31
Sakanoue no Korenori

Asaborake
Ariake no tsuki to
Miru made ni
Yoshino no sato ni
Fureru shirayuki

Sakanoue no Korenori

At the break of day,
Just as though the morning moon
Lightened the dim scene,
Yoshino's village lay
In a haze of falling snow.Go to 321 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Return to Ogura Hyakunin Isshu contents.