya no uti ni, arisama kokoro todome te, waduka naru simo-bito wo mo ihi totonohe, kono hito hitori nomi atukahi okonahu.
 Kaku oboye nu yamgotonaki mara-uto no ohasuru to kiki te, moto tutome zari keru keisi nado, utituke ni mawiri te, madokoro nado ihu kata ni saburahi te itonami keri.

 7 Tale of Kumoi-no-kari Yugiri's wives

 
[7-1 Kumoi-no-kari goes back to her parent's home]
 Kaku semete mo minare-gaho ni tukuri tamahu hodo, Samdeu-Dono,
 "Kagiri na'meri to, sa si mo ya ha to koso, katu ha tanomi ture, mame-bito no kokoro kaharu ha nagori naku nam to kiki si ha, makoto nari keri."
 to, yo wo kokoromi turu kokoti si te, "Ika sama ni si te kono namege sa wo mi zi." to obosi kere ba, Ohoi-dono he, kata-tagahe m tote, watari tamahi ni keru wo, Nyougo no sato ni ohasuru hodo nado ni, taimen si tamau te, sukosi mono omohi haruke dokoro ni obosa re te, rei no yau ni mo isogi watari tamaha zu.
 Daisyau-Dono mo kiki tamahi te,
 "Sare ba yo! Ito kihu ni monosi tamahu honzyau nari. Kono Otodo mo hata, otona-otonasiu nodome taru tokoro, sasuga ni naku, ito hikikiri ni hanayai tamahe ru hito-bito ni te, mezamasi, mizi, kika zi nado, higa-higasiki koto domo ide tamau tu beki."
 to, odoroka re tamau te, Samdeu-dono ni watari tamahe re ba, Kimi-tati mo, katahe ha tomari tamahe re ba, Hime-Gimi tati, sate ha ito wosanaki to wo zo wi te ohasi ni keru, mituke te yorokobi muture, aru ha Uhe wo kohi tatematuri te, urehe naki tamahu wo, kokoro-gurusi to obosu.
 Seusoko tabi-tabi kikoye te, mukahe ni tatemature tamahe do, ohom-kaheri dani nasi. Kaku katakunasiu karu-garusi no yo ya to, monosiu oboye tamahe do, Otodo no mi kiki tamaha m tokoro mo are ba, kurasi te, midukara mawiri tamahe ri.

 [7-2 Yugiri goes Kumoi-no-kari's parent's home]
 Sinden ni nam ohasuru tote, rei no watari tamahu kata ha, go-tati nomi saburahu. Waka-Gimi-tati zo, Menoto ni sohi te ohasi keru.
 "Ima sara ni waka-wakasi no ohom-mazirahi ya! Kakaru hito wo, koko kasiko ni otosi oki tamau te. Nado sinden no ohom-mazirahi ha. Husahasi kara nu mi-kokoro no sudi to ha, tosi-goro mi siri tare do, saru beki ni ya, mukasi yori kokoro ni hanare gatau omohi kikoye te, ima ha kaku, kuda-kudasiki hito no kazu-kazu ahare naru wo, katami ni mi-sutu beki ni ya ha to, tanomi kikoye keru. Hakanaki hito-husi ni, kau ha motenasi tamahu beku ya!"
 to, imiziu ahame urami mausi tamahe ba,
 "Nani-goto mo, ima ha to mi aki tamahi ni keru mi nare ba, ima hata, nahoru beki ni mo ara nu wo, nani ka ha tote. Ayasiki hito-bito ha, obosi sute zu ha, uresiu koso ha ara me."
 to kikoye tamahe ri.
 "Nadaraka no ohom-irahe ya! Ihi mote ike ba, ta ga na ka wosiki."
 tote, sihite watari tamahe to mo naku te, sono yo ha hitori husi tamahe ri.
 "Ayasiu naka-zora naru koro kana!" to omohi tutu, Kimi-tati wo mahe ni huse tamahi te, kasiko ni mata, ika ni obosi midaru ram sama, omohi-yari kikoye, yasukara nu kokoro-dukusi nare ba, "Ika naru hito, kau yau naru koto wokasiu oboyu ram." nado, mono-gori si nu beu oboye tamahu.
 Ake nure ba,
 "Hito no mi kika m mo waka-wakasiki wo, kagiri to notamahi hate ba, sate kokoromi m. Kasiko naru hito-bito mo, rautage ni kohi kikoyu meri si wo, eri nokosi tamahe ru, yau ara m to ha mi nagara, omohi sute gataki wo, to-mo kaku-mo motenasi haberi na m."
 to, odosi kikoye tamahe ba, suga-sugasiki mi-kokoro ni te, kono Kimi-tati wo sahe ya, sira nu tokoro ni wi te watasi tamaha m, to ayahusi. Hime-Gimi wo,
 "Iza, tamahe kasi. Mi tatematuri ni, kaku mawiri kuru koto mo hasitanakere ba, tune ni mo mawiri ko zi. Kasiko ni mo hito-bito no rautaki wo, onazi tokoro ni te dani mi tatematura m."
 to kikoye tamahu. Mada ito ihakenaku, wokasige ni te ohasu, ito ahare to mi tatematuri tamahi te,
 "Haha-Gimi no ohom-wosihe ni na kanahi tamau so. Ito kokoro-uku, omohi toru kata naki kokoro aru ha, ito asiki waza nari."
 to, ihi sira se tatematuri tamahu.

