Authors and Titles
in the Japanese Text Initiative

(in chronological order)
Various
Manyoshu

Kokin wakashu

Shinkokinshu


Anonymous
Ise monogatari


Murasaki Shikibu
Genji monogatari


Sugawara no Takasue no Musume
Sarashina nikki


Sei Shonagon
Makura no soshi


Kamo no Chomei
Hojoki


Various
Ogura hyakunin isshu, or, 100 Poems by 100 Poets


Kenko
Tsurezuregusa


Noh Plays (Click for a list of authors and titles)Saikaku
Koshoku gonin onna
Koshoku ichidai onna


Basho
Oku no hosomichi


Chikamatsu
Sonezaki shinju
Shinju ten no Amijima


Yosa Buson
Haikushu


Takeda Izumo, Miyoshi Shoraku, Namiki Senryu
Kanadehon Chushingura


Ueda Akinari
Ugetsu monogatari


Ryokan
Kashu


Issa
Oraga haru


Futabatei Shimei
Ukigumo


Koda Rohan
Tai dokuroYosano Akiko
Midaregami


Mori Ogai
Gan
Hagiwara Sakutaro
Tsuki ni hoeru
Akutagawa Ryunosuke
Jigokuhen
Kappa


Yokomitsu Riichi
Kikai

To the Japanese Text Initiative home page

December 5, 1999