Online Texts
(in chronological order)(ܸ)


Manyoshu

Kokin wakashu

Taketori monogatari

Ise monogatari

Kagero nikki

Murasaki Shikibu:
Genji monogatari
Nikki
Izumi Shikibu, Nikki

Sarashina nikki

Sei Shonagon, Makura no soshi

Saigyo's poetry

Gosenshu

Shuishu

Goshuishu

Kin'yoshu

Shikashu

Senzaishu

Shinkokinshu

Hojoki

Kaidoki

Ogura hyakunin isshu, or, 100 Poems by 100 Poets

Tokan kiko

Izayoi nikki

Tsurezuregusa

Heike monogatari

Noh

Saikaku:
Koshoku gonin onna
Koshoku ichidai onna
Basho:
Oku no hosomichi
Oi no kobumi
Chikamatsu:
Sonezaki shinju
Shinju ten no Amijima
Buson, Haikushu

Selections from Kabuki plays

Kanadehon Chushingura

Akinari, Ugetsu monogatari

Ryokan, Kashu

Issa, Ora ga Haru

Futabatei, Ukigumo

Kyoka, Koyahijiri

Masaoka Shiki:
Translations of selected poetry
Yosano Akiko, Midaregami

Mori Ogai, Gan

Soseki, Kokoro

Koda Rohan:
Goju no to
Tai dokuro
Takuboku:
Ichiaku no suna
Kanashiki gangu
Hagiwara Sakutaro, Tsuki ni hoeru

Akutagawa Ryunosuke:
Jigokuhen
Kappa
Hayashi Fumiko:
Horoki
Aouma o mitari
Yokomitsu Riichi:
Jikan
Kikai
Dazai, Shayo


Forthcoming:

Shinchokusen wakashu
Akinari, Harusame
Akutagawa, Rashomon
and others
Japanese Text Initiative
Electronic Text Center | University of Virginia Library
PO Box 400148 | Charlottesville VA 22904-4148
434.243.8800 | fax: 434.924.1431
Etext Home | Library Home | Search the Library Web
Maintained by:
Last Modified: Tuesday, September 01, 2015
© 2004 The Rector and Visitors of the University of Virginia