 [7-3 Yugiri orders Kurodo-syosyo to go to Ochiba-no-miya's residence]
 Otodo, kakaru koto wo kiki tamahi te, hito waraha re naru yau ni obosi nageku.
 "Sibasi ha, sate mo mi tamaha de. Onodukara omohu tokoro monose raru ram mono wo. Womna no kaku hikikiri naru mo, kaheri te ha karuku oboyuru waza nari. Yosi, kaku ihi some tu to nara ba, nani ka ha ore te, huto si mo kaheri tamahu. Onodukara hito no kesiki kokorobahe ha miye na m."
 to notamaha se te, kono Miya ni, Kuraudo-no-Seusyau no Kimi wo ohom-tukahi ni te tatematuri tamahu.
 "Tigiri are ya Kimi wo kokoro ni todome oki te
 ahare to omohu uramesi to kiku

 naho, e obosi hanata zi."
 to aru ohom-humi wo, Seusyau mote ohasi te, tada iri ni iri tamahu.
 Minami-omote no sunoko ni warahuda sasi-ide te, hito-bito, mono kikoye nikusi. Miya ha, masite wabisi to obosu.
 Kono Kimi ha, naka ni ito katati yoku, meyasuki sama ni te, nodoyak ni mi mahasi te, inisihe wo omohi-ide taru kesiki nari.
 "Mawiri nare ni taru kokoti si te, uhi-uhisikara nu ni, sa mo go-ran-zi yurusa zu ya ara m."
 nado bakari zo kasume tamahu. Ohom-kaheri ito kikoye nikuku te,
 "Ware ha sara ni e kaku mazi."
 to notamahe ba,
 "Mi-kokorozasi mo hedate waka-wakasiki yau ni. Senzi-gaki, hata kikoye sasu beki ni ya ha."
 to, atumari kikoye sasure ba, madu uti-naki te,
 "Ko-Uhe ohase masika ba, ika ni kokoroduki-nasi, to obosi nagara mo, tumi wo kakui tamaha masi."
 to omohi-ide tamahu ni, namida nomi turaki ni saki-datu kokoti si te, kaki-yari tamaha zu.
 "Nani yuwe ka yo ni kazu nara nu mi hitotu wo
 usi to mo omohi kanasi to mo kiku
"
 to nomi, obosi keru mama ni, kaki mo todime tamaha nu yau ni te, osi-tutumi te idasi tamau tu. Seusyau ha, hito-bito monogatari si te,
 "Toki-doki saburahu ni, kakaru mi-su no mahe ha, taduki naki kokoti si haberu wo, ima yori ha yosuga aru kokoti si te, tune ni mawiru basi. Nai-ge nado mo yurusa re nu beki, tosi-goro no sirusi arahare haberu kokoti nam si haberu."
 nado, kesikibami oki te ide tamahi nu.

 [7-4 Tou-naishinosuke comforts Kumoi-no-kari]
 Itodosiku kokoro-yokara nu mi-kesiki, akugare madohi tamahu hodo, Ohoidono-no-Kimi ha, hi-goro huru mama ni, obosi nageku koto sigesi. Naisi-no-Suke, kakaru koto wo kiku ni,
 "Ware wo yo to tomo ni yurusa nu mono ni notamahu naru ni, kaku anaduri nikuki koto mo ide ki ni keru wo."
 to omohi te, humi nado ha toki-doki tatemature ba, kikoye tari.
 "Kazu nara ba mi ni sira re masi yo no usa wo
 hito no tame ni mo nura su sode kana
"
 Nama keyakesi to ha mi tamahe do, mono no ahare naru hodo no ture-dure ni, "Kare mo ito tada ni ha oboye zi." to obosu kata-gokoro zo, tuki ni keru.
 "Hito no yo no uki wo ahare to mi sika do mo
 mi ni kahe m to ha omoha zari si wo
"
 to nomi aru wo, obosi keru mama to, ahare ni miru.
 Kono, mukasi, ohom-naka-daye no hodo ni ha, kono Naisi nomi koso, hito sire nu mono ni omohi tome tamahe ri sika, koto aratame te noti ha, ito tamasaka ni, turenaku nari masari tamau tutu, sasuga ni Kim-dati ha amata ni nari ni keri.
 Kono ohom-hara ni ha, Tarau-Gimi, Saburau-Gimi, Gorau-Gimi, Rokurau-Gimi, Naka-no-Kimi, Si-no-Kimi, Go-no-Kimi to ohasu. Naisi ha, Ohoi-Kimi, Sam-no-Kimi, Roku-no-Kimi, Zirau-Gimi, Sirau-Gimi to zo ohasi keru. Subete zihuni-nin ga naka ni, kataho naru naku, ito wokasige ni, tori-dori ni ohi-ide tamahi keru.
 Naisi-bara no Kim-dati si mo nam, katati wokasiu, kokorobase kado ari te, mina sugure tari keru. Sam-no-Kimi, Zirau-Gimi ha, Himgasi-no-Otodo ni zo, toriwaki te kasiduki tatematuri tamahu. Win mo mi-nare tamau te, ito rautaku si tamahu.
 Kono ohom-nakarahi no koto, ihi-yaru kata naku, to zo.